Reiki centrum Praha
Obrázek knihy

KAUČINK

Proč bychom potřebovali koučink, říkáte si?
Podívat se do vlastní mysli a utřídit si myšlenky tak, abychom přišli na nápady a řešení, které potřebujeme. Zmapovat a pojmenovat si návyky, postoje, které máme, a vědomě se rozhodnout, zda jsou pro nás pozitivní a vedou nás tam, kam chceme, či nikoliv. Zvolit si, jaké postoje by byly správné pro dosažené našich cílů a vytoužených změn. Následně ustát změnu a udržet nové návyky a postoje mysli i činu. Je to cestou proměny k tomu, co opravdu ze své skutečně svobodné vůle a rozhodnutí chceme myslet, být a žít.

A co je koučink (tak jak ho vedu, vnímám a byla jsem naučena)?
Koučink je strukturovaný, ale přesto velmi přirozený rozhovor, kdy veškerá pozornost kouče a sezení je na koučovaném, kouč za vás nemyslí, nevymýšlí řešení ani vám neradí, je zde, aby vám odzrcadlil, vyjasnil, vycítil a správně navedl vaši mysl (tak jak si přejete a směřujete vy sami)  a vaše vnímání k nalezení řešení, nových nápadů, cílů.

Jak poznám že potřebuji absolvovat koučink?
Když si s něčím nevíte rady, máte pocit, že se točíte v bludném kruhu a nevíte z něj vystoupit. Když toužíte po žití něčeho, čeho se vám nedaří dosáhnout – být šťastnější, být organizovanější, zhubnout, něco ve svém životě změnit a žít jinak. Nebo když máte zmatek ohledně rozcestí na kterém se nacházíte. Nevíte se rozhodnout. Nebo máte pocit, že se ztrácíte sami sobě či vás obklopuje chaos. Koučink pomáhá zlepšit a vyjasnit cokoliv. Jde jen o vaši opravdové rozhodnutí do toho jít. J

Kdo je kouč?
Kouč odzrcadlí a pomáhá vám spatřit vaše vlastní myšlenkové pochody a tak vám umožňuje, abyste se vědomě a svobodně rozhodli, jaké myšlenkové mapy jsou pro vás žádoucí a které chcete následovat.
Kouč je též jako sportovní trenér: když si dáte závazek k určitým krokům k vašemu cíli, podpoří vás a pomůže vám udržet se na cestě i ve chvílích, kdy je vaše motivace v útlumu.
Kouč je jako průvodce. Důvěra a absolutní bezpečné prostředí pro přemýšlení je samozřejmostí, zážitek z jeho naslouchání vám je jedinečný a je jiným a přesto hlubokým zážitkem, v porovnání s povídáním si s přítelem u šálky kávy. Neboť kouč vás nesoudí, neradí vám, a veškerý jeho zájem a pozornost je jen na vás – pro vás – tak abyste udělali pokrok, po kterém toužíte, ať už jde o to najít nový nápad, řešení k určité situaci anebo proměnu celého vašeho života. J
Kouč je profesionál: následuje a respektuje určitou strukturu přemýšlení a dotazování, nenarušuje tok myšlenek koučovaného, ale pomáhá je vyjasnit, je ohleduplný a respektuje koučovaného, tj. nezachází do témat a otázek, kterým koučovaný sám nedá souhlas. Kouč tedy není kazatelem ani tyranemJ

Proč je tak důležité pracovat na svých myšlenkových mapách?
To co myslíme, to žijeme. Naše myšlenky, vytváří naše postoje a ty ovlivňují naše činy a tím celý nás život – vnitřní i vnější.

Co Vám nabízím jako kouč?
Nabízím Vám cestu vyjasnění vašich životních, profesních i niterných témat. Koučinkem vám pomůžu nahlédnout do vašich myšlenkových map, nalézt, zvolit si a udržet postoje, které vás dovedou k cíli, který si přejete.
Nabízím Vám svou profesionalitu kouče ICF (mezinárodní akreditace) jakož i svou intuici ze své 17 leté cesty duchovně-osobního rozvoje (Reiki mistr, a jiné). 

