Reiki centrum Praha

BLOG

Do této rubriky je též možné vkládat příspěvky studentů, tedy nikoliv pouze otázky studentů a mé odpovědi, tak prosím neváhejte a pište, vaše příspěvky, jež lze samozřejmě zveřejnit jak anonymně, tak s vašim svolením i s uvedením vašeho jména, znamenají přínos pro všechny!!!!

 

BLOG - PŘÍSPĚVKY STUDENTŮ

21. ledna 2019

Mám na tebe dotaz jež tak trochu souvisí s tvým článkem o vlivu jisté planety. Zhruba od počátku nového roku se u mě začaly projevovat jakési problémy se spánkem. Nejsem schopná usnout dříve než po druhé hodině ranní. Nejdřív jsem si říkala, že je to třeba tím, že medituji většinou kolem osmé hodiny večer a že se prostě "nabiji" a pak energie proudí a jsem si čilá... tak jsem zkoušela meditovat v dřívější časovou hodinu, ale nic se tím nezměnilo, spíše naopak mě to rozhodilo můj jakýsi vnitřní meditační cyklus. Jelikož vstávám kolem páté ranní, tak zhruba tři hodiny spánku mi nějak nestačí... Tak jsem se naučila chodit spát odpoledne nebo spíše navečer... a zjistila jsem, že v těchto třech odpoledních hodinách (17_20 hod) je můj spánek hluboký a klidný. To vše mě tak vedlo k přemýšlení o účinnosti spánku a o tom jak se píše, kdy je spánek nejlepší.... kolik hodin by měl člověk spát a o tom, že byl měl být spánek nepřerušený alespoň šest hodin v kuse a takové ty "řeči kolem". Pak jsem si musela přiznat, že se babrám v nesmyslech... a ať se zaměřím sama na sebe. Uvědomila jsem si, že je to už delší dobu, co už "nespím" jako dříve. Už delší dobu vím, že se spíše pohybuji ve zvláštním spánkovém stavu, kdy jsem napolo bdělá, nebo spíše napolo uvědomělá. Změnilo se i prožívání mých snů. Když to nazvu svými slovy je to jakési prožívání příběhů mých jiných identit. Někdy si připadám lapená  uvnitř jakéhosi astrálního fantazijního světa- kde se projevují mé nenaplněné astrální tužby a já si je ve svých snech naplňuji. Někdy se tyto "fantazijní světy" promítají i do mého denního snění. Snažím se v tom najít nějaký smysl... někdy zcela jasně pochopím tzv. "poselství" , což jsou nenaplněná přání, snažím se to zapracovat na vědomé úrovni. Jenže mi došlo, že ne vždy se jedná o mé vlastní nezpracované věci, napojuji se kolikrát na tužby kolektivního astrálního podvědomí. Je mi jasné, že čím více na sobě pracuji, tím více se vše kolem mě mění.... tedy i tzv. klasický spánek už nemůže být stejný jako dřív.... pracuji na své multi-dimenzionalitě, tedy je jasné, že nemůže zažívat takový ten klasický ne-vědomí spánek.... Ale přesto někdy ve spánku cítím, že nejsem správně propojená, to se pak většinou ujme vlády má panika a sen se začíná měnit v noční můru... Jediné, co mi v tu chvíli dokáže pomoci, je aktivace mého MP štítu, vždy se rozzáří a mě se ze snu nakonec podaří uletět, ale ne pokaždé, spíše to bývá ojediněle. Potom se probouzím hodně dezorientovaná a někdy mi trvá celý den se nahodit... 
Ale abych se vrátila k tomu, co mám na mysli, vše se přiostřilo přelomem roku, což mě vede k úvaze, že mé vnitřní radary, jsou prostě citlivější na to, co je k nám vysíláno, a já to zachytávám. Jednoduše mám prostě strach usnout a nevědět, co se se mnou děje... Máš pro mě nějaké doporučení ohledně toho všeho??? Budu moc vděčná za odpověď a doufám, že to, co jsem napsala, dává alespoň nějaký smysl. Jitka S.
Odpověď: To, co popisuješ zažívá zřejmě většina z nás....Ano, je to přesně tak, jak píšeš, vnitřní radary jsou mnohem citlivější, ty sny bývají někdy skutečně nehezké, pomíchané reality, prostě odraz toho, co se "nahoře" děje ... To "nespaní" je vlastně milost, abychom byli na astrální úrovni ušetřeni nevědomého pobytu v astrální dimenzi f.matrixu.. Pomáhá - alespoň částečně - aktivace MP před spaním či během probuzení, též pomáhají žezla i disk, prostě zvednout si energie a neusínat „unavená“.....Z.S.

 

 

 

17. ledna 2019

Vděčnost
Jana P.

Velkou vděčnost jsem pocítila, Láskou byla prozářena.
Uvědomění se mi dostává, obří Vděčnost k mé Já Jsem Boží Přítomnosti přistává.
Kolik Duchovních Průvodců Světla a Lásky se činilo, aby mé Já Jsem, ve mně zase povstalo.
Kolik trpělivosti se mnou neustále mají, vždyť tolik let, možná i inkarnací, na to už čekají.
Kolik nápadů vymýšlejí, když mě na různé semináře Světla posílají.
Kolik už toho ve mně pozměnili, jen aby moji cestu urychlili.
Kolik bolesti se mnou prožívají, a stále svým Světlem a Láskou vše protkávají.
Kolik Víry mi dávají, ač to vždy lehké nemají.
Kolik Bozi Milosti do všech mých situací vysílají, bez soudů a kritiky se na vše, jen dívají.
Kolik pochopení se mi od nich dostává, velké odhalení a uvědomění všeho nastává.
Kolik moudrosti mi předávají a nikdy to se mnou nevzdávají.
Kolik soucítění ke všemu přidávají, když mě zkouškami zahrnují.
Kolik osvícení se mi od mé Já jsem Boží Přítomnosti dostává, celistvost v Jednotě nastává.

16. ledna 2019

Zuzana S.

Vzhledem k tomu, co většina lidí v nynější době nevědomě zažívá, budiž vám útěchou, že alespoň víte, co se děje, co stojí na hlubší, vnitřní rovině za těmi událostmi.

Před rokem a několika měsíci na seminářích jsem se několikrát zmínila, že na Zemi začíná pomalu působit vliv určité planety (přibližováním jejího vyzařování), tedy planety,  jejíž energie nejsou příliš kompatibilní s myšlenkou vzestupu vědomí lidí, neboť mimo jiné umocňují na každého z nás vliv záznamů rodové linie. Bohužel jsme již na fyzické rovině nestačili „něco“ aktivovat, zcela jistě tomu bude v nejbližších měsících, a to na neviditelné rovině, vždyť čas existuje pouze tam, kde je prostor :-).  

Nezoufejte tedy, prosím, pokud zažíváte ne-moci, které jste již dávno zpracovali, a to v jakékoliv oblasti vašeho každodenního života. Onen trychtýř, kterým přes multidimenzionální podstatu lidského genomu proudí záznamy rodové paměti i rodové paměti vašich nejbližších, nejde jen tak „ucpat“ :-)..

Důležité je pozorovat a odhalovat co je „vaše“ a pokud to, co nepatří do výbavy vašich osobních životních lekcí, nechce z vašeho vědomí, energetického pole a každodenních záležitostí odejít, ač používáte k oddělení energií všechny postupy, které znáte, je lepší tuto energii pokorně zpracovat, transformovat ve světlo vašeho poznání. Dříve tomu tak nebylo, zmiňovaný vliv energií nás však nutí, pokud chceme i nadále vzestupovat svým vědomím i energetickým polem, aktualizovat i tyto postupy vzhledem ke změnám ve vyšších dimenzionálních pásmech. Věřte mi prosím, že bojovat proti tomu je zbytečné, je to ztráta energie, marnost...

Vzhledem k tomu, že vy, kteří čtete řádky tohoto Blogu, se již nacházíte na delší cestě vzestupu vědomí, znáte spoustu postupů, které vám, jsou-li správně použity, mohou být velmi nápomocny, ale základní a jedinou silou, která stojí nade vším je vaše vnitřní víra ve vaše vlastní niterní spojení s vědomím-energií Nejvyššího Zdroje, v působnost JEHO zákonů proudění energie-vědomí ve prospěch a vyšší dobro všech.

Ať vám NYNÍ pomáhají slova jedné pradávné písně, kterou zcela jistě znáte (pouze si dovoluji vám ji připomenout):

Tichá síla věčné milosti vyjádřená TEĎ  a tady
přináší  láskyplné povzbuzení a mírumilovnou útěchu
tváří v tvář disharmonii, utrpení, duchovním výzvám,
které snad prožíváme v současné zkušenosti.

Tichá síla věčné milosti vyjádřená TEĎ  a tady přináší  neustálou obnovu prostřednictvím Věčného živoucího světla.

Dokonalým chováním, jež  odpovídá kontextu okolností,
si udržím  klidný a vznešený postoj.
Síla mého hořícího nadšení nechť  je nastolena
skrze duchovní lásku, úctu, láskyplný respekt.

Neznámá či nejistá okolnost bude přivítána s klidnou odvahou,
přemýšlivou jasností, velkou trpělivostí a tolerancí,
v milující pokoře, něze a nevinnosti
jako vůle, prostředek a způsob bezpečné plavby....

Absolutní, neotřesitelné přesvědčení, potvrzení vůle být v úplné kr.  existenci...

 

16. ledna 2019

Dnes bych se ráda podělila s vámi o básničku, která je již starší.

Poslední dobou mě myšlenky chodí  na starší seminář meditací. Byl zvláštní tím, že jsme si měli tenkrát připravit každý pár řádků, jak bychom popsali, proč jsme se vydali na „Duchovní cestu“, co nás k tomu vedlo.
Tenkrát jsem obdivovala příběhy o vaší Pravdě, co vás na tuto cestu opravdu přivedlo. Já tenkrát (možná jediná – to už si nevybavuji) jsem neměla nic. Možná jsem se to ani pořádně nedozvěděla, ale hlavní v tu dobu bylo, že vlastně jsem to ani nevěděla. Vím, že jsi mi radila, že bych si měla „vzpomenout a hlavně si to uvědomit, že to je důležité.“
Občas si pročítám i svoje starší „básničky“ a narazila na tuto. Původně se jmenovala TUŽBY, ale dnes by si zasloužila název „Duchovní cesta“... Jana P.

Tužby, aneb Duchovní cesta
Jana P.
Do společnosti zapadnout jsem chtěla, na své Já Jsem na chvíli zapomněla.
Ego se své moci chopilo a mé Vyšší Já se mi vzdálilo.
Společnost a moc jsem si užívala, že ale uvnitř chřadnu, ani nevnímala.
Úctu, respekt mi druzí dávali, to samé na oplátku žádali.
Lásku, peníze a vše vnější jsem měla, tak proč ten zmatek uvnitř sebe jsem cítila?
Můj život, jak na houpačce byl, chvíli radost, chvíli smutek okusil.
Často jsem se sebe ptala,
jak se z toho koloběhu dostat mám, a proč samotu v sobě tolik zažívám?
Ač jsem si myslela, že to je vše, co mi život může dát,
tak proč slyším vnitřní hlásek, že to opravdové, ještě nevnímám.
Jak tak jsem své ego ztlumila, tu vnitřní hlásek zřetelněji slyšela.
V tu chvíli jsem pochopila, co společnost mi nabízela, ale že Já potřebuji mnohem víc,
Jednotu se svou Já Jsem Přítomností v Lásce zase obnovit.
Ona pro mě tím pravým rádcem je, a že ona mi vnější iluze odkryje.
Mí bližní se na mě hněvali, vždyť oni než vnější věci neznali.
Ale po čase se i oni měnili, ego v sobě zkrotili.
Vědomě jsme si svoji cestu zvolili, probuzení svého pravého JÁ získali.

Vyšší smysly
Jana P.

Vyšší smysly mezi námi fungují, ač se fyzicky nevidíme, stejně nás ale spojují.
Z různých světů jsme sem přiletěli, abychom si vzájemně pomáhali.
Rozpomenutí mezi námi nastává, jemnocítění, jemnovidění a telepatie si s námi pohrává.
Když se na Vyšší frekvenci vyladíme, naše vědomí tím zlehka propojíme.
Boží Já se v nás projevuje, vlády našeho ega nás zbavuje.
To ona nás do Harmonie dostává, naše Božství v nás plně povstává.
Celistvosti ve všech úrovních svých těl dosahujeme, vzestup tímto obnovujeme.

Integrita
Jana P.

Poctivá sama k sobě musím být, tím se naučím Pravdu od nepravdy rozlišit.
Důležité je pouze pozorovatelem všeho být, myšlenky a emoce nenechat do sebe vloudit.
Občas se pěkně vnucují, tak rády vše překrucují.
Své pocity začínám více rozlišovat, tím svá nižší těla opravovat.
Do harmonické rovnováhy je uvádím, pokřivené paprsky v sobě napravím.
Víra a Síla mi pomáhají, svoji ochranu k tomu dodávají.
Pravá Moudrost mi cestu ukazuje, s Božskou Láskou se též spojuje.
Čistota mě očišťuje, do Krásy vše zas zceluje.
K uzdravení dochází, Mír a Harmonie mi neschází.
Svobody v sobě dosahuji, iluze všeho odhaluji.
Že pouze to pravdivé a skutečné může na mě působit, to ostatní nemá na mě už žádný vliv.

