Reiki centrum Praha

Kurzy 

Kurzy Reiki 1. až 3. stupně a Duchovní učení o Já Jsem jsou určeny osobám, jež začínají pracovat na zvýšení svého potenciálu energie a zlepšení osobního života. Další nabídka kurzů a seminářů je určena pro více pokročilé absolventy.

Přihlášky na kurzy a semináře zasílejte na e-mailovou adresu: anaz@seznam.cz, nebo též na: reikicentrumpraha@gmail.com telefonicky na tel. č. 606 218 134, úhrada za jednotlivé druhy výuky je uvedena vždy v příslušné rubrice jednotlivých kurzů a seminářů.

Výše úhrady u jednotlivých seminářů a kurzů: na dotaz mailem.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce účasti na kurzech, seminářích, osobních konzultacích, i osobním kaučinku jsou určeny pouze pro účely obchodních aktitvit majitele webových stránek Zuzany Soukupové, jež s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Úhrada za kurzy a semináře probíhá v hotovosti po jejich ukončení /vystavím vám daňový doklad/.

Za účelem zjištění aktuálního stavu počtu volných míst na jednotlivých seminářích si prosím zaktualizujte tuto webovou stránku ve vašem prohlížeči (klávesa F5) - k aktualizaci dochází minimálně jednou za dva dny.

 

 

INFORMACE

Od listopadu 2017 K dispozici je NOVÝ MODEL HARMONIZAČNÍHO DISKU OED. Pro více informací pište na mailovou adresu: reikicentrumpraha@gmail.com,

V rubrice "ENERGETICKÉ OBRAZY" byly dne přidány náhledy nových energetických obrazů (kódy 018 - 025). Od 11. února je v nabídce další originál (kód č. 021)

Od 15. února jsou k dispozici upgradovaná pracovní skripta k semináři 2. stupeň DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM (doplněna mimo jiné o "Večerní meditaci". Úhrada: verze PDF 150 Kč (číslo konta viz rubrika "KONTAKT"), tištěná verze: 200 Kč

Od 25. února jsou k dispozici upgradovaná pracovní skripta k semináři 3. stupeň KOSMICKÝCH PAPRSKŮ (pouze pro absolventy, kteří se již zúčastnili v předchozích letech tohoto semináře). Úhrada: verze PDF 150 Kč (číslo konta viz rubrika "KONTAKT"), tištěná verze: 200 Kč

 

 

TERMÍNY KURZŮ

 

Pořádání seminářů a kurzů je DOČASNĚ pozastaveno (upgrade energetického systému :-)), ZNOVU ZAHÁJENÍ činnosti bude uvedeno v této rubrice během několika měsíců.

Přeji vám krásné jaro i léto, budu se na Vás těšit v Novém školním roku :-):-):-), s láskou Z.

 

 

 

Na seminář doporučuji přijít ve světlejším pohodlnějším oblečení, ráno před seminářem nedoporučuji těžší jídlo a příliš kávy, nikotinu. Během semináře jsou volně k dispozici nealkoholické nápoje - voda, minerálka, čaj jakož i drobné pohoštění - sušené ovoce, sušenky... Pokud jste zvyklí pravidelně jíst, doporučuji vám vzít s sebou svačinu (pokud možno bez masa).
Po semináři večer nedoporučuji návštěvu větších zábavných podniků, dále doporučuji večer po semináři se nekoupat, koupat se až následující den - z důvodu stabilizace energetického pole po naladění do energií vyšších frekvencí. (Doporučuji si opatřit na jednu lázeň 150 g soli z Mrtvého moře, napustit plnou vanu teplé vody a vykoupat se minimálně 20 min. - pozn. pokud trpíte vyšším tlakem - není doporučeno).

Taktéž žádám účastníky, aby si s sebou do místnosti, kde semináře a kurzy probíhají, nebrali žádné léky klasické medicíny /platí i pro homeopatika a koncentrované bylinné preparáty/. Před vstupem do místnosti je potřeba vypnout mobilní telefony.
Pokud pojedete MHD - autobusem č. 180 a č. 257, doporučuji vám zjistit časový rozvrh na internetu, jízdní řád o prázdninách a víkendech je omezený.

Dovoluji si vás požádat přibližně týden před uskutečněním kurzu o potvrzení vaší účasti na tomto semináři, v případě vašich jakýchkoliv dalších dotazů vám ještě před seminářem ráda odpovím.

Všechny potenciální zájemce bych chtěla opětovně informovat, že absolvování seminářů Reiki, Shamballa, atd... pouze za účelem tzv. bezbolestného odstranění nezpracovaných emocí nedoporučuji, meditativní a energetické postupy během kurzů a seminářů mohou v rámci vše zesílit.

Absolvování seminářů nedoporučuji osobám trvale užívajícím antidepresiva, ale i větší počet léků klasické medicíny.
V případě absolvování očkování jakéhokoliv druhu je nutné dodržet časové rozmezí minimálně 6 týdnů ode dne očkování. Všechny kurzy a semináře jsou vhodné pro osoby starší 18. let.

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 15.03.2018