Reiki centrum Praha

MEDITACE CESTA KRUHU POZNÁNÍ

slovo, text: ZUZANA SOUKUPOVÁ

hudba: JIŘÍ JAKEŠ

Meditace CESTA KRUHU POZNÁNÍ je vhodná pro všechny osoby, jež jejich duše volá po svém jedinečném projevení, tedy pro ty „začínající“, i pro ty, kteří se již určitou – byť i z pohledu lineárního času delší dobu, nacházejí na cestě osobního rozvoje. Text meditace v délce 40 minut doprovázen podmanivou hudbou společně se speciální vysokou frekvencí energie obsaženou ve slovech i tónech hudby poskytují posluchači jedinečnou možnost si v hlubším stavu vědomí  a za doprovodu vysokých duchovních energií hlouběji uvědomit svou osobní cestu ŹIVOTEM a snadněji postupovat spirálou KRUHU POZNÁNÍ.  

Meditace CESTA KRUHU POZNÁNÍ je inspirovaná poselstvím Mistra Jeshui, poselstvím, jenž během více než dvou tisíciletí pomáhá nám všem, kteří se snažíme naplnit JEHO i SVÉ poslání.

ukázky z řízené meditace:

…Zkuste si uvědomit svá osobní omezení, ale též ty, které způsobujeme sami sobě i ostatním. Připomeňte si svůj skutečný původ ve vědomí oceánu Světla Nejvyššího Zdroje a též sounáležitost s celým Jeho stvořením. Vnímejte tón božského dechu a dávejte velký pozor – nyní a navždy, abyste nevyhořeli při tom, co je potřeba napravit….

…Pociťte uvnitř svého vnitřního chrámu onu sílu tvoření „Já mohu“, královskou sílu pronikající vším stvořeným. Nechte zaznít svým fyzickým tělem, svou duší – celým svým Jástvím dokonalý obraz písně – nádherné harmonie vracející do hmoty v dokonalé rovnováze božské světlo i zvuk. Vnímejte tvůrčí oheň, naplňující vás i vše kolem vás nezměrným úžasem…snažte se právě v tomto přítomném okamžiku vědomě zažít, jak se celý fyzický řád – fyzická realita, síly, lidské bytosti, příroda, planety – pomalu k sobě blíží a setkávají v Onom Jednom Bodě… a odkud se zase pomalu rozptylují..

více informací na www.ceduro.cz

 

OHLASY POSLUCHAČŮ

21.12.2014

Začátek jednota s Nejvyšším Zdrojem, zvukovými poli, světelným kolektivním vědomím. Pak jsem nějakou dobu nemohla identifikovat energii, až jsem si uvědomila, že cítím/vnímám sama sebe .... absolutní jistota absolutní Jednoty se sebou samou ve všech rovinách, aspektech, se svým Kristem, Rishi, JJBP... všechno Já, nic "cizího, jiného"... pak jsem asi 10 min dost šíleně brečela :-) ze 2. a 1. čakry. Pak se vše pročistilo, tak jsem se hodně snažila následovat meditaci, prosby, sliby, propouštění. Myslím, že jsem zachytila ten "okamžik" toto je má krev, ale přiznám, že to nechápu ... moc bych chtěla, ale zatím nic :-) Ale vnímala jsem absolutní Jednoty a čirost každé buňky svého těla, život/světlo proudící mými žilami ... že by? :-) Taky jsem hezky vnímala,, jak každý přítomný okamžik, situace je ten nádech, který přivede celý vesmír, co pro tu zkušenost potřebuji ke mně (nádech), a pak zas ode mně (výdech) pro zhodnocení, ponaučení... V závěru opět nástup světlo, zvuk, Nejvyšší Zdroj, nezměrnost ...je to naprosto nepopsatelně obrovské, úchvatné, neobsažitelné a přesto obsažené v této meditaci. VELEDÍLO VŠEDÍLO STVOŘENÍ SVOŘITEL A JÁ TY MY ... Magda C.