 

14. ledna 2019

Krásný den všem, 

také bych chtěla pozdravit Vás všechny, kteří kráčíme společnou cestou. 
Chtěla bych poděkovat, že stále jdeme společně dále, i když se fyzicky nesetkáváme, že cítíme naše společné spojení a poslání. 
I mne naše setkávání ve fyzickém světě schází a věřím, že se zase brzy uskuteční. 
Ale musím říci, že i tento způsob postupu na duchovní cestě mi mnohé dal. Našla jsem mnohem více sama sebe, tak nějak se posunuly hranice toho, co unesu, co zvládnu, posílila se moje víra v sebe sama. Uviděla jsem krásu svého nitra a také mnohem více cítím lásku a s ní ruku v ruce sílu, které mnou proudí. Jsou ve mně stále, kdykoli se do sebe ponořím, mohu je cítit. A to je nádherný a slovy nepředatelný pocit. 
Jsou dny, které jsou opravdu těžké, zdánlivě neúnosné. Naučila jsem se v takových chvílích si uvědomovat, že zase pominou, snažit se v těch chvílích vyjadřovat ještě více lásky sama sobě a vědět, že se mraky zase rozplynou.... A když tento tlak poleví, zase cítím ty překrásné frekvence, které skrze mne proudí. Pak ještě více děkuji duchovnímu světu, že jsem jeho součástí, že tohle smím cítit a prožívat, že Já Jsem. 
Děkuji Vám všem, že jsme zde společně, že naše společná láska je tak krásné cítit v našem štítu, že máme oporu i v sobě navzájem. 
S láskou a úctou k Vám všem, Jitka K. 

11. ledna 2019

Ahoj Zuzko,

děkuji za přání do Nového roku a i já Ti / nám přeji hodně síly a věřím, že se již brzy společně setkáme. Téměř každý den sleduji aktualizaci tvých stránek a moc mi pomáhají. Píšeš, že jsme v jiných realitách daleko více spojeni a i já to tak cítím a mám z toho radost. Snad i moje vzývání k tomu přispívají. I během dne se snažím energie rozkličovávat a žít podle zákona jednoho.
Hodně mi pomohly informace a vzývání o Atlantidě. Vedly mě k pochopení chování především "mužských" a k tomu, že je nutné skutečně mít obě polarity co nejvíce v rovnováze. Tím mi bylo opět připomenuto, jak důležitá je moje duchovní práce na sobě, kdy touto  pomáhám vlastně nejen sobě, mé monádě, ale i všem jiskrám v mém dosahu. Není důležité jak se momentálně cítím, ale důležité je, jaký k tomuto pocitu zaujmu postoj a zda jsem schopna jej prozkoumat zvnitřku proč se tak cítím a co mě k tomu vede nebo vedlo. Není to jednoduché, ale s Tvou pomocí je mi tolik pomáháno. Moc Ti za všechny ty rady, skripta, blog a někdy i strohá a přísná sdělení děkuji. Jitka H.

10. ledna 2019

Ahoj Simčo H. a všichni,
chtěla jsem se také podělit o vnímání mé role matky :-) O jeho vývoji... :-) A o tom, že jsem si skrz své putování touto rolí uvědomila, že mi byl dán dar neuvěřitelného duchovního růstu, dar zakoušení nádherné bezpodmínečné lásky. Dar možnosti si uvědomit, že božská radost ze života není závislá na žádných vnějších podmínkách. A třeba i dar možnosti skrz převzetí zodpovědnosti za své děti, mít urychlenou příležitost převzít zodpovědnost i za svůj život :-)
I já jsem na začátku svou roli matky vnímala tak trochu podezřívavě... nevěděla jsem, co si s tím uvnitř počít. Jestli to nebude mé zbrzdění na duchovní cestě... a ono ne. S příchodem druhého potomka jsem v sobě uvolnila napětí našeptávající mě, že mám dělat i něco dalšího (to prostě na začátku nebylo vůbec s dvěma dětmi možné :-)) a mě se neuvěřitelně ulevilo a začala jsem si mateřství ještě víc užívat. Začala jsem vymýšlet a tvořit, začala jsem milovat ty naše společné chvíle. Uvědomila jsem si,  jak pracujeme společně jako tým i v těch vyšších sférách a společně rozpouštíme, boříme a tvoříme. Každý z nás máme svůj úkol a pěkně se doplňujeme skrz naši individualitu. Jsem neskonale vděčná za tuto příležitost být, vnímat, žít, milovat... Kdo by to byl na začátku řekl, že o nic "nepřijdu" a že mi je naopak dáno...Občas slyším z okolí řeči, tipu "ty už jsi tak dlouho na mateřský, to už se asi těšíš do práce, co. Ono to chce něco jiného, aby člověk nezblbnul. To já jsem se taky těšila..." No ale já to tak vůbec nevnímám. Já jsem se na mateřský z toho vnějšího blázince naopak začala probouzet :-) A ještě jsem se chtěla vyjádřit k hlídání babičkami. I já jsem s dětmi "sama", ale uvědomila jsem si, že tím, že si má mamka zvolila nenásledovat zdejší program "co to znamená být babičkou" mi dala svobodu růst a učit se sama. A já jsem v té svobodě, co mi dala, našla volný prostor pro tok bezpodmínečné lásky mezi námi :-) Mějte se krásně, Míša Z.

Odpověď: Milá Míšo i Simonko H., děkuji vám za vaše nádherné příspěvky, z nichž přímo sálá opravdovost života, opravdovost a hloubka vašeho JÁ JSEM... Jak jsem vám již kdysi říkala či psala, mateřství je, pokud je matka skutečně opravdovou matkou, tou nejhlubší duchovní činností zde na Zemi, protože odkládáte jakékoliv podmínky lásky, prostě „milujete“ a to láskou pečující, moudrou, někdy, pokud je to potřeba i přísnou, vedete další duši či duše během jejich vstupu do života, ukazujete jim cestu, prostě jste Ti nejdůležitější duchovní učitelé, vykonáváte práci vědomí Nejvyššího Zdroje téměř 24 hodin denně. A toho, že jste obě našly čas i přes neustálou péči,  a sdílíte své poznání s námi ostatními, si nesmírně vážím a děkuji vám za to... Mimochodem, patřím k též těm babičkám, u nichž vyšší moc zařídila, abych neobrala své děti o možnost plného poznání, co je to být dobrým rodičem :-).... Z.S.

10. ledna 2019

Ahoj krásné světelné bytosti.                              
Chci Vám napsat, jak mi všechny Vaše příběhy, každé slovo, každá Zuzčina odpověď,  pomohly. Při každém pročítání blogu jsem v sobě slyšela tichý hlásek. Haló, slyší mě někdo, jsem tady a tak ráda bych se sdílela s ostatními. To odhalilo sevření strachem,  o kterém jsem nevěděla ani, že jsem uzavřela proudění světla, protože ego takové věci nepřizná. Po odhalení těchto strachů mi došlo, že i moje duchovní úsilí bylo zabarveno strachem a ne láskou, a proto moje energetické pole bylo pro odpůrčí síly častou lákavou svačinou. A tak mi došlo, o koho jsem se vlastně bála, že ty strachy jsou vlastně takové části, které se sami hodně bojí smrti, rozpuštění do světla a když se spojí s něčím, co s nimi rezonuje a posílí se to, začíná nesmyslný boj o přežití, který se mi promítal i do života a může z toho být pořádná mela.                                            
Děkuji Zuzce a Vám všem za  inspiraci, otevřenost, upřímnost, odvahu a lásku, které jistě všem pomáhají a taky rozmrazují..
Odpověď: Je skvělé, že jsi ho napsala!!! Pokud bychom všichni čekali, až budeme "dokonale čistí", tedy "rozmrzlí" :-), nemohli bychom se hnout z místa, neboť právě ona vůle, která nás vede, či někdy přímo žene k vnitřní očistě, tomu rozmrzání bloků v našem vědomí a jemně-hmotné anatomii, je prioritní, to je ta touha po poznání božského dechu uvnitř srdce....Z.S.

9. ledna 2019

Nové povolání - máma... a to je jako všechno? Nemůžu přece být jen máma... a co kariéra a můj volný čas? ... To vše se mi honilo hlavou, předtím, než se tato vysoká dušička, kterou mám vlastně pořád u sebe, narodila na tento svět. Honilo se mi to hlavou ale střídavě i dál, první rok, druhý rok.... Občas jsem si svoji novou roli a její důležitost uvědomila, ale tu a tam jsem se při pohledu na své okolí nechala nahlodat tím, že jsem vlastně chudák. Chudák, který jen doma hlídá dítě a nežije... Ano, občas jsem se litovala, že jsem na to sama a že to je nespravedlivé. K tomu všemu přispívalo i to, že se "naše babička" rozhodla BÝT, a to nejen babičkou, ale něčím více :-)) Děkuji, mami, že JSI!
Až teď, po dalších dvou letech jsem si plně vědoma toho, co to je BÝT mámou. Naplňuje mi to obrovskou vděčností, láskou, štěstím... I přesto, že jsme doma skoro pořád samy, jsme šťastné, obě dvě, nejšťastnější. :-) Až teď poslední dobou mi došlo, jak moc to je, to, že mi byla tato vysoká duše svěřena do péče. Jsem za to neskonale vděčná a v mém životě tady na Zemi zatím asi nebylo nic víc....než opravdově BÝT mámou a cítit vzájemnou lásku se svým dítětem.
S nadšením sleduji, jak to "malé" dítě VÍ a učí mě i celé své okolí... jednoho dne se najednou z dětského pokoje ozvalo: "Mami, ty mi učíš počítat a já Tebe lásku a pravdu, viď?"... nebo když asi rok vkuse zpívala "Já jsem sváááá" kdekoliv, klidně uprostřed nákupního centra, bez ostychu, přede všemi... nebo najednou řekla: "mami, ty bubáci Tě nemají rádi, viď?" ...  A takové situace a zkušenosti zažíváme denně a je to úžasné... :-)
Takže pokud některá z vás pořád váhá nad tím, jestli má dostatečně velký význam být jen mámou či babičkou, tak ano, opravdu stačí BÝT mámou či babičkou. :-)
Děkuji vám všem, že JSTE ... JSME ...  Simona H

9. ledna 2019

Milá Zuzi, ráda bych se s Tebou i s ostatními podělila o svoji  zkušenost se silami nevědomí a chaosu. V polovině prosince se mi zablokovala záda (levá strana nejvíce) a to takovým způsobem, že mně rodina musela i oblékat . Věděla jsem, že příčinou toho bylo prostydnutí - a začala jsem to léčit po svém a i dle rad druhých - teplo, klid a samozřejmě i REIKI. Nebyla jsem dostatečně trpělivá a když se mi trochu ulevilo, tak jsem před vánoci uklidila dům - a bylo to tu nanovo a s větší intenzitou. Takže přišel na řadu lékař, prášky atd. Ale žádné zlepšení. Přidaly se k tomu strachy - co když je to něco vážného? Proč se nemohu pohnout? Proč se nemohu pohnout - z místa?  I když vím, že každá nemoc je zablokovanou energií z nějakého důvodu, přesto jsem prvotně uvěřila tomu, že na vině je pouze prostydnutí. A pak mi to začalo docházet. Původně jsem si v den, kdy jsem prostydla v práci, chtěla vzít dovolenou. Chtěla jsem vyhovět kolegovi a tak jsem si ji vzala jindy (kde byla má sebeúcta?). Pak mně mrzelo, že nemohu absolvovat mnou plánovaný adventní výlet. Přišly strachy a chození k lékařům. Totálně jsem tomu propadla, neměla jsem ani sílu meditovat či si dát terapii. A pak se mi vybavila vzpomínka na jeden seminář, na kterém jedna z nás popisovala své fyzické problémy, které řeší v rámci fyzioterapie. A ty si jí Zuzi s přísnou láskou řekla, že by si raději měla udělat vzývání "osminásobné léčení". Tak jsem o víkendu sedla a udělala jsem si toto vzývání - překrásná slova, při kterých mi spousta věcí došla (třeba jak pro mně byla ta bolest důležitá, protože mně donutila zastavit se a jít "k sobě dovnitř") a i související záležitosti v souvislosti s harmonizací polarit. A všechno se to točilo ohledně mé minulosti (už od dětství) v souvislosti se sebeúctou a s mým přístupem k mému fyzickému tělu. A tak jsem se znovu vrátila ke skriptům Klíče k duši 1. část, znovu jsem dělala afirmační vzývání a meditaci Strážce duší a začaly se mi objevovat útržky z minulosti, kdy jsem darovala části své duše dobrovolně, jen proto aby mně ostatní tzv. brali a uznávali a měli mě rádi. Toužila jsem po lásce, po lidské lásce i za cenu ztráty částí své duše i za cenu ztráty své sebeúcty. A najednou se mi začalo ulevovat, bolest ustupuje. A já děkuji z celého srdce za tuhle zkušenost. A vzápětí přišla další zkouška toho, jak si vážím sama sebe. Nejprve jsem nezachytila, že je to stejné téma - minulost, sebeúcta, víra v sama sebe, víra ve svoji kr. jiskru a v mé spojení s NBZ. A zpočátku jsem dětinsky očekávala pomoc , přišla i lítost..... A pak mi to došlo, došlo mi jak se mě snaží zase dostat do té šablony vděčnosti za něco, závislosti na někom.... A zase ta moje sebeúcta. No a pak jsem se večer podívala na Duchovní transformaci na poslední článek týkající se duchovního učení o JJ 8. st. - bylo tam vše . S hlubokou vděčností a láskou děkuji Zuzi Tobě za vše co pro nás děláš, děkuji Vám všem za krásná a obohacující sdílení na blogu a děkuji i sama sobě, svému Vyššímu vedení i své monádě. S láskou objímám. Ivana S.

