Reiki centrum Praha

Reiki

Slovem „Reiki“ označujeme energii výše dimenzionálních pásem, energii, jež je stejně jako elektřina fyzickými smysly neviditelná, přesto „existuje“. Systém postupů, vyučovaných na kurzech REIKI obecně napomáhá k harmonizaci i rozvoji vědomí člověka. Pomáhá nám přinášet  zpět vše-pronikající životní energii a pomáhá nám, abychom začali opět mít rádi a ctít sami sebe. Též nás pobízí,  abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění, na změně svých životních postojů.
Pro určité lidi je Reiki jednou z alternativních metod osobního rozvoje. Pro několik málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života. Vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki používá. Reiki nám pomáhá nalézt cestu k uvolnění, klidu a harmonii - tak důležitým momentům v naší uspěchané době. Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu, postupů aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojujících nás s energií výše dimenzionálních pásem.  


Reiki pomáhá k hlubšímu vnímání sebe sama, přispívá k mnoha prospěšným efektům včetně relaxace, pocitů harmonie, vnitřního klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, zvyšuje intuitivní cítění.


Jsou to právě naše myšlenky, emoce a postoje k životu, které určují náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má tzv. nepříznivý osud svůj původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět zablokované energie, očišťuje mysl i emoce od energetických bloků a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Posiluje v nás i schopnost převzít odpovědnost za svůj život, a pomáhá nám učinit nutné změny v našich postojích i v našem životním stylu, jež jsou potřebné ke šťastnějšímu, plnohodnotnějšímu a zdravějšímu způsobu života.

Na energii Reiki se po absiolvování kurzu můžeme naladit každodenně sami, a to prostřednictvím provádění meditačních energetických postupů, tedy záleží na každém z nás, zda věnujeme denně alespoň půl hodiny sami sobě, svému vnitřnímu hlubšímu vědomí, skrze nějž se spojujeme s energií REIKI.

O dalším ,,fungování” energie Reiki rozhoduje tedy absolvent každodenní prací na sobě. 

vnášení co nejúčinnější harmonizační  energie nejprve je potřeba  vytvořit spojení mezi svou vnitřní jiskrou – bytostným Já  a Zdrojem onoho světla. 
Podstatou celkové harmonizace nejsou tedy jen určité techniky, nýbrž jsou to právě „stavy bytí“, neboli - přesněji napsáno - čistota a výška vědomí jednotlivce. Další osobní práce tedy spočívá jednak v energetických cvičeních (vyučovaných na všech stupních Reiki), ale též v pravidelné meditaci, spojování se se svou nejniternější esencí – niterným zdrojem energie-  Já Jsem. V několika případech, kdy nějaký žák - byť zpočátku velmi slibný - právě tuto stránku duchovního života a růstu opomíjel či opomíjet začal, jsem se bohužel stala svědkem poměrně příkrého sestupu.


Pravidelnými energeticko-meditativními technikami, které vyučuji již v prvním stupni Reiki, praktikující absolventi snadněji a intenzivněji propojují svou mysl s vyšším energetickým polem i vyšším vědomím a dosahují přenosu čisté frekvence energie Reiki.
Všechny potencionální zájemce bych chtěla ještě informovat, že absolvování semináře Reiki pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí či traumat nedoporučuji. Energie Reiki za nás problémy nevyřeší. Dá nám však sílu, dokáže zjemnit nezpracované problémy a hlavně - dopomáhá nám k uvědomění, pochopení tzv. „problému“.Možná bych to mohla shrnout slovy: Absolvování kurzu 1. stupně Reiki vás otevírá neviditelnému světu energií, každodenním pravidelným kontaktem s touto energií dostáváte možnost zesílit proudění energie ve vašem energetickém poli a také se intenzivněji spojit se svými vyššími částmi vědomí, s tzv. Vyšším Já. Studiem duchovního učení o Já Jsem získáte širší pohled na tzv. „každodenní problémy“ svého života, naučíte se svůj život přijímat - ale i vědomě řídit.

