Reiki centrum Praha

Kurzy 

Kurzy Reiki 1. až 3. stupně a Duchovní učení o Já Jsem jsou určeny osobám, jež začínají pracovat na zvýšení svého potenciálu energie a zlepšení osobního života. Další nabídka kurzů a seminářů je určena pro více pokročilé absolventy.

Přihlášky na kurzy a semináře zasílejte na e-mailovou adresu: anaz@seznam.cz, nebo též na: reikicentrumpraha@gmail.com telefonicky na tel. č. 606 218 134, úhrada za jednotlivé druhy výuky je uvedena vždy v příslušné rubrice jednotlivých kurzů a seminářů.

Výše úhrady u jednotlivých seminářů a kurzů: na dotaz mailem.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce účasti na kurzech, seminářích, osobních konzultacích, i osobním kaučinku jsou určeny pouze pro účely obchodních aktitvit majitele webových stránek Zuzany Soukupové, jež s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Úhrada za kurzy a semináře probíhá v hotovosti po jejich ukončení /vystavím vám daňový doklad/.

Za účelem zjištění aktuálního stavu počtu volných míst na jednotlivých seminářích si prosím zaktualizujte tuto webovou stránku ve vašem prohlížeči (klávesa F5) - k aktualizaci dochází minimálně jednou za dva dny.

 

Termíny osobních konzultací:

Zuzana Soukupová

délka osobní konzultace 75 minut (více informací viz rubrika "OSOBNÍ KONZULTACE")

V případě naléhavé potřeby je možné domluvit konzultaci i přes e-mail (viz rubrika KONTAKT), či využít jednorázového Transformačního kaučinku.

Upozorňuji všechny zájemce, že mezi absolvováním jednotlivých kurzů, seminářů i osobních konzultací, musí být bezpodmínečně dodržen minimální časový odstup 21 dní.

 

Transformační kaučink, konzultace

Mgr. Miroslava Šáchová

(více viz TEXT v rubrice "TRANSFORMAČNÍ KAUČINK")

Možnosti koučovacícho sezení:

Jednorázové sezení zvoleného koučinku    1.500 Kč
Cesta vyjasnění: 2 sezení zvoleného koučinku  3.000 Kč
Cesta transformace: 3 sezení zvoleného koučinku 4.500 Kč
Cesta hluboké transformace: 6 sezení ( na jeden druh či kombinace druhů koučinku) 9000 Kč

Koučink probíhá po skypu či telefonu. Je možné i osobní setkání.

Upozorňuji všechny zájemce, že mezi absolvováním jednotlivých kurzů, seminářů i osobních konzultací, musí být bezpodmínečně dodržen minimální časový odstup 21 dní.

 

TERMÍNY NALADĚNÍ DO ENERGIE ELYSIUM

(více informací viz rubrika "ENERGIE ELYSIUM")

Přibližně 3-5 dní před naladěním do Energie Elysium není doporučeno provádět silnější duchovně-energetické postupy (MDN, silné afirmační vzývání atd.), během meditací se spíše zvnitřňovat, tj. spojovat se se svou vnitřní životní jiskrou.

 

6. září 2017 - OBSAZENO

7. září 2017 - OBSAZENO

19. září 2017 - OBSAZENO

20. září 2017 - OBSAZENO

24. října 2017 - volná místa - od 15.00 hod.

25. října 2017 - volná místa - od 13.00 hod.

7. listopadu 2017 - OBSAZENO

8. listopadu 2017 - volná místa -od 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 hod.

21. listopadu 2017 - volná místa - od 10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

22. listopadu 2017 - volnÉ místO - od 15.00 hod.

