Reiki centrum Praha

MEDITACE ANDĚLŮ SVĚTLA A LÁSKY

Naše duše může pocházet ze sfér andělů,  nebo též ze sféry archandělů,  avatárů,  elohimů či z nejvyšších sfér kolektivů vědomí vzestoupených mistrů.

At naše duše pochází z jakékoliv této vyšší sféry, nejbližší vrstvou  čtvrté, tedy astrální dimenze musíme všichni projít oním zářivým koridorem čistého duchovního světla.

Následující meditace jsou sestaveny tak, aby nám k tomu dopomohly.

 

Ukázky z meditací:

....pozorujte, jak se ona energetická brána ještě více rozšiřuje, tvoříc průchod do růžově zlato-stříbrného oceánu světla, do něhož se noří zástupy vašich nižších myšlenkových a emocionálních  výtvorů. Frekvence vašeho kořenového centra, duchovního srdce i třetího oka se zvyšuje a těmito energetickými branami proudí vstříc těm nízkým energiím utěšující frekvence vyšších duchovních sfér. Vnímejte, jak zářivý proud tekutého světla-zvuku Nejvyššího Zdroje zaplavuje vaše bytí, vyzvedává vaši duši zářivým koridorem do sfér světla. Snažte se vnímat svá křídla, energetické antény k vašemu duchovnímu domovu. Nezáleží na tom, z jakých sfér pocházíte, důležité je.....

.....nyní andělské bytosti vesmírného hvězdného třpytu, jež září jasněji, než jste schopni si vůbec představit, neboť samo hvězdné moře je jejich domovem, aby s vámi pracovaly. Jsou to vysoké kosmické bytosti, obrovské kolektivy vědomí, vašemu vnitřnímu zraku se jejich podoba může přizpůsobit tak, že je vidíte či vnímáte, jako kumulovaný vír jasně zářivé  duchovní energie, vír, z něhož vyzařují paprsky podobné těm, které vznikají na velkých prskavkách . Vaše vnitřní vědění z jiných inkarnací bude postupně projasňováno a vedeno do vašeho vědomí v onom  Věčném Přítomném okamžiku, a vy jej  též budete moci akceptovat, aniž byste se s ním emocionálně spojili....

....nyní si vzpomeňte na svou otázku, na kterou chcete znát odpověď. Jasně a podrobně formulujte tedy onu otázku, obraťte se k onomu prameni vší moudrosti oddaně a s důvěrou, a odpověď na sebe nedá dlouho čekat. Zachovejte si v sobě pevnou důvěru, silnou víru, že moudrost oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje zná, co nejvíce potřebujete. Bez zábran tedy vyslovte svou prosbu, rozpusťte všechny pochyby a v harmonii uvnitř sebe sama naleznete odpověď, již přijměte celou svou bytostí, nechte ji do sebe vplynout skrze zářivou spirálu duhového světla, staňte se s ní zajedno....

....  zkuste  si vybavit ve své mysli lesk a nádheru květin a poznáváte, že jejich frekvence je totožná s božskou radostí. Pokračujte představou slunečního paprsku a zjistíte, že se opět jedná o aspekt božské radosti. Připomeňte si ševelící vítr, který si pohrává s korunami stromů, nebo též s vašimi vlasy  a slyšíte, vnímáte znovu aspekt božské radosti, života a božského dovádění.  Vzpomeňte si na pocit ohně lásky, který ve vás někdo či něco v poslední době zažehlo  a opět zde byl přítomen aspekt božské radosti. Nyní můžete vnímat, že energie andělského aspektu radosti se změnila,  vytvořila spirálu, která proudí  ze shora dolů vašim energetickým polem.

....a vždy, když nevíte, co se s vámi právě děje,  proč a jak dlouho bude zažívat změnu frekvencí svého vědomí, ono člověku nepříjemné energetické čištění, čerpejte tuto důvěru ze zdroje svého vnitřního plamene života, akceptujte to, co prožíváte, neboť v dalším okamžiku ucítíte ve svém nitru ale i v analytickém myšlení hlubokou změnu. Postupný duchovní vývoj vám napomáhá uvolňovat napjaté vztahy k materiálnímu světu, zbavujete se egoismu a své touhy po moci v jakékoliv oblasti svého života, nasměřujete své životy zcela na duchovní cíle, zažíváte niterný pocit, jakoby jste duchovní sféry odjakživa znali, pouze závoj sobecké ega vám toto vědění zakrýval.

......zažíváš tedy nyní svůj „advent“, onen čas přípravy na setkání se svým nejniternějším a současně multidimenzionálním JÁ, nadále  vnitřně setrvávajíc uvnitř tónů hudby vnitřního plamene života, i tvého  očištěného a již jiskřivého světla šatu své duše, neboť tvé fyzické tělo i tvé vědomí je oním Betlémem, v němž rozžíhá zářivé světlo božství, ano, ten tvůj jediný opravdový vládnoucí král – onen jedinečný tón tvé vnitřní životní jiskry, narůstající do podoby plamene božství, ona záře světla tvé očištěné duše, což   jediné tě může ......

 

 

 

Studijní workshop VÝCVIK PRO ENERGETICKÉ TERAPEUTY

Během studijního workshopu VÝCVIK PRO ENERGETICKÉ TERAPEUTY se budeme společně zamýšlet nad tématy:

 • Očista a ochrana energetického pole terapeuta před, během i po energetické terapii
 • Úroveň a rozsah působnosti různých energetických systémů – dimenzionální členění
 • Předpokládané výsledky energetických terapií
 • Energetické terapie a duchovní cesta
 • Energetické druhy terapií: expanzivní a stahující
 • Duchovní dohody a smlouvy duší
 • Energetická výměna mezi lidmi během každodenních záležitostí
 • Odpojení od disharmonických energií (afirmační vzývání)
 • Energetické systémy – vnější a vnitřní
 • Zkoumání příčin disharmonie u klienta
 • Silná afirmační vzývání  k integraci energií atd.

 

Předpoklad k účasti:
min. 2.st. Reiki a/anebo 2. stupeň Duchovního učení o JÁ JSEM

úhrada: 1.777 Kč

 

 

    Aktualizace: 06.02.2017