Reiki centrum Praha

KLÍČE K DUŠI

KVANTOVÁ KVINTESENCE DUŠE

Pro každého, kdo nastoupil na osobní cestu duchovně-energetického vzestupu, je klíčovým aspektem proměna duševních sil (myšlenky, emoce, reakce), v onu tolik tajemnou „kvintesenci“ (slovo "kvintesence" je odvozeno od latinského sousloví "quinta esentia", tj. pátá podstata,  v gnostické  tradici pátý živel „vědomí, duch“).

Během cyklů seminářů na toto téma se budeme zabývat tématy, které nám nabízejí KLÍČE k   NALEZENÍ SEBE SAMA, k nalezení naší  jedinečné duševní podstaty a to jak v jejím vyjádření v realitě tohoto světa, tak i v multidimenzionálním pojetí.

Každý jednotlivec  je naprosto jedinečným vyjádřením věčného  bytí, a proto tuto přítomnost světla zosobní a ztvární jedinečným a individuálním způsobem. Duchovní život neznamená stát se někým jiným. Znamená stát se tím nejpravdivějším způsobem sám sebou a dovolit přítomnosti světla zářit skrze své schopnosti a vlohy, vlastní osobu a život.

Vzhledem k tomu, že duše každého člověka zahrnuje oblast devíti vrstev psychicko-energetické anatomie, měli bychom se náležitě a důkladně seznámit s jejími jednotlivými aspekty.

Klíče k duši 1. část

Program semináře:

 • Vysvětlení devíti vrstev jemně-hmotné anatomie z duchovně-energetického pohledu
 • Vztah duše k monádě (skupině duší)
 • Cesta duše
 • Části duše, zotavení a navrácení duše
 • Původ roztříštění duše
 • Odložené, ztracené kousky duše – rozptýlené části duše
 • Získání, sjednocení a integrace  částí  duše
 • Důvody odevzdávání částí duše jiným
 • Duševní upíři
 • Silné afirmační postupy k navrácení částí duše
 • Harmonizace vzpomínek rodové linie
 • Síla odpuštění a zapomnění
 • Silné afirmační postupy k ukončení emocionálních dramat

 

Předpoklad k účasti: minimálně 2. stupeň Duchovního učení o Já Jsem a/nebo 1. stupeň Multidimenzionálních nauk

Úhrada za seminář a pracovní skripta: 2.000 Kč
Termíny seminářů budou zveřejněny v rubrice „TERMÍNY KURZŮ“ během měsíce ledna 2018

   Aktualizace: 27.01.2018