 

 

Autorské CD s řízenou meditací „Setkání s dvojplamenem cestou nalezení sebe sama“
Text, mluvené slovo: Zuzana Soukupová

Hudba: Jiří Jakeš

Řízená meditace „Setkání s dvojplamenem cestou nalezení sebe sama“ je určena všem, kteří se snaží během své cesty osobně-duchovního rozvoje hlouběji vniknout do svého nitra, nalézt sebe sama a tím se více přiblížit i svému duchovnímu partneru - duálnímu plamenu opačné polarity – tzv. dvojplamenu.  Text meditace v délce 40 minut doprovázen podmanivou hudbou společně se speciální vysokou frekvencí energie obsaženou ve slovech i tónech hudby poskytují posluchači jedinečnou možnost si v hlubším stavu vědomí snadněji uvědomit skutečnou podstatu  životních lekcí od počátku  prvotního vstupu do hmotné reality a  postupně odkrývat vrstvy nezpracovaných karmických lekcí, bránících k nalezení skutečné podstaty sebe sama a tím i svého duchovního partnera – tzv. dvojplamene.

Hudba i texty  „Setkání s dvojplamenem cestou nalezení sebe sama“ jsou naplněny vysokou speciální frekvencí pomáhající harmonicky uvolňovat z energetického pole  jemně-hmotné energetické nánosy, a tím i uvolňovat fyzické tělo, myšlenky, emoce a též pomáhající rozšiřovat vědomí. Vzhledem k silnému energetickému účinku není vhodné poslouchat tuto řízenou meditaci během jízdy autem a též není doporučeno ji poslouchat vícekrát než dvakrát denně.

více informací na www.ceduro.cz

 

OHLASY POSLUCHAČŮ

9.prosince 2014

....právě jsem doposlouchala meditaci Setkání s dvojplamenem. Slyšela jsem ji podruhé, ale měla jsem pocit, že poprvé.... Tentokrát mi sáhlo mnohem hlouběji do duše, do srdce.... Tekly mi slzy... Je nádherná, silná a hladivá.... A chce svůj čas... Za týden, který uběhl od jeho prvního poslechu se uvnitř mne něco změnilo... A vím, že ho ještě budu muset slyšet vícekrát... Zuzko, děkuji... Kamila T.

13.prosince 2014

Dnes jsem poprvé slyšela CD Dvojplamene. Cítila jsem, jak vzlykám už od druhého tónu, slzy se dostavily brzo potom... Myslela jsem, že asi puknu smutkem, ale bylo to překrásný.. Moc se těším, až si to užiju plně, bez potoků slz, vzlyků a bolesti :D Je to nesmírně osvobozující, nabuzující.... Nekonečně děkuji.... S bezpodmínečnou láskou, Katka S.

 

 

Autorské CD s řízenou meditací „Harmonie vztahů“

Hudba: Jiří Jakeš
Text, slovo: Zuzana Soukupová

Řízená meditace „Harmonie vztahů“ je určena všem, kteří se snaží během své cesty osobně-duchovního rozvoje zkvalitnit život v oblasti partnerských, přátelských i rodinných vztahů. Vede též posluchače k znovunalezení a zesílení  vztahu  nejvíce důležitého -  nalezení a přijetí sebe sama. Text meditace doprovázen podmanivou hudbou společně se speciální vysokou frekvencí energie obsažené ve slovech i tónech hudby poskytují posluchači snadnější možnost si  uvědomit  pravou podstatu lekcí, které právě zažívá v oblasti vztahů, harmonicky a uvědoměle uvolňovat neviditelná energetická vlákna připoutání k osobám, situacím či stavům, které brání jeho osobně-duchovnímu rozvoji, ke kvalitnímu a radostnému životu i k naplnění jeho osobitého životního poslání. Během řízené meditace může posluchač též lépe pochopit a přijmout fenomén tzv. spřízněné duše.

Hudba i texty CD Harmonie vztahů jsou naplněny vysokou speciální energií pomáhající harmonicky uvolňovat  jemně-hmotná energetická připoutání, uvolňovat fyzické tělo, myšlenky, emoce a pomáhající rozšiřovat vědomí. Vzhledem k silnému energetickému účinku není vhodné poslouchat tuto řízenou meditaci během jízdy autem a též není doporučeno ji poslouchat vícekrát denně.

více informací na www.ceduro.cz

 

Autorské CD s meditační hudbou

Hudba: Jiří Jakeš

Zvuková terapie u celé řady fyzických i duševních indispozicí je známá již od velmi dávných dob a v současnosti se působení jejich účinků čím dále tím více potvrzuje i odborným výzkumem. Terapie harmonizujícími tóny byla používána jak v dávné vyspělé civilizaci Atlantidy, tak později například ve starověkém Egyptě.  

