Reiki centrum Praha

POSELSTVÍ ELOHIMŮ A MYSTERIA PRECIPITACE


Seminář „Poselství Elohimů“ v nás probouzí mystické poznání našich vnitřních tvůrčích sil a dává  nám k vlastnímu použití schopnost přeměnit v souladu s nejvyšším řádem nedokonalost v dokonalost a v moudrost s tím spojenou, získanou poznáním příčiny, jež vytvoří v našich životech výsledek vyjadřující lásku, zdraví, harmonii...

Toto poznání nás vede a vybízí k harmonickému využívání dovednosti ovládání energie - ve svých pocitech, myšlenkách, pozornosti a vnímání, a také ke snaze o vnesení hojnosti  vyššího poznání, radosti a lásky do našeho světa a našich záležitostí.

V průběhu semináře společně projdeme postupně sedmi  kroky, z nichž každý obsahuje své vlastní ,,tajemství” týkající se manifestace, své příslušné silové energetické pole, jehož uvědoměním, ukotvením, vzýváním a spojením se s ním lze snáze dosáhnout cíle. Toto učení dokazuje člověku, že se může stát  pánem svého vlastního osudu stejně tak, jako kapitánem své vlastní duše. Též nám však připomíná, že za svá uskutečněná přání  neseme odpovědnost a že bychom měli při vnášení svých přání do reality respektovat vesmírné zákony.

Seminář je rozdělen na dvě části:

V první části se seznámíme s principy manifestace podle jednotlivých silových polí Elohimů a během silných meditačních naladění poznáme specifickou frekvenci energetického pole příslušného Elohima,

V druhé části semináře  se budeme věnovat výuce konkrétního postupu manifestace přání.

Předpoklad pro absolvování semináře: minimálně 2.stupeň Duchovního učení o Já Jsem

Úhrada za seminář/skripta: 2.000,- Kč

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

    Aktualizace: 04.07.2016