Reiki centrum Praha

CD Elysium

Elysium... znáte skutečný význam tohoto slova? Zlatě-stříbrné světlo či spíše zvuková pole Nejvyššího Zdroje, měnící se v nižších sférách v duhově zbarvené mlhoviny…

Elysium – místo, kde mají všechny životní jiskry svůj skutečný domov, místo, kam se též „někdy“ hodlají navrátit, obohacené poznáním z nižších sfér bytí.

Elysium, oblast nezměrných rozměrů, nepopsatelná, nepoznaná či spíše zcela zapomenutá.. Léčivé, vše harmonizující frekvence zvuku a světla, přinášející onu božskou milost, zjemnění karmických životních lekcí…

Možná se ptáte, ale jak se tam dostat? Máte pravdu, vlastně celá naše duchovní cesta směřuje k návratu do těchto nejvyšších sfér, kde řada z nás má svůj skutečný „domov“..

Elysium, onen domov, na nějž jsme zapomněli buď z důvodu, „aby to tolik nebolelo“ nebo též zapomněli zahleděním se do krásy hmotné dimenze, okouzleni láskou k opačnému pohlaví, omámeni silou svého rozvíjejícího se osobní „já“.

ELYSIUM,

místo kde se setkávají božské jiskry vědomí
– ty „první“ i ty „poslední“

 

 

ELYSIUM tóny naladění světlem  - ENERGIE KUNDALINI

autor hudby: Jiří Jakeš

energetická část:  Zuzana Soukupová

Toto CD je již  6. titulem nové řady speciálních nahrávek zhotovených ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě zachovat vloženou energii, jež obsahuje originální meditační hudbu, komponovanou tentokrát přímo na frekvence  první až deváté čakry, tvořící ENERGII KUNDALINI. Podmanivá hudba je propojena s vysokými frekvencemi energie, které jsou cíleně zaměřeny na očistu, harmonizaci a následné zvýšení frekvencí jemně-hmotného energetického pole v jeho devíti energetických vrstvách, čímž podporuje správný vzestup  základní životní síly každého člověka, energie Kundalini i její optimální spojení s výše dimenzionální energií elektrické polarity.   Vysoké frekvence energie působící skrze silně podmanivé tóny meditační hudby působí jako ladička, kdy dochází k harmonickému, postupnému odblokování hutných energií ulpívajících běžně na psychicko-energetických centrech – čakrách, a tím znemožňujících kvalitní osobní energeticko-duchovní rozvoj. Pravidelným poslechem posluchač získává snadnější přístup k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí devíti čaker ENERGIE KUNDALINI.

U 1. čakry  dochází k postupnému vyladění se na svou vnitřní osobní sílu, rovnováhu, klid a vyrovnanost, sílu i chuť k správně načasovaným činům.

U 2. čakry  dochází k vyladění  k jasnému uvažování, soucitu, laskavosti, porozumění životním lekcím a poznání skutečné lásky. U 3. čakry  dochází k vyladění čakry směrem k upřímnosti, čestnosti, důstojnosti a respektu, a též k integritě předchozích dvou čaker. U 4. čakry se postupně rozpouštějí těžké emoce,   dochází ke sjednocení energie magnetické (ženské) polarity s elektrickou (mužskou) polaritou energie, čehož je docíleno stoupající očištěnou ENERGIÍ KUNDALINI spodních čaker skrze čtvrtou čakru směrem k čakře třetího oka a posléze do duchovních sfér a následného zpětného proudění duchovní energie  skrze očištěnou a zharmonizovanou 4. čakru  do spodních energetických center. U poslechu nahrávky určené pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci 5. čakry posluchač může pravidelným poslechem zažít radostné osvobození energie spodních čaker ,postupem času může stále více  pociťovat, jak jeho osobní životní ENERGIE KUNDALINI  proudí nižšími čakrami i čakrou srdeční již očištěna volně vzhůru, pociťujíc u toho radost a naději. V 5. čakře  dochází ke sjednocení osobní vůle s vůlí vyšší, čímž dochází k zcela svobodnému projevení skrytých vloh, k vyjádření osobní i vyšší duchovní síly společně s radosti z tvoření. Poslechem nahrávky určené pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci 6. čakry silné, podmanivé tóny hudby společně s vysokou frekvencí energie posluchači nabízí možnost prohloubení jeho mimosmyslových schopností, čímž může  snadněji porozumět intuici svých pocitů, postupně se aktivují tzv. vyšší smysly. Během poslechu nahrávky určené  pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci  7. čakry se tak vlivem specifických tónů hudby společně s vysokou frekvencí  energie postupně rozpouštějí těžké nánosy  vytvořené během častokrát nezvládnutých životních lekcí,  a otevírá se  prostor k dialogu se svou vlastní duší o smyslu života a  jejím rozvoji.   U poslechu nahrávky 8. čakry  je posluchači umožněno proniknout vědomím lépe do dimenze, jež je implozí odkrývající paměť jeho nejvyšší duše, též lépe porozumět  důvěrné interakci jednotlivých úseků a dějů jeho života, důsledků jeho činů a dopadu jeho kroků v každé životní situaci, kterou zde prožil. Během poslechu nahrávky pro  harmonizaci 9. čakry začíná postupně posluchač vnímat  devátou dimenzi vědomí jako světelnou kaskádu, zahrnující každičké vlákno vědomí, v němž prodlévá. Zde (nejvyšší část astrální sféry – tzv. sféra nadduše) jsou sestavovány a organizovány všechny stránky života. Posluchač zřetelněji poznává, jak velmi záleží na tom, kolik pozornosti a času jednotlivým aspektům svého života věnuje, jak je dokáže posoudit a zda je dokáže dotáhnout do konce. Závěrečná skladba je určena k harmonizaci všech devíti čaker, tedy k harmonizaci osobní životní síly, ENERGIE KUNDALINI, s energií duchovní, díky čemuž dochází k dokonalému a harmonickému poznání toho, kým skutečně JSME.

Poslech CD:: Vždy celé CD  najednou.

Během poslechu je doporučeno setrvávat v meditativním, uvolněném stavu, po ukončení poslechu je vhodné si zajistit možnost následné relaxace či spánku (a to zejména během prvních poslechů). 

Zásadně neposlouchejte CD během řízení motorového vozidla ani při jiných činnostech vyžadujících zvýšenou koncentraci!

Více informací:  http://www.originalelysiumdisc.com/

Objednávky - zaslání poštou:  http://www.originalelysiumdisc.com/

 

 

OHLASY

Ahoj Zuzi, chtěla jsem vám s Jirkou napsat, jak na mě zapůsobilo nové CD Elysium 6 :) Nové tóny a melodie v hudbě jí rozšíli působení mnohem dále a hlouběji, energie, které se jejím prostřednictvím nesou, působí velmi citelně a vedou mé vědomí celou meditací. Každou skladbu se vždy soustředím na příslušnou čakru, nejintenzivnější prožitky mám vždy u 4., 7. a 9. čakry. U 7. čakry se napoprvé do ní vlily a následně do celé mé bytosti krásné zlaté energie, které mi (konečně :)) připomněly, kdo Já Jsem. Harmonizační část mi dala zpěvy pocítit sounáležitost s mou světelnou rodinou, cítila jsem ve zpěvu její spojení se mnou a její lásku vůči mě. Při druhém poslechu úplně na konci harmonizační skladby (s mojí otázkou, jaké to asi je zažít transcendentální stav :)) vytryskla z mé korunní čakry bíloduhová energie kamsi daleko nahoru a vzala tam i mé vědomí, cítila jsem lehkost, nekonečnost a svobodu...ovšem nebyl pak vůbec problém se v pravý okamžik prožitku vrátit velic e rychle svým vědomím zpět. Věřím, že při práci s knížkou i s CD se povede prožít ještě mnoho krásného i uvědomění. Děkuji oběma :) S láskou Hanka N.

Kniha v kombinaci s CD nese obrovskou sílu léčení. Při prvním poslechu byl vjem energie stoupající po páteřním kanálu velice silný. CD stále poslouchám jedině před spaním a těsně před usnutím si užívám nádherné energie. Jsem za vše moc vděčná. Děkuji moc tobě i Jirkovi. S láskou objímá Gábi K.

Dnes jsem poprvé poslechla cd Kundalini. Moc se mi líbí a taky tam mám dosti práce J Připadám si, jako kdyby mne od spoda naplňovala, přímo vycpávala čistá JJBP. A zároveň je to nesmírně klidné, postupně vrcholící do božské fontány vítězného šťastného Bytí. Tentokrát jsem nadšena i hudebně J Opravdu hodně mne oslovila poslední harmonizační skladba, zejména část s bubny ...geniální vyháneč ... strachů, válečných prožitků, roboťáckých programů...:-) Moc gratuluji a ze srdce děkuji oběma, Magda C.

Ve čtvrtek jsem si vyzvedl na poště balíčkem s CD Elysium 6 a knížku Energie Kundalini. Při prvním poslechu jsem v meditativním tichu vnímal jen hudbu a frekvence. Poté každý další den jsem, společně s poslechem Elysia, začal postupně dělat jednotlivé meditace na čakry. Ve světle té krásné hudby jsou pro mě ojedinělým zážitkem a leccos z vztažených témat vidím v novém obzoru. Vždy mě také pomohou krásně očistit a frekvenčně pozvednout mé vědomí. A na závěr skladby přidám i dalšího kamaráda - nový Disk Elysium (né, že by předtím zahálel :-)), kterého přiložím na danou čakru. Takhle to společně táhneme :-) Děkuji moc S láskou, objímám, Jaromír R.

Psát recenzi na toto CD není vůbec snadné. Poslouchala jsem ho zatím jen 2x a s jistotou mohu říct dvě věci, že synchronizace mezi hudbou a působením na konkrétní čakru je dokonalá a že včera poslouchala zcela jiná osoba/bytost zcela jiné CD než dnes :-). První poslech bylo jako seznámení s aktuálním stavem mých čaker, některá vypadala nádherně a spojovala mne se vzdálenými světy, některá byla v takovém stavu, jako bych jí doposud nikdy nevěnovala ani vteřinu pozornosti. Čistily se se mnou jiné mé jemněhmotné identity a harmonizační skladba byla vzdání se starého-sjednocení-znovuzrození. Dnes k mé potěše mé čakry vypadaly lépe než včera, ale bylo to jako by se mi spojily čakry všech mých minimálně 1726 identit včetně těch plazmatických a ve své podstatě jsem se "jen" spojovala s domovskými sférami na úrovni jednotlivé čakry. A tak bylo poněkud obtížné udržet aspoň část vědomí ve fyzickém těle, abych si pamatovala, co vlastně chci do té recenze napsat :-). Moc děkuji Zuzce i Jirkovi za možnost objevovat nové obzory sebe samé i celé Přítomnosti. S láskou Verča F.

Moc děkuji za krásné CD a knihu. Dneska jsem si to poprvé pustil. Vnímám to jakou velkou pomoc na naší cestě, cestě zpět domů. Vnímal jsem Lásku, moudrost a bezpočet pomoci, kterou dostáváme a kterou běžně nevnímáme. Vnímal jsem ten zástup, legie bytostí, co nám pomáhají. Zároveň jsem ke konci CD vnímal toto vše jako Jednotu. CD, zvuky a tóny mi připadají jiné, nové a přesto velice známé. Jako když si vzpomínám na něco, co jsem dobře znal a na co jsem zapomněl. Asi jsem měl i prožitek pocitu, když jsem se inkarnoval sem na tuto planetu. Velké díky za toto mistrovské dílo, zvuky, tóny a energie v tom obsažená, prostě nádhera. Ještě teď to ve mě doznívá. Jsem zvědav, co se bude dít po častějším poslechu a meditaci :-). Jiří M.

Ahoj Zuzi, tak jsem právě doposlouchala nové cd Energie Kundalini a mohu říct,že jsem nadšená...mám pocit,že ve známějších tónech jsou jakoby zapracovaná do jejich nitra nebo nejhlubšího středu úplně nové tóny,energie,které jsou tak niterné,tak NĚŽNÉ,láskyplné,silné..wow...přirovnala bych to k tepně(pevný základ,chránící stěna),kterou proudí život,opravdová životní síla!Mám pocit,že se mi "rozletí "hlava,jak to protéká a proudí :-))...nádhera,gratuluji a moc děkuji :-). Radka O.

 

„Elysium - Tóny naladění světlem 5“

autor hudby: Jiří Jakeš

energetická část:  Zuzana Soukupová

Toto CD je již 5. titulem nové řady speciálních nahrávek zhotovených ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě zachovat vloženou energii, jež obsahuje originální meditační hudbu, komponovanou přímo na frekvence 13., 14. a 15. čakry (speciálním způsobem spojené tóny předcházejících titulů, tedy skladeb zaměřených na 1.-12. čakru, vytvářející převod zvukových polí 13. 14. a 15. čakry do harmonické rezonance s čakrami nižšími), a též tzv. krystalový proud vysoké duchovní energie. Podmanivá hudba je propojena s vysokými frekvencemi energie, které jsou cíleně zaměřeny na očistu, harmonizaci a následné zvýšení frekvencí jemně-hmotného energetického pole a tím i těla fyzického.

Účinky:

CD „Elysium - Tóny naladění světlem 5“ je hudebně i energeticky zaměřeno zejména na očistu, harmonizaci a zvýšení frekvencí třinácté, čtrnácté a patnácté vrstvy energetického pole – tedy oblast vyšších psychicko-energetických center, těch nevtělených, morfologických, čímž podporuje rychlý a bezpečný průchod vědomí během meditací do nejvyšších dostupných sfér. Tento titul je též doplněn o tzv. krystalový proud, zajišťující co nejčistější přísun vysokých duchovních energií z nejvyšších dimenzí. Pravidelným poslechem získává posluchač snadnější přístup k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí těchto jemně- hmotných psychických center.

Vysoké frekvence energie působící skrze silně podmanivé tóny meditační hudby působí jako ladička, kdy dochází k harmonickému, postupnému odblokování hutnějších energií ulpívajících běžně na psychicko-energetických centrech – čakrách –  a tím znemožňujících kvalitní osobní energeticko-duchovní rozvoj. Též, jak již bylo výše zmiňováno, tyto vysoké frekvence podporují bezpečný průchod vědomí do těch nejvyšších sfér. Nahrávky mají silný účinek na očistu a zvýšení frekvencí vědomí, pomáhají zesilovat intuici (vnitřní vedení, tolik důležité k naplnění životních lekcí).  Podmanivé tóny hudby a speciální vysoká frekvence energie v nich uložená, během poslechu jemně, ale velmi hluboce, ladí třináctou, čtrnáctou a patnáctou čakru do stavu harmonických čistých vysokých frekvencí.

