Reiki centrum Praha

Shamballa 1024

Na své duchovní cestě lidé procházejí neustálým vývojem – po stránce fyzické, duševní, duchovní i energetické. Na tento vývoj působí i zvýšený přísun vysokých frekvencí světla, dopadajícího během posledních let na Zemi.


Mnozí znají a používají na své cestě osobně-duchovního rozvoje  vícero druhů energeticko-duchovních  postupů. V určitém bodě však mohou cítit potřebu určité změny či rozšíření tohoto spektra. Vnímají to například jako určitou neúčinnost dosavadních postupů, jako pocit, že ,,něco chybí“, jako jisté rozčarování... Nebo náhle nejsou schopni nové energie integrovat do svého energetického pole i fyzického těla či  se v nich pohybovat, aniž by se vyčerpali, a zdá se jim, že již nelze  pokračovat tak jako dříve. A mají pravdu. Všechno se stále vyvíjí, a vzhledem ke zvyšování přísunu vysokých frekvencí na Zemi  to je stále více znatelné.


Před několika lety byly na Zemi předány z vyšších dimenzionálních pásem vysoké frekvence světla, schopné účinně harmonizovat fyzické tělo i celé energetické pole. Tyto frekvence jsou doprovázeny symboly (energetickými geometrickými kódy), které umí nastolit rovnováhu v našem energetickém poli,  a jejichž frekvence současně zdokonaluje účinky jiných doposud používaných postupů.


Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu frekvenčního pásma symbolů: 10. úrovni 24. dimenze. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí Univerza.


Systém Shamballa 1024 zahrnuje kromě možnosti pracovat s vysokými frekvencemi též  základní a mistrovské symboly (geometrické kódy). Systém je určen zejména k intenzivnímu vzestupu všech energetických polí absolventa  - fyzického, duševního i duchovního.

Dále frekvence těchto symbolů  umožňují jednotlivcům posun k jejich vlastním vyšším aspektům vědomí. Symboly též dávají možnost hlubšího přístupu k energiím mnoha krystalů využívaných v rámci tohoto systému.

Po naladění do systému Shamballa 1024 získávají absolventi značnou výhodu v rozšíření působení jejich vědomí ve vyšších dimenzích bytí .  Frekvence geometrických kódů  Shambally 1024 sama o sobě vyvolává  ve fyzickém těle, v lidském vědomí (je-li na tyto vysoké frekvence připraveno), i v celém energetickém poli, pozvednutí úrovně působení vědomí z reality třetí dimenze na vyšší dimenzionální pásma.

Během příjmu symbolů si nemusíte všimnout všech těchto aspektů, jelikož transformace je skryta v nitru vašeho nejvnitřnějšího Já a probíhá postupně. Pak si jednoho dne uvědomíte, že jste se kvantovým skokem dostali do jiných rovin svých vlastních více-dimenzionálních částí..

Jakmile pozvednete své vědomí do vyšších rovin než je fyzická realita, otevře se vám spousta „nových vizí“, poznáte nezměrné schopnosti přesahující vaší současnou představivost. Do hry vchází nová šablona vyšších dimenzí. A právě zde můžete působit svým očištěným a rozšířeným vědomím.

Využívání vašich rozšířených schopností jednoduše znamená, že získáte přístup ke svým vyšším energeticko-duchovním částem. Jakékoliv jsou však vaše schopnosti, máte jich vždy užívat se vší pokorou a v souladu s kosmickými zákony (zákon lásky, příčiny a následku, zákon rezonance atd.).

Absolvování semináře vzhledem k vysoké frekvenci energie Shamballa 1024  doporučuji pouze osobám nacházejícím se již nějaký čas  na „duchovní cestě“, předpokladem je tedy minimálně 2. stupeň Reiki  nebo odpovídající frekvence energetického pole - aury.

 

1. stupeň a 2. stupeň

Naladění do 1. a 2. stupně Shamballa 1024:

 • naladění - telepatické předání základních symbolů Shambally 1. a 2. stupně
 • výklad filozofie tohoto duchovně-energetického směru
 • základní očistné a ochranné techniky nutné pro činnost  ve vyšších dimenzích a základní techniky trvalého ukotvování vícedimenzionálních symbolů.

Pozn.: Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1024 je součástí jednoho semináře.

OD 1. dubna 2018 je pořádání kurzů 1. a 2.stupně Shambally pozastaveno, možnost samostudia od 3. stupně (viz info níže)

3. stupeň + 4. stupeň

 • naladění- telepatické předání dalších základních symbolů,
 • výklad í struktury dimenzí a více-dimenzionálních čaker,
 • výklad techniky energetické očisty a ochrany nutný při práci ve vyšších dimenzionálních sférách,
 • další techniky programování krystalů základními symboly Shamballa 1024.
 • Mistrovský stupeň - potřebný k získání kompletního souboru symbolů Shamballa 1024.
 • Mistrovské techniky programování krystalů, techniky práce s éterickými krystaly, intenzivní techniky zaměřené na ochranu energetického pole při pohybu ve vyšších dimenzích, zejména v inter-dimenzionálních sférách, techniky k dokonalému ukotvení všech základních a mistrovských symbolů.
 • Předpoklad k možnosti zakoupení pracovních skript k samostudiu: absolvování 1. a 2. stupně Shamballa 1024

  Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta Komplet 3. + 4. stupeň je 4.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 4.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

   

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

zpět na začátek

   Aktualizace: 05.08.2018