Reiki centrum Praha

INFORMACE

 

Od 7. 7. 2018 je k dispozici aktualizované vydání výběru lekcí a proslovů z manuskript Duchovního učení o Já Jsem "Úvod do metafyziky" (ve formátu pdf) úhrada: 200 Kč, objednání na mailové adrese: anaz@seznam.cz nebo na reikicentrumpraha@gmail.com

Od 30. července 2018 jsou k dispozici NOVÁ STUDIJNÍ SKRIPTA "KLÍČE K DUŠI", více informací včetně náhledu části studijních skript nalzenete v rubrice "KLÍČE K DUŠI".

 

INDIVIDUÁLNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Pořádání osobních seminářů a kurzů je DOČASNĚ POZASTAVENO.

Od 2. dubna 2018 je pro absolventy kurzů a seminářů zahájena možnost individuálního dálkového studia u všech seminářů a kurzů (více informací naleznete v jednotlivých rubrikách seminářů).

Upozorňuji, že mezi studiem jednotlivých směrů je potřeba dodržet minimální pauzu 1,5 měsíce, vztahuje se to též na vypracování individuálního studijního plánu (pokud si například opatříte pracovní skripta k samostudiu, je potřeba dodržet též nejméně 1,5 měsíce na zapracování studijního materiálu a teprve pak je možné vytvořit individuální plán).

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA DÁLKOVÉHO STUDIA

OD 6. srpna je studentům k dispozici nová rubrika "BLOG", v níž jsou průběžně zveřejňovány otázky studentů dálkového studia k tématům všech dostupných směrů dálkového samostudia, a to včetně odpovědí.

OD 30. července jsou k dispozici STUDIJNÍ SKRIPTA KLÍČE K DUŠI - více viz rubrika "KLÍČE K DUŠI"

OD 7.7. 2018 jsou k dispozici NOVĚ AKTUALIZOVANÁ PRACOVNÍ SKRIPTA 4. stupně KOSMICKÉ PAPRSKY

-úhrada při zaslání aktualizované verze ve formátu PDF včetně nových informací (pro absolventy, kteří se tohoto semináře již zúčastnili přímou účastí či zakoupili jsi dříve pracovní skripta a studují formou samostudia): ve formátu PDF: 440 Kč

- úhrada při zaslání aktualizované verze ve formátu PDF včetně nových informací zájemcům, kteří budou studovat tento materiál formou samostudia poprvé: 1.440 Kč

Od 7.7. 2018 jsou k dispozici NOVĚ AKTUALIZOVANÁ PRACOVNÍ SKRIPTA semináře 13. stupně Duchovního učení o JÁ JSEM

- úhrada při zaslání aktualizované verze ve formátu PDF včetně nových informací (pro absolventy, kteří se tohoto semináře již zúčastnili přímou účastí či zakoupili jsi dříve pracovní skripta a studují formou samostudia): ve formátu PDF: 440 Kč

- úhrada při zaslání aktualizované verze ve formátu PDF včetně nových informací zájemcům, kteří budou studovat tento materiál formou samostudia poprvé (nezbytnou podmínkou je již absolvovaný 12. stupeň Duchovního učení o Já Jsem): 1.440 Kč

 

DALŠÍ NABÍDKA MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO STUDIA

Doporučuji všem studentům, kteří studují zakoupená studijní skripta, aby si zapisovali otázky, ohledně nabízených informací, jimž nerozumí (podobně, jako to dělali ústně na seminářích s přímou účastí). Velmi ráda všem na vše odpovím J a tyto vaše dotazy včetně mých odpovědí je možné sdílet na mých webových stránkách vždy pod názvem příslušné rubiriky, což nabízí další možnost  rozšíření probírané tématiky o osobitý náhled jednotlivých studentů těchto studijních skript (všechny otázky jsou zveřejněny anonymně, pokud si někdo z vás nepřeje, nebudou zveřejněny vůbec).

Úhrada za aktualizovaná pracovní skripta (podmínkou je předchozí účast na semináři, či předchozí dálkové studium) je 440 Kč, zaslání mailem v PDF, u pracovních skript Multidimenzionálních nauk je úhrada aktualizovaných pracovních skript 220 Kč

Výši úhrady za pracovní skripta jednotlivých směrů naleznete v příslušné rubrice, zaslání mailem ve formě PDF, možnost jedné konzultace k probíranému učivu je zahrnuta ve výši úhrady.

30. července 2018 - Pracovní skripta k semináři KLÍČE K DUŠI 1. část (více informací včetně náhledu studijních skript v rubrice ""KLÍČE K DUŠI")

srpen 2018 - aktualizace afirmační sekvence Vzývání KR (konkrítní termín bude upřesněn)

září 2018 - Pracovní skripta workshop MDN ARK

říjen 2018 - Pracovní skripta workshop MDN - ZVUK a SVĚTLO (multidimenzionální působení transformačních a ochranných postupů) - více viz rubrika MDN během měsíce srpna

listopad 2018 - Pracovní skripta workshop MDN - MULTIDIMENZIONÁLNÍ PAPRSKY + PROUDY ŠTÍTŮ

 

Další výběr samostudia je na zájemci, dle jeho individuálních potřeb duchovně-energetické cesty. Další možonsti např.:

  1. Pokračování v následujícím vyšším stupni Duchovního učení o Já Jsem
  2. Pracovní skripta "SFÉRY VĚDOMÍ" - více viz rubrika "Gnostická stezka"
  3. Pracovní skripta "KI MANNA" - více viz rubrika "KI MANNA" (vhodné prostudovat k pracovním skriptům Klíče k duši)
  4. Pokračování v následujícím vyšším stupni MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK - více viz rubrika "MDN"
  5. Pracovní skripta "MERKABA" - více viz rubrika "MERKAbA
  6. Pracovní skripta "Studijní workshop VÝCVIK PRO ENERGETICKÉ TERAPEUTY" - více viz rubrika "Workshopy"
  7. Pracovní skripta "Seminář silných řízených meditací" - více viz rubrika "WORKSHOPY"
  8. Pracovní skripta "REIKI 3" a "ROZŠÍŘENÉ TECHNIKY REIKI 4" - více viz rubrika "REIKI" (pouze pro absolventy 1. a vyšších stupňů Duchovního učení o Já Jsem a minimálně 2. stupně MDN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupy a informace nabízené v těchto systémech jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

   Aktualizace: 09.08.2018