9. ledna 2019

Slova, která jsem zaslechla v prvních vteřinách tohoto roku byla: „Kde domov můj…“. ..a s údivem jsem zjistila, že mi při poslechu naší hymny stékají slzy po tváři… Byla jsem z toho sama překvapená… co to je?... a okamžitě mi přišla odpověď: stesk po skutečném domově…a po chvíli se objevila i vděčnost, že svůj pozemský domov mám zde, na této planetě, v tuto důležitou dobu, s vámi všemi pod vedením milované Zuzky, což nám dává možnost se do svého skutečného domova zase jednou vrátit, bohatší o spoustu zkušeností.
Od počátku tohoto roku mám pocit, že je potřeba se více zaměřit na vzestup celé planety . Nikdy jsem neměla elohimské sklony, ale nyní jsem stále vedena  více se zaměřit na to, aby se to tentokrát podařilo….Je to těžké, velmi těžké pro nás všechny, ale vím, že nejsme sami, že máme své neviditelné pomocníky,  kteří se nás stále snaží kontaktovat a vést tím správným směrem, jen se musíme naučit více jim naslouchat.  Vždycky, když mi svojí přítomnost připomenou, tak jsem jim neskonale vděčná a vždy mě to dojme. Často na mě doslova křičí : „jsme tady i když nás nevidíš :-)"
Vás všechny jsem také dlouho neviděla, ale vím , že tu jste a věřím, že se všichni brzy setkáme :-)
Všechny zdravím a přeji vám, aby se vám v tomto pozemském domově dařilo žít vědomě:-) Dáša

Odpověď: Náš domov je vždy tam, kam jsme vysláni, kde se zdržujeme... Ten nejkrásnější máme uvnitř svého srdce, jehož tlukotem posíláme vděčnost do duchovního domova za to, že můžeme zde fyzické realitě pobývat a účastnit se jednak každodenních osobních učebních lekcí a též přispívat k vzestupu vědomí celé planety.. Pokud zapůsobí božská milost, věřím, že se letos sejdeme i na úrovni fyzické reality, nicméně v realitách vyšších jsme nyní mnohem více společně než tomu bylo dříve, nemyslíte?.... Z.S.

7. ledna 2019

Jednou po meditaci, když jsem otevřela v mobilu poznámky se svými staršími básničkami, tak vidím, jak mizí. I přesto, jsem ale měla pocit, že tento soubor úplně nezmizel, že se jen někam přesunul.
S tímto přišlo velké uvědomění. Neboť, jak mi řekl jednou kamarád IT počítačů, že vlastně v počítači nelze skoro nic smazat. Vím, že jsem tenkrát o těch slovech přemýšlela. Myslím, že to může mít i spojitost s pamětí. Že i když si myslíme, že něco smažeme, že se to jen přesune do jiného souboru. Ať je to jakkoliv, vím, že ale naším rozhodnutím, se ten soubor dá alespoň vždy ZMĚNIT.
Zuzi, také jsem si uvědomila, jak je pro mě důležité se naučit rozlišovat psychické síly x božské síly. Je mi to dost ukazováno a myslím, že to bylo dost velké téma (možná nejenom mé) tvoření v Atlantidě.
Pak se mi ukázalo, jak je důležité přestat popírat sebe sama a to nejen (jak píšeš ve svém článku Přizpůsobování) přizpůsobováním, ztotožňováním s určitými situacemi, emocemi, ale také se ZAVDĚČENÍM. To vnímám pro mě jako dost důležité. Vím, že jednou jsi mi i připomínala (nevybavuji si přesně Tvá slova) ale, že je načase přestat být ta „hodná“ a začít být třeba i  ta „přísnější“.  Víc těmto slovům rozumím.
Jinak i já děkuji všem, kteří píší do Blogu. Připadá mi to jako naše díla diplomových prací. Každý píšeme samostatně na určité téma, které prožíváme a naším společným uvědomováním neustále tvoříme celek, moc všem děkuji, čtu tato „díla uvědomění a Pravdy“, moc ráda. Jana P.

Popírání sebe sama
Jana P.
Pocit emoce nelásky jsem zakusila,
když program zavděčit se druhým,
jsem na chvíli vyzkoušela.
Sobě jsem v Té chvíli nevěřila,
svůj hlásek Pravdy potlačila.
Abych klidu dosáhla, svoje světlo jsem stáhla.
Pocit emoce viny se do mé mysli vloudil,
na chvíli ji tím poblouznil.
Jak jsem ale zjistila, čím více jsem se pro druhé snažila,
stejně jsem se jim nezavděčila.
Zavděčení, přizpůsobování a ztotožnění mnoho společného spolu mají.
To pouze egu dobře dělají, pravou Lásku neznají.
Již vím, že zůstat ve svém nitru i ve vnějším světě snadné není,
ale je to cesta, jak vyklouzneme utrpení.
Tím přestaneme Božství v sobě popírat, Moudrou lásku a světlo zas vnímat.

Psychické síly
Jana P.
Psychické síly z neočistěných čaker vychází,
k opravdovému Božství jim čistota schází.
Je to síla myšlenek a emocí, které jsou na nás vysílány,
podprahově možná ani nevnímány.
Z tužeb ega se projevují, do astrálu postrkují.
Pokud pokřivené paprsky napravíme, do čistoty vše pozměníme.
Pak tyto síly zlehka odhalíme, na Božství zase přeměníme.

Merkaba

Jana P.

Do Vyšších světů se lehce dostávám,

Merkabu na to už přizpůsobenou dávno mám.

V lásce a radosti se s vysokými energiemi spojuji,

zlehoučka svým vědomím vzestupuji.

Když však strachu podlehnu,

z vysokých dimenzí na chvíli vypadnu.

Pak ve světě utrpení má mysl se nachází,

Láska a Světlo k pozvednuti vědomí, mi schází.

Nízké myšlenky mě v tu chvíli svazují,

celičkou mě ochromují.

Spoutaná strachy, zlobou a bolestí, jak dostat se zpět z té pasti?

Když své vědomí však z negace vyzdvihnu,

v tu chvíli nad svým světem zas žasnu.

Vše myšlením se změnit dá a mé okolí se se mnou zas pozvedá.

 

3. ledna 2019

Zdravím celou naši skupinu!
Nějakou dobu se odhodlávám napsat, spojit se s vámi a sdílet mou zajímavou :-) lekci minulého roku, teda uvědomění, které z ní vyplynulo… ale pak se mi z hlavy jakékoliv myšlenky ke sdílení vymažou a říkám si, že mi zas tak nic objevného stejně nedošlo…a pak čtu na blogu další a další maily a zase mám chuť napsat… tak to zkusím. Dík Lucko za nakopnutí. :-)
Není ničím novým, když přiznám, že zdejším bytím jsem doteď procházela s takovým menším či větším odporem k životu zde. A ten odpor nenápadně sílil s tím, jak jsem na sobě duchovně pracovala. Registrovala jsem, že práce má vycházet ze svého nitra, z lásky k němu, v lásce… jenže já jsem postupem inkarnací na tu lásku v sobě zapomněla a přestala věřit, že ve mně je a že má vůbec nějaký smysl ji tady vyjadřovat. A tak se má duchovní práce kolíbala na úrovni, na které jsem si na tu lásku dokázala v sobě vzpomenout a horko těžko ji vyjadřovala. No a to pak vedlo k tomu, že MDN techniky jsou sice mojí srdcovou záležitostí, ale jejich frekvenční úroveň byla a je limitována mým spojením sama se sebou. Vedlo to až k tomu, že MDN techniky jsem vyměnila za pobyt tady a utíkala odsud a v těle moc nezůstávala. Tělo se mi stalo postrachem a zdejší lekce jsem si odbývala s odporem, že to prostě musí být, jestli chci jít dál s naší skupinou a nezůstat tu…
S nástupem samostudia :-) ve mně nenápadně potřeba rozvíjení vnímání nitra sílila. Přicházela nová a nová skripta – Vzývání Lásky k sobě, Klíče k duši, Harmonizace polarit a opět informace o nutnosti vyjádřit lásku k sobě, ke svému nitru, k životu … Ta nejtěžší lekce, která se mi zde jeví. Kdybych tu obrovskou pečující bezpodmínečnou lásku tak necítila ze Zuzky, Mirky, z vás, kteří pracujete na našem kr.štítu, zřejmě by mne má utopická mysl o nesmyslnosti sebevyjádření zde zavalila :-)
A já jsem začala toužit tu lásku zase v sobě pocítit i ve 3D, lásku k sobě, k životu. K posílení této touhy samozřejmě vedla i zajímavá lekce, která se mi naskytla a hlavně vědomé vyzkoušení si při ní jaké to je nechat se ovládnout světem vnějším nebo vnitřním.
Už od dětství jsem pociťovala různé panické strachy, hlavně ze svého těla a jeho projevů, z nemocí, z nemocničních pracovišť…Ta panika mě v dětství sžírala a pak se jednoho dne schovala a já už ji nevnímala. A tento rok přišla lekce v podobě nemoci/infekce, která je z pohledu medicíny nutná dlouhodobě sledovat a kdykoliv se může vrátit, nebo může rezistovat. A mě se spolu s touto lekcí otevřela většina strachů z dětství, která mě zaplavila, o ovládání z vnějšku… A tak jsem se potápěla na lodi plné strachů z toho, jak jsem tu napospas vnějšímu světu a dobře zapečetěná láska k sobě neměla šanci mi pomoct, protože jsem se ještě vlastně nerozhodla, kterého pána zde zvolit, abych zde ve 3D tzv. přežila. Pociťovala jsem strachy a nepříjemnou bolest ve fyzickém těle, která s nemocí souvisela. Chvilku jsem se potápěla pod vládou ega a pak se zase zkoušela vypracovat vnitřně, abych nad tu hru nahlédla s alespoň trochu jasnější myslí a odhodlanou vírou v sílu lásky svého srdce. Bylo to zajímavý zkoumání, při kterým mi došlo, že už nechci jiného pána, než svou Já Jsem Přítomnost, ať se mi to hodí nebo ne :-) Že jakmile dám na chvilku energii egu, je to strmí sešup na všech rovinách a návrat zpátky k sobě je pokaždé těžší a těžší a jednoho dne už nebude možný. A já se takhle blbě opravdu cítit nechci ani tady na Zemi :-). Jakmile jsem se vrátila k energetizaci lásky ke svému nitru, své Já Jsem Přítomnosti, okamžitě jsem cítila úlevu fyzickou, psychickou a vnímala nadhled a uzdravování. Došlo mi, že ač ještě nejsem schopná v současné chvíli plně vnímat sílu lásky svého srdce tak v ní už bezmezně věřím a vím, že jednoho dne ji i plně pocítím, jen na tu víru nezapomenout a nespěchat na její projevení :-).
Tak to je asi všechno, co jsem chtěla vyjádřit. Mějte se krásně a třeba brzy nashledanou. Míša Z.

3. ledna 2019

Po precteni vsech novych prispevku jsem jen chtela napsat, ze pro mne novy vyznamny okamzik byla meditace Spojeni se s duchovni rodinou, kde se vybizi ke spojovani s monadou vedome i v prubehu dne pri beznych cinnostech, nejen v meditaci...zacala jsem se na toto soustredit a je to super...spojeni pomuze v tezsich situacich a v tech snazsich prinese radost . Navic se snazim drzet vyzvy ci otazky( jiz nevim z kterych skript), zda spojeni a nasi vnitrni silu pouzivame v beznem zivote, ci na situace reagujeme skrze ego...mnohem vic se mi tak dari uplne jednoduchou afirmaci, ktera se mi osvedcila na vsechny situace ( Ja Jsem Bozi Pritomnost v..) zharmonizovat cokoliv, kde chce ego reagovat jako trdlo a je az neuveritelne, jak rychle to funguje a o kolik zcela zbytecnych zacyklenych programu typu “on/ona rekl toto a takto se u toho tvaril a ja na to mela rict tohle” je mysl prazdnejsi...to je velka uleva. Diky snaze o co nejkontinualnejsi spojeni techto situaci pomalu ubyva...Verča F.

3. ledna 2019
Zdravím všechny Světlušky a Světlušáky,

Jako někteří jsem si říkala, co vlastně můžu napsat, aby to bylo pro někoho třeba přínosem? Sem tam jsem měla záblesky "napiš o tom" ale než mi došlo, že ihned začal být vyvýje tlak, abych nic nepsala, chvilku to trvalo. Takže nyní toto napravuji i přesto, že mé ego a dosti pravděpodobně i další bytosti co tahají za provázky umírají strachy, nebo se to snaží na mne alespoň projektovat, abych si své spisovatelské pohnutky nechala pro sebe :) 

Od momentu, kdy jsem se dozvěděla, že tzv. brány chaosu jsou už za dveřmi jsem znervózněla, neboť mi začaly hlavou probíhat úvahy a hlavně obavy, zda tu tzv. boudu ušitou na míru rozpoznám. A dnes mi došlo, že už se to na mě začalo "šít" ještě o něco dříve, než jsem si myslela. Došlo mi totiž, že mám už dlouho strach, že nevzestoupím, a aby toho nebylo málo, přidal se i strach, že neslyším své průvodce, takže se nemám ani kde poradit, neboť neslyším instrukce jako třeba ostatní, což časem vedlo k tomu, že ačkoliv jsem si myslela že medituji tak jak se má, ale nic neslyším a moc necítím, prováděla jsem stále více a více jednu techniku za druhou s vsugerovanou představou, že je nejspíše problém v mé DNA  a pomocí technik jakmile ji opravím, zprovozním komunikační kanál. To vedlo k tomu, že jsem se téměř každý měsíc něčím "odstřelila" a musela zůstat doma. Přesto že byl rok 2018 velice akční a hodně se toho událo, pořád se nic (podle mé domněnky) chaotického až tolik nedělo. Že něco nehraje na mne skutečně dolehlo až v prosinci. Představovala jsem si totiž ty brány chaosu  jako doslova chaos, jenže ony to taky můžou být ty nejtišší "dvířka", že si nikdo ničeho nemusí vůbec všimnout, a tak jsem si skoro lidově řečeno vymlátila čumák na své vlastní "duchovnosti". Mohla jsem o tom číst ve skriptech JJ horem dolem, ale až teď jsem opravdu pochopila význam zvnitřňování se a jeho skutečnou důležitost, kterou vnímám nyní ještě větší, než dělání MDN technik, které nyní beru jako podpůrný doplněk. 