Jaké jsou druhy sezení koučinku, které nabízím? :


Jednorázový koučink: jedno sezení pro vyjasnění jakéhokoliv tématu

Koučink cesta k jednomu cíli: čtyři sezení kdy nejprve společně vytyčíme a pojmenujeme cíl, kterého chcete dosáhnout, pak nalezneme kroky, které vás k němu dovedou. Pak tyto kroky učiníte. Zároveň vás tato cesta k cíli naučí mnohé o vás a o vašich postojích, a projdete určitou proměnou – nakonec se budete cítit ještě více sami sebou a přesto nově J

Koučink celkové transformace: sedm sezení, kdy nejprve zmapujeme celý  obraz Vašeho života (do takové míry a hloubky, do které svolíte), tak jak jej máte nyní a následně vytyčíme cíle, tj. to co si přejete mít jinak, změnit, dosáhnout. Budeme pracovat s 3-mi cíli, které si zvolíte. Pak vytyčíme cestu k nim vedoucí a následně jí půjdeme. Je to cesta plná zážitků a proměn, vyjasnění, poznávání o sobě. Rozvíjí možnosti vašeho potenciálu a vašeho života.

Jak a kde koučink probíhá?
Sezení provádím v místě, kde se konají kurzy, tj. Strojírenská 260, Praha 5, v individuálním sezení, samozřejmě J
Dále lze a je velmi žádoucí prokládat koučování po telefonu (volám jáJ) – neboť vypnutím zorné části mozku dochází k niternějšímu ponoru – a z vlastní zkušenosti jsou velmi dobré výsledky při prokládání osobního a telefonického sezení.
Mezi sezeními jsem na mailu a odpovídám na (občasnéJ) dotazy.

Jak dlouho to trvá?
Sezení trvá max. 75 min. 60 min je maximální čas vysoké koncentrace pro mozek.  15 min je rezerva J

Koučink je v rozmezí týdne či příležitostně 2 týdnů

Kolik to stojí?
1500 Kč
Pro někoho se to může zdát moc, ale kolik byste dali za dosažení vašeho cíle? Jak moc si ceníte času svému života a rozvoje svého potenciálu? Koučink vám ušetří čas i mnohá trápení a pobývání v mraku nejasnosti.

Pro dosažení této úrovně koučování jsem sama absolvovala profesionální kurz koučinku mezinárodní akreditace ICF a mnoho času studie i  zkušenosti rozvoje v této oblasti (cca 400 odkoučovacích hodin), jakož i jiných oblastech (duchovních a energetických), které mi umožňují stávat se a učit se být lepším a lepším koučem.

Těším se na naší společnou cestu, Mirka.

 

 

Osobní meditace - hluboká niterná práce na úrovni duše

Nabízím Vám nově možnost osobní niterné práce na úrovni duše, a to formou osobního meditačního setkání, kde budete mít příležitost zapracovávat témata jako jsou sebeláska, vnitřní síla, ženství, harmonizace mužské a ženské energie, radost versus smutek, strach versus láska, a jiná další témata.

Setkání začneme krátkým úvodním popovídáním, kde poznám téma pro vás vhodné, jímž vás následně provedu nejprve formou příběhu a pak následné meditace. Při tomto druhu setkání každý dostává jedinečnou úroveň energie, jež právě potřebuje zapracovat. A tím je tato práce zcela odlišná od skupinové meditace. Rovněž se nejedná o koučink ani o konzultaci. Při koučinku si volíte své cíle sami a já jsem jen vaším průvodcem, kdy si sami hledáte odpovědi, za pomocí mého zrcadlení a otázek, a vedu vás k vašemu cíli. Při konzultaci má větší poddíl informace od terapeuta než od klienta – což je též zajímavé a přínosné, ale od tohoto setkání zcela odlišné. Při meditačním setkání společně pracujeme na tématech důležitých pro vaši duši, a tudíž se týkají jak vašeho pozemského života tak vaší duchovní cesty. Je to jakýsi spojovací most mezi duchovním a pozemským světem.