Zakladatel novodobého systému Reiki Dr. Usui obdržel informace o možnostech Reiki po mnohaletém duchovním putování. Jinými slovy, dokud nedosáhl určité úrovně čistoty svého energetického pole i vědomí, nemohl se stát nástrojem, jenž vnese do fyzické reality energii Reiki. Podobně je tomu tak i u nás, dokud nedosáhneme určité úrovně čistoty svého energetického pole a rozšíření vědomí, nejsme schopni být čistými prostředníky REIKI. Všem REIKI praktikům prospívá následování stezky osobního duchovního vývoje a pohlížení na REIKI jako celoživotní proces poznávání, jenž nikdy nekončí...


Na mnoha internetových stránkách lze v současnosti nalézt různé informace týkající se tzv. nefunkčnosti Reiki či nepotřebnosti tohoto směru v nynější době. Na základě dlouholetých zkušeností s touto energií, jakož i z pozice vyučující dalších vyšších směrů práce s kosmickou energií, však považuji absolvování kurzu Reiki (spolu se souběžným studiem a používáním učení o své niterné podstatě, o Já Jsem za základ další duchovně-energetické činnosti.


Výuce kurzů Reiki se již věnuji poměrně dlouhou dobu (16 let) , nejsem členem žádné asociace ani aliance Reiki – a to z prostého důvodu: energie Reiki pozemské struktury typu organizací nepotřebuje, naopak ji omezují, neboť energie má plynout,  zachování čistoty jejího předávání zde hlídá určitý vyšší řád. 


Za dobu mého působení mými kurzy prošly stovky žáků. Jejich postupná proměna, úspěšná cesta ke skvělému duchovně-osobnímu rozvoji, je pro mne podstatným ukazatelem a dodává smysl mé činnosti. Vzhledem k tomu, že své žáky vyučuji delší dobu, a pokračujeme spolu ve studiu vyšších forem duchovně-energetické práce, vyučuji v současné době kurzy Reiki (zejména 1. stupně) v menší míře než dříve, a to s ohledem na kvalitu dalšího duchovně-energetického rozvoje stávajících žáků.

Doporučuji vám všem poznat neviditelný svět energie Reiki, po dalším studiu i svět vyšších dimenzí - poznávat svými vnějšími i vnitřními smysly tajemství, účel a krásu života...


K posílení výsledku naladění se doporučuje před vlastní návštěvou kurzu a naladěním do energie Reiki přírodní metoda k očištění těla, mysli i emocí… Díky tomuto pročištění se celkový výsledek a přínos naladění do Reiki zvýší. Tato metoda zahrnuje následující pokyny:

 • Před plánovaným  termínem naladění do energie Reiki, ale i dalších směrů práce s kosmickou energií, doporučuji minimálně 21 denní pauzu od jakýchkoliv jiných alternativních způsobů terapie (Osobní konzultace jakéhokoliv druhu, kineziologie, EFT, Bachovy esence atd...), a to z důvodu, že energetické pole jednotlivce  potřebuje  po jakékoliv terapii určitou dobu k přeskupení energií v něm obsažených.
 • Z důvodu přípravy energetického pole na naladění do energie REIKI a následné používání REIKI doporučuji minimálně 21 denní pauzu od jídla ohřívaného v mikrovlnné troubě (mikrovlnné záření obsažené v jídle nepřirozeně přeskupuje energetické proudění v energetické vrstvě fyzického těla)
 • Zdržte se konzumace červeného masa, drůbeže, mořských živočichů bez šupin tři dny před zasvěcením. Tyto potraviny mohou obsahovat antibiotika, hormony a toxiny, narušující váš energetický systém. 
 • Pijte hodně vody a čistých ovocných šťáv, abyste podpořili přirozené čištění těla. Voda je přirozený vodič energie a napomáhá tělu zbavit se toxinů. Pokud jste vegetarián nebo máte zkušenosti s půstem, pak jedno- až třídenní půst o vodě nebo šťávách je výbornou přípravou. 
 • Omezte nápoje s kofeinem, zejména přibližně týden před kurzem. a to z důvodu, že kofein může nastolit nerovnováhu ve vašem nervovém a endokrinním systému /šálek kávy denně naladění do energie Reiki neovlivní/
 • Nejméně tři dny před zasvěcením nepijte alkohol.  
 • Pokud kouříte, omezte počet cigaret na nejnižší možnou míru týden předem. 
 • Nejméně týden předem meditujte nebo pokud to ještě neumíte, jen  si dopřejte každý den chvíli o samotě v tichu – nebo si  prostě  pusťte příjemnou hudbu či si zajistěte dokonalé ticho a soustřeďte se na svůj dech, nechte myšlenky volně plynout, nerozvíjejte - jen pozorujte… . 
 • Choďte na klidné procházky nebo pokud máte tu možnost, setrvejte nějaký čas v přírodě. Vytvořte prostor zářivého bílého světla v sobě i kolem sebe. Zkuste se dívat na sebe i na druhé bez posuzování i očekávání.