 

INFORMACE

Od 1. června jsou opět k dispozici ORIGINAL ELYSIUM SVÍČKY s novým energetickým zářičem (symbolem). Objednávky: v případě zaslání poštou : ceduro@ceduro.cz

Objednávky na připravované další zhotovení ORIGINAL ELYSIUM SCEPTERS (žezla OES) i na ORIGINAL ELYSIUM DISC (harmonizační OED) zasílejte na mailovou adresu: reikicentrumpraha@gmail.com

OD 1. ČERVENCE je v ulici STROJÍRENSKÁ dočasné omezení provozu - uzávěrka (u dopravy autem doporučuji zjistit aktuální stav uzávěrky na webu, neboť se mění). V případě jízdy MHD doporučuji zjistit umístění zastávky poblíž ulice Strojírenská, jakož i čísla autobusů.

OD 10. července je v rubrice "ENERGIE ELYSIUM" uveden text k novému směru ENERGIE ELYSIUM A´ NA-Ka-ChE (Klíč k prozáření duše)

Od 31. července je k dispozici nové vydání "DENNÍCH AFIRMACÍ A MEDITACÍ" (obálka modré barvy, zlaté písmo, velikost A5), cena: 200 Kč

UPOZORNĚNÍ: Prosím všechny ty, kteří pracují s posledním afirmačním vzýváním (zaslaným nedávno v elektronické podobě), aby před jeho prováděním vždy aktivovali osobní MP, a též, aby toto silné vzývání neprováděli v nízkém stavu vědomí, zejména NE k řešení osobních problémů!!!!!!!

Od 7. srpna jsou k dispozici pozměněné a upgradované pracovní skripta k semináři PUTOVÁNÍ DO ELYSIA - pouze v tištěné formě, úhrada 150 Kč.

 

TERMÍNY KURZŮ

Upozornění: mezi jednotlivými semináři je nutné zachovat minimální časový odstup 21 dní. Účastníkům vyšších stupňů Reiki i dalších směrů duchovně - energetických technik doporučuji zařídit si svůj následující terapeutický program tak, aby minimálně 3 dny před a 7 dní po naladění měli možnost nepraktikovat na svých klientech energetické terapie i osobní konzultace, a to z důvodu stabilizace svého vlastního energetického pole.

 

19. srpna 2017 od 9. hodin - seminář ORIGINAL ELYSIUM SCEPTERS (více viz rubrika "Energie ELYSIUM" , pouze pro osoby, které pracují s harmonizační pomůckou OES) -OBSAZENO

23. srpna 2017 od 9. hodin - 3. stupeň REIKI - OBSAZENO

29. srpna 2017 od 9. hodin - seminář ORIGINAL ELYSIUM SCEPTERS (více viz rubrika "Energie ELYSIUM" , pouze pro osoby, které pracují s harmonizační pomůckou OES) - OBSAZENO

2. září 2017 od 9.hodin - 7. stupeň MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - sk. z 18. března (TERMÍN PŘELOŽEN NA 2. 12.2017)

12. září 2017 od 9.hodin - 2. stupeň MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - sk. z 21. března

23. září 2017 od 9. hodin - 2. stupeň RA-SHEEBA - OBSAZENO

26. září 2017 od 9. hodin - 1. stupeň RA-SHEEBA - volná místa

28. září 2017 od 9. hodin - 3. stupeň semináře KOSMICKÉ PAPRSKY (náhradní termín za 27. květen)

3. října 2017 od 9. hodin - Studijní worskhop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK (místo plánovaného 9. st. MDN - více viz rubrika MDN)- OBSAZENO

7. října 2017 od 9. hodin - 11. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 8. dubna

10. října 2017 od 9. hodin - Studijní worskhop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK ((místo plánovaného 9. st. MDN -více viz rubrika MDN) - 1 volné místo

14. října 2017 od 9. hodin - Studijní worskhop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK ((místo plánovaného 9. st. MDN -více viz rubrika MDN)- OBSAZENO

17. října 2017 od 9. hodin - 1. stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM - OBSAZENO

21. října 2017 od 9. hodin - kurz KI MANNA- uživatelský stupeň (více viz rubrika KI MANNA) - OBSAZENO