Zaposlouchejte se do podmanivých tónů meditační hudby Jiřího Jakeše a nechte své vědomí po celodenním stresu konejšit jejími uklidňujícími tóny. Toto CD s meditační hudbou je též vhodné ke kontemplativní  meditaci vedoucí k rozšíření vědomí.  

Hudba CD Meditační hudba 1. je naplněna speciální léčivou energií uvolňující tělo, myšlenky, emoce a rozšiřující vědomí. Vzhledem k silnému relaxačnímu účinku není vhodné poslouchat tuto hudbu  během jízdy autem.

více informací na www.ceduro.cz

 

Autorské CD s řízenou meditací „Meditace pro začátečníky

Hudba: Jiří Jakeš
Text, slovo:
Zuzana Soukupová

Toto autorské CD s řízenou meditací doprovázenou  kouzelnými tóny meditativní hudby  je určeno všem, kteří se pokoušejí meditovat. Slouží zejména v začátcích, než se naučíme ovládat tu „svou“ meditační techniku. Vzhledem k tomu, že hudba i texty CD Meditace pro začátečníky  jsou naplněny vysoce harmonizující energií, vstup do hlubšího meditativního stavu je podstatně snazší.

Hudba i texty CD Meditace pro začátečníky jsou naplněny speciální léčivou energií uvolňující tělo, myšlenky, emoce a rozšiřující vědomí. Vzhledem k silnému relaxačnímu účinku není vhodné poslouchat řízenou meditaci během jízdy autem.

více informací na www.ceduro.cz

 

Autorské CD s řízenou meditací „Magentová záře“

Hudba: Jiří Jakeš
Text, slovo: Zuzana Soukupová

Zaposlouchejte se do kouzelných tónů hudby, nechte své vědomí během poslechu řízené meditace „Magentová záře“ očistit od těžkých myšlenek a emocí – ponořte se do  povznášejícího magentového světla a poznávejte postupně – každým poslechem  svůj skutečný potenciál možností. 

Hudba i texty CD Magentová záře jsou naplněny speciální léčivou energií uvolňující tělo, myšlenky, emoce a rozšiřující vědomí. Vzhledem k silnému relaxačnímu účinku není vhodné poslouchat řízenou meditaci během jízdy autem.

více informací na www.ceduro.cz

 

Bezprostřední dojmy a ohlasy na CD  ,,Magentová záře“:

,,... Slzy mi tekly od začátku, šla jsem za svým průvodcem, držel mě za ruku a najednou byl nade mnou a splynuli jsme v jedno. Při slovech, abychom rozepjali svá křídla, jsem již plakala usedavě, byl to bolestný žal, ale přesto krásný a dojemný. Má křídla se roztáhla do obrovské vzdálenosti, byla nádherně perleťová a byla to velká volnost a svoboda moci je rozepnout. Z mého duchovního srdce se stal obrovský světelný a ničím neohraničený prostor, kde nebylo vůbec nic, nic mě netížilo. V rukách a kolem sebe jsem cítila velikou sílu, obrovskou, která mi je velmi známá... pocit známý, ale přesto neznámý... tentokrát o hodně silnější. Při  nadechování magentového světla jsem cítila něco... ani to neumím popsat, snad štěstí, sílu, čistou energii.  I hudba ve druhé části CD je překrásná...“
(Iveta Č.)

,,… pomalu nastupující hudba a k tomu promlouvající  hlas vyvolává pocit,  že jsem v božském nekonečnu, kde neexistuje čas ani prostor. Vznáším se tu a rozprostírám se. Jsem vším. Promlouvá ke mně láskyplná bytost, která je mnou  a já jí, splýváme do čista… Není nic jiného než tento okamžik a já jsem  jím unášena, houpána, hlazena a laskána… zcela zahalena do vznášejících se tónů…  Hudba dokresluje božský rozměr a naprosté oddání  a poddání se. Mám pocit, že jsem jako  tóny, které mnou pohupují a vesele znějí…  Zde odpočívám a nasávám božskou esenci, která příjemně šimrá a mrazí…  Jsem obklopena absolutnem a nekonečnem…  Kdo slyšel,  chápe, kdo ne, pochopí,  až uslyší.  Je třeba to zažít… Magentová záře je jednou z třešniček na konci tohoto roku, je to něžné pohlazení...“
(Jana P.)