Poslechem nahrávek CD „Elysium - Tóny naladění světlem 5“ dochází:

 • k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí 13., 14.. a 15.. čakry
 • k silnému nárůstu spojení s vyšším Já (aspekty vyšších části vědomí)
 • k rozvoji intuice, schopnosti rozlišování ve vyšších sférách
 • k lepšímu porozumění životním lekcím s ohledem na mnohavrstevnou jemně-hmotnou strukturu jedince
 • k intenzivnímu a zesílenému napojení vědomí v meditaci či během energetické terapie na čisté vysoké energie –
  tzv. krystalový proud (k tomu slouží track č. 4)
 • k postupné harmonické očistě jednotlivých vrstev energetického pole
 • k lepšímu proudění energie v jemně-hmotném energetickém systému
 • k velmi intenzivnímu energetickému čištění prostor (např. před meditací, terapií, ale i za účelem harmonického snění)
 • k dosažení hlubších stavů vědomí během meditace
 • k větší energetické ochraně osobního pole
 • k intenzivní aktualizaci naladění do jakéhokoliv stupně duchovně -energetických systémů (např. Reiki)
 • k harmonizaci čaker i celého vědomí – k tomu je určen speciálně track č. 5, jenž pomáhá vyladit všechna psychicko-energetická centra na harmonickou úroveň vedoucí k dosažení osvícení, vyzařování duchovní odvahy, elánu i vnitřní celistvé duchovní moci, k postupnému rozšíření vědomí.

  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 5“ je určené zejména osobám, které se již nacházejí na duchovně-energetické cestě – jejichž energetická centra jsou již otevřena příjmu vyšších frekvencí energie např., naladěním do různých systémů duchovně-energetických technik a – anebo pravidelnou meditací, zvnitřňováním se. Doporučujeme též, aby poslechu nahrávek tohoto CD předcházel alespoň několikatýdenní poslech nahrávek CD „Elysium – Tóny naladění světlem 1“ CD „Elysium – Tóny naladění světlem 2“, CD „Elysium – Tóny naladění světlem 3“, CD „Elysium – Tóny naladění světlem 4“.

  Poslech CD:

  CD obsahuje čtyři tracky [1], [2], [3], [4] a též track [5] – harmonizační
  - během prvních dnů pouze track [1] společně s trackem [5] - jednou denně
  - po uplynutí cca 7 dnů tracky [1] a [2] společně s trackem [5] - 2x denně
  - dále pokračovat po cca 7 dnech tracky  [1], [2], [3] společně s trackem [5] – 2x denně
  - po uplynutí cca 7 dnů tracky [1], [2], [3] a [4] společně s trackem [5] – 2x denně
  - později a dle vnitřního vedení tracky [1] – [4] společně s trackem [5]- několikrát denně.

  Během poslechu je doporučeno setrvávat v meditativním, uvolněném stavu, po ukončení poslechu je vhodné si zajistit možnost následné relaxace či spánku (a to zejména během prvních poslechů). Kopírováním tohoto CD, převáděním do formátu MP3 či jiných elektronických podob jsou zmiňované očistné, energii navyšující a harmonizační účinky trvale zrušeny

  Zásadně neposlouchejte CD během řízení motorového vozidla ani při jiných činnostech vyžadujících zvýšenou koncentraci!

  Více informací:  http://www.originalelysiumdisc.com/

  Objednávky - zaslání poštou:  http://www.originalelysiumdisc.com/

   

   

  OHLASY POSLUCHAČŮ

  9. října 2015

  Milá Zuzanko a Milý Jirko, mnohokrát děkuji za Vaše dílo, CD Elysium č.5 a disk :-). Co se týká CD poslouchám dle návodu, ačkoliv se přiznám, že jsem se jednou neuhlídala a než jsem se nadála byla jsem u skladby č.5, odfrčela jsem po druhé skladbě :-)). Od té doby se více hlídám a ty krásné energie a k tomu ta hudba mě pomáhají k tomu, abych si uvědomila kdo jsem, harmonizovaly mne a uváděly do rovnováhy na všech úrovních a přestala myslet na zbytečné věci...:-)). Simona B.

  8.října 2015

  Ahoj Zuzko a Jirko, chci vám moc poděkovat za disk a nové cd. U cd Elysium 5 jsem zatím na začátku. je to opravdu velice silná a nádherná energie. Nejraději bych ho poslechla hned celé,ale po druhé části už jsem se trochu vznášela a celá vibrovala :-) takže z něj mám veliký respekt. Věra M.

  1. října 2015

  Ahoj Zuzko a Jirko, dnes jsem popáté poslouchala 1+5 z CD Elysium 5 a v duchu jsem u první skladby viděla převíjet film z mého posledního týdne od křtu CD Elysium 5 a OED. Jedu autem a vnímám kouzelnou oblohu s plynoucími chomáčky mraků, nádheru vesniček, podzimní přírodu a její barevnost, vidím velmi starého a krásného pána, za kterým jedu něco pracovně vyřídit, je mile překvapen mojí nečekanou návštěvou, bere moje tváře do rukou a nazývá mě „mým milým děvčetem“. Když jsem vstoupila na jeho dvorek, měl otevřenou prosklenou dílnu s kovovýrobou, vonělo to tam a já cítila, jak je šťastný, všude tam na mě dýchala „obyčejná lidská radost“, vyprávěl mi s láskou o svojí práci a byl to moc neobyčejný okamžik. Film se přetáčí dál, jedu jiný den ke kamarádce na odpolední kafíčko na zahrádce, svítí sluníčko a její šestiletá dcerka mi přináší korunu, kterou pro mě vyrobila jako překvapení, nasazuje mi ji na hlavu, je pokreslená barevnými kolečky, jsou na ní nalepené různobarevné ornamenty, je ozdobně vystřižená a nesmím jí prý sundat, lidé chodí okolo zahrádky a já tam sedím na plastové židličce v papírové koruně a slunečních brýlích… Uvědomuji si, jak teď cítím ve svém životě vášeň „ke všemu“, jak mě nabíjí, je bezbřehá a jak ji potřebuji nasávat a rozdávat, cítím ji i v tónech hudby, v těle, prostě všude. Jsem v její přítomnosti opravdová a skutečná, můžu „ochutnávat život“ všemi svými smysly. Drahý Jirko a milá Zuzko, stále jsem čekala při poslechu nového CD, zda „něco uvidím, nějakou vizi, prostě něco UÁÁÁÁÁÁ“, ale já to nemusím vidět, já si uvědomila, že TO ŽIJU!!  A to je tak úžasné zjištění, že VÁM OBĚMA DĚKUJU NASTOTISÍCKRÁT…, jak by řekla malá dcerka mojí kamarádky. Děkuji. Nejen za CD Elysium 5, ale i za OED, nemůžu je oddělovat, to vážně nejde. Iveta Č.

  1. října 2015

  Ahoj Zuzko, moc děkuji Tobě i Jirkovi za úžasné CD Elysium 5, zatím jsem poslouchala jenom track 1+5, ale je to nádhera, připomíná mi to melodii, kterou jsem poslouchala a měla nejoblíbenější, když jsem začínala s prvními meditacemi, nejraději bych jenom seděla ve svém křesle a nechala se nést touto krásnou melodií, která mi byla už na začátku hodně blízká, jako kdyby mi připomínala domov...Gábina L.

  30. září 2015

  Celkový dojem z poslechu by se dal shrnout slovem "Já" či má Přirozenost, je to úžasné, ale tak známé, blízké, prostě já a k tomu ty a naše Láska a Svoboda a Radost a Mise...což je ve výsledku zase Já, já Doma, já Spokojená..

  Po jednotlivých částech jsem to vnímala takto: první track jsem vnímala na 4 části. 13., 14. a 15. D s jejich aspekty Ale vše jsem byla já ve své přirozenosti, spokojenosti, a lásce. A 4.část jsem vnímala jako velmi silnou a zářivou radost, vlastně intenzivní záření. 4. track - 1.část - čirý proplach čistotou Krystaového proudu, intenzivní velmi zvuková očista - 2. část - vroucí silné objetí lásky domova (zatím jsem nebrečela :-). 3. část - velmi briliantový Krystal a z něj velmi se valící Krystalový proud ... úchvatný, ta síla ... příště se tomu plně oddám, teď jsem kontrolovala, jestli cítím tělo, :-))) 5. track - 1. část - táhne mě dolůůů a dolůůů (to mě rozesmálo :-) až do mého duchovního srdce - pojistka pro bezpečný (vůbec nějaký :-) návrat - 2. část - tady mi připadalo, že mi velmi čistí 1. sféru vědomí, i fyz. tělo, radost z a láska k bytí zde - 3. část - ta nejněžnější i nejintenzivnější milost, v jejíž výhni tají všechny nedokonalosti jak jarní sníh, neskutečně nádherné Přemýšlím, jak by se dala vůbec vyjádřit vděčnost, za něco takového a napadá mě jen ...ty víš a cítíš ...děkuji....Magda C.

  Ahoj Zuzi a Jiříku, doposud jsem k CD nemohla moc toho napsat, protože jsem tak malinko u obou tracků ulítla. Ovšem dnes nastala změna a celou dobu poslechu 1 tracku jsem vnímala energii, která mnou proudí, ale je to jiné, vnímám to jako zvukovou energii, která rozkmitává částice v mých tělech, tudíž jako bych byla celá rozkmitaná a energie mě ladila jako ladička. Při poslechu 5 tracu jsem krom své harmonizace zaznamenala jako by se v mém bytě zvedl mohutný vír, který mi pročistil energie v bytě. Tak se těším, až se budu moc postoupit dál v poslechu, zatím Vám oběma velmi děkuji za krásný nový zážitek s láskou Vás objímá a pusu posílá Jitka F.

   

   

  „Elysium - Tóny naladění světlem 4“

  autor hudby: Jiří Jakeš

  energetická část:  Zuzana Soukupová

  Toto CD je již 4. titulem nové řady speciálních nahrávek zhotovených ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě zachovat vloženou energii, jež obsahuje originální meditační hudbu, komponovanou tentokrát přímo na frekvence 10., 11. a 12. čakry. Podmanivá hudba je propojena s vysokými frekvencemi energie, které jsou cíleně zaměřeny na očistu, harmonizaci a následné zvýšení frekvencí jemně-hmotného energetického pole a tím i těla fyzického.

  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 4“ je hudebně i energeticky zaměřeno zejména na očistu, harmonizaci a zvýšení frekvencí desáté, jedenácté a dvanácté  vrstvy energetického pole – tedy oblast vyšších psychicko-energetických center, těch nevtělených, morfologických, čímž podporuje bezpečný průchod vědomí během meditací do těch nejvyšších sfér naší časové šablony.

  Pravidelným poslechem získává posluchač snadnější přístup k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí těchto jemně-hmotných psychických center: Vysoké frekvence energie působící skrze silně podmanivé tóny meditační hudby působí jako ladička, kdy dochází k harmonickému, postupnému odblokování hutných energií ulpívajících běžně na psychicko-energetických centrech – čakrách –  a tím znemožňujících kvalitní osobní energeticko-duchovní rozvoj. Též, jak již bylo výše zmiňováno, tyto vysoké frekvence podporují bezpečný průchod vědomí do těch nejvyšších sfér.  Nahrávky mají značný vliv na očistu a zvýšení frekvencí energetického pole,  pomáhají  zesilovat intuici (vnitřní vedení, tolik důležité k naplnění životních lekcí),

  Podmanivé tóny hudby a speciální vysoká frekvence energie v nich uložená, během poslechu jemně, ale velmi hluboce, ladí desátou, jedenáctou a dvanáctou čakru do stavu harmonie.

  Poslechem nahrávek CD „Elysium - Tóny naladění světlem 4“ dochází:

   k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí 10., 11.. a 12.. čakry

   k silnému nárůstu spojení s vyšším Já (aspekty vyšších části vědomí)

   k rozvoji intuice, schopnosti rozlišování ve vyšších sférách

   k lepšímu porozumění životním lekcím

   k uvědomění si svého skutečného celistvého JÁ

   k ochraně energetického pole v meditacích  během průchodu  vědomí do vyšších sfér

   k postupné harmonické očistě jednotlivých vrstev energetického pole

   k lepšímu proudění energie v jemně-hmotném energetickém systému

   k velmi intenzivnímu energetickému čištění prostor (např. před meditací, terapií, ale i za účelem harmonického snění)

   k dosažení hlubších stavů vědomí během meditace

   k větší energetické ochraně osobního pole

   k intenzivní aktualizaci naladění do jakéhokoliv stupně duchovně -energetických systémů (např. Reiki)

   k harmonizaci čaker – k tomu je určen speciálně track č. 4, jenž pomáhá vyladit všechna psychicko-energetická centra na harmonickou úroveň vedoucí k vyzařování duchovní důstojnosti, moudrého soucitu, postupnému rozšíření vědomí.

  .

  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 4“ je určené všem posluchačům, zejména však osobám, které se již nacházejí na duchovně-energetické cestě – jejichž energetická centra jsou již otevřena příjmu vyšších frekvencí energie např., naladěním do různých systémů duchovně-energetických technik a – anebo pravidelnou meditací, zvnitřňováním se.

  Doporučujeme též, aby poslechu nahrávek tohoto CD předcházel alespoň několikatýdenní poslech nahrávek CD „Elysium – Tóny naladění světlem 1“ CD „Elysium – Tóny naladění světlem 2“, CD „Elysium – Tóny naladění světlem 3“.

  Poslech CD:

  CD obsahuje tři stejné tracky [1], [2], [3] a track [4] – harmonizační
  - během prvních dnů pouze track [1] společně s trackem [4] - jednou denně
  - po uplynutí cca 7 dnů tracky [1] a [2] společně s trackem [4] - 2x denně
  - později a dle vnitřního vedení tracky [1] – [3] společně s trackem [4]- několikrát denně.

  Během poslechu je doporučeno setrvávat v meditativním, uvolněném stavu, po ukončení poslechu je vhodné si zajistit možnost následné relaxace či spánku (a to zejména během prvních poslechů).

  Zásadně neposlouchejte CD během řízení motorového vozidla ani při jiných činnostech vyžadujících zvýšenou koncentraci!, Kopírováním tohoto CD, převáděním do formátu MP3 či jiných elektronických podob jsou zmiňované očistné, energii navyšující a harmonizační účinky trvale zrušeny.