28. října 2017 od 9. hodin - 7. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 25. dubna + volné místo

4. listopadu 2017 od 9. hodin - Studijní worskhop MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK ((místo plánovaného 9. st. MDN -více viz rubrika MND) - OBSAZENO

17. listopadu 2017 od 9. hodin - 12. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 11. března

25. listopadu 2017 od 9. hodin - 9. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 22. dubna + volné místo

28. listopadu 2017 od 9. hodin - 6. stupeň Duchovního učení o Já Jsem - sk. z 21. června + volné místo

2. prosince 2017 od 9. hodin - 7. stupeň MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - sk. z 18.3.

Úhrada za opakování již absolvovaného kurzu či semináře /včetně aktualizace naladění dosaženého stupně / je ve výši 40 procent z ceny semináře, úhrada pro studenty a ženy na mateřské dovolené je ve výši 50 procent z ceny semináře (platí pouze pro absolventy vyššího než 2.stupně Reiki).

Kurzy Reiki vyšších stupňů, semináře Shamballa 1024, Ki-Manna, Ra-Sheeba, Akašická kronika atd., je možné domluvit i mimo plánované termíny zveřejněny v této rubrice - a to v termínech během pracovního týdne /minimální počet účastníků - 2 osoby/.

Na seminář doporučuji přijít ve světlejším pohodlnějším oblečení, ráno před seminářem nedoporučuji těžší jídlo a příliš kávy, nikotinu. Během semináře jsou volně k dispozici nealkoholické nápoje - voda, minerálka, čaj jakož i drobné pohoštění - sušené ovoce, sušenky... Pokud jste zvyklí pravidelně jíst, doporučuji vám vzít s sebou svačinu (pokud možno bez masa).
Po semináři večer nedoporučuji návštěvu větších zábavných podniků, dále doporučuji večer po semináři se nekoupat, koupat se až následující den - z důvodu stabilizace energetického pole po naladění do energií vyšších frekvencí. (Doporučuji si opatřit na jednu lázeň 150 g soli z Mrtvého moře, napustit plnou vanu teplé vody a vykoupat se minimálně 20 min. - pozn. pokud trpíte vyšším tlakem - není doporučeno).

Taktéž žádám účastníky, aby si s sebou do místnosti, kde semináře a kurzy probíhají, nebrali žádné léky klasické medicíny /platí i pro homeopatika a koncentrované bylinné preparáty/. Před vstupem do místnosti je potřeba vypnout mobilní telefony.
Pokud pojedete MHD - autobusem č. 180 a č. 257, doporučuji vám zjistit časový rozvrh na internetu, jízdní řád o prázdninách a víkendech je omezený.

OD 1. ČERVENCE je v ulici STROJÍRENSKÁ dočasné omezení provozu - uzávěrka (vjezd autem směrem od Metropole Zličín i z ulice Na Radosti směrem z Plzeňské je zachován). V případě jízdy MHD doporučuji zjistit umístění zastávky poblíž ulice Strojírenská, jakož i čísla autobusů.

Dovoluji si vás požádat přibližně týden před uskutečněním kurzu o potvrzení vaší účasti na tomto semináři, v případě vašich jakýchkoliv dalších dotazů vám ještě před seminářem ráda odpovím.

Všechny potenciální zájemce bych chtěla opětovně informovat, že absolvování seminářů Reiki, Shamballa, atd... pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí nedoporučuji, meditativní a energetické postupy během kurzů a seminářů mohou v rámci vše zesílit.

Absolvování seminářů nedoporučuji osobám trvale užívajícím antidepresiva, ale i větší počet léků klasické medicíny.
V případě absolvování očkování jakéhokoliv druhu je nutné dodržet časové rozmezí minimálně 6 týdnů ode dne očkování. Všechny kurzy a semináře jsou vhodné pro osoby starší 18. let.

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 18.08.2017