Reiki centrum Praha

Ki Manna

Jakmile získáte přístup k energii Ki Manna, máte větší šanci k zbavení se mnoha starých přesvědčení, čímž získáváte větší možnost osobního, energetického i duchovního růstu. Jste nyní připraveni odhrnout závoj iluze  a žít více pravdivě. Ve svém životě často čelíte lekcím, když díky vašemu vlastnímu úsilí, jako uvolněné cihly a malta, odpadnou struktury vytvořené silami vašeho ega, aby odhalily nádherné zahrady, jezera a květiny doposud skryté ve vaší vlastní duši. Též vám napomůže odhalit rozptýlené části duše, které se rozptýlily vlivem prožitých traumat a stmelit je.

Energie Ki Manna funguje tak, že pomáhá harmonicky nalézat ztracené, rozbité fragmenty,  dílky vašeho Já, dává je dohromady, a potom je zaplavuje láskyplnou energií, čistí je od zoufalství, strachu, bolesti a zmatku, které jsou příčinou počátečního oddělení. Energie Ki Manna napomáhá zvyšovat vaše vlastní frekvence,  vnáší hlubší porozumění a bezpodmínečnou lásku vůči vám samotným a vede vás též k hlubšímu sebepřijetí. Součástí semináře Ki Manna je i výuka použití energie Ki Manna během meditace a osobní práce s energií Kundalini.

Ppředpoklad k samostudiu: minimálně 2. stupeň Reiki

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.940,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 2.040 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

    Aktualizace: 05.08.2018