  Více informací:  http://www.originalelysiumdisc.com/

  Objednávky - zaslání poštou:  http://www.originalelysiumdisc.com/

   

  OHLASY POSLUCHAČŮ

  Ahoj Zuzko, vzpomněla jsem si, že jsem vlastně nenapsala, jak na mě zapůsobilo CD ELysium 4 :) Pvní poslech mám vždy velmi intenzivní, potom se vše stává mlhavější... Pustila jsem si 3x 1. track a pak 4., jak je v návodu. První dvě části skladby byly vždy takovou předpřípravou na poslední část, kdy jsem viděla krásnou bytost, Anděla z křišťálově plasmatického zlatého světla. Byl nevýslovně krásný, tu krásu jsem vnímala hlavně pocitově, vyloženě jsem jí cítila. Napotřetí jsem během třetí části tracku nadechla tuto energii do sebe a stala se touto bytostí, uvědomila jsem si, že to jsem skutečně Já a že je bezpečné být sama sebou...vlastně je to ta nejbezpečnější věc, kterou můžu udělat :) Při dalším poslechu CD si pamatuji, že jsem vnímala láskyplnou vedoucí náruč Vesmíru...trošku se mi zdálo, že cítím mateřskou ženskou energii. Hanka N. 8.7.2015

  Ahoj Zuzanko, píši Ti prostě jen tak. Už vím, co pro mne znamená Elysium. Je to pro mne řeka. Posvátná řeka " ELYSIUM ". Tak jako v přírodě řeka, tak tato řeka mi dává život, energii, potravu, odpočinek, krásu, pestrost, krásu břehů i okolí. Pokud si vzpomínám, tak jsem o E 1 napsal, že tam slyším pramen živé vody. Ano, je to tak. Jsou tam většinou sólové party hudební i pěvecké, pro mne jsou to pramínky a vývěry vody čisté v lese i na louce, pramínky čisté energie. Čistý, maličký a osvěžující zdroj energie, něco se rodící, co nabírá na síle a spojuje se v bystřinu. Pak přijde E2. Tak jako se bystřinka nebo potůček mění v říčku, dravější, silnější, tak i zde energie nabírá na síle, ubývá sólových partií a přibývá spojených hudebních i pěveckých partů. E 3 - to už je řeka. Její energie se stává klidnější, ale o to silnější. Mohu se již nechat energií unášet, jako plout na lodičce na hladině, mohu se osvěžit tím, že do ní vstoupím a zaplavu si. Sem tam nějaký přítok - sólový part, ale většinou již hraje více hudebníků a jsou pestřejší nástroje, tak jako řeka se stává rozmanitější, různorodější. No a E4. To už je veletok. To už je pro mne klidná, mohutná energie, která dává pocit mohutnosti, majestátnosti, klidu a rozvahy, tak jako že už hraje skoro celý orchestr ( možná), energie hudebníků i zpěvu se spojuje v mohutný proud. Slyším, jak plyne kolem vesniček, kde zrovna zvoní zvony, prochází majestátnými městy, dává energii, užitek i odpočinek, pohodu. Mám možnost podle své volby vstoupit do té části řeky, kterou si zvolím. Možnost občerstvit se u pramen čisté vody v lese nebo se nechat majestátně kolébat na široké řece či snad v lukách se osvěžit říčkou. To mne vše nabízí má řeka Elysium. Je možné, že tato řeka vpluje do moře, později možná i do oceánu. Zuzanko, děkuji Tobě i panu skladateli a dirigentovi Jakešovi za nádherné zážitky z hudby a energie, které mne tyto CD poskytují. Míla Z. 8. 7. 2015

  Poslouchám Elysium 4 už 21 dní, z toho týden několikrát denně i při meditacích. Změna byla postupná a je obrovská. Jsou tam - klid a spokojenost - hluboko uvnitř mě a nikdo už mi to nemůže vzít. Mám život ve svých rukou, cítím se silná, jsem bez hranic. A za tím vším je hluboká vděčnost Zuzce a Jirkovi za to, že toto CD vzniklo. Díky... Gábina K. 9.6.2015

  Konečně jsem se dostala k tomu, abych poděkovala za Elysium 4. Vím, že nebylo vůbec snadné ho přivést na tento svět. Když jsem ho slyšela poprvé, tak jsem si velmi uvědomila jeho sílu. Kombinace hudby a energií je nádherná. Velmi jsem vnímala rozdílné působení hudby na jednotlivé čakry. Je to intenzivní energetická sprcha - opláchne velmi rychle všechno těžké, co ulpívá a "vytahne" nahoru... Sílu Elysia si uvědomuji i teď, když ho již poslouchám delší dobu. A když se k jeho poslechu dostanu unavená, se sníženými vibracemi, tak jeho síla a intenzita a rychlost působení až bolí... Je to obrovská pomoc a jsem za ni vděčna . Máte s Jirkou můj hluboký obdiv... Přeji příjemný den a děkuji za vše. Kamila, 9.června 2015

  Milá Zuzanko a Jirko, dovolte mi poděkovat za CD Elysium 4, které poslouchám třetí týden a každý večer se těším, až si ho znovu pustím. První týden jsem s úsměvem vnímala, že se již nemohu dočkat, až si budu moci pustit alespoň dva trucky za sebou a pobýt ve společnosti krásné hudby a pro mne nádherných hladivých energií o něco déle:-). Držím se však doporučení a postupuji zvolna. Ihned při prvním poslechu mne napadla slova "monumentální a vesmírné", asi takto bych popsala své dojmy, protože změna energií a vliv vyšších dimenzí jsou velmi patrné. Bližší seznámení s CD mne v tom jen utvrzuje. Postupně cítím zjemnění a souhru mých energií, zvláště při poslechu skladby harmonizující 10. čakru - zezačátku jsem cítila mírný tlak na korunní čakře. Zato oblast 12. čakry - naprostá nádhera, krásné tóny, klid, bezpečí, harmonie - jako když přijdete domů a zavřete za celodenním ruchem dveře:-). Zaznamenala jsem ve svém okolí několik případů "milosrdné očisty", nic vážného, jen láskyplná snaha průvodců o probuzení vědomí a správné nasměrování dotyčných:-). Sama také vnímám silnější spojení se svou duchovní rodinou. Zachytila jsem několik zásadních informací z hluboké minulosti, které poukazují na schopnosti a možnosti mé i mé duchovní rodiny. Také velkou roli "soucitu-soucítění", který nás formuje v něco dokonalejšího a můžeme o něm předat informaci a zkušenost našim nevtěleným částem. Byl mi ukázán dopad činů v tzv. "dobré víře, ale s absencí soucitu" na historii lidstva. Pro mne velké uvědomění.....a též naděje??. Minulý víkend jsem si osobně zopakovala, že pokud jsem na duchovní cestě a pracuji na sobě, platí pro mne jiné "bezpečnostní" podmínky než pro většinu lidí a jakmile polevím, přijdu o energii a to "bolí":-). Nic, co bych nevěděla, ale ta praxe:-). Toto jsou mé zážitky z doby přímo související s poslechem CD Elysium 4, které mne posouvá o velký krok dále a za to moc a moc děkuji. Vilma H. 27.5. 2015

  Jinak poslech Elysia 4 je nadherny! Jak kdyby se sem na zem stahovalo kralovstvi bozi... sem do hmoty a je vnimatelny i pro me. Pri prvnim poslechu jsem videla nas vsechny jako svetelne bytosti sedici na trunech. Sila naseho bozstvi byla neuveritelna, jakoby nic neexistovalo, jen nezlomna vira a poddani se Zdroji v cinnosti. Kdyz jsem se pak vratila do 3D, nemohla jsem uverit, jakou malou kapicku te sily Zdroje v sobe skrz bloky zatim vnimam...neustanu ve sve usilovne praci zde na sobe, dokud plne nevyjadrim sve bozstvi, nestahnu kralovstvi bozi i zde na Zemi :-) Tak mocne je pro me Elysium 4, jako by se snoubil Duch se hmotou a hmota s Duchem a jejich propojeni se odehravalo uvnitr me a citim z toho nevyslovitelnou radost :-). Míša Z. 27.5.2015

  Milá Zuzko a drahý Jirko,

  po prvním, druhém, třetím, čtvrtém, pátém poslechu a mohla bych pokračovat dál:-) - ve mě první tóny CD Elysium 4. vyvolávají radostný, dětský úsměv na rtu - ten úsměv, který jde z mého nitra, které se raduje z tohoto Vašeho a Našeho společného tvoření:-). Zatím poslouchám 1. a 4 track, tak nevím co budu dělat u třetího -zda se budu nekontrolovaně chechtat:-))) - no uvidím, nechám se překvapit ,-).... První část vnímám ještě takto: Ze začátku okamžitý nástup mužské energie - božské, něžné, láskyplné, plné úsměvu, radosti a štěstí z toho že jsem a kdo jsem... Poté nastupuje ženská energie - křehká, ale zároveň neskutečně "silná", která zaplaví a rozjiskří tělo ze spodu a začne se propojovat s mužskou energii z vrchu. V okamžiku, kdy se tyto dvě energie setkají, tak zavládne nesmírná láskyplná něžná harmonie přítomného okamžiku - který je TEĎ a TADY - slovy se toto nedá popsat, to musíme každý zažít SÁM - každý svoji VNITŘNÍ HARMONII. Čtvrtá část je nám již dobře známá, ale je jiná - je stále více a více posvátná a jasně ukazuje, co tu vládne a co je smyslem tvoření- LÁSKA A SVĚTLO. Toto CD je boží důkaz toho, jaký nádherný smysl má ŽIVOT a naše práce ZDE na této planetě - pro tuto nádheru, kterou tu máme šířit, má neskutečný smysl být, žít, milovat a tvořit ... S velkou láskou a širokýýým úsměvem na rtu VÁM OBĚMA a i těm, kteří se na tvorbě CD podíleli děkuji z celého mého srdce:-)))))....krása nesmírná...Jana Pra. 25.5.2015

  Milá Zuzanko, co se odehrávalo při poslechu CD Elysium 4: " Zavírám oči, vnímám hudbu a světelný pilíř zlato-stříbrného spojující jádro země s božským zdrojem, vnímám svou světelnou jiskru uprostřed hrudi, tlukot svého srdce jak fyzického i duchovního a barevné spektrum světelných kol od spoda až nahoru.Je to jako bych procházela mrakodrapem od" sklepa až po půdu".V každém patře se zastavím a konfrontuji sama sebe v jednotlivých dimenzích, své světlo, stín i hříchy.....své putování napříč časem i životem...Potkávám v těch patrech další lidi, někteří na svých patrech uvízli a nemohou, možná ani nechtějí jít dál...Někteří se snaží a vím, že časem půjdou, každý dle své svobodné vůle....Mám to štěstí, že mohu použít "rychlo výtah" tubus zlatostříbrného jednoho a být zároveň dole, nahoře, spojena sama se sebou se svou jiskrou a pomocí této jiskry se vydávat na cestu dolů i nahoru, zastavit se v oceánech, navštívit, podpořit velryby, delfíny a ostatní živočichy i rostliny přinést světlo a prozářit jejich domovy, stejně jako vylétnout nahoru a posílat světlo na planetu Zemi i do celého vesmíru.....Kdykoliv zavřu oči a naladím se na své nitro, vidím ten tubus, barevné spektrum barev, jednotlivých kol čaker, vířící a vyzařující své paprsky do stran a dále... a vím, že jsem součástí všeho, ve všem a ve spojení s nebem i zemí.....a přesto Já -momentálně Simona B. v roce 2015...21.5.2015

  Ahoj Zuzko a Jirko, chtěla bych Vám také moc poděkovat za nádherné CD Elysium 4, další v řadě, ale opět jedinečné a dokonalé. Neumím oddělit hudbu od energie, ale prožitek, který při poslechu mám, je úchvatný. Působí hladivě, něžně, jemně a vítězně, okamžitě vynáší do vysokých duchovních sfér. Část pro 12. čakru je pro mne nepopsatelně krásná, dojemná a důstojná.... božská. Cítím svůj domov. Myslím, že tohle CD je tolik potřebné v této, jistě ne jen pro mne, nelehké době. Jsem moc vděčná, že jsme směli dostat tento překrásný prostředek, tu možnost každý den poslouchat tohle nádherné CD a smět se každý den znovu a znovu ponořit do těchto překrásných energií a tónů. Z celého svého srdce Vám děkuji,, s láskou Jitka K. 20.5. 2015

  Ahoj Zuzko, dnes jsem podruhé poslouchala 1+4 z CD Elysium 4 a bylo to moc dojemné, tak píšu, abych se podělila o zážitek :-) Stojím v bílých šatech na šesticípé světelné hvězdě před nebeským oltářem, v řadě bytostí před oslnivým zářivým světlem, držíme se všichni za ruce a najednou tančím mezi bytostmi a poznávám sebe, všechno jsou to má já, poznávám je...vracím se zpět do řady a svlékám šaty, jsem nahá a navlékám šat z nebeské mlhoviny, je lehký a pomůže mi prý ... Dostává se mi tolik láskyplných slov, jsem milována, nejsem sama a opuštěná a nikdy jsem nebyla a najednou v nádherných tónech cítím příval pokory ....V části harmonizační se setkávám s Mistrem, nevidím ho, ale cítím... a oslovuji ho tak, on mě kamsi vede a já jsem přešťastná že se opět setkáváme. Hledala jsem jeho lásku v tolika mužích ve svém životě.... a toužila po Něm... Najednou si uvědomuji, že jsem se dostala do míst, kde cítím svoji Kristovskou rodinu, slyším ať se miluji, ať miluji svoji jiskru, je krásná a já už se přece i tak dokážu cítit, že jsem krásná bytost, že se mám milovat a milovat své světlo... Vidím svoji svatyni, která bývala doposud bílá, chladná a téměř prázdná a najednou je krásně černě sametová,. hřejivě útulná... Cítím se pevná, silná. a i když brečím, je to dojetím nad nádherou slov, která ke mně plynou, jako by je někdo četl.... A hudba … opravdový skvost, který nelze popsat slovy…Těším se na zítřek, až si CD pustím znovu. Poděkování patří Zuzko Tobě i Jiřímu..., copak bych tohle tady někdy mohla zažít jen tak..a bez Vaší pomoci? Prostě super! Iveta Č. 20.5.2015

  Při poslechu 1 tracku CD Elysium 4 se odehrával následující příběh

  ...Otevírají se zpívající světelné brány, které mne zvou do vyšších dimenzí, do dimenzí již zcela mimo fyzické tělo. Opatrně vstupuji, vítá mne špalír zde žijících bytostí, podporujících mne, abych se nebála. Pomalu přicházím k žezlu, na jehož vrcholu je pohár, ze kterého v podobě světelných kouřových paprsků vyvěrají principy a moudrost vyšších sfér. Snažím se vstřebat, co nejvíce je možné. Pak pokračuji dál v cestě, chvílemi je poměrně obtížná, ale nakonec mi je do dlaní vložen velký zářivý krystal a na hlavu nasazena čelenka se stejným jen menším krystalem ve svém středu, obrovské světelné bytosti mi předávají mystéria vyšších dimenzí. Je to nezměrné množství informací a já jen pevně věřím, že mé vyšší identity jsou schopny je vstřebat, aby mi je později, mohly převést do vědomé mysli. Má cesta ale nekončí, putuji dále řekou, řekou zvláštní konzistence, složené jakoby ze zářivých plazmatických krystalů, na jejímž konci je vodopád. Na vršku vodopádu září duhový plamen, beru jej do dlaní a v ten okamžik jako by se vše zastavilo a plamen se rozšiřuje celou mou bytostí a dál a dál, cítím se někam nesena, jen nevím, kam. Najednou stojím na konci tmavé místnosti..v nádherných šatech a s překrásnými zářivými diamantovými křídly. Stojím před poloprůhledným závěsem a snažím se nahlédnou, co bude dál.. Děkuji moc, myslím, že s tímto CD zažijeme ještě hodně parády :-) Verča F. 19.5.2015