 

OČISTA PO ZASVĚCENÍ DO REIKI

Po naladění  do Reiki  ale též někdy  i po intenzivní  terapii Reiki přichází  přibližně 21denní očista. Je to období změn, detoxikace a přizpůsobení se novým – vyšším energiím.

Níže uvádím výčet toho, co může následovat po naladění do Reiki nebo po intenzivní terapii Reiki a  jak lze tyto jevy zmírnit. Pokud na sobě pozorujete znepokojující příznaky, kontaktujte svého učitele Reiki, jenž vám poskytne potřebnou informaci.

POZNÁMKA: Ne každý pociťuje po naladění nebo terapii Reiki nějaké symptomy. Reiki pracuje na všech úrovních: emocionální, mentální, duchovní i fyzické. Pokud se fyzické potíže hned nezlepší, pak energie pracuje na jiných než fyzických úrovních. Jestliže máte vedle příznaků i pozitivní přístup ke změnám, pak zjistíte, že  jimi procházíte snáze a je vám pomáháno.

Není žádné oblasti života, kterou by Reiki nezasáhlo a nezměnilo. Přináší léčení jako výsledek zvýšení vaší frekvence nebo vyrovnává energetické úrovně. Léčí vztahy, pomáhá zviditelnit a pochopit  cíle a touhy, léčí  a vyrovnává vše z minulosti i přítomnosti.

Během 21denního očistného procesu bývá obvykle cyklus prvních 7 dní zaměřen na osobní záležitosti, fyzický a emocionální rozvoj. Druhý týden je zaměřen na vztahy, společenské záležitosti a mentální integraci. Třetí týden je zaměřen na duchovní změnu.

OČISTNÝ PROCES:


Fyzická očista


Mohou – ale také nemusí se dostavit příznaky podobné chřipce, drobné potíže jako bolavé svaly, horečku, bolest hlavy, v krku, nadměrná tvorba hlenu, kašel, zácpa, průjem a další - toxiny se uvolňují, tělo se čistí a dostává do rovnováhy.

Ke zmírnění příznaků přispívají dlouhé procházky v přírodě, nenásilné cvičení nebo jóga, dýchání čistého vzduchu a pití čisté vody. Jezte lehká, ale výživná jídla s množstvím ovoce, zeleniny a přírodních šťáv..

Emocionální očista


Mohou se najednou bezdůvodně objevit potlačované emoce: zlost, frustrace, zármutek, strach a jiné. Tyto pocity, dříve v minulosti potlačované, náhle vycházejí na povrch. Nenechte se emocionálně zasáhnout tím, co nyní prožíváte. Nikoho a nic za tyto pocity neobviňujte. Jen pozorujte, jak vyplouvají na povrch, pokuste se je pochopit a nechte je odejít.

Pro zmírnění: Meditujte, jemně vdechujte a vydechujte. Dopřejte si dlouhou horkou koupel v hořké soli a mořské soli (asi půl hodiny).