Osobní meditační setkání též zaručuje vyšší čistotu a hloubku pro každého z vás – a tím tedy i intenzivnější práci na sobě.
Setkání je zakončeno sdílením a nalezením nových poznatků z právě zažité meditace.
Důležité je dodržovat minimálně týdenní časové rozmezí mezi semináři, konzultacemi, koučinkem a tímto meditačním setkáním.

Témata:


Sebeláska
Partnerství
Ženství
Vnitřní síla
Harmonizace mužské a ženské energie v nás
Poslání
Rodina
Lidství a Božství v nás
Mateřská a Otcovská energie
Vnitřní dítě

Trvání: 75min
Cena: 1000Kč

 

 

O mně

Na své cestě pozemského života jsem prošla mnoha směry osobního i duchovního rozvoje. Až jsem došla k prvotnímu poznání že mým posláním je Láska – vést k poznání duchovního světla lásky v sobě – sebe i druhé. J Neboť věřím, že jedině tak lze nalézt skutečné naplnění a štěstí, jakož i naplnit správně a pravdivě své dny na Zemi.

Mé první „dospělé“ vědomé duchovní volání nastalo v mých 15-ti letech, kdy se mi otevřela určitá poznání o mě, o „Bohu“, o světě... Byla a jsem též obdarována úžasnou matkou, jež na duchovní cestě již byla a pracuje a naše cesty byly a jsou velmi blízké, ač jsme každá zcela jiná.
Má pozemská cesta vedla do Francie, kde jsem vystudovala klasickou francouzskou univerzitu s oborem komunikace, kde jsem měla možnost studovat filozofii a psychologii a tak poznat, že ač jsou zajímavá, tak jsou zcela omezená lidským intelektem, který v určité fázi „skončí“-„narazí“ a bloudí v kruhu a nevidí to podstatné – Světlo Lásky „Života“ Jednoho v nás a za vším stvořeným- jež je řešením pro všechny naše lidské „útrapy“J  
Mou nejpodstatnější základnou je učení o Já Jsem, jež považuji za absolutní a nezbytný základ na cestě duchovního rozvoje. Jinak jsem absolvovala veškerá energetická naladění zde uvedená, i jiná J ale to není to nejpodstatnější J

Těší mě vést druhé k poznání jejich vlastní cesty, pravdy a poznání fontány světla lásky uvnitř ukryté. Jakož i k dosažení naplnění v pozemských osobních  záležitostech.

Jde o propojení duchovní moudrosti s pozemskou cestou.

Je krásné vidět mé klienty jak naleznou - „znovu-naleznou“ – „nově-naleznou“ J Sami Sebe, jak spatří svůj vnitřní kompas a nauč se jej číst a následovat, to vše pro naplněný život uvnitř sebe i ve svém pozemském činění.

Jako kouč-průvodce ráda užívám lehkosti a humoru při nenápadném hlubokém a mnohdy vážném ponoruJ Miluji život, lásku, radost, hloubku ... miluji světlo lásky v Sobě, ve Vás i v Životě.

Na cestě transformačního koučinku, jakož i při sdílených meditacích a konzultacích je pro mě důležitá důvěra mezi mnou a klientem – jde o naprostou diskrétnost a prostředí bezpečí.

Budu se těšit na naši společnou cestu.

S úctou a láskou

Miri

 

 

Kontakt

Mgr. Miroslava Šáchová

email: mirkasou@gmail.com

tel.č. : +420724914729

bankovní spojení: 1051564011/3030

 

 

zpět na začátek

   Aktualizace: 03.01.2018