  Ahoj Zuzi, slavnostně jsem se po příchodu z práce uložila a pustila si Elysium 4. Úplné rozpuštění ve světle, světelná koupel. Vnímala jsem, jak se mění struktura fyzického těla. Viděla jsem, jak ty vysoké energie rozbíjejí tukové buňky - včetně celulitidy :-) Pocit, jako bych ležela na hladině oceánu Světla a ty světelné vody mne nadnášejí. Celá záda byla krásně položená na tekutém Světle... Po poslechu jsem cítila velkou žízeň a dokonce i hlad - jako bych během jediného poslechu zhubla tak 3 kg... :-) Těším se na další a další a další poslechy...mám radost...Ivana K. 19.5.2015

  Elysimum 4 je výborný nástroj k udržení frekvencí, myslím, že je to nedocenitelný "drahokam", který mi byl umožněn užívat:-) Moc Ti děkuji a Jirkovi také, po několikátém poslechu jsem už byla schopná vnímat i hudbu:-) Ony mně ty energie totiž tak "vystřelí", že se nestíhám soustředit na hudbu, ale je krásná, protože kdyby nebyla, tak by mně rušila...takže je to prostě dokonalé dílo...Dáša H. 18.5. 2015

  Milá Zuzko a milý Jirko,

  právě jsem si doposlechla CD Elysium 4 1 a 4 trak a musím Vám napsat jedno slovo ú ž a s n é. Velkolepá hudba, velkolepé energie, hlavou mi problesklo, tak s takovouto pomocí, se to tu už dá vydržet:-) Vymrštilo mě to okamžitě do takových energií a tónů, které byly hladivé, muchláčkové, dojemné a povznášející. To, co se tu kolem mne děje ve 3D mě přišlo najednou úplně bezvýznamné, jen malichernosti prostě nic, jako..no jo, tak to tu, tak, holt chodí:-) Moc Vám oběma děkuji a gratuluji s láskou Jitka F. 18.5.2015

  Ahoj Zuzi,

  právě jsem doposlechla 1+4 (vtipně mně až včera došlo, že každý track obsahuje vždy všechny tři D :-)) ...tak tady sedím a nějak nemůžu uchopit myšlenku ....:-)) Pro referenci se pokusím vzpomenout i co jsem vnímala včera. Já to vždy cítím absolutně čistě a detailně jen poprvé, abych získala tu informaci. Jakoby mi průvodci rozhrnuli ten závěs čištění, abych se mohla soustředit a plně navnímat. Dnes jsem vnímala i hudbu ;-) track 1 část 1 - 10.D - hudba mi připadá již nebeská, andělská, opravdu krásná ladící s mými pocity z dané dimenze.

  Frekvence 10.D mi přinášející pocity nezměrného klidu, posvátnosti, plynutí řeky života v mém osobním přirozeném rytmu. Jistotu, že vše je vždy v naprostém pořádku a nikdy se nemůže stát, že bych něco nestíhala či neměla. část 2 - 11.D hudba i frekvence se posouvají do větší lehkosti a radosti, ale i svižnosti a majestátnosti tvoření v 11.D.

  Vše je již prostoupeno jednotou a světlem vyšších sfér, pomalu padají jakákoli omezení. část 3 - 12.D - tvé osobní kristovské nejnádhernější frekvence nezměrné objímající lásky, štěstí, domova, rodiny podbarvené hudbou toto vše vyjadřující a zároveň přecházející do situací odloučení od tohoto všeho v nižších dimenzích bytí. Dnes jakoby to ze mně vypláchlo všechny zbytky smutků, opuštěnosti, ztráty té vší nádhery a zároveň mi to odhaluje tu nezměrnou touhu se vrátit a stát se znovu plně součástí toho všeho; pochopení, co skutečně jsem já, má rodina a domov, jak to může a má vypadat a že právě to máme manifestovat zde track 4 část 1 - Jednota zvukových polí rozpouštějící vše nižší, neexistuje individualizace, ani ego a problémy, vše je rozpuštěno a vypuštěno :-) část 2 a 3 - frekvence přecházejí do stále vyšších a hustších frekvencí plazmy éteru, sevření objetí božské bezpodmínečné lásky, která nás přijímá jací jsme a zároveň nás učí našemu nejvyššímu potenciálu

  Veškeré výkřiky nadšení a obdivu mi zde připadají až nevhodné, tak jsem se rozhodla pouze přijímat plnými doušky a s nekonečnou vděčností a láskou. Děkuji, Magda. 17.5.2015

   

   

  „Elysium - Tóny naladění světlem 3“

  autor hudby: Jiří Jakeš

  energetická část:  Zuzana Soukupová

  Toto CD je již  3. titulem nové řady speciálních nahrávek zhotovených ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě zachovat vloženou energii, jež obsahuje originální meditační hudbu, komponovanou tentokrát přímo na frekvence  7., 8. a 9. čakry - tedy hudbu v tóninách tónů těchto čaker. Podmanivá hudba je propojena s vysokými frekvencemi energie, které jsou cíleně zaměřeny na očistu, harmonizaci a následné zvýšení frekvencí jemně-hmotného energetického pole a tím i těla fyzického.

  Účinky:

  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 3“ je hudebně i energeticky zaměřeno zejména na očistu, harmonizaci a zvýšení frekvencí  sedmé, osmé a deváté vrstvy energetického pole –tedy oblast vyšších psychicko-energetických center,  a počínaje osmou čakrou už i těch nevtělených, morfologických, čímž podporuje bezpečný průchod vědomí během meditací i běžného života první neviditelnou sférou – astrální dimenzí.   

  Pravidelným poslechem získává posluchač  snadnější přístup k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí jemně-hmotných psychických center: korunní čakry, osmé a deváté čakry. Vysoké frekvence energie působící skrze silně podmanivé tóny meditační hudby působí jako ladička, kdy dochází k harmonickému, postupnému odblokování hutných energií ulpívajících běžně na psychicko-energetických centrech – čakrách –  a tím znemožňujících kvalitní osobní energeticko-duchovní rozvoj. Též, jak již bylo výše zmiňováno, tyto vysoké frekvence podporují bezpečný průchod vědomí první neviditelnou sférou- astrální dimenzí během meditací i v průběhu  každodenních povinností .

  Nahrávky mají silný účinek na  očistu a zvýšení frekvencí vědomí, pomáhají zesilovat intuici (vnitřní vedení, tolik důležité k naplnění životních lekcí), napomáhají k lepšímu spojení s vyššími částmi vědomí.  Správně naladěná  8. čakra, která tvoří střed morfologických čaker, je nezbytným požadavkem ke spojení s vícedimenzionální monádou (skupinou duší) a čistým spojením s nejvyššími dimenzemi.

  Podmanivé tóny hudby a speciální vysoká frekvence energie v nich uložená, během poslechu jemně, ale velmi hluboce, ladí sedmou, osmou a devátou čakru  do stavu harmonie.

  Během poslechu nahrávky určené  pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci  sedmé čakry se tak vlivem specifických tónů hudby společně s vysokou frekvencí  energie postupně rozpouštějí těžké nánosy  vytvořené během častokrát nezvládnutých životních lekcí,  a otevírá se posléze  prostor k dialogu se svou vlastní duší o smyslu života a  jejím rozvoji.  Nahrávka určená pro 7.čakru posluchači zpřístupňuje nejen obrazovou tvořivost každonočních pobytů jeho duše, či její výskyt během meditacích v nekonečných dálavách vesmíru, ale též ponor vědomí do nejhlubších zákoutí duše, zpřístupňuje taktéž záplavu obrazného života, v němž je posluchač pohroužen během všedního dne.  Během poslechů podmanivé hudby určené k harmonizaci 7. čakry posluchač zažívá skrze očištěný průchod vědomí v astrálních dimenzích lepší spojení se skutečně duchovními sférami, poznává vyšší světy Existence, přičemž na svém fyzickém těle může vnímat v oblasti zadní strany srdeční čakry nárůst jemně-hmotných vláken (tzv. andělských křídel) spojujícími jeho vědomí fyzické reality s vyššími dimenzemi. Mimořádným zážitkem též může být niterný spojení vnitřního dítěte (duše) s vnitřní životní jiskrou.

  U poslechu nahrávky určené pro  očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci osmé čakry je vlivem specifických tónů hudby společně s vysokou frekvencí energie posluchači umožněno proniknout vědomím lépe do dimenze, jež je zdrženlivou implozí odkrývající paměť jeho nejvyšší duše, též lépe porozumět  důvěrné interakci jednotlivých prvků jeho života, důsledků jeho činů a dopadu jeho kroků v každé životní situaci, kterou zde prožil. Správně vyladěná osmá čakra napomáhá posluchači lépe poznat, že v osmém dimenzionálním pásmu vědomí se  každé vyslovené slovo, snědené jídlo, každá přečtená kniha – řadí do jemně-hmotné databáze, jež je pravdivým zrcadlem toho, kým skutečně JE. Vysoká frekvence energie specifických tónů hudby napomáhají  vědomí posluchače se lépe orientovat v úrovních osmé dimenze, jenž  je místem setkání duše a jejího poslání ,završením setkání u zdroje plánů na tuto inkarnaci, a též  pokladnicí všech smluv, které duše při přípravě na inkarnaci uzavřela sama se sebou, vytříbením darů, které světu přinese, životním lekcím, jimž se naučí, aby pak mohla  učit druhé.  Osmé psychicko- energetické centrum celistvého Já působí ve sférách,  kde se též protkávají všechny aspekty přípravy  i s přibývajícími „závadami“, které neukončené záležitosti duše zákonitě provázejí, společně s cestami zděděnými po předcích rodu, do něhož se člověk narodí. Pravidelným poslechem posluchač  postupně přestává zakrývat,  kým skutečně JE, zejména před sebou samým, čímž je zabráněno vytváření  temných záhybů v jeho energetickém poli, v nichž světlo jeho duše i všechna semínka jeho potencionálních činů jinak velmi často a zbytečně zahnívají. Během poslechů podmanivých tónů hudby naplněných vysokou frekvencí duchovní energie posluchač snadněji uslyší volání jeho monády (skupiny duší), skrze očištěné a zharmonizované čakry zažívá bezpodmínečnou lásku vyšších duchovních sfér zde ve fyzické realitě, dochází k poznání a snazšímu uskutečnění jeho vyšších vizí.

  Během poslechu nahrávky pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci deváté čakry začíná postupně posluchač vnímat  devátou dimenzi vědomí jako světelnou kaskádu, zahrnující každičké vlákno vědomí, v němž prodlévá. Zde (nejvyšší část astrální sféry – tzv. sféra nadduše) jsou sestavovány a organizovány všechny stránky života, udržovány organicky pohromadě – jako bychom jeli s koňským spřežením, veleli armádě či dirigovali orchestr. Posluchač zřetelněji poznává, jak velmi záleží na tom, kolik pozornosti a času jednotlivým aspektům svého života věnuje, jak je dokáže posoudit a zda je dokáže dotáhnout do konce. Pravidelný poslech skladby určené pro 9.čakru, jež je naplněna vysokou frekvencí energie pomáhá k správnému rozhodování vědomí  o tom, zda se mezi rozumem a srdcem vyvinou bezproblémové vztahy a dialog, nebo jestli bude i nadále rozdělovat a rozčleňovat svojí minulost a drama vnitřního vývoje, tedy jednotlivé roviny toho, kým skutečně JE -  jako dítě i dospělý člověk. Díky harmonicky naladěné deváté čakře si posluchač může lépe uvědomit jakýkoliv nepovšimnutý nebo nezačleněný aspekt energetického pole, jenž vytváří  bloky v naplnění jeho osobní životní cesty.  Během poslechu nahrávky pro 9. čakru může posluchač zažívat intenzivní vzpomínku na svůj nebeský domov, vzpomínku doprovázenou připomenutím pocitu skutečné božské lásky, neomezené tvůrčí síly, jež vlastní jeho vědomí ve vysokých dimenzích, zažívá též něžné pohlazení vlnami oceánu světla-zvuku Nejvyššího Zdroje, vyvolávající prudkou touhu maximálního projevení své vnitřní životní jiskry, jedinečnosti jeho duše, projevení celistvého JÁ i ve fyzické realitě na Zemi. Posluchač může během poslechu této nahrávky pociťovat něžnou přikrývku božství, zahalující celé jeho energetické pole ve všech devíti dimenzích silou, světlem, moudrostí i láskou Nejvyššího Zdroje.

  Poslechem nahrávek CD „Elysium - Tóny naladění světlem 3“ dochází:

   • k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí  7., 8. a 9. čakry
   • k silnému nárůstu spojení s vyšším Já (aspekty vyšších části vědomí)
   • k rozvoji intuice, schopnosti rozlišování ve vyšších sférách
   • k lepšímu porozumění životním lekcím
   • k uvědomění si svého skutečného celistvého JÁ
   • k ochraně vědomí během průchodu astrální dimenzí
   • k jasnějšímu a rychlejšímu rozhodování během každodenních záležitostí
   • k postupné harmonické očistě jednotlivých vrstev energetického pole
   • k lepšímu proudění energie v jemně-hmotném energetickém systému
   • k velmi intenzivnímu energetickému čištění prostor (např. před meditací, terapií, ale i za účelem harmonického snění)
   • k dosažení hlubších stavů vědomí během meditace
   • k větší energetické ochraně osobního pole
   • k intenzivní  aktualizaci naladění do jakéhokoliv stupně duchovně-energetických systémů (např. Reiki)
   • k harmonizaci čaker i  celého vědomí – k tomu je určen speciálně track č. 4, jenž pomáhá vyladit všechna psychicko-energetická centra na harmonickou úroveň vedoucí k vyzařování duchovní důstojnosti, moudrého soucitu, postupnému rozšíření vědomí

  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 3“ je určené všem posluchačům, zejména však osobám, které se již nacházejí na duchovně-energetické cestě – jejichž energetická centra jsou již otevřena příjmu vyšších frekvencí energie např., naladěním do různých systémů duchovně-energetických technik a – anebo pravidelnou meditací, zvnitřňováním se. Doporučujeme též, aby poslechu nahrávek tohoto CD předcházel alespoň několikatýdenní poslech nahrávek CD „Elysium – Tóny naladění světlem 1“ a též „CD Elysium – Tóny naladění světlem 2“.

  Poslech CD:

  CD obsahuje tři stejné tracky [1], [2], [3] a track [4] – harmonizační
  - během prvních dnů pouze track [1] společně s trackem [4] - jednou denně
  - po uplynutí cca 7 dnů tracky [1] a [2] společně s trackem [4] - 2x denně
  - později a dle vnitřního vedení tracky [1] – [3] společně s trackem [4] - několikrát denně.
  Během poslechu je doporučeno setrvávat v meditativním, uvolněném stavu, po ukončení poslechu je vhodné si zajistit možnost následné relaxace či spánku (a to zejména během prvních poslechů).

