Reiki centrum Praha

Společenství andělů


Kdo jsou to vlastně andělé? Slovo anděl (v latině „angelus“, v angličtině „angel“) je původně slovním spojením slova „Ang“ - život (egyptský „Ankh“- „klíč života“ pochází také odtud) a slova „El“ božské světlo. Ve volném překladu jde tedy o „živoucí božské světlo“ nebo také „životodárné božské Světlo“.

Andělé představují tedy specifické jemně-hmotné aspekty  vědomí Nejvyššího Zdroje. Věříme-li v jejich existenci, můžeme je též svým zvýšeným vědomím „vnímat“.


Účelem semináře 1. stupně  je seznámit účastníky zejména  s osobním světelným průvodcem, nazývaným anděl strážný, a poskytnout informace, jež napomohou k prohloubení niternějšího spojení.


Cvičení a řízené meditace zahrnují intenzivní spojení s frekvencí světelné andělské energie, již můžeme přivolat a „řídit“ nebo použít za nějakým duchovním účelem (vždy však s nezbytnou morální integritou). Součástí semináře 1.stupně je i výuka postupů zvyšujících mimo-smyslové vnímání, jakož i základní výuka rozlišování neviditelných andělských energií.


Seminář Společenství andělů je vhodný pro absolventy 2. a vyšších stupňů Duchovního učení o Já Jsem, jakož i pro osoby nacházející se již delší dobu na duchovní cestě, snažící se o niternější spojení se svým nejbližším světelným průvodcem, tzv. andělem strážným a hledajících postupy vedoucí k přesnějšímu rozlišování energií neviditelného světa.

úhrada za seminář/skripta: 2.000 Kč

 

Společenství andělů – 2. část

Význam působení archandělských a andělských bytostí spočívá v propojení vyšších duchovně-energetických dimenzí a fyzickou realitou. Ve vztahu k Nejvyššímu Zdroji a k lidem působí jako zprostředkovatelé, jež přinášejí lidem vysoké světelné energie  a pomáhají lidstvu ve vzestupu jeho vědomí do světa vyšších dimenzionálních pásem. 


Vývoj člověka doprovází jednotlivé andělské a archandělské energie, podle toho, jakou sféru vědomí zrovna zpracovává. Každý archanděl a anděl působí v určité sféře vědomí – v tzv. světech. Tyto světy jsou pak rozděleny do dalších stupínků a na nich působí jednotlivé andělské a archandělské energie jako představitelé a strážci daných vlastností Nejvyššho Zdroje. Existují též andělé a archandělé, kteří různé stupně světů (tedy sfér vědomí), propojují...


Člověk by měl mít na paměti, že část kosmických sil je i  temná a že taktéž existuje smíšená či temná část duchovních bytostí. Proto i u řádů andělských je nutná obezřetnost. Pokud se člověk spojí s anděly temné strany, ti jej odvrátí od skutečného duchovního rozvoje (i tyto bytosti mohou poskytnout informace či splnění přání, o která takový člověk  žádá… pod jejich vlivem pak může sejít ze své pravé duchovní stezky, zatímco je stále přesvědčen o svém duchovním pokroku…). Někdy lidé mylně vycházejí z předpokladu, že cokoliv se jim ,,zjeví” nebo k nim ,,promlouvá”, musí být na vyšším stupni vývoje. Není tomu tak. Nezbytná je zde schopnost správného energetického rozlišení – a  tu bychom si měli pěstovat a tříbit.

 


Seminář obsahuje tematicky zaměřené meditace a cvičení, jejichž účelem je nabýt schopnosti většího rozlišování ve vyšších dimenzích – velmi jemné vyciťování vlastností frekvencí jemně-hmotných bytostí, získání schopnosti rozpoznat charakter frekvencí jednotlivých jemně-hmotných bytostí neviditelného světa.


Společenství andělů – 2. část:

úhrada za seminář / skripta: 2.000,- Kč

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

    Aktualizace: 04.07.2016