Reiki centrum Praha

INFORMACE

 

Od 7. 7. 2018 je k dispozici aktualizované vydání výběru lekcí a proslovů z manuskript Duchovního učení o Já Jsem "Úvod do metafyziky" (ve formátu pdf) úhrada: 200 Kč, objednání na mailové adrese: anaz@seznam.cz nebo na reikicentrumpraha@gmail.com

Od 8. prosince 2018 jsou k dispozici nová studijní skripta KLÍČE K DUŠI 2. část - DUŠE ATLANTIDY (více informací v rubrice "KLÍČE K DUŠI" + "STUDIJNÍ WORKSHOPY").

Dne 16. prosince 2018 byl do rubriky "BLOG" přidán nový příspěvek k samostudiu STUDIJNÍ WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM – HARMONIZACE POLARIT

Od 18. prosince 2018 budou k dispozici nová studijní skripta WORKSHOP VÝBĚR AKTUALIZOVANÝCH MEDITACÍ z let 2011 – 2016, více informací viz rubrika "STUDIJNÍ WORKSHOPY"

Dne 31. prosince 2018 byl do rubriky "DUCHOVNÍ TRANSFORMACE" přidán nový článek - meditace "Spirála poznání"

Dne 4. ledna 2019 byl do rubriky "BLOG" přidán nový příspěvek k samostudiu studijních skript MND ARK

Dne 8. ledna 2019 byl do rubriky "DUCHOVNÍ TRANSFORMACE" přidán nový článek vztahující se k novému, hlouběji aktualizovanému vydání studijních skript 8.stupně Duchovního učení o Já Jsem

Dne 9. ledna 2019 byl do rubriky "DUCHOVNÍ UČENÍ O JÁ JSEM", podtitul "8.stupeň" přidán článek s informacemi ohledně použití hlouběji aktualizovaných studijních skript.

Dne 17. ledna 2019 byl do rubriky "BLOG" přidán nový příspěvek k samostudiu studijních skript KLÍČE K DUŠI 2. část - Duše Atlantidy

Dne 18. ledna 2019 - Možnost zakoupení originálu energetického obrazu je vždy označena u jednotlivých obrazů, v případě zájmu o originál určitého obrazu, u něhož není označení, kontaktujte mailem přímo autorku: mirkasou@gmail.com

Dne 21. ledna 2019 byl do rubriky "BLOG" přidán nový příspěvek

 

INDIVIDUÁLNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Pořádání osobních seminářů a kurzů je DOČASNĚ POZASTAVENO.

Od 2. dubna 2018 je pro absolventy kurzů a seminářů zahájena možnost individuálního dálkového studia u všech seminářů a kurzů (více informací naleznete v jednotlivých rubrikách seminářů).

Upozorňuji, že mezi studiem jednotlivých směrů je potřeba dodržet minimální pauzu 1 měsíc. V případě zájmu je možné si zakoupit i více druhů studijních skript, ovšem stále platí doporučená pauza 1 měsíce (dle individuálního přístupu ke studiu někdy i více měsíců :-)).

Od srpna 2018 je studentům k dispozici nová rubrika "BLOG", v níž jsou průběžně zveřejňovány otázky studentů dálkového studia k tématům všech dostupných směrů dálkového samostudia, a to včetně odpověd lektorky (mně :-))í. Do této rubriky je též možné vkládat příspěvky studentů (nikoliv pouze otázky), tak prosím neváhejte a pište, vaše příspěvky znamenají přínos pro všechny!!!!

 

NABÍDKA MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO STUDIA

Doporučuji všem studentům, kteří studují zakoupená studijní skripta, aby si zapisovali otázky, ohledně nabízených informací, jimž nerozumí (podobně, jako to dělali ústně na seminářích s přímou účastí). Velmi ráda všem na vše odpovím, a tyto vaše dotazy včetně mých odpovědí je možné sdílet na mých webových stránkách v nové rubrice "BLOG", což nabízí další možnost  rozšíření probírané tématiky o osobitý náhled jednotlivých studentů těchto studijních skript (všechny otázky jsou zveřejněny anonymně, pokud si někdo z vás nepřeje, nebudou zveřejněny vůbec).

Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí účast na semináři, či předchozí dálkové studium) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF, u pracovních skript Multidimenzionálních nauk je úhrada aktualizovaných pracovních skript 220 Kč

Výši úhrady za studijní skripta jednotlivých směrů naleznete v příslušné rubrice, zaslání mailem ve formě PDF, možnost konzultace k probíranému učivu je zahrnuta ve výši úhrady.