  Zásadně neposlouchejte CD během řízení motorového vozidla ani při jiných činnostech vyžadujících zvýšenou koncentraci! Kopírováním tohoto CD, převáděním do formátu MP3 či jiných elektronických podob jsou zmiňované očistné, energii navyšující a harmonizační  účinky trvale  zrušeny.

  Více informací:  http://www.originalelysiumdisc.com/

  Objednávky - zaslání poštou:  http://www.originalelysiumdisc.com/

   

   

  OHLASY POSLUCHAČŮ

  15. prosince 2014

  ELYSIUM 3 je opět skvělé, jako ty předešlé.Působí to na mne tak svátečně. Připadá mne to tak, jako když se tvořil svět. Šest dní práce a sedmý den odpočinek a radost z toho, co se vytvořilo.Dvě předešlé CD jsou podle mne více pracovní a toto E3 - naladění na krásný pocit završení, soulad. pohoda.Také bych řekl, že je to i vyjádřeno v celé kompozici.Vytváří to ve mne nádherné pocity, ale bohužel neumím se tak písemně vyjádřit,abych je popsal. Díky moc Zuzko, panu skladateli a dirigentovi Jakešovi. Také všem těm, co se podílejí na výrobě těchto CD. Míla Z.

  13.prosince 2014

  Včera večer a dneska ráno jsem si poslouchala CD Elysium 3 - zatím 1. a 4. trakt, přesně dle tvého návodu :-). Při poslechu prvního traktu jsem měla pocit, že se mi otevřel celý vršek hlavy a hudba - jedním slovem úžasná, no a harmonizaci v závěrečném traktu miluji a zejména poslední skladbu - při té mám pocit, že se rozpouštím a stávám se vším. Děkuji Tobě i Jirkovi Jakešovi za ta úžasná díla, která nám umožňujete s vámi sdílet. Díky. Ivana S.

  9.prosince 2014

  Musela jsem CD ELYSIUM 3 hned vyzkoušet samozřejmě :), čekala jsem že odpadnu jak už jsem byla zvyklá u prvních poslechů předchozích vydání a kdepak, nějak mne to zenergizovalo trošku víc, že jsem musela čekat až se „vybiju“, a pak teprve mohla spokojeně usnout :) Tohle je zatím první CD ze série kde jsem cítila vibrovat úplně všechno včetně vzduchu, jak když je všechno složeno z miliard vibrujících částeček a nic není pevná hmota. Naprosto úžasný pocit „odlehčení“ a k tomu ještě nádherná huba, dokonalá kombinace. Myslím že ta hudba je čím dál hezčí a hezčí, už se těším na Elysium 4 :) Díky moc za další úžasné dílo :)... Lucie Kr.

  8.prosince 2014

  Elysium 3 se mi líbí asi nejvíce ze všech. Velmi cítím, jak mne opravdu "ladí" .... Jak mi probíhá tělem... A hudba je nádherná. :) Kamila T.

  1.prosince 2014

  Ahoj Zuzi, tak jsem doposlechla poprvé CD Elysium 3, připadám si velmi nehmotně, i když zajímavě téměř uzemněna 1 track - nádherná hudba mě přenáší do rozkvetlých zahrad vibrujících životem a společným tvořením v nekonečné harmonii a radosti, už nikdy nebudu potřebovat jet na dovolenou 2 track - barevná záplava květů se postupně mění v barevnou záplavu světla, tvoření se posouvá na vyšší úroveň, postupně mi krystalizují ruce a nohy od zápěstí/kotníků dolů Zde si ale čistím si nějaké smutky v tom zpívaném kousku .. 3 track - velmi pracovní, hodně se mi čistí celé dráhy paží od ramen po prsty po celou dobu. Tohle mívám v počátcích série vzývání boží vůle 4 track - byla jsem opravdu zvědavá, jak překonáš Elysium 2 , protože to pro mě bylo na hranici mých představ o vysokých frekvencích . Tak jsem si veeeelmi rozšířila obzory. Úchvatné nejhebčí, lehounké, něžňounké frekvence na samé hranici mého vnímání. Zajímavé bylo, že jsem to nevnímala jako proud, ale spíš hustý deštík kapek, jako kdyby na mě pršeli orbíci miminka U aleluja mi to připomnělo lava proudy, husté, žhavé. Na konci už jsem se "jen" naplnila čirým nekompromisním zvukem (asi na uzemnění ). Transmutace dokončena…. Do zrcadla jsem sice ještě nekoukala, ale Magda z rána už není...Tsunami se valí ... no jo, bez práce nejsou koláče :-). Slova díků znějí velmi nedostatečně, ale já jsem v záplavě posvátného obdivu velmi vděčna a určitě budu ještě více, až to začnu chápat Moc objímám a děkuji oběma, tobě i Jirkovi. S láskou Magda C.

  1.prosince 2014

  Obě CD jsou nádherná!!! Ty frekvence… Zatím cítím, jak mě to vytahuje, jakoby mi bylo špatně od žaludku u obou CD, než se ustálím a pak přijde výška, cítím silu své vnitřní božské jiskry. Nemůžu si vzpomenout na to co řeším, a jenom jsem. Jsem šťastna, ze se mužů pohybovat vědomím v té výšce, kde je radost a láska! Dává mi to nadhled těch vyšších dimenzi v 3D realitě. Míša Z.

  30.listopadu 2014

  Ahoj Zuzko, dnes jsem poslechla v klidu domova první a harmonizační skladbu z CD Elysium 3.
  Již první tóny ve mně vyvolávají pocit nádhery a uklidnění. Jdu bosa chrámem, lehounce našlapuji a procházím do světla, kde nevidím nic, jen zářící světlo a já svýma rukama nechávám rozkvétat květy a keře a tvořím svoji zahradu. Kolik slzí mám ještě vyplakat, kolik bolesti ještě musím prožít…., než se dostanu do svého domova? Slyším... „Neboj se, jsme s tebou, projdi smutkem a dojdeš do Rajských zahrad“ Cítím slastnou touhu po domově a splynutí…. Pociťuji úlevu na své hrudi, odpadá ze mne strach a cítím sílu kolem sebe, chci se přestat bát a stát pevně na svých nohách. Při harmonizační skladbě přichází hluboká láska k sobě. Ach, takovou lásku k sobě jsem ještě dosud nebyla schopna pocítit, ale vlastně mě to ani nepřekvapilo, snad jen ta intenzita citu k sobě je ohromující, že jsem toho vůbec schopna. Nádherné tóny první skladby jsem musela poslechnout ještě jednou, hudba mě naprosto uchvátila. 
  Díky Tobě i Jiřímu... Moc a moc. Iveta Č.

  30.listopadu 2014

  Ahoj Zuzi, moc Tě zdravím . Ráda bych se s Tebou podělila o dojmy z nového CD Elysium 3, které jsem si před chvílí pustila – tedy pouze 1 a 4, dle Tvé rady. Nejprve, jsem si prohlédla CD ze spodní strany a pomocí dopadu denního světla, mělo úžasnou škálu krásných, ostrých barev. Prohlédla jsem si všechna 3 CD, abych porovnala jejich zářivost a rozdílnost v barvách. CD Elysium 3 bylo podobné jak 1, tak 2. Zde bylo více modré té čisté nebeské a více žluté a jinak přecházející v magentovou. Cítila jsem tam velkou propojenost 1. a 3. CD, říkala jsem si proč zrovna 1 a 3, když jsou tak dimenzionálně rozdílné. Pak jsem je začala poslouchat. První skladba – okamžitě se mi spustil dojem, že jsem u Tebe ve vysokých energiích na semináři. Pociťovala jsem obrovitánský příval lásky a vděčnosti, dost jsem si poplakala, bylo mi smutno po “Domově”. Pak přišla harmonizační 4. skladba – v tu chvíli mi přišlo rozluštění podobnosti barev při pozorování spodních stran 1. a 3. CD Elysium – přišlo mi “KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ ZDE NA ZEMI”. A to je opravdu ten pravý pocit, který ve mně zanechal poslech, “zatím” těchto traktů. Zuzi a Jirko, moc děkuji.... Jana P.

  30.listopadu 2014

  Milá Zuzko a Jirko, poslechla jsem si 1 track CD. Skoro vůbec si nezpívám, ale při prvé i druhé části jsem měla velkou radost a potřebu si zpívat nahlas, krom toho, že se mi doslova fyzicky čistil zadní bod křídel, jako by mi to tam někdo jemňoučce prošťuchoval čistítkem na lahve . V třetí části se to změnilo obklopila mě úžasná hladivá, laskavá, známá energie plná všech barev spektra, prostoupila i mnou, byla jsem její součástí, jeden malinkatý bod, který splynul s touto energií a byla jsem kolíbána, hlazena , léčena a tak Vám oběma s velkou láskou a vděčností děkuji. Věřím, že všem to přinese tak velký užitek a potěšení jako mě. Mějte se hezky s láskou Vás objímá a pusu Vám posílá Jitka F.

   

   

  „Elysium - Tóny naladění světlem 2“

  autor hudby: Jiří Jakeš

  energetická část:  Zuzana Soukupová

  Toto CD je již  2. titulem nové řady speciálních nahrávek zhotovených ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě zachovat vloženou energii, jež obsahuje originální meditační hudbu, komponovanou tentokrát přímo na frekvence 4., 5. a 6.. čakry - tedy hudbu v tóninách tónů f, g, a. Podmanivá hudba je propojena s vysokými frekvencemi energie, které jsou cíleně zaměřeny na očistu, harmonizaci a následné zvýšení frekvencí jemně-hmotného energetického pole a tím i těla fyzického.

  Účinky:
  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 2“ je hudebně i energeticky zaměřeno zejména na očistu, harmonizaci a zvýšení frekvencí  čtvrté, páté a šesté vrstvy energetického pole –tedy oblast lidské psychiky zahrnující emoce a myšlenky a jejím spojením s vyššími dimenzemi.

   Pravidelným poslechem získává posluchač  snadnější přístup k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí jemně-hmotných psychických center: srdeční  čakry, krční čakry a čakry třetího oka.   Vysoké frekvence energie působící skrze silně-podmanivé tóny meditační hudby, působí jako ladička, kdy dochází k harmonickému, postupnému odblokování hutných energií ulpívajících běžně na psychicko-energetických centrech – čakrách –  a tím znemožňují kvalitní osobní energeticko-duchovní rozvoj. 

  Nahrávky mají silný účinek na harmonizaci oblasti lidské psychiky (vzhledem k tomu, že nahrávky na tomto CD obsahují  harmonizační tóny a energetické frekvence zaměřené i na 4.psychicko-energetické centrum, tedy čakru srdeční, jež tvoří střed systému vtělených čaker, v němž se spojují spodní čakry s těmi vyššími).

  Podmanivé tóny hudby a speciální vysoká frekvence energie v nich uložená, během poslechu jemně, ale velmi hluboce, ladí emoce i mysl posluchače do stavu harmonie, a to tak, aby jeho psychika nalezla pravidelným poslechem vnitřní klid – sjednocením skrze esenci lásky, neboť hlavní funkcí srdečního centra je sjednocování vnitřních i vnějších prožitků skrze esenci duchovní lásky.

  Během poslechu nahrávky určené  pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci  4.čakry se tak vlivem specifických tónů hudby společně s vysokou frekvencí postupně rozpouštějí těžké lidské emoce  způsobené běžnými starostmi každodenního života, dochází ke sjednocení magnetické (ženské) a duchovní (mužské) energie, čehož je docíleno stoupající očištěnou osobní energií spodních čaker skrze čtvrtou čakru směrem k čakře třetího oka a posléze do duchovních sfér a následného zpětného proudění duchovní energie  skrze očištěnou a zharmonizovanou 4.čakru  do spodních energetických center. Během toho dochází k transformaci a současně i k pozvednutí lidských emocí do duchovních rozměrů skrze esenci bezpodmínečné tvůrčí síly lásky, nastává oslava existence jedince jako člověka i jeho osobního božství současně. Posluchač poté nalézá vědomé porozumění účelu svého poslání a naplnění své skutečné životní cesty.

  U poslechu nahrávky určené pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci 5. čakry posluchač může pravidelným poslechem zažít radostné osvobození energie spodních čaker zbarvené již esencí duchovní lásky očištěné srdeční čakry, postupem času může stále více  pociťovat, jak jeho osobní životní energie proudí nižšími čakrami i čakrou srdeční již očištěna volně vzhůru, pociťujíc u toho radost a naději. Tóny speciálně komponované hudby společně s vysokou frekvencí energie pomáhají posluchači v tomto pátém  psychicko-energetickém centru k sjednocení jeho osobní vůle s vůlí Nejvyššího Zdroje. Tímto pak dochází k zcela svobodnému projevení svých vyšších vloh, k vyjádření své osobní i vyšší duchovní síly společně s radosti z tvoření skutečných životních ideálů, čímž nastává věčné – nekonečně se rozšiřující tvoření, zahrnující rozhodnost, vytrvalost i neutuchající radost – extázi lidské i duchovní lásky – věčné radosti ze současného bytí.

  Poslechem nahrávky určené pro očistu, zvýšení frekvencí a harmonizaci 6.čakry silné, podmanivé tóny hudby společně s vysokou frekvencí energie posluchači nabízí možnost prohloubení jeho mimosmyslových schopností – snadněji pak porozumí své intuici prostřednictvím niterných pocitů, zažívá větší sjednocení svého vědomí s vyššími duchovními sférami, v nichž se postupně pohybuje více vědomě, postupně se mu aktivují tzv. vyšší smysly jako je jasnozřivost, jasno-slyšení, čtení energetických podpisů, buněčná telepatie atd. Pravidelným poslechem získává posluchač snáze skutečnou víru pouze ve své vnitřní vedení, v působení kosmických zákonů oceánu světla vědomí Nejvyššího Zdroje, dochází k propojení víry s osobní gnózí, vnitřní moudrostí.