Zjistila jsem totiž, že jsem celou dobu slyšela své průvodce i vyšší Já, akorát jsem to buď nezachytila zaobíráním se jiných myšlenek a vjemů, nebo jsem to považovala jen za nějaké mé vlastní myšlenky, neboť ke mně promlouvaly mým vlastním hlasem. Tudíž jsem nabyla mylného dojmu, že "nic neslyším", což vedlo k nejistotě, následně ke strachu na který se nabalovaly další strachy a nejistota, což ještě více zatemnilo mou rozlišovací schopnost, a pak už jsem si nebyla vůbec jistá ničím a ve všem začala vidět ohrožení, což následně vedlo k přesvědčení "pracuji málo", musím přidat na technikách a co byl průšvih, na úkor skutečného zvnitřňování se a taky na úkor "žití" tady ve fyzické realitě což (aby toho nebylo málo), vedlo navíc ještě k závislosti na jednom seriálu, který mi vynahrazoval ten tvrz. "život" tady, který jsem neměla. Po uvědomění si a rozebráni této skutečnosti tento seriál najednou ztratil své "kouzlo" a ač se to dříve zdálo nemyslitelné, mohla jsem všechny epizody s úlevou smazat. Tolikrát si nás na to Zuzi upozorňovala, jak je důležité mít co největší spojení sami se sebou, vlastně pořád :) a stejně, někdo holt musí dostat lekci natvrdo, aby mu to opravdu došlo. A bylo úplně jedno že se mi jeden čas opravdu začalo dařit a tak nějak jsem naběhla, stačila trocha nepozornosti a už se to sypalo. 

A tak tedy nyní pravidelně v první řadě usedám, abych se poradila se svou Já Jsem Přítomností a někdy to trvá než se mi dostane odpověď, jindy ani nestihnu doříct otázku a už slyším odpověď. A nejvtipnější moment byl, když jsem se zeptala "mocná Já Jsem Přítomnosti v mém nitru, kdo jsem? A jenom slyším bezstarostně odpověď: Ty jsi Já... Musela jsem plácnout na čelo - no jasně, kdo jiný bych mohla být... A tak má činnost zde ve fyzické realitě nabyla nového rázu, protože si více uvědomuji, že to ta Já Jsem Přítomnost je skrze mne činná a komunikuje se mnou pořád, jenom přes ty filtry strachu a nejistoty jsem to přestávala registrovat a hlavně cítit a řítila se do záhuby.  

Odpůrci jsou opravdu šikulové vynalézaví a přemýšlení o tom, na čem by někoho asi tak mohli dostat a "musím si dávat bacha" a následné strachy ať už jakékoliv jsou úplně k ničemu. Na vlastní kůži jsem poznala, že v tomto případě je nejlepší obrana místo sondování co-kde-jak, je se spojit se svou Já Jsem Přítomností co nejvíce je to možné, a pokud má někdo pocit že to nejde, nebo nic neslyší, tak ono to tak ještě nutně nemusí být. Nejpravděpodobněji se jedná o "program marnosti" a "program nefunguje to", který na nás tak rádi odpůrčí síly zkouší, kdykoliv to jen jde. Chce to mí skutečnou Víru v sebe sama, svojí sílu a vytrvat, protože se Světlem Krista je opravdu všechno možné, takže se prostě musí podařit.

V souvislosti s rozpadnutím mé iluze (ono jich bylo vlastně trošku víc) si opět připadám jako úplný začátečník, ale alespoň s nadějí a vírou, že tentokrát jdu správně. 

Na to že jsem vlastně neměla o čem psát je z toho slušný román  a snad to někomu pomůže uvědomit si cokoliv důležitého. A kdyby se někdo zdráhal na blog napsat že vlastně nemá o čem psát, tak zřejmě o to víc má důvod k napsání.

Děkuju vám všem, příspěvky na blog jsou opravdu inspirací a pomáhají mi ledacos si uvědomit. A děkuju hlavně i Tobě Zuzi, že je tohle všechno sdílení a vyučování možné Myslím že nás to nejednou zachránilo ... Objímám všechny, s láskou Lucka Kr. 

Odpověď:  Děkuji mockrát za Tvůj nádherný příspěvek, ani nevíš, jakou mi čtení Tvých slov udělalo radost.Vzpomněla jsem si, jak si se v počátku bránila Duchovnímu učení o Já Jsem, jak jsi preferovala provádění duchovně-energetických postupů MDN, vždy jsem tajně věřila, že nalezneš cestu i k Duchovnímu učení o Já Jsem. Ono se to vlastně doplňuje, ale bez co nejužšího spojení se svojí životní jiskrou, s Já Jsem Přítomností, jsou i postupy MDN pouze "technikami" a bohužel mohou přinést někdy více škody než užitku. Pokud jsme však dobře spojeni sami se sebou, tedy se svojí niternou životní jiskrou, postupy MDN nám zase napomáhají na vyšších rovinách cíleně, což je jejich úžasná činnost. Vlastně v celé historii se opakovala období, kdy jednou vedly pouze filozofické a náboženské směry, což vedlo posléze do extrému priority materialismu a analytické mysli, a pak obráceně... Každopádně bez poznání své vnitřní životní jiskry a své duše, je jakákoliv jiná esoterická činnost spíše práci v psychické sféře....

 

Starší příspěvky naleznete v archivu. BLOG 01, BLOG 02

 

Studijní workshop KLÍČE K DUŠI 2. část - DUŠE ATLANTIDY

17. ledna 2019
ještě jednou Ti chci napsat své poznatky, které přišly studiem skript Duše ATL.
Začaly se vynořovat záležitosti dřívější i z této inkarnace, které byly vzájemně propojené. Přijmout některé z nich, že i toto jsem či byla já přinášelo i přináší značné úsilí, ale jsem za to vděčná a vnímám velkou úlevu. Rozpomenutí, ale i uvidění v současnosti záležitosti - lstivé manipulace za účelem získání výhod - má i druhých, odsuzování a nenávist - má i druhých, pocity viny a beznaděje - má i druhých, strach vyjádřit pravdu toto vše mě vedlo k uvědomění , že je nutné vše přijmout, prosvětlit neb to velmi ovlivňuje současný život.
Postoje a názory v něm, mé jednání ve vztahu k druhým, prostě každodenní život. Pokud to není odhaleno, nedojde k poznání a uvědomění jednáme dle těchto starých otisků a může nás to zavést až na úplné dno k dolů směřující spirále, protože si nejsme v daný okamžik vědomi onoho propojení a toho, že se propadáme.
Je to tak se vším, ale toto období, bylo značně podstatné, i tam jsme byli jako dnes v ukončovacím cyklu, ale zvítězila naše ega a dnes máme to štěstí pohlédnout zpět a uvědomit si svá selhání a především se z nich poučit.
Je to skvělý materiál, ale též, alespoň pro mne jeden z nejobsáhlejších. S úsměvem si vzpomínám jak na posledním opáčku Kimanny, jsi mě a ještě dvou z nás /jistě si dotyčné osoby vzpomenou / řekla,  po výsledku -zelená, 5/. No to jste vy ? Měli jste v Atl. s tím dost problém- vyjádření- postoje k mužům. Tehdy jsem si říkala ..Hmmmm... a moc jsem si nebyla vědoma významu toho, co se tvými slovy skrývá. Po studiu těchto skript jsem velmi procitla a nyní vnímám velkou vděčnost, že mi bylo vůbec umožněno nakouknout pod pokličku, seč pokrm nepatřil ke kulinářských skvostům.
Tímto ti velmi děkuji, že i DNES,  jako tehdy nám umožňuješ možnost vědění a věřím, že NYNÍ, budeme více bdělí.
Ještě moc děkuji za článek ze včerejška 16.1., mnohé mi též objasnil a ubezpečil mě v tom, že to co mi přišlo, že pokud přijde něco z rodové linie, holt se musí najít vhodný způsob jak to prosvětlit. Jitka F.

9. ledna 2019

Při prvním čtení asi tak do poloviny jsem si říkala, ty jóó v čem všem jsi byla namočená....:-)), nastalo vyděšení..., za chvilku jsem si řekla, co se děsíš, cca 26 500 let čekáš na tenhle okamžik být Tady a Teď, napravit omyly, chyby minulosti, raduj se, pracuj, napravuj, propouštěj...Jednoho dne jsem se vrátila na svou domovskou planetu, spatřila nádherné modro-bílé světlo s diamantovým zářením, které září uvniř mě a v rukou držela totožný krystal. Tímto světlem jsem vyprovázela duše, které se měly inkarnovat....a tak jsem se i já  rozhodla zakusit pobyt ve fyzické realitě a přivést toto světlo na Zemi, a tak začalo moje  tisícileté putování napříč inkarnacemi s příslušnými lekcemi, poznáním a poselstvím ukotvit toto světlo a pomoci manifestovat království Světla na Zemi....:-)). Děkuji mnohokrát Tobě, že jsi mi pomohla se rozpomenout a děkuji Všem kr. jiskrám, že v tom jedeme spolu....
S úctou, láskou a pokorou, klaním se před Vámi
Simča

 

9. ledna 2019

Práce se skripty Duše Atlantidy byla velmi obohacující. Je pozoruhodné jak něco, co v pojetí pozemského času, se událo tak dávno, může výrazně projevovat v každodenním životě. Díky těmto skriptům se mně podařilo leccos lépe pochopit a snad i začít měnit.
Po prvním přečtení skript a promeditování meditací, jsem po dobu několika dní dost pociťoval především hanbu, selhání a bolest. Meditacemi z loňských vánočních seminářů jsem prokládal svá meditační sezení a taktéž jsem pocítil nutnost vytáhnout Vzývání na Sebelásku. Ta mně pomohla se nad to povznést a začít s tím vším pracovat jako s každým jiným materiálem :-) Rozpoznat, co bylo tehdy vlastním prožitkem mojí duše a co pochází z energetického otisku v kolektivním vědomí, nedovedu s jistotou říci. Ale to není myslím to nejdůležitější.
Ta hanba a selhání se zintenzivnily i proto, neboť jsem pocítil, že to jak jsem selhal tehdy, selhávám dlouhodobě v určitých oblastech nadále i ve stávající inkarnaci. A to tím, že jsem téměř vždy, ve většině rovin svého života, stavěl někoho v mých očích zkušenějšího, zdatnějšího, znalejšího…., nad sebe, jako toho, kdo lépe než já ví, co bych měl udělat, řekne mně jak směrovat svůj život, jak se rozhodnout. Se slepou důvěrou jsem odevzdával svoji duševní energii, dával jim moc nad sebou a naivně věřil, že oni s tím budou lépe vědět jak naložit. Uvědomil jsem si, že i nedávná událost, kterou celá naše pozemská rodina naštěstí nakonec “přežila”, se zdá být mistrným využitím odpůrčích sil právě v tom, že dokázaly našroubovat onen scénář velmi přesně na energetické otisky z dob Atlantidy přítomné stále v našich duších… Jejich past se prolínala s tím, o čem píšeš právě i ve skriptech, znovu jsme si procházeli obdobnými zkušenostmi, abychom dokázali snad již učinit volby i nové…
Další zjištění bylo, a které mě obzvláště dost na úrovni 3D mysli překvapilo, že v určitých rovinách mám z žen strach a cítil se vůči nim podřadně. Opakovalo se to v různých rovinách vztahů celý život, přehnaně jsem se jim podvoloval, stavěl je na piedestal, viděl v nich ty, které jsou těmi, které by svět dokázaly řídit lépe jak muži a také jedině skrze partnerský svazek s ní, by mohl mít život smysl.
Tak jsem se pustil do práce… tím prvním co jsem začal, že si musím zpět vzít naplno zpět svoji vnitřní sílu, dost přenechávání rozhodování za mě druhým, ač to myslí sebelépe a jsou sebebližší. Poznal jsem něco, co jsem si celý život nepřipustil, že mám uvnitř sebe vlastně mnoho vnitřní síly. Lépe jsem pochopil, čemu se stala Atlantida smutným příkladem, jak zrádné je, když je to ego, co řídí můj život, pak snaha tvořit dobro může být sebevětší, ale velmi snadno může být přesměrována mimo Božskou službu. 
Tento svět, ač se zdá být plný bolesti, je opravdu lásky hoden. Každému z nás, bojovníků duhového světla, přeji, aby našel způsob jak svoji jedinečnou kombinaci duchovních darů, moudře používat a projevit naplno svou Božskou podstatu. Jsem přesvědčený, že jak ruku v ruce s vyzařováním našich darů poroste naše vnitřní síla, sebeláska a přetrvávající uvědomění, kým doopravdy Jsme, budeme se stávat i pro tento svět, plný slz a deště, protínajícími paprsky zářivého světla svitu našich Božských jisker… a tam kde je to ještě možné, alespoň na chvíli zasévat radost a naději do srdcí ještě jiných spících jiskřiček…Jaromír R. 
Odpověď: Co se týká vaší rodinné události - není to "našroubování" onoho scénáře na vaší rodinu, jedná se o to, že se frekvenčně nacházíte v podobných energiích "jako tenkrát", tudíž se scénář automaticky načte, avšak nyní máte již více osobního poznání i dalších informací k dispozici, je tedy větší možnost jej změnit, anulovat....Z.S.