Mentální očista


Staré myšlenkové formy, vzory chování a zvyky se mohou též nečekaně vynořit. Závislost na jídle, pití, nikotinu, kofeinu, alkoholu atd. se může zvýšit nebo znovu objevit. Mohou přijít myšlenky odsuzování, obvinění, sebeobětování, zneužití, odmítnutí, sebe-destrukce, sebelítost. Tyto záležitosti se nyní léčí na všech úrovních vaší bytosti . Vezměte je na vědomí, nechte je odejít, a potom vědomě změňte své myšlenky na pozitivnější.

Pro zmírnění: Buďte k sobě laskaví, dopřejte si věci, které vám dělají dobře, opakujte pozitivní afirmace, poslouchejte hudbu, kterou máte rádi, to vše snižuje intenzitu potenciálně negativních myšlenek.

Duchovní očista


Může být otřesena vaše víra v to, jak svět funguje, jak by měly vypadat vztahy, náboženství a vše, co je pro váš život důležité. Vaše vhledy, odhalení a nová pochopení se stanou jasnějšími. Budou to stavební kameny vašich nově se utvářejících a měnících se duchovních základů.

Pro zmírnění: Mluvte s lidmi podobných zkušeností a názorů o tom, co zažíváte, věnujte se povznášející četbě, poslouchejte motivační nahrávky a buďte na sebe vlídní a laskaví. Získáváte nové úrovně chápání. Pamatujte na to, že vše je v pořádku a že tento proces je zcela normální. Buďte v míru. Nechte odejít, co odejít má a dovolte Nejvyšší inteligenci, ať skrze vás působí.

Studium Reiki je členěno do čtyř stupňů - jako schůdky na schodišti k Univerzu. Chtít pochopit Reiki v její celistvosti je nikdy nekončící proces, protože roste v nás samotných. Nestačí přečíst několik knih, sbírat informace. Vše ve vesmíru, včetně naší osobnosti, se vyvíjí, a proto nikdo nikdy nemůže ve vší celistvosti popsat, CO JE REIKI a co pro jednotlivé lidi znamená. Každodenní práce s energií Reiki, kontrolované myšlení, ovládání emocí, zdravý životní styl, to vše dovede ukázat správný směr životní cesty, odstranit bloky ze všech úrovní našeho života a vnést do něj řád vesmíru - harmonii.

OD 1. dubna 2018 je pořádání kurzů REIKI pozastaveno, pracovní skripta k samostudiu pro žáky, kteří se zúčastnili u mne 2. a vyšších stupňů kurzů REIKI jsou k dispozici ve formě samostudia (úhrada je uvedena u jednotlivých stupňů individuálně).

 

Kurz Reiki – I. stupeň

Obsah  semináře 1. stupně Reiki:

 • Vstupní všeobecné informace o energii Reiki

 • Seznámení se základními pojmy - např. čakry, energetické pole atd.

 • Výuka  základních principů Reiki, vliv myšlenek na náš život

 • Výuka meditativních cvičení nezbytných ke správnému používání Reiki

 • Řízená meditace k aktivaci základních energetických bodů

 • Výuka a praktické procvičení meditativně-energetických technik k pročištění celého energetického pole

 • Výuka a praktické procvičení očištění, nabití a ochrany čaker i celého energetického pole (tato cvičení jsou nezbytná k zajištění správného proudění energie)

 • Výuka a praktické procvičení práce s energií Reiki

 

 

Kurz Reiki - II. stupeň

Náplní seminářů 2. stupně Reiki je vysvětlení postupů práce se třemi energetickými symboly,  jejichž prostřednictvím je možné působit na hlubší úrovně energetického pole klienta i sebe sama – na úroveň mentální i emocionální,  čímž je dosaženo obsáhlejší harmonizace na všech úrovních. Velmi důležitou součástí kurzu 2.stupně Reiki je též použití energie Reiki mimo čas a prostor – tedy působení na dálku, do minulosti i budoucnosti.  Součástí kurzu je i výuka energetického čištění prostor, programování krystalů, vody a jídla pozitivní energií.