  Poslechem nahrávek CD „Elysium - Tóny naladění světlem 2“ dochází:

  • k přeladění psychicko-energetických center – čaker na vyšší frekvenční stupeň. U 4. psychicko-energetického centra – čakry srdeční dochází k postupnému vyladění  na  frekvenci vyšší duchovní lásky, k uvědomění si sebe sama  jako věčné jiskry oceánu světla vědomí  Nejvyššího Zdroje, dohází též k prohloubení meditační činnosti.. U  5. psychicko-energetického centra  – čakry krční dochází k vyladění  směrem k sounáležitosti s veškerým životem, k radostnému vyjádření svých osobních duševních i duchovních vloh v souladu se svým jedinečným životním plánem, u 6.psychicko-energetického centra – čelní čakry (tzv. 3.oka) dochází k jejímu vyladění  na vyšší duchovní sféry, tím tedy i k nárůstu mimosmyslových schopností – jasnovidnosti, jasno -slyšení, zvýšení  intuice, a též k integritě předchozích dvou čaker)

  • k postupné harmonické očistě jednotlivých vrstev energetického pole

  • k lepšímu proudění energie v jemně-hmotném energetickém systému


  • k harmonizaci psychiky - následek odstranění příčin zablokované energie čtvrté, páté a šesté čakry a tím k získání postupně většího a trvalejšího pocitu vnitřního klidu i fyzického komfortu

  • k větší energetické ochraně osobního pole

  • k dosažení hlubších stavů vědomí během meditace

  • k aktualizaci naladění do jakéhokoliv stupně duchovně-energetických systémů (např. Reiki)

  • k zvýšení a rozšíření vědomí – k tomu je určen speciálně track č. 4, jenž pomáhá vyladit všechna psychicko-energetická centra na harmonickou úroveň vedoucí k vyzařování duchovní důstojnosti, moudrého soucitu, postupnému rozšíření vědomí

  CD „Elysium - Tóny naladění světlem 2“ je určené všem posluchačům, zejména však osobám, které se již nacházejí na duchovně-energetické cestě – jejichž energetická centra jsou již otevřena příjmu vyšších frekvencí energie např. absolvováním Osobní konzultace, naladěním do různých systémů duchovně-energetických technik (Reiki apod.) a - anebo meditací, zvnitřňováním se. Doporučujeme též, aby poslechu nahrávek tohoto CD předcházel alespoň několikatýdenní poslech nahrávek CD „Elysium – Tóny naladění světlem 1“

  Poslech CD:
  CD obsahuje tři stejné tracky [1], [2], [3] a track [4] – harmonizační

  - během prvních dnů pouze track [1] společně s trackem [4] - jednou denně

  - po uplynutí cca 7 dnů tracky [1] a [2] společně s trackem [4] - 2x denně

  - později a dle vnitřního vedení tracky [1] – [3] společně s trackem [4]- několikrát denně.
  Během poslechu je doporučeno setrvávat v meditativním, uvolněném stavu, po ukončení poslechu je vhodné si zajistit možnost následné relaxace či spánku (a to zejména během prvních poslechů). 

  Zásadně neposlouchejte CD během řízení motorového vozidla ani při jiných činnostech vyžadujících zvýšenou koncentraci!

  Více informací:  http://www.originalelysiumdisc.com/

  Objednávky - zaslání poštou:  http://www.originalelysiumdisc.com/

   

  Ohlasy posluchačů CD ELYSIUM 2

  22.září 2014

  Mám za sebou měsíc s E2 a tři měsíce s E1 - pročištění je značné.


   Praktikuji každodenně. Poslouchám před spaním a několikrát za noc.
   Když se v noci probudím, znovu pustím CD a klidně usnu - ono to působí samo...
   Ráno se probudím a zjišťuji, do jakých energií a do jakých lekcí jsem to vlastně dnes vstoupila.
   Každý den je úplně jiný - každý den je originál.

   A to se mi právě na tom líbí. Byly doby, kdy jsem si říkala: "Jéééé...to je pořád stejné, nic extra
   se neděje...co dál?". Teď takové otázky nemám - plním to, co po mne chce přítomný okamžik.
   A to je radost...funguje to samo.

   Je krásné nebýt nikde připoután. Je krásné být každý den tím "dnešním originálem". Je krásné
   tvořit, obnovovat sebe sama. Poděkovat za včerejšek, propustit a úplně přirozeně být v dnešku. Být alfou i omegou
   svého vlastního života. Elysium je skvělý čistič a a navaděč na energetický proud každého dne.
   Doporučuji všem - pomůže vám to!
   Ivana K.

   11.září 2014

   CD Elysium 2 poslouchám něco přes tři týdny, a je pro mne opravdu nádherné. Pokaždé, když se do něj v meditaci ponořím, zase a znovu mě uchvátí nádherná, něžná a hladivá hudba a překrásné energie. Cítím chvění po celém těle, blaženost a hluboké propojení se svojí Já Jsem Přítomností. Cítím, jak se mi teď více čistí a léčí čakry a vnímám to i když zrovna CD neposlouchám.  Nejkrásnější je pro mne ta část, kde se střídají dramatické a vítězné tóny, kdy vítězné tóny stále více neotřesitelně a nekompromisně zazní při každém pokusu dramat prosadit se. to si  opravdu vychutnávám :-)) Celé CD na mne působí velmi krásně, duchovně, něžně, hojivě a hodně povznáší. Jednou větou bych to asi bych to vyjádřila takto: Andělé zpívají a fanfáry vítězství ohlašují, dokonalé, překrásné..... Děkuji Vám všem. Jitka K.

   5.září 2014

   Skoro tyden jsem pracovala s Tvymi CD- je to skvely počin! Rezonance je uzasna, jak hudebne, tak energeticky opravdu vydarene! Nejprve jsem postupovala podle Tvych instrukci na CD, ale protoze jsem nejakou dobu pred tim jogovými technikami harmonizovala zejmena Manipuru a denne pracuji na vsech cakrach, zkusila jsem trochu experimentovat. Zkusila jsem propojit v navaznosti cisteni caker 1-3 a pak harmonizaci: citila jsem, ze po dokoncovani procesu nizsi cakry se jaksi samovolne "hlasi" dalsi, vyssi cakra. Slo to krasne. U druheho CD jsem postupovala stejne, nejprve samostatně 1 den Anáhatu, a druhy den jsem ji propojila s nasleujicimi centry a celkova harmonizace. Funguje to opravdu vyborne!
   Moc dekuji, jsem moc rada, ze CD mam! Jitka S.

   27. 8. 2014

   ....o den později..:
    Track č. 1: 
       4. čakra: vítej ve světech lásky, kde nic není nemožné...
       5. čakra: kráčíš po stezce Pravdy...je ti tato cesta příjemná?
       6. čakra: voláme tvou Zopdovědnost...zodpovědnost za to KÝM JSI a co je tvým posláním...!
    Track č. 4:
       Odpočinek v heliotalických mlhovinách s výhledem na Azuritový vodopád. Společenství kristovských jisker. Radost.
       Jednota. Konec lenošení. Máš ještě práci, ale můžeš se sem kdykoliv vrátit. S láskou Tvoji...

   Každý den je jiný. Skvělé. Děkuji! Verča F.

   Při první skladbě z CD Elysium 2 mi žhnula jako uhlík 4 čakra, intuitivně jsem přešla hned na druhou skladbu, kde se mi duchovní srdce změnilo ve velkou krystalickou vločku s hroty na všechny strany, na třetí sklabu už jsem nedošla, ikdyž by to asi bylo zajímavé, ale  bylo by to moc náročné.
    Druhý den jsem poslechla 1. skladbu 2x a potom hned třetí a bylo to skvostné. Viděla jsem roh jednorožce, jak leží na zemi, když jsem se ho dotkla, rozzářil se s ožil k němu jednorožec, celý zářil bílým perleťovým třpytivým světlem a kolem něj byly duhové třpytky. Postavil se na zadní, jakoby tančil s hudbou. Potom jsem zahlédla další roh v takové šedé krabici a stalo se to samé. Připadalo mi, že do těch rohů vnikám svojí energií a ti jednorožci ...jakobych se dívala na sebe...jakobych to byla já...
   Pocity jsou při poslechu různé, převládá u mě husina, jakoby světlo prýštilo každým pórem mého fyzického těla a čistilo mě...a že je zatím co. Každopádně mi tato CD velmi pomáhají, lépe se mi pracuje s Ki-Mannou, což je úžasné :), vidím na sobě i věci, které jsem udělala špatně a hned vím, jak je přirozeně odstranit. Víc důvěřuju sama sobě, protože líp vnímám. Hodně teď na sobě pracuji, že nevím, jakou meditaci si dát dřív :). Postup k poslechu všech skladeb za sebou byl taky mnohem rychlejší než u 1. CD. Těším se na další :). Hanka N.
    

   26.8. 2014

   Děkuji za úžasné CD. Poslouchám ho dnes přesně deset dní, procházím silnou očistou srdeční čakry a každý den se těším na tu "svou" chvilku, kdy se zaposlouchám do krásných tónů a rozpustím další kousek bolesti a smutku.. A že ho tam je,..sama jsem překvapená... Vědomě poznávám bolest z nepochopení, odmítnutí, vyčlenění a často i trestu....Přitom přináším tolik světla a lásky,...jsem tady dobrovolně,...malé radostné "sluneční dítě",...těším se.....a najednou BUM a hustota. Jsem jiná a odjinud...a asi to nebude snadné,...ale že to bude až tak bolestné. A trvá to už věky,....stále se to opakuje....Díky CD poznávám a pomalu to chápu. Vidím jednotlivé souvislosti, jak se celé věky opakují a jsou provázané, jak mne bolest v mnoha směrech 
   zatvrzuje...a číní tou "vyčleněnou". Vždyť jak se můžeme s bolestí cítit radostně?

   Při poslechu 1. tracku se mi vše začalo otvírat a vycházet na povrch,..projevilo se to také v situacích nynějšího 3D života,..jsem 
   citlivější na různé situace, jejich následné zpracování je nevyhnutelné... a mé okolí se jistě diví... Beru to jako výbornou možnost k celkovému "úklidu", i když mi občas teče slza po tváři...)
   2. track poslouchám chvíli, ale vnímám vše jemnější, jakýsi vnitřní klid a mír.
   4. track je pro mne láskyplná podpora a milost boží,...nádhera, často ho poslouchám několikrát po sobě.

   Každý v sobě jistě máme něco nezpracovaného a bolavého o co situace běžného života občas brnkne. Nikdy nevíme co a kdy to bude a kdy to vše bouchne.... Dovolím si proto CD Elysium 2 všem jen doporučit a harmonizovat příjemněji a včas.....Vilma H.

   Nějak nezapadám do konceptu předchozích recenzí, ale poslouchám teprve 4. den. U mne by bylo hlavní heslo ÚKLID.

   Ať už na úrovni jednotlivých čaker při poslouchání tracku 1 (ve 4. čakře při prvním poslechu průvan, dnes úklid andělským zpívajícím sborem, 5. čakra nejdřive tančila, aby se rozpohybovala a dnes např. úklid ze světa víl, skřítků, Elfů, šestou čakru zatím neumím konkrétněji uchopit, je to nášup a jediné slovo, které se opakuje, je královský), či úklid podvědomí při poslouchání tracku 4, které začalo pročištěním psychobodu a pokračuje přes různé roviny podvědomí, kdy se pak za odměnu na poslední třetinu dostanu do vyšších světů, abych nebyla tak vylekaná (zpočátku) či upracovaná (nyní)...taková odměna, tudíž žádné vzletné vize, rozpomínání se, ale "jen" gruntování, tak věřím, že i takto je to OK:-).

   Přijde mi, že E2 funguje úplně jiným způsobem než E1, aspoň tedy u mne. Verča F.

   21.srpna 2014

   nové CD Elysium 2 je koncert pro duši i uši :-) Mysl zpívá a srdce tančí - víc snad ani netřeba psát. 
   Hudba je velmi povedená, Jiřímu patří velké uznání za skvělé hudební provedení. 
   Tobě Zuzko díky za to, že CD vůbec vznikla a za tu báječnou energetickou koupel, kterou člověk zažívá pokaždé, když si CD pustí.

   Díky! Milan P.

   19. srpna 2014

   První poslech - první dojmy (mám skoro pohádkový příběh):
   Track 1 - čakra 4:

   Slyším: "Bože, děkuji, děkuji, děkuji", veliká vděčnost. Byla jsem zřejmě v nějaké inkarnací sama, odkázána sama na sebe, naučila jsem se bojovat a žít sama se sebou a za sebe, docela dobrodrůžo :-) V tomto životě jsem dostala lásku a přijetí – babička, rodiče, velká zdravá silná rodina, zabezpečený život v krásných domech, mohla jsem studovat, věnovat se svým koníčkům, všeho dostatek. Velká vděčnost ze srdce. Celou dobu poslechu jsem byla chráněna zlatým „růžovým křížem“, Matku Marii jsem vnímala, děkuji moc…

   Track 2 - čakra 5:

   Viděla jsem tým kolegyň v práci, patříme k sobě, jsme Královny, které umí i zamakat od podlahy a s radostí – síla vůle, vytrvalost, radost, víme, co máme dělat - zodpovědnost. Tančily jsme spolu v kruhu, bylo nám dobře, jsme úspěšné, „jedeme“ J

   Track 3 - čakra 6:

   Světelní koně se světelným kočárem vpluli kulatým světelným oknem do mé indigové svatyně a přivezli plný náklad darů – jako když PPL přiveze balíčky J Bylo mi řečeno, že dary mám dávno zaplacené, zasloužené. V minulých inkarnacích jsem zřejmě více dávala, než přijímala – toto jsou zasloužené dary. Byly to přesně ty věci-dary, o které jsem požádala J Moc děkuji!!! 

   Harmonizační track: 
   Lehkost, blaženost – šla mi slova z jedné mantry: Sat – Chit – Ananda (Pravda – Čisté Bytí – Blaženost/Dokonalé štěstí)

   Poděkování celému tvůrčímu týmu, fakt krása...show must go on - pokračujte dále, prosím!!! :-) Iva K.

   18.srpna 2014

   CD je nepopsatelné! Včerejším první poslech jsem téměř celý probrečela, hlavně levá strana se čistila, ale je to opravdu nádhera!!!! Vymrštilo mě to opravdu domů.. Je to všechno tak nádherné, čisté světelné a známé a bezpečné - a kolik nás tam je!Do čaker na rukou a celý tělem proudili jednotlivé barvy trojplamene a všechno bylo tak oslnivé čisté a zářící..Najednou jsem opravdu jinde i tady a nejsem sama...A cítím opravdové a plné spojení - to, co se mi dařilo držet vždy jen na nějakou dobu.. Také Ježíš a Máří Magdaléna se ukázali..bylo toho spoousta během 2 tracků..PS: je pravda, že mám problém se trefit trochu nohama na schody a z lidí dnes vidím jen spodní polovinu hlavy, ale to přejde! A jsem celá tak o 10 kilo lehčí! Děkuji vám!!!To jsou zatím dojmy z prvního poslechu. Eva T.


    

   „Elysium - Tóny naladění světlem 1”

   autor hudby: Jiří Jakeš

   energetická část: Zuzana Soukupová

   Toto CD je prvním z nové řady speciálních nahrávek zhotovených ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě zachovat vloženou energii, jež obsahuje originální meditační hudbu, komponovanou přímo na frekvence 1., 2. a 3. čakry - tedy hudbu v tóninách tónů c, d, e. Hudba je propojena s vysokými frekvencemi energie, které jsou cíleně zaměřeny na očistu, harmonizaci a následné zvýšení frekvencí jemně-hmotného energetického pole a tím i těla fyzického.

   Účinky:

   CD „Elysium - Tóny naladění světlem 1“ je frekvenčně  zaměřeno zejména na očistu, harmonizaci a zvýšení frekvencí první, druhé a třetí vrstvy energetického pole – těla fyzického, emočního energetického pole a mentálního (astrálního jemně-hmotného pole). Pravidelným poslechem posluchač získává snadnější přístup k očistě, harmonizaci a zvýšení frekvencí jemně-hmotných psychických center: základní čakry, sexuální čakry a čakry solar-plexus. Současně však dochází i ke zvýšení frekvencí a následné harmonizaci s čakrami vyššími. Vysoké frekvence působící skrze jemně-podmanivé tóny meditační hudby, působí jako ladička, kdy dochází k harmonickému, postupnému odblokování hutných energií ulpívajících běžně na energetických centrech – čakrách a znemožňující kvalitní osobní energeticko-duchovní rozvoj. 

