Reiki centrum Praha

Karuna Ki

Systém Karuna Ki představuje velmi silnou soucitnou energii  zahrnující techniky  k získání, vstřebání i použití láskyplné, soucitné energie. Karuna Ki  znamená naučit se soucitu vycházejícímu ze srdce, je uměním soucitné lásky. Karuna Ki je „Reiki soucitného srdce“. Karuna Ki je pokračováním Reiki "Usuiho systému" /lze ji nazvat energeticko-duchovní „nadstavbou“ Reiki/ obohacuje jej o rozšířené vnímání energie, novou a rozsáhlejší techniku využití i symbolů z 2. stupně Reiki. Energie Karuna Ki lze přirovnat k laserovému paprsku.

V chápání pojmu „soucit“ je Karuna  Ki velmi specifická – nezahrnuje v sobě běžný lidský pojem, v němž se naopak zesiluje nedokonalost  jednotlivé bytosti (onemocnění), nýbrž soucit ve smyslu rozšíření frekvence lásky v nás a skrze nás do celého vesmíru. V současné společnosti však toto spojení nahrazujeme často lítostí, která u postiženého člověka ještě navyšuje negativní energii.

Láskyplným soucitným skutkem se  zde rozumí pomoc všem bytostem bez rozdílu, bez jakýchkoliv podmínek ohledně způsobu či času. Láskyplným soucitným skutkem pomáháme současně však i sami sobě -  neboť tvoříme jednotu s celým stvořením. A pokud zbavíme bolesti, strachu, depresí či fyzických onemocnění jiné, pak vytváříme pozitivní energetické pole, jehož jsme také součástí.

Energie Karuna Ki pomáhá zvyšovat naši schopnost pojmout i udržet si naši kapacitu  energie,  lásky i soucitu. Tím se frekvence naší duše přibližuje stále více jejím vyšším duchovně-energetickým aspektům, a stejně tak pak snáze dochází k součinnosti se světelnými jemně-hmotnými energetickými formami (světelné bytosti lásky, moudrosti a síly - mistři, archandělské energie, andělské energie).

Energie Karuna Ki

  • Zjemňuje karmické bloky
  • Spojuje osobní „Já“ (ego) s naším duchovním „Já“
  • Pomáhá zvyšovat vědomí, důvěru k vyššímu vedení, pomáhá léčit vztahy
  • Pročišťuje duševní procesy, pomáhá zvyšovat kreativitu a odhalovat cíle našeho bytí
  • Zvyšuje frekvenci našich jemně-hmotných těl

Karuna Ki 1. a 2. stupeň

Předpoklad pro absolvování 1. a 2. stupně: minimálně  2. stupeň Usui Reiki
cena: Kč 2.000,-

Karuna
Ki  3. stupeň - Mistr-terapeut

  • naladění do čtyř mistrovských symbolů Karuna Ki
  • zvýšení frekvencí energetického pole
  • práce s křišťálovou mřížkou
  • technika programování energie (absolvent dostává Mistrovský křišťál naprogramovaný čtyřmi mistrovskými symboly)

Předpoklad pro absolvování  stupně Mistr-terapeut: 1. a 2.stupeň Karuna-Ki

Karuna-Ki    Mistr-učitel

Tento stupeň je určen pouze pro ty, kteří chtějí svůj život zasvětit výuce Karuna-Ki.

Předpoklad pro absolvování stupně Mistr-učitel: Mistr-učitel Usui Reiki, předchozí stupně Karuna Ki

Počet účastníků
: individuální kurz (pouze přímé naladění)

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).
 

    Aktualizace: 02.02.2017