3. ledna 2019

Klíček duši II. musím ještě více zapracovat, ale již nyní bych se ráda podělila o své dosavadní poznatky. Měla jsi naprostou pravdu, když jsi mi u poslání skript připsala větu, že mi to možná pomůže pochopit současnou situaci, kterou procházím. :-D
To mi to tak objasnilo, že jsem se místy, když jsem zrovinka neprosvětlovala vyplouvající situace se i dost usmívala, neboť snad i vyřčené věty, postoje v rozhovorech i v celém dění se doslovně opakovaly.
Důležité poznání pro mne je jak tenká již byla hranice, aby mě recyklace a dolů klesající spirála nestáhla úplně. Úžasné je  jak s tímto procitnutím se nyní začínají propojovat poznání ohledně mag. a el. polarit včetně dalších světelných informací, které jsou předávány prostřednictvím růženců. Jak je to vše jeden celek. A i já mám být celek, protože , když chci vlastnit pouze nějakou část čehokoliv vznikne ve mně strach ze ztráty.
A základ je nic nechtít vlastnit, ovládat, přijmout vše jako celek a vědět, že jsme milováni bezpodmínečně.:-)
Přeji nám všem úspěšné, harmonické sundávání závojů zapomnění a Tobě Zuzi děkuji, že máš tolik víry, odvahy, síly a lásky nám k tomu být nápomocna. S láskou Jitka F.

3. ledna 2019

Nicmene nektere otazky z Atlantskych klicu k dusi byly orisek...zejmena ty na pouzivani daru duse, neb jsem si nemohla zadny poradny dar vybavit, ale uz se to pozvolna zlepsuje. Tema mych osobnich daru duse mam hodne zastrene a prosvetluje se jen velmi pomalu. Povetsinou jsem na pochybach, zda urcita dovednost je dar ci ne..asi moc zapojuji analytickou mysl ci co....Verča F.

odpověď: Ano, zapojuješ příliš analytickou mysl, neboť každá dovednost je darem, tím drahokamem na šatu Tvé duše, z něhož tryská světlo Tvé jedinečné duše a chce se projevit skrze tvůrčí činnost, k níž patří i vaření, pletení, uklízení, činnost v zaměstnání.....

2. ledna 2019

Ahoj Zuzko, již nějakou dobu pracuji s novými skripty klíči k Atlantidě a jak jinak, je to velmi pozoruhodná činnost. Bylo zajímavé, že když jsi mi skripta poslala, hned jsem je vytiskla. Ten den jsem, ale nebyla schopná je otevřít. Odhodlala jsem se k tomu až den následující. Vzpomněla jsem si, jak probíhala má tehdejší zasvěcení do Atlantských energií. Jelikož jsem prošla třemi stupni zasvěcení, jež pro mne byla velmi náročná a těžká.... hodně silné čištění, čekala jsem něco obdobné a zřejmě proto z počátku váhala. Ale našla jsem odvahu a začala skripta studovat a provádět meditace.
Musím přiznat, že to, co přišlo, mě velice příjemně překvapilo. Poprvé jsem snad pochopila, že všechna ta předchozí práce, měla svůj smysl a mne se už podařilo mnohé pročistit a propustit. Tentokrát se vše odvíjelo na procesu rozpomínání se... hodně silný účinek na mě měla věta, „Vzpomeň si kým si byla a kým můžeš být dnes.“ Spustilo to nečekaný proces, při nějž jsem si kladu záměr rozpomenout se.... a hlavně to vše přijat.
První dny po meditacích jsem cítila neustálý přísun informací, jež nesly hodně silné uvědomění. Nebyly to nějaké závratné informace, spíše obrazy toho, kde dělám chyby, co je toho příčinnou, kde vznikly a jak je neustále opakuji dokola. Pak samozřejmě přišly i krušnější čistící chvíle..., ale přesto to už nebyl žádný těžký propad, jak jsem zažívala dříve, bylo to spíše o uvědomění a přijetí. Pokládání si otázek a hledání pravdivých odpovědí... Stále to pokračuje a s každým novým ponořením a cestou skrze čas do éterických záznamů se odhaluje více, a já si konečně uvědomuji svá omezení a taky proč si tato omezení vytvářím.
Je také velmi povzbuzující, když vnímám energii dalších, kteří na vyčištění časové linie pracují. Vznášíme se v éteru na svých štítech, obklopeni zlatavou kopulí a každý z nás vysílá čistící paprsek do událostí, jež jsme zvorali
Spolu s tím přicházejí i vize, jak jsem se na Atlantidu dostala já, přiletěla jsem ze své planety ze souhvězdí Eridanus ve své tehdejší inkarnaci, proto aby se mi dostala dalších zasvěcení, lepšího propojení a práce s duchovními energiemi a obohacení znalostí, jež jsem potřebovala na své misi. Zůstala jsem zde nějaký čas.... učila se. Při rozpomenutí na tehdejší časy jsem v sobě nově nalezla touhu po vzdělání, neskutečně silnou energie, jež mě nutila přijímat nové a nové znalosti, a dále se rozvíjet. Tato touha se paradoxně stala mou zkázou, zapojila jsem se do vývoje nových technologií, což vedlo ke zkáze k Atlantidy.... pochopila jsem, že tuto touhu po rozšíření obzorů mám v sobě pořád, akorát silně zablokovanou. Tyto blokace se odrážejí v mé současné inkarnaci tím, že nejsem schopná cokoliv dovést do zdárného konce, vždy těsně před uskutečněním toho nechám, s tím, že to nefunguje. Taky jsem pochopila k tomu se vázající strach, že mé snahy dojdou do zdárného konce, že jsem schopná.... velice schopná a odtud zase spadnu do pochyb, jež pramení právě z období, jež jsem v Atlantidě dovedla ke zdárnému konci, jehož výsledkem bylo zničení a zkáza...
Vize přicházejí s každou další meditací a jsou úžasná, i když někdy bolestné a plné studu (ten je celkově hodně silný....a ne jenom u mě), ale pak jsou také uvědomující a osvobozující. Navíc je skvělé, jak ostatní skripta, která jsi nám dala, tak nějak vedou a zapadají do sebe... každým studiem a prací nás to vede dál a dál. Za to ti moc děkuji.
Taky bych ještě chtěla zmínit, že u konce Atlantidy hodně cítím tvou přítomnost i tvé doporučení. Já se tenkrát chtěla vrátit, jelikož pro mě „naši“ přiletěli, ale ty jsi mi naznačila, že mé vzdělávání ještě není u konce, stejně jako má mise. Já, ale chci domů, jenže zmeškám odlet... na místo setkání přijdu pozdě a jen sleduji, jak má i ostatní lodě odlétají, přichází silná vodní vlna a zemětřesení, pak se objevíš ty spolu s těmi co se rozhodli, nebo spíše byli přinuceni zůstat, a vedeš nás do síní Amenti. Tady jsem trochu zmatená, nějak jsem si myslela, že ty byly až v pozdějších dobách egyptských, ale zřejmě tu byly už mnohem dříve, že?

Odpověď: Síně Amenti byly na planetě již za dob civilizace Atlantis, resp. jsou součástí Atlantského programu, takže jsi to vnímala zcela správně.... V době slávy i úpadku Egypta tyto síně byly aktivní též, avšak již v mnohem omezeném rozsahu.
Pak také mívám hodně silný pocit, u meditace v níž se hovoří, že byla otevřena zakázaná brána do nižších dimenzí.... v tom se mi vždycky ukáží urychlovače ze Švýcarska a USA, a prolne se se silným pocitem, že si opět zahráváme s vysokými energiemi, o kterých nemáme páru, jak je použít.... No, tentokrát jsem alespoň na správné straně, a přestože účinky jejich pokusů mají na nás dopad, tentokrát jsme už chytřejší a víme, jak se tomu bránit.

Odpověď: Ty urychlovače jsou v rukou lidí, kteří nemají vysoké duchovní vědomí, ač jejich analytická mysl je vědecky úžasná... Takže stejná situace, jen v podání 21.století... Navíc jsem na internetu nalezla informaci, že Číně se povedlo již vyrobit "zdroj energie", který je 6x silnější než Slunce, což osobně já považuji za to největší nebezpečí  současnosti ve vztahu s odkazem civilizace Atlantis....
Poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je o tom, jak nám všem chybí společné setkávání... cítím to stejně, někdy to až fyzicky bolí, ale na druhou stranu musím přiznat, že doba tzv. „odloučení“ nám i nesmírně prospívá. Nutí nás totiž hledat svou vlastní cestu, poznat naši osobitost, naše vlastní uvědomění. Navíc všichni jsme propojeni přes planetární kr. Štít a pokaždé, když se na něj napojuji cítím, že energie ostatních je více autentická, to oddělení nás paradoxně vzájemně ještě více spojuje. Tentokrát jsme u toho, ale více autentičtí a už to nenecháváme jen na tobě. Je zde cítit nové úsilí, snaha se více zapojit, v nést do štítu to, co je více „Naše“.

Odpověď: Společná setkávání na fyzické rovině schází i mně, ani nevíš jak... Na jednu stranu mám v srdci obrovskou bolest z tohoto fyzického odloučení, ale též vím, že nelze propadnout bolesti, pokud by se tomu stalo u mne, stáhnu energie štítu...Též mi pomáhá vědomí, když vnímám, jak jste úžasní, jak jste zapojili co nejvíce své vlastní duchovní svaly, jak v této temnotě záříte... Je dobré to brát i tak, že máme svítit již více ve vyšších dimenzích, tedy setkávání a spojování našeho světla ve štítu.... Ti, kteří neustáli svojí novou pozici - ve fyzické realitě samostatné světelné jednotky, snad časem naleznou cestu, jak alespoň částečně vzestupovat...
A celé bych to chtěla ukončit otázkou ohledně planetárního štítu, mám pocit, jakoby se už tak nějak více propojil s tím galaktickým.... jsou tam totiž takové nové silnější energie, jež vnímám a nedokáži identifikovat...Jitka S.

Odpověď: Je možné, že vnímáš ty silné energie z "budoucnosti" - tedy z těch hodně vysokých dimenzí, které mají dopadat zejména v letech 2020-2022 ve velké míře, což se může jevit jako "propojení" štítů, pokud se povede planetě Zemi tyto vysoké energie ustát (bez zásahu jiné strany), vlastně pak štíty, jak planetární, tak ten galaktický, se stanou součástí mnoha-dimenzionálního časoprostoru na a v Zemi...

 

Studijní workshop Duchovního učení o Já Jsem - HARMONIZACE POLARIT 1. část

16.12.2018

Chci Ti poděkovat za skripta Harmonizace polarit a energii v nich obsaženou... 

Když to vezmu od začátku, tedy od průvodních informací, které (alespoň já to tak vnímám) mají tzv. “Předočistný” význam, který pročistí,očistí a připraví mé vědomí k následné práci a pochopení při afirmačních vzývání a při kterých se mi střídá úsměv na rtech, údiv,s lzy v očích i “Aha efekt” až po nechápavý výkřik mé analytické mysli nad pohledem MDN anatomie Elektrické a magnetické polarity ,to nechávám volně zapracovat, ono to tam určitě je a ve správný čas naskočí .Následná 2 vzývání čtu hned po sobě(snad to nevadí),ale mě prostě nejde přestat, jak jsou úžasná, kolik informací v nich je a kolik uvědomění v nich nacházím. Zuzi ono vlastně ani nejde, abychom byli od NBZ odděleni, asi nedokáži popsat ten pocit uvědomění, který jsem díky těmto vzývání získala, ale nejde to. A co mě pokaždé při čtení dojímá je ta slovy nepopsatelná a bezpodmínečná láska, spojení síly elektrické a magnetické v NBZ.. Akaždý z nás má tuto lásku v sobě, jen ji  objevit, milovat a žít... 
Dáváš nám odvahu, sílu i potřebné nástroje k tomu,abychom se vyvíjeli a za to Ti chci ze srdce moc poděkovat Zuzi. 

Děkuji Ti mockrát za Tvůj krásný mail i za krásná slova... Blahopřeji Ti k tak hlubokým uvědoměním, co popisuješ, nádhera!!! Já osobně Ti za něj z celého srdce děkuji, vaše hluboká uvědomění jsou pro mě popudem tvořit pro vás dále a ještě lépe....Z.S.

8. 12. 2018

Workshop harmonizace polarit byl velmi intenzivní.  Vzývání jsou opravdu hodně silná, zejména to druhé. Tak jsem si je báječně a niterně užila, po čtyřech dnech jsem si říkala, to bylo docela v klidu a pátý den to bouchlo a nestačili jsme se divit J Zpracovávali jsme skupinově zklamání, učili jsme se pracovat s fanatismem a hlavně jsem se nakonec prokutala k poznání, jak ego neustále na základě zkušeností, vzorců, tužeb atd. vytváří hologram iluzorní reality a iluzorní očekávané reality .. jakoby tunel. Co do tunelu zapadá, je ok, co chce vybočovat je nesouhlasným postojem tlačeno zpět a co přesáhne rámec, jakoby roztříští tunel, iluzorní realitu. Nastává překvapení, šok, bezmoc z nevědomosti apod. My máme právo jakýsi „tunel“ tvořit z hmoty (naše životní prostředí, podmínky) ale nemáme právo do něj „tahat“ jiné lidi. Je to vlastně vyšší rozlišování projekcí. Též se mi zjemnilo vnímání zaměření vědomí a tvorby reality skrze mé reakce, jakýkoli pohyb vědomí. A též více vnímám konání vůči ostatním jako konání vůči sobě, pracuji na rozpouštění tužeb „působit na ostatní“, iluze, že kromě Mne (Já Jsem) existují ještě jiní apod. Je toho vlastně hodně…hned po prvním vzývání jsem měla pocit přestupu na vyšší level a to je vždy spojeno s pocitem, že dělám všechno špatně. Chce to čas J vlastně každý můj vztah ke komukoli je jakýsi chobot té projekce zakončený projekcí osobnosti, kterou si myslím, že ten člověk je a on je tedy v rámci určitých parametrů nucen se podle toho chovat, jinými slovy, já ty lidi vlastně doopravdy neznám, přesněji řečeno, nechci znát, upřednostňuji iluzi!  Co se čoček týče … když vidím rozmazaně (bez čoček) je hologram zřejmější a zároveň je můj svět „menší“, víc se soustředím na přítomné ne vzdálené. A taky je cílem prozkoumat program !krátkozrakosti. Na to mě přivedl kolega poznámkou, že mozek si vizuální vjem stejně překládá a upravuje. Pravda je, čím méně se soustředím, tím lépe vidím i bez čoček. Ovšem s 6 dioptriemi se tak dá fungovat jen doma nebo po okolí, ne za volantem či v práci...