   Mimo uvedené účinky mají nahrávky silný účinek na harmonické proudění energie ve fyzickém těle (vzhledem k tomu, že je zaměřeno i na 1. energetické centrum – kořenovou čakru, která zásobuje energií fyzické tělo), přispívá tedy nejen k harmonizaci jednotlivých systémů fyzického těla, ale též i k dosažení zdravé optimální hmotnosti. Tóny hudby a speciální vysoká frekvence v nich uložená během poslechu jemně, ale velmi hluboce, ladí duši i mysl posluchače do harmonie, a to tak, aby jeho vědomí bylo usmířeno s fyzickým tělem a jeho podobou. Není určeno tedy pouze k hubnutí, ale též k hlubokému sebe-přijetí - milující a hladící tóny této hudby společně s vysokou frekvencí energie pomáhají posluchači zklidnit emoce týkající se jeho vnitřního sebe-přijetí - neboť pouze tímto způsobem lze odstranit harmonicky a trvale nadbytečné tukové buňky, jež slouží jako určitá ochrana duše před zranitelností vnějšími okolnostmi. Jako následek se projeví postupné, harmonické zhubnutí.

   Poslechem nahrávek CD „Elysium - Tóny naladění světlem 1“ dochází:

   k přeladění psychicko-energetických center – čaker na vyšší frekvenční stupeň. U 1. čakry – čakry kořenové dochází k postupnému vyladění na sílu, rovnováhu, klid a vyrovnanost, sílu i chuť k správně načasovanému konání. U 2. čakry – čakry sexuální dochází k vyladění tohoto psychicko-energetického centra k jasnému uvažování, soucitu, laskavosti, porozumění životním lekcím a poznání skutečné lásky, u 3. čakry – čakry solar-plexus dochází k vyladění psychicko-energetického centra směrem k upřímnosti, čestnosti, důstojnosti a respektu, a též k integritě předchozích dvou čaker)

   • k postupné harmonické očistě jednotlivých vrstev energetického pole

   • k lepšímu proudění energie v jemně-hmotném energetickém systému a následně i ve fyzickém těle

   • k harmonizaci myšlenek, emocí a tím i k získání vnitřního klidu

   • k větší energetické ochraně osobního pole

   • k dosažení hlubších stavů vědomí během meditace

   • k aktualizaci naladění do jakéhokoliv stupně duchovně-energetických systémů (např. Reiki)

   • k zvýšení a rozšíření vědomí – k tomu je určen speciálně track č. 4, který pomáhá vyladit všechna psychicko-energetická centra na harmonickou úroveň vedoucí k vyzařování duchovní důstojnosti, moudrého soucitu, postupnému rozšíření vědomí

   • k optimalizaci tělesné hmotnosti – jako následku odstranění příčin zablokované energieprvní, druhé a třetí čakry

   .

   CD „Elysium - Tóny naladění světlem 1“ je určené všem posluchačům, zejména však osobám, které se již nacházejí na duchovně-energetické cestě – jejichž energetická centra jsou již otevřena příjmu vyšších frekvencí energie např. absolvováním Osobní konzultace, naladěním do různých systémů duchovně-energetických technik (Reiki apod.) a - anebo meditací, zvnitřňováním se.

   Poslech CD:

   CD obsahuje tři stejné tracky [1], [2], [3] a track [4] – harmonizační

   - během prvních dnů pouze track [1] společně s trackem [4] - jednou denně

   - po uplynutí cca 7 dnů tracky [1] a [2] společně s trackem [4] - 2x denně

   - později a dle vnitřního vedení tracky [1] – [3] společně s trackem [4]- několikrát denně.

   Během poslechu je doporučeno setrvávat v meditativním, uvolněném stavu, po ukončení poslechu je vhodné si zajistit možnost následné relaxace či spánku (a to zejména během prvních poslechů). 

   Více informací:  http://www.originalelysiumdisc.com/

   Objednávky - zaslání poštou:  http://www.originalelysiumdisc.com/

    

    

    

    

   Ohlasy posluchačů

   Nový posun při poslechu Elysia:

   dnes mi celé odpoledne jdou hlavou ta rčení, která symbolizují vyřešené spodní tři čakry

   - 1.: cítím klid a bezpečí i tam, kde ostatní cítí nebezpečí a neklid
   - 2.: působím blaho sobě i druhým kdykoli a kdekoli
   - 3.: ctím sebe sama

   To jsem "načetla" do svého energetického pole před čtyřmi lety na semináři Čakry 1,
   a dnes se mi to volně vyplavuje...pořád to slyším.

   Krásné... :-) Ivana K.

   První CD Elysium je pro mně "zázračný dar z nebes". Od té doby, co ho poslouchám, jsem lépe spojená se svojí Já jsem přítomností, což mi zajišťuje lépe zvládat situace v každodenním životě. A kromě toho, že se mi mírně snížila váha, se ve mně také více probudila ženskost, což se projevuje i na mém zevnějšku. Většinou jsem nosila kalhoty a nyní už nejen sukně, ale i šaty :-D    A   Je to velmi efektivní a rychlý prostředek k harmonizaci a navýšení frekvencí. A za to všechno ti děkuji a Jirkovi samozřejmě také. Dáša H.

   Jednoznačne má to vplyv na energetické centrá-u mňa určite a to na všetky.Už aj 1.track po niekoľkých dňoch otvára Čakru Srdca,pravda aj dolné tri Čakry.No a 4.track široko otvorí 7.Čakru u mňa od 2.dňa posluchu a celé telo. zahaľuje dúhové svetlo. V inom dni objaví sa nad Korunnou Čakrou aj obrovská guľa žiarivého svetla a z nej dážď krištáľovo bielych lúčov plných trblietok dúhy na moje telo.e tam aj v ďalšom dni...široko sa otvorí 7.Čakra HNEĎ a v širokom prúde zlato-biele či zlato-strieborný príval svetla- pociťujem ako z neopísateľnej diaľky.Vystrieda pyramída Svetla,v ktorej sedím s vrcholom na Korunnou Čakrou a na jej vrchol nasadá hrotom 2.pyramída. Pocit neopísateľnej Blaženosti.Nebeská,prekrásna hudba a spev Anjelov nahradia myšlienky. Eva K.

   Ahoj Zuzko, chci se podělit o své pocity při poslechu CD Elysium dnešní ráno, určitě k tomu přispěl včerejší seminář, který byl úžasný a zřejmě je možné zažívat stále větší nádheru. Děkuji ti za možnost toto zažívat.Cítím všechnu bolest světa, pláču, modlím se za kristovské jiskry na této matce zemi a prosím nebeského otce, aby jim pomohl, ať naleznou cestu zpět. Vím, že jsem zde proto, abych jim pomohla, a moc chci pomáhat, cítím krásu života a vděčnost, že jsem zde a mohu zažívat bolest i nádheru. Toto požehnání života si uvědomuji každým dnem víc a víc. I můj dnešní smutek je nádherným poznáním toho, že jsem živá bytost, která prošla utrpením a bolestí, dokázala se pozvednout, kráčet dál  a poznávat sama sebe ve všech svých  podobách. Ač byla tato cesta nelehká, jsem zde a jsem hrdá sama na sebe, že jsem to dokázala. Hledím na sebe a uvědomuji si svoji sílu, která mne vedla, já nechtěla poslouchat a tolikrát jsem sama sebe stopla, zastavila se, neposlouchala nikoho a nic, ustrnula, necítila se šťastně a hledala jsem stále ono opojení z vnějšku. Jen poslední dobou už nepřicházela ani z onoho opojení radost a extáze. Jak překvapující je mé poznání, že extáze z vnějšího potěšení je daleko slabší a méně uspokojující než pocit bolesti a utrpení z vnitřku, ano to je ono co bylo ve mně, a já konečně pochopila, že vnější opojení je pomíjivé, nestálé, a není učební látkou. Je pouhou náplastí na bolest duše, která se neudrží, náplast se z rány uvolní a rána zahnisává dál.  Iveta Č.


   Elysium - kromě toho,že krásně harmonizuje 1., 2. a 3 čakru, mám při poslechu pocit návratu domů,pocit povzbuzení a dodání síly, pohlazeni, lásky, objetí a propojení s Nejvyšším zdrojem, se světlem...prostě nádhera :-),včera jsem měla dokonce pocit,že toto CD slyším,aniž bych ho měla puštěné,už se mi to stalo dvakrát :-).Takže za to také velké díky a těším se na další vaše dílo. Radka O.

   "ELYSIUM....Oživuješ ve mne cosi co vím, co znám, avšak kdesi to ustrnulo...bouráš má ztuhlá přesvědčení o nichž jsem ani nevěděla. A já tě nechávám...s láskou. Děkuji Vám".. Lucka R.

   Při 1. části  Elysia, kde zpívá sbor se mi již několikrát ukázala skupina mnichů v sutanách, je šero, trochu smutek. Já jdu nějakým chrámem k nějaké slavnosti. Při 2.části se mi prolínaly barvy modrá, fialová a růžová - ostré linie, kterými byl zaplněný celý prostor, různé plochy v různých úhlech a cítila jsem hodně 3. čakru. Potom jsem měla pocit, že mi bylo odpuštěno. Ježíš stál naproti mě, dal mi na hlavu korunu, měla jsem dlouhé vlnité jako by zlaté vlasy a krásné šaty. Při 4. části ve mně převažoval pocit naprosté harmonie.Když jsem meditovala další den, stala se mi při 2. části zvláštní věc - létala jsem mléčnou dráhou nebo podobnou galaxií, cítila jsem klid, okolo mne byla bílá a zlatá barva, cítila jsem tlak v zadní části 4. čakry, potom se moje přední  4. čakra sklopila do horizontální polohy a já jsem měla pocit, že do ní pojmu celou planetu Zemi. Při 4. části - mužské sbory, zase chodím po chodbách chrámu a potom přišlo uvědomění si, že chrám je můj vnitřní chrám a já vlastně hledám svůj vnitřní klid, následně mě zahalil proud bílého světla, sloup,ve kterém jsem zůstala zahalená a měla jsem nádherný pocit klidu a radosti. Renata L.

   Dnešní dopolední  zážitek při poslechu skladby č.4: Jsem zlatá bytost, zlaté světlo září z mých rukou a já tvořím světy, létám a tvořím… Mám se rozhodnout, zda chci být tady ve 3D či pomáhat ve vyšších dimenzích, nesmím o tom nikomu tady na Zemi říkat, je to závazek a slib, jsem z řádu Melchizedeků a mám úkol – rozpomenout vědomí muže,  kterého jsem nedávno potkala a on je také z tohoto řádu, jen usnul a jeho vědomí spí. Slyším.... "Chceš tvořit světy, chceš pomoci Kristovským jiskrám? Modlím se tedy za všechny Kristovské jiskry, aby došly k pravému světlu. Nevím vůbec, co mě čeká a co vlastně slibuji, ale přislíbila jsem svoji pomoc, chci pomáhat, chci být nápomocna, jsem proto tady na Zemi. Slyším: "Vítej v našem řádu, dlouho jsme čekali na tvé probuzení."Jsem doma a cítím úlevu a pláču dojetím a štěstím. Už se netrestám, přijímám svoji Božskost a krásu tohoto Božství. Slibuji čistotu.CD Elysium je dar, můj život se zrychlil, změnil, baví mě. Mám dole 7 kg, a cítím se mladě, nevím vůbec čím to je, ale připadám si na dvacet let. Je to legrační, viď?  Takže znovu děkuji za toto CD. Iveta Č.

   Velmi děkuji autorům za úctyhodný počin v podobě tohoto skutečně harmonizujícího díla! Cítím, že díky pravidelnému poslechu CD mé dny ubíhají více v souladu s vnitřním vedením. Jako bych lépe dokázala zpracovávat různé duchovní jedy i fyzickou bolest. V době křestu CD mě trápila rána po (ne úplně zručně) odstraněné osmičce - hudba měla během následujících týdnů na čerstvou ránu opravdu hojivý účinek. Také mám pocit, že s pravidelným poslechem přichází také "pohodovější" uvědomění si a pochopení lekcí a témat spojených nižšími čakrami. Váhový přírůstek! po měsíci poslechu: 1 kg - zřejmě byl potřeba ;-) Tereza S.

   Už třetím týdnem poslouchám Elysium, a jsem čím dál vděčnější za to, že jste něco takového vytvořili..Je to prostě úžasné, slova na to nestačí. Zpočátku na mě byly energie moc silné, ale podpora a pomoc, kterou mi poslech poskytoval, byly patrné hned. Postupně začínám energie více vnímat, a celý poslech si tak více užívám a objevuji i hudební část, která je také nádherná. Moc tedy děkuji za toto vaše tvoření, protože každodenní naladění světlem skutečně prorazí každou temnotu. :) Jana Ř.

   Bez očekávání, s nejvyšší pokorou a vděkem se už pár dní nořím do poslechu nového CD, které vnímám jako nesmírný vesmírný dar:). Kromě nepopsatelných pocitů, které se zřejmě budou poslechem zintenzivňovat, cítím zvláštní radost z toho, že se tak každý den v podobnou dobu na neviditelné úrovni spojují všichni žáci Světla, čímž se proudění Světla tolik zvyšuje...Cítím, že je to též jediná motivace i pro ty váhající a vymlouvající:) strávit více času spojováním se svou Božskou Já jsem přítomností...Kdy už jindy než v tuto chvíli:)Kéž je toto CD k užitku všude a všem! Děkuji vám... Petra P.

   Potřebuji se s někým podělit o svůj zážitek při poslechu CD Elysium. Momentálně poslouchám skladby 1,2,4. 
   Šla jsem spolu s  Kristem jako Svatá nevěsta ke svatému přijímání, byl to nádherný obřad, připili jsme si číšemi a zvony zněly, přítomnost světla byla všude kolem nás, zaslíbila jsem se Kristu a Bohu v sobě, Zvony  zněly jako vítězství Boha nad hmotou a jeho přítomnost byla všude…,v každém a ve všem. 
   Tento příběh či vize se mi při poslechu 4.skladby promítá již asi potřetí, nejdřív jsem si myslela, že si to vymýšlím, ale dnes už jsem si to i vědomě užila a byla tou nádhernou pomyslnou nevěstou v krajkově bílém, která poklekla před nebeským oltářem a cítila tu majestátnost okamžiku.
   Ještě chci dodat, že CD vnímám opět jinak, lépe, tón po tónu, v duchu zpívám a cítím, že se mi otevírají jiné úrovně, je to vážně krása.
   Děkuji. Iveta Č.

