Reiki centrum Praha

KLÍČE K DUŠI

KVANTOVÁ KVINTESENCE DUŠE

Pro každého, kdo nastoupil na osobní cestu duchovně-energetického vzestupu vědomí, je klíčovým aspektem proměna duševních sil (myšlenky, emoce, reakce), v onu tolik tajemnou „kvintesenci“ (slovo "kvintesence" je odvozeno od latinského sousloví "quinta esentia", tj. pátá podstata,  v gnostické  tradici pátý živel „vědomí, duch“).

Během cyklů seminářů se budeme zabývat tématy, které nám nabízejí KLÍČE k   NALEZENÍ SEBE SAMA, k nalezení naší  jedinečné duševní podstaty, a to jak v jejím vyjádření v realitě tohoto světa, tak i v multidimenzionálním pojetí, tj. v rámci tzv. "Monády", ale i ve vyšších vrstvách Univerza.

Každý jednotlivec  je naprosto jedinečným vyjádřením věčného  bytí, a proto tuto přítomnost světla zosobní a ztvární svým osobnitým individuálním způsobem. Duchovní život neznamená stát se někým jiným. Znamená stát se tím nejpravdivějším způsobem sám sebou a dovolit přítomnosti světla své duše zářit skrze své schopnosti a vlohy, vlastní osobu a život.

Klíče k duši 1. část

Stručný přehled obsahu pracovních skript:

 • Vysvětlení devíti vrstev jemně-hmotné anatomie z duchovně-energetického pohledu
 • Vztah duše k monádě (skupině duší)
 • Cesta duše
 • Části duše, zotavení a navrácení duše
 • Původ roztříštění duše
 • Odložené, ztracené kousky duše – rozptýlené části duše
 • Získání, sjednocení a integrace  částí  duše
 • Důvody odevzdávání částí duše jiným
 • Silné afirmační postupy k navrácení částí duše
 • Silná meditace určená ke spojení s monádou

  Předpokladem k samostudium pracovních skript je absolvování či samostudium minimálně 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem a/nebo 2. stupeň Multidimenzionálních nauk, doporučeno je předchozí samostudium pracovních skript ze semináře Ki Manna a 2. stupeň Multidimenzionálních nauk (z důvodu hlubšího pochopení informací v pracovních skriptech tohoto semináře)

 • Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF (38 stran A4), úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) , v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

   Aktualizace: 05.07.2018