16.11.2018

Ihned ve středu odpoledne jsem se začetla a pracovala s I. částí, původně jsem měla představu, že druhý den pokročím na druhou část a pak udělám pauzu, ale vedení rozhodlo jinak. V tuto chvíli to vnímám tak na sobotu. Vzývání je opravdu velmi silné….a opět tak moudré. Při opakování refrénu jsem zezačátku mírně zadrhávala, přesněji to nešlo tak plynule jako u jiných vzývání,….ale v průběhu se to srovnalo a nemusela jsem tolik bojovat s analytickou myslí. Bezprostředně po vzývání jsem pozorovala něco jako zmatek mého vnějšího Já, jako když neví, co si s informacemi počít, přitom mé vnitřní vedení bylo naprosto klidné a vysílalo klid a jistotu, že vše si sedne a dobře „zaklapne“. Už jen čtení textu ve skriptech citelně rozvíří mé štíty, zvlášť silně cítím M štít a víření postupně stoupá k T a D štítu. Vnímám Merkabu,…..teď jak o tom píšu mě „brní“ chodidla a pocitově levituji mírně nad zemí jako kdysi v Atlantidě. Ano, je to silné a už teď cítím pokoru a respekt k další práci s těmito skripty. Těším se na postřehy ostatních a přistávám.

15.11.2018

Otázka: Jedním ze symbolů deformace aspektu magnetické energie je konzumní život a s tím spojená snaha brát co nejvíce pro sebe. Předpokládám, že pokud se naopak člověk snaží až příliš (a nemoudře) dávat, obzvláště bez toho, aniž by byl vědomě přijímacím elektrickou energii od NBZ, i zde se jedná o deformaci aspektu magnetické polarity, neboť to “braní” je skryté za iluzivní šablonou “dobrého člověka”? Pokud jsem pochopil i ze samotného vzývání správně, je každá maska, kterou si nasazujeme, každá šablona v které se nevědomky pohybujeme, naše jakékoliv vyjádření ve hmotě, které je vším než projevem čirého vědomí, deformací aspektu magnetické polarity. Stejně jako jakékoliv pokřivené chápání Boha/NBZ včetně žádného, jsou deformací aspektu elektrické polarity.
Odpověď: Ano, je to tak, pokud dáváme bez aspektu moudrosti (povětšinou si tím řešíme své vnitřní problémy, že raději jsme za „dobrého člověka“ než abychom se podívali dovnitř sebe a odstranili to co máme u sebe) .Každá šablona brání přirozenému proudění  energie, tudíž způsobuje deformace proudění obou polarit.
Otázka: Ony na sebe navazující aktivní a pasivní tóny v Zákonu posloupnosti vlastně představují propojené působení elektrické a magnetické energie, ono proudění energie, kdy celý řetěz, všechen život, je Jedním celkem, což je onen Tvůrčí tanec? Tedy "propojení tvůrčího aspektu poskytující hnací sílu k vyjádření sebe sama ve hmotě” (doslovně citováno z JJ10). A ona přímo zasahující vůle, je tím prvotním impulsem k danému činu onou touhou být něčím více v Božském tvoření? Zatím ne zcela přesně rozumím pojmu “Prvotní koruna"… je to onen úplně Prvotní záměr k činu zrozen přímo v Nejvyšších sférách?
Odpověď: Aktivní a pasivní tóny vytvářejí „O“, kdy energie může proudit, vytvářet onen Tvůrčí tanec. A pokud není projevena vůle, jak v této realitě, tak v těch jemně hmotných vrstvách Stvoření, energie buď přestane proudit či proudí po určitý stanovený čas pouze v uzavřeném systému. „Prvotní koruna“ je gnostický poetický název „Počátku“ všeho co Je...
Otázka: Během čtení o elektrické a magnetické polaritě mně přišla na mysl spojitost s Ra-Sheebou. Osiris je vlastně plným symbolem ono vyváženého aspektu elektrického a Isis vyváženého aspektu magnetického. Naopak Seth a Nepthys jsou působící deformující sily (to nízké, egoistické, živočišně pudové,..) na elektrický a magnetický aspekt, které se snaží převzít kontrolu nad duší bytosti a toto se snaží posilovat dále i odpůrčí síly svými intrikami. Z lásky Osirise a Isis se zrodil Horus, tedy, že propojením/rovnováhou vyváženého aspektu magnetické s vyváženým aspektem elektrické polarity se zrodí Božské vědomí. A je-li zde jedním z našich poslání umožnit lidem pocítit Božskou lásku, musí se v nás,  skrze znovuobnovený vztah s NBZ a přijetím hmoty, zrodit Horus. Odpověď: Horus je v tomto pojetí mystický název pro ono „božské vědomí“ či vzestup vědomí díky správnému poměru magnetické a elektrické polarity, která se změní v „elektrum“ – tzv. „ bod „O obohacený dokonalým věděním““.....
Otázka: Rozjímal jsem nad tím, jak je to s dáváním a přijímáním ve vztahu, neboť v tomto existuje mnoho deformací. Jak muž,  tak i žena by se měli přijímat elektrickou energií skrze své niterné spojení s NBZ. Muž, vzhledem k tomu, že má o kousek větší část své duševní energie elektrické, je v práci oním tvořitelem z lásky, bez toho aniž by během tvoření tuto energii deformoval skrze své potencionální ambice. Ženě lásku vysílá (dává) ať již svým přímým chováním vůči ni, tak i tím, že se např. rodinu snaží zabezpečit. Žena, díky své o kousek větší částí magnetické duševní energii je tím, kdo vytváří svou láskou (dáváním) ono “teplo domova”. A tak se muži i ženě projevuje v jejich životech ona pečující magnetická energie projevená NBZ. Samozřejmě i žena chodí do práce a přispívá svým dílkem k pokrytí domácnosti, stejně jako muž v rámci úcty k ženě a magnetické energii rád pomůže v domácnosti.
Odpověď: Deformace vznikaly během staletí, kdy vládl archetyp muže – vládce, ženy byly utiskovány... Pak se to přehouplo do přehnaného feminismu a nyní máme v rámci nových evropských zákonů možnost si zvolit „třetí pohlaví“ ...
Otázka: Nad čím dost tápu -  Střední energetický pilíř (Hara linie) je naplněn harmonickým poměrem sjednocené energie magnetické i elektrické polarity. Magnetická KC 4-7-10 jsou na levé straně těla, elektrická KC jsou 2-5-8-11 (tedy střední pilíř) a elektro-magnetická KC jsou 1-3-6-9-12, tedy na pravé straně. Když pracuji např. s písněmi spolutvoření, taktéž E - (magnetická energie) se projevuje na levé straně, M (elektrická energie) ve středním pilíři a MU působí na pravý pilíř. To kam tím mířím je, že  asi jsem to chápal po dlouhou dobu příliš lineárně, měl jsem za to, že magnetická energie je v levém pilíři, elektrická v pravém pilíři a spojují se ve středním, což je vlastně přesáhnutí obou extrémů polarity.  Nevím, jestli už nemotám moc věcí dohromady a nesnažím se to až nějak zaškutulkovat, ale není mně pak jasné, proč Hara linie jako propojení elektro-magnetické je tedy ve středním či naopak v pravém pilíři není ta elektrická?
Odpověď: Hara lini, nebo-li svislá centrální K linie, která vede ze 14.čakry skrze fyzické tělo do 13.čakry v jádru Země je prostoupena frekvencemi 12., 11. a 8. dimenze, jedná se však o 2. úroveň, tedy vyšší než je fyzické tělo včetně čakrového systému. Ve 2.  úrovni K mřížky se rotující jednoosé flash linie axiatonálních linií 11 a 12 ve spirále vinou kolem tenké stříbro-zlaté flash linie centrální vertikální linie, kde splývají v tenkou, svislou tří-tónovou flash linii základního zlatého zbarvení, jež se stává jádrem centrálního proudu těla.   Ve starodávných východních  léčebných systémech  je tato tenká zlatá svislá linie  nazývána „Linie Hara“, která v dokonalém provedení odpovídá onomu mystickému „elektrum“ ,  často je považována za základ manifestované formy, jež tvoří tzv. dvanáctistrom 1. úrovně K mřížky a královské pečeti, krystalické pečeti a štíty 2. úrovně K mřížky. Další odpověď můžeš nalézt v proudech Kee-Ra-Sha, zde je potřeba trošku odsunout analytickou mysl a požádat vyšší části vědomí o podporu. Z pohledu „mysticismu“ ve fyzické a nejbližší éterické rovině tomu tak je, že levá strana má magnetický aspekt, pravá strana má elektrický aspekt a páteřní kanál má tvořit onen „O“... Nejsme však pouze fyzické a éterické tělo, K mřížka je mnohadimenzionální a má nejméně 3. úrovně,  a tam jsou strany poněkud „jinak“, to naše „uprostřed“ je „tam“ napravo. Možná když si prostuduješ znovu studijní skripta Original Elysium Scepters, více tomu porozumíš...

3. listopadu 2018

Včera jsem poprvé udělala první vzývání ze souboru Harmonizace polarit. 
Bylo to nádherné a ráda bych se podělila o to, co jsem prožila. 
Chvílemi jsem musela dělat i přestávky a rozdýchávat to, je to opravdu nádherné a velmi silné vzývání... 
Uviděla jsem, vnímala jsem a zažila jsem opravdovou Jednotu, je to hned v první části a pak dále a dále.... 
Není lehké najít slova, Já, jako dílek, kapka, část, jiskra mezi mnoha dalšími, vše je spojené navzájem, navzájem na sebe působí....rozdíl je jen v tom, že některé dílky jsou více zanesené , zatemnělé, jiné méně a některé mezi nimi nádherně září, a ty mohou pomoci těm kolem sebe i v nich to světlo najít a nechat ho vyjít na povrch. Vnímala jsem propojení mezi těmi rozzářenými částmi, které, ať jsou od sebe zde ve hmotné realitě jakkoliv zdánlivě vzdálené, posilují ještě více svým světlem sebe navzájem. 
Nejvyšší Božský Zdroj je všude, ve všem, vnímala jsem snad všechny roviny, ty vyšší, mnohem zářivější, ale nejvíce tuto hmotou úroveň. Je zde jen mnohem více nánosů, nízkých výtvorů, těžkých energií.. ale i zde pod nebo za tou vší hustotou a tíží je světlo, chce zářit, milovat, léčit.chce i zde být naplno. A my jsme ty paprsky, průchody, které sem to světlo přivádí. Čím čistší a silnější jsme, tím více světla proudí, tím mocněji jsme tím vědomím Nejvyššího zdroje v činnosti. Dokonce i zde, ve hmotné rovině. 
Uvědomují si, jak moc jsme stateční, nezlomní a nádherní, že umožňujeme světlu zářit v nás a skrze nás i zde a přivádět i sem, na planetu Zemi, Království Světla Krista. 
Z celého srdce děkuji nám všem. 

 

Duchovně-energetický vzestup vědomí

17. listopadu 2018

Vysvětlení k vašim otázkám ohledně polarit a jejich umístění v energetickém poli:

Pohled na proudění energie ve fyzickém a éterickém těle je poněkud jiný než v merkabických polích a K mřížce viz níže výpis:

Energie elektrických anti-částic  vstupuje do těla přes „horní“ elektrickou Harmonickou merkabickou spirálu a dimenzionální merkabické spirály,  přes primárně elektrické akcelerační kódy v šabloně DNA,
přes elektrická K centra 2-5-8-11 centrálního pilíře K mřížky,
přes elektrický aspekt elektro-magnetických K center 1-3-6-9-12 na pravé straně těla,  
přes elektrické čakry 2-5-8-11 a
přes elektrický aspekt  elektro-magnetických čaker 1-3-6-9-12.

Energie primárně magnetických částic  vstupuje do těla přes „dolní“ magnetickou Harmonickou merkabickou spirálu a dimenzionální merkabické spirály,  přes primárně magnetické základní kódy v šabloně DNA, 
přes magnetická K centra 4-7-10  K  mřížky na levé straně těla,
přes magnetický aspekt elektro-magnetických K center 1-3-6-9-12 na pravé straně těla,
přes magnetické čakry 4-7-10 a magnetický aspekt   elektro-magnetických čaker 1-3-6-9-12.