 

Kurz Reiki - III. stupeň

Ve 3. stupni Reiki začínáte pracovat s tzv. mistrovskou energií,  stáváte se začínajícím Mistrem Reiki  oprávněným používat velmi silný mistrovský symbol energie Reiki,. 3. stupeň Reiki je stupněm  již intenzivně nás vedoucím k duchovního růstu - slouží hlavně k osobní transformaci, splynutí s co nejvyššími částmi našeho vědomí ve vyšších dimenzích.  Náplní kurzu je taktéž výklad speciálních technik využívajících mistrovského symbolu a dalších velmi málo známých postupů.

Předpoklad k možnosti zakoupení pracovních skript k samostudiu: absolvování 2.st. REIKI,

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 2.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 2.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Kurz Reiki - IV. stupeň - Mistr Reiki

NOVINKA! Tento stupeň je určen pro zájemce o rozšíření působení energie Reiki. Během tohoto stupně dostává uchazeč možnost naladění formou silných řízených meditací do všech stupňů a symbolů Reiki (stejně jako je tomu u 4. stupně - Mistr učitel Reik, ovšem bez oprávnění nalaďovat do Reikii, včetně dalšího symbolu umožňujícího dokonalé energetické odpojení od nežádoucích energií, což vede ke zvýšení frekvencí energetického pole, jakož i ke stabilizaci vyšších systémů energie (SHAMBALLA, ATLANTSKÝ SYSTÉM, MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY). Náplní kurzu jsou též nové účinné techniky k pročišťování a rozšiřování energetických meridiánů se symboly Reiki, informace ohledně energetických terapií, působení energií terapeuta, klienta, jakož i nové silné meditační postupy očisty čaker se symboly Reiki.

Předpoklad k absolvování 4.stupně Reiki - ukončený 3.stupeň Reiki a chuť upgradovat dosaženou úroveň REIKI

Předpoklad k možnosti zakoupení pracovních skript k samostudiu: absolvování 3.st. REIKI

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 3.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 3.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Pět životních zásad REIKI:Podle dr. Mikao Usui – novodobého zakladatele léčebné techniky Reiki

Právě dnes se nerozčiluj
Právě dnes si nedělej starosti
Právě dnes buď vděčný
Právě dnes konej svoji práci poctivě
Právě dnes buď přívětivý k druhým

Dr. Usui cítil potřebu odhalit jednotlivé cesty k samoléčbě. Jsou to zásady, principy, které prohloubí chápání souvislostí našeho života a přivedou nás k větší zodpovědnosti za jeho další vývoj. Podstatu viděl v tom, že nemoc vzniká z disharmonie mezi univerzální a individuální lidskou podstatou. A tuto disharmonii můžeme vyléčit jen tehdy, když změníme svůj postoj, když se naučíme myslet jinak. Protože naše myšlenky jsou naší budoucností. Budeme tím, co myslíme. Jsou-li to myšlenky lásky, vděčnosti – vytvoříme si bohatý život plný lásky. Dr. Usui pochopil tuto důležitou zásadu. A pochopil taktéž, že je nemyslitelné dělit se o poznatky a energii s lidmi, kteří o to nemají zájem a nejsou na to ani připraveni (již Ježíš Nazaretský svého času řekl: ,,Neházejte perly sviním....“).

 

PRÁVĚ DNES:

SE NEROZČILUJ

Hněv, zlost, zuřivost, nenávist – všechny tyto emoce jsou úplně zbytečné. Ukazujeme tím, že vše chceme mít pod svou kontrolou, všechno bychom chtěli ovládnout. Již nejsme schopni vidět, že nám Prozřetelnost takto nastavuje zrcadlo. Každá myšlenka se stává příčinou, její následky se dostaví. Každá situace v našem životě zrcadlí příčiny a důsledky, jež jsme sami vytvořili. Zlost působí disharmonicky na naši vnitřní harmonii a klid, v konečném důsledku zapříčiňuje fyzické nemoci. Uvědomte si důvod své zlosti, uvědomte si, co požadujete a očekáváte od života. Prožijte si tyto emoce a uvolněte se. Zloba je reakce, odpovědí musí být láska.

