Reiki centrum Praha

Ki Manna

Jakmile získáte přístup k energii Ki Manna, budete osvobozeni od mnoha starých přesvědčení a získáváte větší možnost osobního, energetického i duchovního růstu. Jste nyní připraveni odhrnout závoj iluze  a žít více pravdivě. Ve svém životě často čelíte lekcím, když díky vašemu vlastnímu úsilí, jako uvolněné cihly a malta, odpadnou struktury vytvořené silami vašeho ega, aby odhalily nádherné zahrady, jezera a květiny doposud skryté ve vaší duši. Energie Ki Manna má moc z vás učinit nástroj vašeho očištěného a rozšířeného vědomí. Též vám napomůže odhalit rozptýlené části duše, které se rozptýlily vlivem prožitých traumat a stmelit je,

Energie Ki Manna funguje tak, že pomáhá harmonicky nalézat ztracené, rozbité fragmenty,  dílky vašeho Já, dává je dohromady, a potom je zaplavuje láskyplnou energií, čistí je od zoufalství, strachu, bolesti a zmatku, které jsou příčinou počátečního oddělení. Energie Ki Manna napomáhá zvyšovat vaše vlastní frekvence,  vnáší hlubší porozumění a bezpodmínečnou lásku vůči vám samotným a vede vás též k hlubšímu sebepřijetí. Součástí uživatelského stupně energie Ki Manna je i výuka použití energie Ki Manna během meditace a osobní práce s energií Kundalini.

Uživatelský stupeň: předpokladem je minimálně 2. stupeň Reiki
osobní seminář, přímé naladění - cena: 2.000 Kč

Mistrovský stupeň: předpokladem je Mistr učitel Reiki

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

    Aktualizace: 02.02.2017