Reiki centrum Praha

1. - 8. stupeň multidimenzionálních nauk

 

Obsah studijních skript určen k individuálnímu dálkovému studiu: na dotaz mailem (viz rubrika "Kontakt")

Předpoklad k možnosti samostudia:

1. stupeň MDN - absolvovaný min. 2.st. Duchovního učení o Já Jsem

Další stupně - samostudium předcházejícího stupně MDN

Úhrada za studijní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč

 

Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně jsou zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Studijní workshop "STUDIJNÍ WORKSHOP MDN SÍLA ZVUKU a SVĚTLA" -  2.. část: "SÍLA SVĚTLA"

Působení transformačních a ochranných postupů

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 09.01.2019

Obsahem studijních skript (cca 40 stran A4) jsou informace upřesňující použití světelného  překladu k znovusjednocení více-dimenzionální podstaty duše (s tzv. skupinou duší - monádou) a též s vyššími aspektami vědomí v co nejvyšších dimenzionálních pásmech, dále je ve studijních skriptech uveden doporučený energetický postup práce s MDN světelnými paprsky, podrobné informace o jednotlivých dimenzionálních proudech (paprscích světla) včetně doporučených postupů, silná meditace (viz ukázka níže):


... přišla nejen vaše osobní životní jiskra, ale zůstala s ní i navždy spojena, impulzy z této samotné vesmírné  matrice pulzují do každé životní jiskry, a to nikoliv jen jednou, u zrodu, ale v tomto pulzování pokračují nepřetržitě.  Ano, každý z nás přišel s impulzem vědomí, jenž má své specifické vlastní rytmy, jenž je jedinečný. A jakmile svým vědomím expandujeme směrem do vyšších dimenzionálních pásem, vracíme se s tímtéž impulzem vědomí, čímž zažíváme onen dokonalý proces vzestupu vědomí a jeho expanze.
To je též důvod, proč každý z nás má být „sám sebou“, jedinečný, autentický, pravdivý, nikým a ničím nenahraditelný... Vzpomeňte si na to, že pokud nepoznáme sami sebe, své nitro (a zde se již odborně mluví o jedinečné pulzaci naší životní jiskry), jsme uvězněni ve světě iluzí a toho, co je nám předkládáno a projektováno jinými osobami a šablonou společnosti, do níž jsme se v tomto časoprostoru inkarnovali...

Předpoklad k možnosti samostudia : min. 1. st. MDN
Úhrada za pracovní skripta +  konzultace mailem: 1.440,- Kč
Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku "Studijní skripta"), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Studijní workshop MDN SÍLA ZVUKU a SVĚTLA MDN - 1. část: SÍLA ZVUKU

Působení transformačních a ochranných postupů

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 19. 09. 2018

Obsahem studijních skript (59 stran A4) jsou informace upřesňující použití zvukového překladu k znovusjednocení více-dimenzionální podstaty duše (s tzv. skupinou duší - monádou), dále je ve studijních skriptech uveden doporučený duchovně-psychologický přístup během vzestupu vědomí do vyšších sfér, součástí studijních skript tohoto workshopu MDN jsou i nové očistné a ochranné postupy, včetně nové afirmační zvukové sekvence - posloupnosti k energetické očistě a ochraně jemně-hmotné energetické anatomie.

Předpoklad k možnosti samostudia : min. 1. st. MDN
Úhrada za pracovní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč
Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku "Studijní skripta"), v této ceně jsou zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Studijní worskhop Multidimenzionálních nauk ARK

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 19. 09. 2018

Obsahem studijních skript workshopu jsou informace o vlivu změn frekvencí energie na fyzické tělo, duši i multi-dimenzionální vědomí, o vzájemně provázaných vrstvách MDN anatomie a smyslech. Dále společně probereme téma integrace duše do fyzické reality, kdy si budeme více povídat o významu fyzického těla v multidimenzionální anatomii, vysvětlíme si podrobně kosmického zákony proudění energie a též zohledníme zásadní energetické změny ve vyšších dimenzionálních pásmech. Součástí studijního workshopu je i aktivace ARK, spojeno s vytvořením ochranného multidimenzonálního energetického pole.

Předpoklad k možnosti samostudiai: min. 1. st. MDN

Úhrada za pracovní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč

Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně jsou zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Studijní worskhop Multidimenzionálních nauk - MDN DNA

Termín zahájení studia studijního workshopu: od r. 2017

Obsahem studijních skript semináře je vysvětlení detailních informací ohledně multidimenzionálního složení, působení a významu lidského genomu, jeho přirozená i nepřirozená propojení skrze holografické pole realit. Program semináře umožňuje všem absolventům předcházejících stupňů si prohloubit znalosti z multidimenzionální anatomie + získat informace o významu multidimenzionálních aspektů DNA.

Předpoklad k možnosti samostudia : min. 1. st. MDN

Úhrada za pracovní skripta + konzultace mailem: 1.440,- Kč

Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).


 

    Aktualizace: 15.11.2018