Takže pokud se bavíme o prvotních proudech stvoření M-U, M-A a E-A, ty se vztahují k božskému modrotisku (K  mřížka, kr. semenný atom), kdy proud M-U je "tichý bod všeho stvoření", je omni-polární, tedy má v sobě žádnou i všechny polarity. M-A je elektrické polarity, E-A je magnetické polarity. Pokud pracujeme s lotosovými dechy u kouzelných slov spolutvoření, nepracujeme "jen" na fyzické a éterické rovině, ale snažíme se pracovat na úrovni K mřížky včetně merkabického pole. Proto ty strany pro analytickou mysl "nesedí", pokud si prostudujete znovu studijní skripta  OES i knihu energie Kundalini, tam je popis pro fyzické tělo a nejbližší energetické pole, ten vám určitě "sedět" bude :-). Z. 

2.listopadu 2018

Otázka: Rozumím tomu tak že se v situaci kdy se dostanu  do chaosu a vím že to není problém jen  můj...uvnitřním se a koncentruji se plně na JÁ Jsem  přítomnost  uvnitř sebe a nechám proudit  světlo. ..? Vím že to je pro někoho samozřejmostí, ale Já bych to ráda věděla. ..
Odpověď: Odpověděla jsi naprosto správně, to, co píšeš je ideální postup, jenž je dobré kvalifikovat určitou afirmací, např. "Já jsem ta jediná Přítomnost, která je zde činná", "JÁ JSEM ta dokonalá harmonie této situace" atd... Tím, že si budeš v duchu vyslovovat tyto afirmace a pocitově s nimi rezonovat, Tvé energetické pole (energie, světlo), bude vyzařovat informace, které budeš mít v mysli i v pocitech a danou situaci, kterou popisuješ, zvládneš operativně a harmonicky :-)...

 

Studijní workshop MDN ARK

4. ledna 2019

Otázka: Jak píšeš o explozi hvězdné brány v Gíze, k ní již došlo a nebo teprve dojde? Co to pro nás znamená?
Odpověď: Odpověď je ve skriptech "přepsáním časových linií, kdy došlo či by mělo dojít k explozi hvězdné brány v Gize" :-).  Pro nás to znamená, abychom se snažili všichni co nejvíce si otevřít srdeční čakru,  a to tím správným moudrým způsobem, abychom, pokud k té explozi 4 SG došlo či má dojít (bráno z pohledu času), zajistili co nejvyšší frekvence v oblasti 4.dimenze, tudíž k té události nedojde :-), stručně řečeno, abychom se s co nejvíce  scelenou energií duše  otevřeli lásce.........
Otázka: Je stále možné, že po tom všem, co se tady na planetě děje, může stále dojít k vzestupu bez zásahu oddělení štítů resp. otevření HUB?Lucka V.
Odpověď: Jinak bychom to přece nedělali, je to vše jeden velký experiment, a je na každé duchovní jiskře, jak svým světlem a rozšířeným vědomím, skrze lásku svého duchovního srdce k životu, k NBZ, přispěje k zdárnému průběhu či konci tohoto experimentu....

 

28. října 2018

Otázka: Z čtení skript jsem pochopil, že ač mimosmyslové vnímání není určitě podstatou duchovní práce, zdá se být však odrazem úrovně působiště ohniska vědomí. Dá se říci, že ohnisko vědomí je na té úrovni, kde nás drží naše nejvíce nezpracované části/bloky v DNA/osobní mřížce?  

Odpověď: Ohnisko vědomí, které by mělo být v dokonalém případě upřeno na osobní duchovní jiskře, běžně všichni přepínáme, podle situace a okolností, které během každodenní činnosti zpracováváme. Samozřejmě, pokud celý den přemýšlíme například nad novými šaty :-), ohnisko vědomí - energie naší pozornosti je přemístěna  po celou dobu ve fyzické realitě (1-2D) . Pokud se naučíme přepínat vědomí tím způsobem, že primárně jsme stále "uvnitř sebe", a dostaneme vnitřní impulz si nové šaty pořídit, na okamžik přepneme do reality 1-2D, ale ohnisko zůstává stále nejméně v 8D :-). Je možné tedy zvýšit dimenzionální pásmo pozornosti i přes karmické bloky, jinak by duchovní vzestup  vědomí nebyl možný. Obvykle, pokud zvýšíme ohnisko vědomí ke svému nitru, ke své životní jiskře, ty nové šaty nám již nepřipadají hodny tolik pozornosti-energie, spíše jsme vedeni rychlým a efektivním způsobem, jak si pořídit :-).


Otázka: jaký je rozdíl mezi transformací a transmutací?


Odpověď: Transformace (ve vztahu k vědomí) představuje právě změnu zaměření pozornosti - energie, transmutace, jež úzce souvisí s transformací, představuje přeměnu již aktivovaných energií z nižších úrovní (myšlenek, emocí) ve Světlo poznání, tzn. ve větší energetický potenciál vědomí.


Otázka: Téma Svobodné vůle: když mnou procházejí cizí těžké energie, přesto jsem pochopitelně zodpovědný co v tu chvíli s nimi vytvářím. Jedna věc je, že se na mě nalepily ještě proto, že se měly čeho chytit a projevit se v podobě mých “slabých” témat, přesto co je v tu chvíli nejlepší udělat? Snažit se soustředit na svou Božskou jiskru, nechat je procházet bez toho, aniž bych co nejméně je energetizoval a postupně se pročišťovat?


Odpověď: Ano, každý na své osobní cestě duchovně-energetického vzestupu se s tématem, o němž píšeš setkává... Ty těžké energie se na Tebe mohou nalepit, i když budeš  na 99 procent "čistý", pokud bys byl na 100 procent, již bys zde ve fyzické realitě nebyl. Důležité je ty těžké energie včas rozpoznat, snažit co nejvíce a všemi známými prostředky je odclonit, pokud již Tebou procházejí, naučit se buď rychle zmizet :-), nebo je pročišťovat (např. 12D světelný pilíř, osobní pečeť, ochranné obaly atd.). Každopádně je dobré nesloužit jako trafo pro nízké energie (více informací o tomto bude ve studijních skriptech Harmonizace polarit 1.část již 1. listopadu :-)).


Otázka: Ve skriptech na str. 30 je věta, že “Falešné a podvržené propojení naší inkarnační identity do „F šablony“  je na cestě chaosu již za dveřmi. Buďme obezřetní”. Z tohoto mám pocit, jako by „S“ plánovali nějaký nový trik, jak nás rafinovaně odvést z naší cesty? Je-li to možné, mohla bys prosím říci, co přesněji tím je myšleno?


Odpověď: Velmi ráda bych Ti odpověděla, těch triků zažívám sama během posledního období poměrně hodně, ale jediné co mohu napsat je, že na každého z nás je připraven  individuální "trik na míru" :-). Nakonec by bylo skvělé, pokud bychom zde na "blogu" sdíleli způsoby "s", za to období, co jsme se osobně nepotkali, by z toho možná byl skvělý sci-fi seriál :-).


Otázka: Hodně jsem  přemýšlel na téma (opět :-) ) vyjádření autentičnosti a pravdivosti v životě. Dá se říci, že autentičnost je vykonání toho s čím v tu chvíli minimálně převážná část mého těla, pocitu, mysli rezonuje a následné pozorování k čemu takové jedná vedlo, zda-li bylo projevem cesty Božské řádu a nebo Chaosu s následným hledáním nápravy, očišťováním, propouštěním což by postupně příště v podobné situaci mělo vést k autenticky jinému jednání, avšak opět o kousíček přiblížení se vyjádření Zákona Jednoho v mém životě? Ten výraz “převážná část” mně připadá velmi obecný, neboť máloco je jasně dané, jsou v životě určitě situace, kdy ve svém stavu vědomí pociťuji tah nějakým směrem (pudovost, astrální touha, strach, šablona), ale zároveň jsem si v tu chvíli již schopen uvědomit, jaké bylo mé konání v minulosti, co jsem se z toho poučil a co by byla moudřejší volba vedoucí k překování sebe v proudu Řeky Života a tu následovat.


Odpověď: Touto otázkou jsi si krásně odpověděl, co se týká "převážné části", měla by zahrnovat co nejvíce Tvého vědomí (skutečně Tvé jedinečné duše a nikoliv šablon vytvořených během inkarnací či zděděných v rodové linii skrze DNA). Onu "převážnou část" všichni během osobní cesty vzestupu vědomí hledáme, třídíme zrno - tj. své vnitřní světlo od "plev", tj. od toho, co není naše... Z osobní zkušenosti Ti mohu napovědět, že pokud se věnuji tomu, co je mojí součástí, jsem plná energie, vnitřního klidu, radosti a mám pocit naplnění. Pokud dělám něco, co si přejí jiní, ale moje duše s tím nesouzní,  přicházím brzy o energii, činnost mě v hloubce duše "nudí", jsem jakoby energeticky rozházená. Prosím jen si to nepleť s naplňováním tužeb astrálního těla, lze vykonávat i činnost, která např. z lidského hlediska je nudná či zbytečná, ale Tvá duše se tím něco učí...


Otázka:  Vzhledem k tomu pravděpodobnému horizontu události do roku cca 2022, o kterém se ve skriptech píše. Rád bych řekl, že něco takového vědět působí velmi motivačně k vyvinutí co nejvíce úsilí v rámci práce na sobě, ale abych dokázal být vhodným příkladem i druhým lidem ve svém okolí. Zároveň vnímám velmi pozitivně a jako dar, že pro vstup do zabezpečené zóny je nutný “jen” onen poloviční krok (báze x). Podporuje to ve mně pocit většího sebe přijetí včetně těch ještě nezpracovaných “smítek”.  Je-li báze x minimum, aby se daná bytost dostala do „o“ pole, mám pocit, že jednoduše řečeno mít polovinu odčištěnou i ta není zrovna málo pro většinu lidí/života… Taktéž opravdu malé procento lidí absolvuje aktivace „p“ těla. Je v tom i naše služba, že tyto aktivace děláme, zabudováváme naši gnózu do kolektivního vědomí, že tím snad výrazně zvýšíme procento, které na tu bázi „x“ budou mít šanci dosáhnout?


Odpověď: Informace ze studijních skript na toto téma jsi pochopil (k mé velké vnitřní radosti :-)) velmi správně, je tomu tak přesně, jak píšeš. Chtělo by to však, aby "nás" bylo více, ale věřím, že i takto se vykoná velký kus duchovně-energetické  práce.

Otázka: jaký je důvod dalších bází?
Odpověď: Důvod těchto dalších bází je pro ty, kteří mají aktivován větší počet MDN DNA, než je "x", ale nedosáhnou ještě na vrchol , tak  aby nemusely klesat do báze "x".

Otázka:  Pokud chápu správně, tak ty různé pečeti byly všechny do MFGN  pole T-2 ras umístěny právě Strážci z důvodu vzniklé situace po elektrických válkách a nutnosti reagovat na ni?
Odpověď: Ano, bylo to v té době bohužel nezbytně nutné opatření, ač pro nás, co jsme zde uvízli, značně bolestivé... Můžeme to přirovnat k tomu, když se někdo například vyskytl v oblasti zamořené infekcí a je podezření, že by infikoval další stovky lidí, je na určitý čas umístěn do karantény... Jenže vlivem dalších a dalších karantén na této planetě jsme zde zůstali poměrně déle :-(.

10. října 2018

Otázka: Před 14. dny jsem provedla aktivaci ze studijních skript MDN ARK a v dalších dnech mě kontaktovalo několik lidí. Po tel. hovorech jsem se cítila,  jakoby mi aktivované energetické pole odsáli. Uvědomuji si, že jsem se k tel. hovorům nechala stáhnout (mé ego si chtělo povídat), ale přišlo mi, že to nebylo vždy ze světelné strany. Po pár hovorech ( ať osobních tak pracovních) jsem měla pocit, že žádné aktivované energetické pole  nemám a potřebuji provést aktivaci znova. Je to možné? Prosím co se děje když máme tímto způsobem aktivované energetické pole s naším okolím?

Odpověď: Pokud máš aktivované toto energetické pole, je jasné, že přitahuješ mimo světlé strany i tu odpůrčí, tak to bylo vždy i bude... Pokud vnímáš, že máš provést aktivaci znovu, tak Ti doporučuji poslechnout vnitřní vedení, zcela určitě... Nic zde ve fyzické realitě není "navěky", navíc vysoké frekvence mají tendenci se "vracet" do vyšších dimenzí , takže aktivace je nutná vícekrát....Co se děje s okolím, když máš aktivované toto energetické pole? To přece poznáváš sama :-), přitahuješ více temna :-(, ale též ty, kteří upřímně hledají světlo, je podstatné se naučit rozlišovat, jaké úmysly ten daný člověk má....

Otázka: Další otázka  je ohledně „HB“ . Směřuje poslední energetický pilíř k přípravě na jeho otevření? Znamená, že při elektro-magnetickém vrcholu (H-H)  (ať už nastane z jakéhokoliv důvodu) nastane jeho plné otevření? Pokud ne jak poznáme (kromě vnitřního vedení), že se otevřel?  Zřejmě  onen moment  a otevření HB  bude fičák :-).

Odpověď: Ano,  poslední pilíř (pokud bude aktivován) je určen k otevření HB, že  se otevřel pozná celá planeta, věřím ,že to nastane ve správný čas, kdy většina životních jisker již na to připravena bude... Co nastane na planetě, to fakt nevím :-), ale zřejmé to zcela jistě bude i pro běžné lidi :-):-):-). Je skvělé, že Tě tato informace zaujala, mám z toho radost, málokdo se na to ptá...

 

Studijní workshop MDN Síla Zvuku a Světla - 1.část

13. listopadu 2018

Psonny jsou tak úžasné, účinné, ochraňující a pročišťující.......hlavně, co se týká mého fyzického těla -:) Jsou pro mne nějak více důležité. Stále se k nim vracím,  Snad jsem pochopila správně, že pokud je vzývám, tak pozvedám i bytosti, které si udržely alespoň jiskřičku kristovského spojení a budou pak mít příležitost přijmout "dar" a budou schopny  vzestupu na vyšší časovou osu  a spojit se se svojí monádou. Snažím se s vnitřním klidem žít dle zákona jednoho v této realitě, občas  musím říci, že se tu  odehrává jedna velká tragikomedie
Často myslím na všechny mě blízké kristovské jiskry . Přeji hodně odhodlání, síly a vůle v šíření světla, a věřím, že se už brzy opět uvidíme.