NEDĚLEJ SI STAROSTI

Když si děláme starosti, zapomínáme, že ve všech událostech je obsaženo božské, univerzální vědomí. Naše obavy dokazují, že jsme se odpojili od jednoty. Jsou záporným návykem, vzorem, jenž v nás zakořenil. Nad minulostí si nelámejte hlavu – z minulosti plyne poučení, t.j. z každé nepříjemnosti z minulosti plyne určitá zkušenost, poznání, které nám měla zprostředkovat nějaká osoba nebo událost. Stejně tak je zbytečné si dělat starosti o budoucnost: Budoucnost je sen... Je lepší se řídit zásadou: Žij přítomností...

Neustále je nutné sledovat své myšlenky, udržovat je pod kontrolou a vždy je usměrňovat.

BUĎ VDĚČNÝ

Být vděčný znamená přijímat s vděčností všechnu hojnost, které se nám v životě dostalo. Musíme být vděční nejen proto, že jsme ji obdrželi, ale i proto, že jsme ji poznali. Náš strach z toho, že se nám něčeho nedostane, nám brání mít to, co je skutečně naše. Bohatství nesmí být jen materiální povahy, ale také duchovní.

Vděčnost dává našemu životu bohatství. Neobsahuje jen to, co nám již bylo dáno, ale také přesvědčení, pevnou víru, že dostaneme vždy všechno, co potřebujeme. Vděčnost dělá také život naplňujícím a dokonalým. Pokud žijeme v duchu vděčnosti, začneme bohatství magicky přitahovat. Jedině duch nedostatku, uvědomování si, že nám stále něco schází, nám brání v tom, abychom radostně přijímali, co nám náleží, co nám vždy patřilo.

Každou formu služby je třeba uznat a poděkovat za ni. Začíná každým novým dnem, v němž ve zdraví, s radostí a vděčností sloužíte Nejvyšší inteligenci - Stvořiteli. Nikdy nežádejte více, než je skutečně potřebné pro každodenní zdraví a pohodlí.

VYKONÁVEJ PRÁCI POCTIVĚ

Musíme být čestní sami k sobě, jestliže chceme žít v přirozeném toku vesmírné energie. Taková čestnost znamená, že vždy budeme hledět pravdě do očí. Jen když do sebe hluboce nahlédneme, abychom prozkoumali své konání,  odhalíme, jakou úlohu má v našem životě určitý člověk nebo událost. Tak budeme mít brzy soucit s každým - i sami se sebou. Kdo pracuje čestně, vnáší harmonii do svého života i okolí.

BUĎ LASKAVÝ K DRUHÝM

Všichni pocházíme z jednoho stejného pramene. Všichni jsme Dětmi Světla. Všechny formy života jsou na sobě závislé a vzájemně se podmiňují. Člověk v důsledku své egocentrické disharmonické činnosti způsobuje nesmírné ekologické škody na naší Matce Zemi. Chce ji ovládat a vykořisťovat. Jestliže chceme přežít, musíme se naučit milovat a vážit si všech forem života, a v tomto duchu s nimi i zacházet. Jestliže přijímáme všechny aspekty života radostně, vyzařuje takto láska a radost na všechny ostatní lidi i věci. Jestliže nemilujeme sami sebe, nemůžeme milovat ani druhé. Co je uvnitř, je i na povrchu....

Každý jeden člověk, každé zvíře, každá rostlina i minerál jsou součástí jednoho celku. A jestliže milujeme a vážíme si všech bytostí, milujeme sami sebe i naši Matku Zemi a náš původní zdroj: Univerzální inteligenci – Stvořitele. Nedělej ostatním to, co nechceš, aby jiní činili tobě, protože ty jsi ostatní.“

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

zpět na začátek

    Aktualizace: 05.08.2018