Reiki centrum Praha

1.stupeň

 

Program studijních skript k osobnímu dálkovému samostudiu:

  • silná meditace "Let magentového motýla"
  • postupy k proměně osobních i rodových podvědomých energií,
  • techniky k otevření přirozených energetických proudů jemně-hmotné anatomie

Předpokladem k samostudiu: minimálně 1. stupeň Multidimenzionálních nauk

Úhrada za pracovní skripta: 1.440,- Kč, zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

2.stupeň

Obsah studijních skript k dálkovému samostudiu: na dotaz mailem

Předpoklad k samostudiu informací: absolvování či samostudium 1.stupně LMM

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).


   Aktualizace: 04.09.2018