   Konečně jsem se i já dostala k tomu abych napsala jak moc na mě ELYSIUM působí....je to slovy nepopsatelné,...... Myslela jsem že ta obrovská síla energií působila na jen na křtu a ohromilo mě když jsem si CD pustila doma...Poslouchám CD podle pokynů a síla energií v něm ukrytá odhaluje nekompromisně všechno i to co jsem myslela že už tam není....Hudba konejší a nádherně doplňuje energie, je to jako nádech a výdech v jarním rozkvetlém třešňovém sadě....zvláště track č.4. Děkuji Tobě i Jirkovi za úžasné CD s láskou Mirka T.

   Dnes jsem si pustila Elysium cd a chtela bych Ti napsat,ze jsem z nej opravdu nadsena..pustila jsem si 1 a 4,a i kdyz skladby maji mit ocistny vliv,me uposlechu plesalo srdce ayhrklymi slzy do oci..citila jsem ze skladeb tu cistou lasku a mela jsme pocit,jak kdyby me vitala rodina pri navratu domu a objimala me s cistou bezpodminecnou laskou..krasny emotivni zazitek...podobny pocit jsem zazila pri narozeni naseho syna;)moc za toto cd dekuji Tobe i ostatnim lidem,kteri se na jeho tvorbe podileli..je to krasa:), Lucka L.

   CD Elysium je něco naprosto úžasného a rozhodně vzkazuji Jirkovi, ať skládá dále.... :-)) Uběhlo skoro14. dní , kdy jsem toto CD obdržela a začala dle návodu s ním pracovat. První dny jsem plakala hned při prvních tónech a plakala stále. Už jsem si zvykla, pláču také, ale jen chvilku ... :-)) Tím, jak na mě hudba i jeho energetická část postupně působí, jsem neustále v procesu harmonizace, čištění, uvědomování, zabudovávání,  odblokování , poznávání nepoznaného a bůh ví, na co ještě dojde.... :-)) Zrovna včera jsem byla ve stavu, kdy jsem si neustále opakovala, že je červen 2014 a jsem na planetě Zemi, protože mé cestování po nádherných místech a návštěva mé domovské planety mě natolik nadchly, že jsem zde moc nefungovala....:-)) Bůčková paštika a anglická slanina moc nepomohly :-)) Až večer , když jsem šla do práce, tak jsem v průběhu noční jakžtakž přistála :-)) Zatím jsem kilíčka neshodila, to ještě přijde... :-))
   Děkuji mnohokrát Tobě a Jirkovi za to, že jste a přeji Vám mnoho tvůrčích nápadů, krásných tónů, lásky, podpory shůry a vůbec všeho krásného.... :-)) Simča B.

   Pokud se chcete posunout do jiných, nových a i vyšších rovin vědomí a více splynout s Nejvyšším Božským Zdrojem, mohu vám doporučit toto CD. Neharmonizuje jen první tři čakry, jak avizují jeho tvůrci, ale díky  pročištění těchto spodních čaker pomocí láskyplné energie zabudované v krásných tónech Jirkovy hudby, plyne vaše kundalini ve větší míře i do ostatních vtělených  a asi i nevtělených :-) čaker a dochází k postupné harmonizaci na dalších rovinách. Navíc, pokud jsou vaše momentální karmické lekce příliš těžké, či dokonce jsou na vás vysílány psychické projekce či jiné formy magických útoku, které ovlivňují nejen vás, ale popřípadě vaše ostatní rodinné příslušníky včetně domácích mazlíčků, doporučuji poslouchat skladbu č. 4 třikrát klidně i sedmkrát za sebou. Toto sice není napsáno v "návodu", ale je to má osobní zkušenost z posledních několika dní. Děkuji Zuzce i Jirkovi za toto CD, které mi během několika málo dní změnilo pohled na mnoho událostí, které mne obklopují, a pomohlo mi mimo jiné i k zase  o kousek větší vnitřní síle a také víře v naši božskou podstatu a jedinečnost našeho božího plánu. S láskou, Verča F.

   CD Elysium je naprosto úžasné. Když ho poslouchám,  cítím vlny nádherné energie po celém těle. A k tomu ta překrásná dojímavá hudba... tato kombinace mne vynáší do nečekaných výšin.  Už se moc těším na pokračování.  Zatím ho poslouchám krátce,  ale v energetickém poli cítím velké změny.  Očistný a harmonizační účinek je jednoznačný.  Moc vám oběma děkuji za tak úžasný prostředek k cestě  vzhůru a k návratu domů.   Bára Č.

    CD  je opravdu jedinečné a famózní! Nazvala bych jej "nekompromisní světlo" . Protože při jeho poslechu se jím skutečně stávám ..Dokonce mi tam tato informace při 1 poslechu CD přišla - "JÁ JSEM SVĚTLO" .Zejména při poslechu 2.tracku splynu se světlem a stávám se obrovskou silou tohoto světla společně se spousty dalšími - ta síla je ohromná, pevná a daleko se rozlévající do všech směrů. Puštění CD je jako zmáčknutí tlačítka pro celogalaktický příjem - funguje spolehlivě  a přímo - je to síla! Samozřejmě probíhá i intenzivní čištění, já cítím hlavně 1. čakru a po včerejším poslechu jsem ještě do rána vibrovala na posteli..
   Takže znovu bych chtěla vyjádřit nekonečné poděkování za vaši práci, pomoc a vytvoření těchto mohutných nástrojů, které nám neuvěřitelně pomáhají udržet se na cestě světla a móooc se těším na další prožitky, zážitky i setkání na všech rovinách s pomocí CD i ve vaší přítomnosti. Eva T.

   CD Elysium jsem dle návodu poslouchala zatím první a čtvrtou část, první dny jenom poslech, dnes a včera i ve spojení s meditací na 1. čakru. Vyvolává ve mně  větší zanícenost při meditaci, cítím nádherné proudění energie při meditaci a hlubší propojení. Cítím se teď čistější a lehčí. Snažím se každé ráno soustředit a provádět meditaci co nejlépe, ale ne vždy to jde, někdy je těžké se zbavit myšlenek, toto CD je výborná pomůcka, jak se lépe ponořit do meditativního stavu a nepustit k sobě myšlenky a nenechat se ničím rušit, čímž je i meditaci mnohem účinnější. Díky za CD Tobě i Jirkovi. Gábina L.

   Energie - jsou silné, úžasné. Když jsem si CD pouštěl poprvé, pustil jsem si hudbu a ještě si chtěl během úvodních tónu udělat kabalistický kříž. Energie bylo tolik, že jsem málem nedal dohromady všechna slova. 

   Hudba je vskutku úchvatná. Je dobré, že se během jednoho tracku mění motivy a je to vlastně složeno z několika skladeb, takže by se to nemuselo rychle oposlouchat. Navíc se tam objevuje má oblíbená kombinace varhany-sbory. Myslím, že hudbu bych si k meditacím rád pouštěl i bez energií, jednoduše je dobrá.  Těším se na pokračování. Milan P.

   Poslouchám CD Elysium 5. den a mohu říci, že při poslechu prožívám ryzí štěstí, harmonii, radost a zvnitřnění. Potácela jsem se na své cestě návratu ke svému ženství, vnitřní svobodě, světlu, harmonii a vůli vidět Pravdu a žít Pravdu. Vždy, když jsem se přiblížila dvěma kroky, jeden jsem zase couvla a takto to šlo nějakou dobu. Posilovala jsem svou vůli i nadále a CD Elysium bylo jako poslední kostička do doplnění celku, jakási třešnička na dortu. Jako bych se zabalila do hřejivé deky na polštářích u krbu a najednou byla "doma".
   Přesah, který na mě poslech CD má je více než hmatatelný :) Těším se moc na další nahrávky a semináře a posílám velké obejmutí oběma k tomu velkému DÍKYKatka B.

   Byla by škoda,  kdyby radost a krásné frekvence, které mi (a pravděpodobně i jiným) CD Elysium přineslo, zůstaly bez odezvy. Proto se tedy ujímám slov, abych vyjádřil vděk. Cd je moc hezké, zatím jsem sice u kombinace 1+4 tracku, ale už to je pro mě zážitkem. Nebudu zbytečně obtěžovat dojmy, pocity a obrazy, které si mi při poslechu vynořili. Ale u 4. tracku je mi často do breku a úsměvu, v momentě kdy se rozezní magentová část skladby. Děkuji ,že díky vám a panu Jakešovu mohu v boží milosti rozpustit velkou část toho co jsem uvolnil před a při poslechu. Matyáš T.

   Právě jsem doposlouchala Elysium - je nádherné. Od poslechu prvních tónů cítím, jak začíná ladit mé energetické pole a "vytahuje" mě nahoru... U druhé stopy jsem si velmi uvědomila, jak rozeznívá i mou 6. čakru...A poslední stopa mě zabalila do lásky a vnímala jsem zvuková pole....Je to pohlazení na duši.... Kamila T.

   Od soboty 14. 6. poslouchám CD každý den přesně podle návodu, 5. den mne to 
   pustilo na track č.2. Někdy poslech spojím s meditací na očistu a harmonizaci čaker,...jindy jen dýchám. Vnitřním zrakem dobře vidím velký posun v proudění energie i změnu její čistoty a frekvence. Při poslechu je krásně poznat účinek hudby na probuzení - otevření energie a její následné ladění. Velmi dobře to vnímám. Nejsem velký znalec hudby a nemám ani vytříbený hudební sluch, ale Jirkova hudba je mi moc příjemná na poslech a líbí se mi, a s obdivem smekám před jeho talentem... Ještě jednou děkuji, Jirkovi za hudbu a Zuzance za krásnou energii a moc se těším na pokračování Elysium II.,..III. IV......a dále. Vilma H.

   …hmmm, popsat to slovy.. každopádně úchvatné zvukové mocné a nekompromisní, ale vzbuzují ve mně nekonečnou důvěru a pocit bezpečí, chci se v nich rozplynout. Nemůžu to určit jako jeden aspekt, spíš jako mix všech, taková Já Jsem Božská Přítomnost, vše je s ní snadné. Boží vůle plná lásky, prostě jak řekla Kačenka, prochází, opravuje a nedokonalosti ani neregistruje....až si víc zvyknu, snad to budu schopna lépe popsat..Magda C.

   Dnes jsem potřetí doma poslouchala CD Elysium
   Něco tak obrovsky a nesmírně očistného, spojujícího, láskyplného a osvobozujícího jsem ještě nezažila. Při poslechu jsem cítila ohromnou lásku, bolest, touhu, vzrušení, jednotu, smutek, nádheru, celistvost nás všech a snad i opojení životem a štěstí, že tady jsem. ŽE JSEM TÍM KÝM JSEM. Musela jsem sepnout ruce a dýchat ten příval čistoty, která mi vcházela do mého duchovního srdce. Vím, že se chci o to všechno podělit s každým, že jen to má smysl a proto tady jsem. Stále tu bolestnou krásu cítím ve svém srdci a jsem toho plná a naprosto omámená. Zuzko, slovo děkuji je velmi málo, proto se tobě i Jiřímu klaním za to, co jste stvořili. Iveta Č.

   CD na mě funguje opravdu od podlahy,3dny v horečkách,bolely mě všechny čakry zároven,na pouštění cd se vždy těším jako bych šla na posvátný kosmický koncert a moc si to užívám,nejraději mám tu pasáž haleluja - to si pak pobrukuju i pres den,vím,že to přinese všem nádherné změny a děkuji za tuto pomoc a zároven mystický zážitek,fakt ulet a přeji vám při práci na dalším cd vše nejlepší protože tím snášíte království nebeské na zemi, Veronika S.

   Pilně pracuji s vaším CD a ráda bych vám oběma moc, moc, moc poděkovala, že jste ho přivedli na svět   .
   Je mi taaaaaaaak moc dobře, cítím s uvolněněji, svěží a jak napsala Verunka, krásně to působí na ostatní čakry a prostě všechno. Je to úžasné. Jakoby se člověk znovu rodil, probouzel a byl malým dítětem beze všech "dospěláckých" nánosů.
   Hubnutí zatím nevím, na oblečení to asi to trochu vidět je, ale váha (ten vtipný vážící přístroj) se už cca 3roky nehne a nehne. Ale za to moje máma hlásila úbytek cca 6kg a bratr cca 9kg. Dělám něco špatně? Je to prostě paráda a já moc doufám, že budete pokračovat i na dalších čakrách. Ještě jednou vám všem moc děkuji, nejen za sebe, ale celou rodinu   a přeji vám hodně tvořivosti v další práci. Hanka W.

   Velmi mne CD potěšilo - jak hudební částí, tak bezproblémovým přijetím "dávky energie". Přiznám se, že jsem poslechla své vnitřní vedení 
   a hned od prvního dne jsem poslouchala a meditovala se všemi čtyřmi tracky. Bez vnitřního svolení bych to neudělala, vím, že když
   Zuzka řekne "používat tak a tak", má to svůj důvod. Velmi jasně jsem vnímala a od svých průvodců věděla,
   že tímto přijímám jakési zasvěcení. Hupslo to do mne krásně, jako když sníte jednohubku. 
   Následující každodenní poslechy jsou rituál, jako světelná koupel. Cítím se úplně svobodná, odpoutaná, vysoko, prohlížející si
   "krásy domova". Včera se ke mne přidal i St. Germain a vedl mne...úžasné!!! Když jsem si v půlce března koupila CD Harmonie vztahů, hudba a energie CD mne provázela poctivě každý den tři měsíce.  Až do doby, než jsem dostala do ruky CD Elysium. Teď "ujíždím" na něm. Hudba se mi libí, na rukopis Jirky Jakeše jsem si rychle zvykla. Jinak, než s touto hudbou a energií, už neusínám a nevstávám   Pokračujte, nepřestávejte - díky moc!!!  Ivana K.

   Krásně vylézá a ukazuje se mi, co nemám zpracované a zapracované...a je to opravu vždy dle dané energetické části. Přirovnám to k operaci : vždy na začátku, jako by doktor otevíral bolavou ránu, kterou poté léčí (je zde cítit krásná léčivá hojivá energie a hlavně vždy vidím tolik světélek, které na tom pracují ) a na konec jí uzavře/zašije a pošle mě do lázní. Poslední 4. část jsou právě lázně - kam se po tomto operativně-léčebném procesu schoulím s pociťuji tu přísnou, nekompromisní a bezpodmínečnou lásku z nebes...je to pro mě vždy dojemné a posilňující... Moc děkuji Vám oběma a těším se, jak budu moci "tedy můj operatér.-)" pracovat dál a výš ))... Jana P.

   CD je uzasny. Hudebni cast je krasna. Hladi pocuchané nervy. Jinak jsem si rikala, ze by bylo fajn, kdyby byla ke kazdymu tracku jina hudba, ze bych se v nem lip orientovala Jinak po poslouchani CD citim vetsi mir a vnitrni silu a jde ven, co jsem uz zatlacila hluboko dovnitr formou snu i v bdely fazi, takze neuveritelna pomoc a podpora. Prosim, tvorte dal! Míša Z.

   Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

    

   (Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

   zpět na začátek

    Aktualizace: 27.01.2018