,,.... zní to, jako když kvetou kytičky a rostou stromy...“
(Kubík P., 4 roky)

,,... mé tělo je můj chrám, celé mé bytí zde je můj chrám... Jsem naplněna nekonečnou láskou a vděčností ke své vyšší identitě za pomoc, nedočkavě se oddávám magentovému zasvěcení. Jsem multidimenzionální bytost, Já Jsem všude a proto samozřejmě i zde... jak bych zde mohla chtít nebýt... V části tvořené jen hudbou se rozplývám ve Světle Krista, láskou se mi daří lehce rozpustit zdejší tíhu Bytí...  Má srdeční čakra splývá s duchovním srdcem. Energie stoupá s hudbou, až vytryskne temenem mé hlavy,  jsem fontánou světla ve zdejším bytí... Smutek, naděje, svítání, započal nový den... Opět kráčím ke Světlu... ale se mnou všichni... Zklidnění, radostná lehkost bytí, posvátnost, bezpodmínečná láska. Uvědomuji si Bytí, stejně jako Hry kosmických sil, nahoře i dole... Já Jsem tímto Já Jsem, Já Jsem ŽIVOT... Děkuji.
(Magda C.)

,,... Pokud potřebujete utěšit, něžně vás obejme, když se cítíte znaveni, dodá vám sílu. Jste-li připraveni plně přijmout své nejvyšší Božství a vyjádřit jej bezpodmínečně v jakékoli oktávě Bytí, s radostí vás povede.... Hudba něžně plyne, cítím každý její tón. Obsahuje radostné tvoření,  hravost i úctu zároveň. Tančím, ne však svým tělem, nýbrž celým svým Bytím. Hudba, která v nás probouzí  takovéto vnitřní hnutí a dokáže rozeznít naši nejhlubší podstatu, je skutečným darem... Díky vám...“
(Lucka R.)

,,... Krásná slova, velmi hezky a příjemně přednesená a ozvučená, nádherná hudba, která ničím neruší a naopak vše povznáší. Meditace mne ihned ,,vyzvedla" do mně známých míst a obalila mne zlato-magentovou září, navodila ve mně pocit naprosté 
blaženosti a souladu s něčím, čeho jsem součástí a kde se cítím být v plném 
souzvuku a bezpečí. Dokonalá harmonie propustila kapky slz z mých zavřených 
očí a nechala je při pocitu blaženosti stékat po tvářích....“
(Vilma H.)

,,... Krásné CD.... Po prvním poslechu jsem zjistil,  že si to jednou musím poslechnout s upřednostněním mluveného slova a podruhé se zvlášť věnovat  skvělé hudbě. Co mocně na mne zapůsobilo – způsob přednesu i to, že hlas má určitý dozvuk, ozvěnu... a k tomu ten zpěv.  Též hudba je vynikající a je to podle mne hudba čaker, alespoň ty mé rezonovaly. Nejvíce na mne působil začátek -  silně, dojemně.... Děkuji opravdu moc a již teď se těším na pokračování!...“
(Miloslav A. Z.)

,,... Magentová záře je jedinečné, dokonalé a velmi dojemné dílo. Při prvním poslouchání jsem byla zcela fascinována zvukem Zuzčina hlasu... tónem Nejvyššího Božského Zdroje, který skrze ni promlouval, navíc podkreslený hudbou znějící jako Andělské chóry. Byla jsem šťastná, že jsem zachytila ten tón... tón Nejvyššího Zdroje, ale tón sám o sobě nebyl celistvý, dokud jsem se zcela neponořila do obsahu Zuzčiných slov. Slov obsahem tak ryzích, čistých, kterými nám Zuzka dává sebe sama ve zcela odhalené, niterné, láskyplné a něžné formě a kterými naplňuje úkol, kvůli kterému sem přišla.
       Poslouchala jsem toto CD již několikrát a pokaždé mi přineslo něco nového, nové dojmy, nová sdělení, nové důsledky. Jsem nesmírně vděčná vyšší moci, že umožnila těmto dvěma tvůrcům - Zuzce a Jirkovi, aby Magentová záře spatřila světlo světa a my díky ní spatřili Světlo Domova...“
(Veronika F.)

 

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 27.01.2018