Reiki centrum Praha

KLÍČE K DUŠI

KVANTOVÁ KVINTESENCE DUŠE

Pro každého, kdo nastoupil na osobní cestu duchovně-energetického vzestupu vědomí, je klíčovým aspektem proměna duševních sil (myšlenky, emoce, reakce), v onu tolik tajemnou „kvintesenci“ (slovo "kvintesence" je odvozeno od latinského sousloví "quinta esentia", tj. pátá podstata,  v gnostické  tradici pátý živel „vědomí, duch“).

Během cyklů seminářů se budeme zabývat tématy, které nám nabízejí KLÍČE k   NALEZENÍ SEBE SAMA, k nalezení jedinečné duševní podstaty, a to jak v jejím vyjádření v realitě tohoto světa, tak i v multidimenzionálním pojetí.

Každý jednotlivec  je naprosto jedinečným vyjádřením věčného  bytí, a proto tuto přítomnost může zosobnit a ztvárnit svým osobnitým individuálním způsobem. Duchovní život neznamená stát se někým jiným. Znamená stát se tím nejpravdivějším způsobem sám sebou a dovolit přítomnosti světla své duševní energie zářit skrze své schopnosti a vlohy, vlastní osobu a život.

Klíče k duši 1. část

Stručný přehled obsahu pracovních skrip - 41 stran A4t:

 • Vysvětlení devíti vrstev jemně-hmotné anatomie z duchovně-energetického pohledu
 • Části duševní energie
 • Původ roztříštění duševní energie
 • rozptýlené části duševní energie
 • Získání, sjednocení a integrace  částí  duševní energie
 • Důvody odevzdávání částí duševní energie jiným
 • Silné afirmační postupy k navrácení částí duševní energie
 • Silná meditace určená k hlubšímu poznání sebe sama
 • Náhked čásit studijních skript "Klíče k duši":

  ......Vždy, když odmítáme pravdu z důvodu, abychom zůstali spokojeni v námi vytvořených iluzích, přesvědčeních, v námi vytvořených obranných zdánlivě bezpečných a šťastných šablonách života, velmi snadno přijímáme lži. Často býváme přesvědčeni, že určité myšlenky, které lahodí námi vytvořeným šablonám, pocházejí z naší vlastní mysli, avšak byly nám projektovány negativním člověkem a vždy se jedná o destruktivní chování vůči nám samotným, vůči naší duševní energiii, u níž se tento děj projevuje jako její rozštěpení...

  ....existuje mnoho způsobů, jak ztratit části svého energetického těla. Mimo jiné do této škály spadají ty části, které jste odložili, protože v nich bylo cosi, co vám působilo závažné problémy nebo obtíže, též jste je mohli za různých okolností odevzdat . Spousta částí duše se též ztratí, když předáváme něco příliš horlivě ze sebe druhým, a též.....

Předpokladem k samostudium pracovních skript je absolvování či samostudium minimálně 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem a/nebo 1. stupeň Multidimenzionálních nauk, doporučeno je předchozí samostudium pracovních skript ze semináře Ki Manna(z důvodu hlubšího pochopení informací v pracovních skriptech tohoto semináře)

 • Úhradu za studijní skripta ve výši 1.440,- Kč (zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF - 41 stran A4), úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a "studijní skripta Klíče"), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 • Doporučení k samostudiu těchto studijních skript:
  Doporučuji všem studentům, kteří studují tato studijní skripta, aby si zapisovali otázky, ohledně nabízených informací, jimž nerozumí (podobně, jako to dělali ústně na seminářích s přímou účastí). Velmi ráda všem na vše odpovím J a tyto vaše dotazy včetně mých odpovědí je možné sdílet na mých webových stránkách v rubrice „BLOG“, což nabízí další možnost  rozšíření probírané tématiky o osobitý náhled jednotlivých studentů těchto studijních skript (všechny otázky jsou zveřejněny anonymně, pokud si někdo z vás nepřeje, nebudou zveřejněny vůbec).

KLÍČE K DUŠI 2. část - DUŠE ATLANTIDY

Současný  vzestupný cyklus nám všem znovu nabízí příležitost k úspěšnému vzestupu vědomí, nabízí nám jedinečnou příležitost vymazat nízké energie možnosti otisku z oněch dávných dob do naší duše a určit tím nový směr vzestupu vědomí.  Nejen že se opětovně nacházíme dle tzv. Mayského kalendáře na konci vzestupného hvězdného cyklu 26.500 let, stejně, jako tomu bylo v dobách Atlantis.   Většinou jsme vedeni touhou poznat důvody našich různých selhání, příčiny našich slabých stránek (chybějící či nesprávně kvalifikovaná energie duše), nedostatečného využívání duchovních darů, vnitřně se však zejména chceme jednou provždy vymanit z neustálého opakování stejných chyb, a též se postavit konečně k  určitým životním lekcím  jinak...

Termín zahájení studia studijního workshopu: od 8. 12. 2018

Obsahem studijních skript (cca 40 stran A4) jsou  informace týkající se možnosti vzniku energetického záznamu v duševní energii v dávných dobách bájné civilizace. Součástí studijních skript jsou silné meditace k tomuto tématu, jakož i opěrné body (otázky), jejichž vnitřním zodpovězením a následným žitím naplněným hlubším uvědoměním si své vnitřní síly,  lze začít pracovat na transformaci možnosti energetických bloků v jemně-hmotné anatomii.

Předpoklad k možnosti samostudia : studium předchozí 1. části studijního workshopu Klíče k duši

Úhrada za pracovní skripta +  konzultace mailem: 1.440,- Kč
Zaslání mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a poznámku "Studijní skripta"), v této ceně jsou  zahrnuty i konzultace mailem k probíranému učivu.

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

   Aktualizace: 03.12.2018