ROK 2019

od 9. ledna 2019 jsou k dispozici hlouběji nově aktualizovaná studijní skripta semináře DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - 8. stupeň (obsah studijních skript a výše uhrady v rubrice "DUCHOVNÍ UČENÍ O JÁ JSEM")

Od 18. ledna 2019 - jsou k dispozici aktualizovaná studijní skripta semináře Merkaba 1. stupeň, zahrnující nově i poslední 3 kroky v postupu aktivace světelného pole (více informací viz rubrika "Merkaba")

V únoru 2019 budou k dispozici nová studijní skripta "STUDIJNÍ WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - SÍLA ZVUKU a SVĚTLA" - 2. část: "SÍLA SVĚTLA" (multidimenzionální působení transformačních a ochranných postupů) - více informací : viz rubrika MDN a též rubrika "STUDIJNÍ WORKSHOPY"

 

ROK 2018

Od 18. 12. 2018 jsou k dispozici nová studijní skripta WORKSHOP VÝBĚR AKTUALIZOVANÝCH MEDITACÍ z let 2011 – 2016, možnost jejich studia je kdykoliv, například po Afirmačních vzýváních či duchovně-energetických postupech Multidimenzionálních nauk. více informací viz rubrika "STUDIJNÍ WORKSHOPY"

Od 8. 12. 2018 jsou k dispozici nová studijní skripta KLÍČE K DUŠI 2. část - DUŠE ATLANTIDY (více informací v rubrice "KLÍČE K DUŠI" + "STUDIJNÍ WORKSHOPY").

OD 1. 11. 2018 jsou k dispozici nová STUDIJNÍ SKRIPTA "STUDIJNÍ WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM "HARMONIZACE POLARIT"- více viz rubrika "STUDIJNÍ WORKSHOPY"

od 19. 09. 2018 - Studijní skripta "STUDIJNÍ WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - SÍLA ZVUKU a SVĚTLA" - 1. část: "SÍLA ZVUKU" (multidimenzionální působení transformačních a ochranných postupů) - více informací : viz rubrika MDN + rubrika "STUDIJNÍ WORKSHOPY"(možnost zakoupení společně se studijními skripty STUDIJNÍHO WORKSHOPU MDN ARK)

od 19. 09. 2018 - Studijní skripta "STUDIJNÍ WORKSHOP MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - ARK" - více informací: viz rubrika MDN+ rubrika "STUDIJNÍ WORKSHOPY"(možnost zakoupení společně se studijními skripty STUDIJNÍHO WORKSHOPU MDN SÍLA ZVUKU A SVĚTLA - 1.část: SÍLA ZVUKU)

od 25. 8. 2018 - aktualizace afirmačního vzývání LÁSKY K SOBĚ (včetně nového studijního textu) - více viz rubrika "DUCHOVNÍ UČENÍ O JÁ JSEM"

od 30. 7. 2018 - Studijní skripta k semináři KLÍČE K DUŠI 1. část (více informací včetně náhledu studijních skript v rubrice ""KLÍČE K DUŠI"+ v rubrice "STUDIJNÍ WORKSHOPY")

 

Další nabídka dálkové formy studia:

  1. Pokračování v následujícím vyšším stupni Duchovního učení o Já Jsem
  2. Pracovní skripta "SFÉRY VĚDOMÍ" - více viz rubrika "Gnostická stezka"
  3. Pracovní skripta "KI MANNA" - více viz rubrika "KI MANNA" (vhodné prostudovat k pracovním skriptům Klíče k duši)
  4. Pokračování v následujícím vyšším stupni MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - více viz rubrika "MDN"
  5. Pracovní skripta "MERKABA" - více viz rubrika "MERKAbA
  6. Pracovní skripta "REIKI 3" a "ROZŠÍŘENÉ TECHNIKY REIKI 4" - více viz rubrika "REIKI" (pouze pro absolventy 1. a vyšších stupňů Duchovního učení o Já Jsem a minimálně 2. stupně MDN)
  7. Pracovní skripta "SEDM KOSMICKÝCH PAPRSKŮ" - více viz příslušná rubrika
  8. Pracovní skripta "LEMURSKÉ ZMOCNĚNÍ" - více víz příslušná rubrika
  9. Pracovní skripta "AKAŠICKÁ KRONIKA" - více viz příslušná rubrika

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 21.01.2019