Odpověď: Ano, pozvedáš/-me tím i ostatní duchovní jiskry, dostávají šanci, světlo, které je kolem nich pomáhá jejich monádě, aby se jich snáze ujala atd...Osobně věřím, že se zase již brzy budeme moci setkávat...

 

17. října 2018

Příspěvek + otázka: Uplynula nějaká doba od studia MDN Síla světla a zvuku. Přečetla jsem skripta jedním dechem, pak podruhé a pak je pořádně zavnímala. Kažý den dělám posloupnost, bude to tedy měsíc...a život se nádherně začal po turbulentním září zcelovat přesně jak jsi popisovala. Každý jeden text písně je tak nádherný, vymrští mě hodně vysoko a já cítím takový příval energie, lásky a vnitřní síly. Myslím, že to je skutečný "doping" pro každý den. Vzhledem k tomu, že ale samozřejmě pracuji i s jinými technikami, život se zas nevídaně přeuspořádává. 
Nemusím říkat, že lidé v mém okolí mají skoro všichni zdravotní problémy nebo problémy technického rázu, na to jsem si zvykla:). Chodí mi ale tolik informací na inovace v mém okolí, nové změny, že je skoro nestihám zpracovávat, a předávat dál. Něco, co by běžnému člověku trvalo týden nebo měsíc, mám hotové za večer - projekty, dlouhý článek.....příprava lekce a prezentace....nakonec mě jako iniciativní mámu jmenovali do akční strategické skupiny pro směrování a budoucnost školy, kam kluci nastoupili...A není třeba říkat, že i ve škole to pěkně "vře"...Bylo mi ze všeho místy úzko, byla jsem nemocná, brečela jsem kvůli věcem, které se na mě sesypaly...a pak mi znovu padl pohled na skripta - nebojácnost, přístup důstojnosti, přístup angažovaného odstupu, to vše  potvrzené afirmacemi lásky...Ano, abych tak řekla, ledy tají, všecho se hroutí  a transformnuje,  vše se děje nesmírně rychle a do toho já pluji s určitým klidem a snažím se být v přítomnosti a milovat sebe, své děti, manžela, všechny okolo... 
S dětmi každý večer meditujeme a afirmujeme, tak věřím, že i oni se posouvají na své cestě. 
Měla bych otázku: Můžu jim předčítat některé texty písní?

Odpověď: Pokud dětem dělá dobře poslouchat texty těchto písní, tak jim je klidně nahlas říkej :-), i zde doporučuji pozorovat, co se s nimi děje, v případě většího čištění s tím doporučuji přestat.

7. října 2018

Otázka: Technika ze strany 1 – formulace jedné věty, která nastavuje ochranné mřížky a chrání nás i místnost od astrální úrovně – můžeme ji použít kdekoliv – tzn. např. ve škole našich dětí, v cizích místnostech, v hotelu, ve frontě na poště,  v zahraničí – prostě všude volně mezi lidmi, či je určená jen pro naši místnost a jen pro nás?

Odpověď: V tomto případě Ti doporučuji řídit se vnitřním vedením, můžeš to sama pro sebe použít prakticky všude a pozoruj, co se bude dít... Co se týká školy pro děti, tam bych byla opatrnější, vím, že Tvé děti nejsou tak malé a že jsou to poměrně vysoké duše, je lepší se jich ústně zeptat a vysvětlit jim princip fungování tohoto druhu ochrany.

2. října 2018

Otázka: Objevil se tam pojem “Jiskra živoucího plamene”, je to jen jiný výraz pro naší Božskou jiskru, náš Semenný atom v bodu Azura? V něčem mně to zase připadá, že je spojen s naším trojplamenem v Duchovní srdci.
Odpověď: Ano, je toto pojmenování "Jiskra živoucího plamene" je více poetický výraz pro naší osobní životní jiskru (semenný atom v bodu AzuRa), naznačující, že ona jiskra má možnost stát se živoucím plamenem...


Otázka: Kombinovat píseň Lyry s V kódy lze tak, že indukuji kód a u toho notuji tuto píseň?
Odpověď: Odpověď na tuto otázku bys nalezl v mnoha předešlých skriptech MDN :-), nejdříve je potřeba notovat píseň Lyry (aktivovat svůj světelný pilíř) a poté pracovat s V kódy. Vlastně je to silnější varianta, než když si před prací s V kódy aktivuješ osobní štít postupem MP.

Otázka: Rád bych se zeptal k použití Kouzelných slov ke společnému tvoření. Následuji postup tak jak píšeš ve skriptech, tedy krátce popsáno: řeknu Psonn-1, Psonn-2, provedu E dech, pak Psonn-3, M dech, Psonn-4, MA dech a nakonec Závěr. Ale když jsem hned na začátku četl, že Psonn-1 se říká 1x v každém kole, nějak jsem nevěděl, co myslíš tím každým kolem. Postupně jsem si vytvořil různé “verze”, např. že když dělám to “7 bodové” cvičení u M dechu, Psonn-1 řeknu ještě než se nadechnu, Psonn-2 při nádechu pak Psonn-3 při pauze a výdech a takhle to točím. Pak pokročím na to “7 bodové” cvičení s MA dechem a opět u toho při jednotlivých fázích dechu točím jednotlivé Psonny. Pak zase třeba vynechám a jen dýchám, jak mně to zrovna přijde. Jindy na závěr dýchám obecně Lotosovým dechem a u toho při jednotlivých fázích dechu říkám jednotlivé Psonny. Bylo to takhle nějak myšleno nebo je to ještě jinak? :-) 
Odpověď:Pokud Ti přišlo, že máš pracovat tímto způsobem a vnímáš, že vše funguje "jak má", tak takto pokračuj, všechny postupy jsou orientační, neboť je nutné pracovat pod vnitřním vedením Tvé monádické duchovní rodiny...

Otázka: Písně v původním jazyku se snažím i pozpěvovat, kolikrát tím působí ladněji a uceleněji. Občas mně ale tón moc nepřichází, nehrozí, že nevhodnou tóninou, ať již je důvod jakýkoliv, bych mohl jejich pozitivní působení takto narušit? 
Odpověď: Určitě nic nenarušíš, i zde platí, že máš postupovat dle vnitřního vedení, důležité je pouze to, abys s psonnem rezonoval Ty...

Otázka: Působí Růžencová vzývání obdobným způsobem jako Psony z tohoto semináře? Tedy nastartování v morfogentickém těle silné elektromagnetické vzory. Nepochybuji, že procítěne vyslovovaný Růženec na naše morfogenetické tělo pozitivně působí, ale pokud si pamatuji správně, co jsme si říkal, jeho doménou je i pročištění našeho vědomí v nižších dimenzích (majoritně v 4D-9D) a tedy je související kostičkou, která pomáhá “prokopat” tunel právě do vyšších dimenzí pro např. Posloupnost SD. Ptám se i proto, že když jsem dělal posloupnoust SD a až pak růženec, docela pěkně to fičelo :-) Což, když jsem dříve zoušel dělat po nějakých technikách z MDN, tak to nebylo ono. Při tom mně teď napadá, že vlastně techniky z MDN jsou specifičtěji zaměřené, Psonn SD bych řekl je takové přimočaré univerzální prošťouchovadlo s širším rozsahem.
Odpověď: Afirmační vzývání z vyšších stupňů Duchovního učení o Já Jsem působí zejména na úrovně 4.-6. dimenze (nikoliv 7.-9D), tedy na 2. úroveň HU. Na jednu stranu jsou důležité, protože pokud si neočistíme "trasu" skrze 2. úroveň HU, nepřitáhneme čisté vyšší frekvence např. z Monádického plamene. Posloupnost SD čistí razantně vše :-), růžence napomáhají k lepšímu uvědomění, cože se to vlastně děje, takže je to provázané... Později již afirmační vzývání není potřeba dělat, tedy až začneš zachytávat skutečně čisté informace proudící z Tvé monády a vyšších dimenzionálních pásem. Dělat  však v jeden den posloupnost i růženec  je dosti odvážná činnost :-), jde o to, abys přísun informací "rozdýchal" a životní lekce s tím spojené zvládl s grácií....

Poznatek: Moc se mně i líbilo, jak bylo vysvětleno to s tou Nebojácností, Přístupu důstojností a Angažovaného odstupu. Ta opravdová sílá, překročení strachu a přijetí života takového jaký je, je v plném přijetí Božské vůle, pokory vůči Němu/Ji a schopnosti vidět působení NBZ za vším vším. 

Odpověď: Těší mně, že Tě tyto informace zaujaly, a věřím, že Tobě i ostatním budou nápomocné na nelehké cestě duchovního vzestupu...

22. září 2018

Otázka: Rozumím tomu správně str.7, že jakmile začnu provádět psony a "S-D" posloupnost, musím nejprve použít český překlad, abych upřesnila laicky řečeno, kde nyní jsem a dál pokračovat originálem?


Odpověď: Můžeš začít i originálem a pokračovat česky (dle vnitřního vedení, někdy je snazší začít originálem, kdy se lépe přitahují frekvence a poté v češtině, někdy je to zase snazší obráceně, ale vždy obě verze, neboť tím se frekvence ukotvují v konkrétním časoprostoru, kde se nacházíš právě teď.

Otázka: Technika projekce ohňostroje str.22, pro jistotu dotaz: Zapracováním cca 6 týdnů znamená každodenní použití, např. jako když dělám vigílii u růženců, nebo se jedná o činnost dle vlastního vedení např. 3x týdně. Zda je prostě zapotřebí té dennípravidelnosti?

Odpověď: Ano, jedná se o ono "zabudování" díky denní pravidelnosti, navíc u těchto postupů, kdy se pracuje s hodně vysokou frekvencí je zde ten "problém", že vysoké energie mají tendenci rychle se "vracet" odkud byly přitaženy a tak nevydrží tak dlouho, jak bychom chtěli. Proto je potřeba je aktivovat i vícekrát během dne.....

Otázka: str. 30 :-)pochopila jsem správně, že je vhodné nejprve řádně vibračně zapustit prvotní proudy, než se pustím do Kouzelných slov spolutvoření.. tudíž jejich řádný nácvik a ukotvení?

Odpověď: Vibračně zapustit tyto prvotní životní proudy je vhodné vždy během pronášení kouzelných slov spolutvoření, též pro ně platí, že ve fyzické sféře nevydrží déle než např. 20min-2hodiny max.  Proto je ve skriptech uveden vždy u těchto slov i postup přitažení proudů.

Otázka: U "SD" posloupnosti to bude asi vhodné provádět dle vnitřního vedení s ohledem na skutečnost, že to může vyvolat v našem okolí určité změny:-D nebo je dobré zařadit určitý rytmus v činnosti?

Otázka: Změny v okolí tato posloupnost vyvolá zcela určitě :-), ale vzhledem k tomu, že Tě spojuje sama se sebou, s Tvojí monádou a šablonou stvoření, doporučuji ji provádět ráno i večer, pokud ji budeš dělat, nebude se Ti například chtít bez ní usnout (jako například bez čištění zubů :-)) - bude Ti scházet pocit očisty, ochrany a spojení sama se sebou v tom nejvyšším vyjádření duše.

 

Studium semináře KI MANNA

14. srpna 2018

Otázka: Pokud se ošetřuji energií KI-MANNA a provádím např. ráno práci se symbolem, tak jak je uvedeno v úvodu skript pro zahájení práce s touto energií, kde je uvedeno, že se záměrem vstřebáváme části své duše, tak je to podpůrná práce na naše scelení a vlastně, když potom požádám o vibraci a barvu, dochází?- k ozdravení i těch příjmutých částí duše, které ještě určitou dobu mohou v důsledku např. delšího odložení stagnovat a i těch, co jsme vyzvedli v meditaci z jejich úkrytu.

Odpověď: Ano, v podstatě si odpovídáš správně v druhé části této otázky, jedná se o podpůrnou práci, použiješ-li správně postup frekvencí Ki-Manny, menším blokem je však to, že pokud Ti schází určitá duševní energie, ani symbol Ti nepomůže ukázat správnou frekvenci (barvu), nebo Ti ji ukáže, ale Ty na ni prostě "nedosáhneš", též se stává, že část této duševní energie byla a je z hlediska lineárního času "dlouho" u někoho jiného, tudíž nemáte vzájemný "signál". K tomu je právě určeno ono silné afirmační vzývání na konci pracovních skript Klíče k duši, tedy mimo jiné, abyste se vzájemně uslyšely :-)

Otázka: Tudíž pokud to chápu správně, je to jedna z léčebných metod na tuto integraci, ale zároveň i na paralelní životy. Tam též  žijí  naše části duší? Nebo jsou to jen jak bylo uvedeno v jedněch skriptech jen na "exkluzivní" výtvory.

Odpověď: Postup z Ki-Manny je mimo jiné určen i na paralelní životy našich "exkluzivních výtvorů".

Otázka: A pokud si požádám a přijde mi určitá vibrace a sní barva, či více barev tak, tak to může ukazovat , v které dimenzi měla duše problém, např. 4vibrace=4dimenze a barva, chybějící aspekt paprsku? a pak to vysvětlení ve skriptech /popisek/ vlastně doplňuje na co je třeba se i zaměřit dál?

Odpověď: Pokud vidíš symbol Ki Manny v určité barvě, naznačuje Ti, jakou frekvenci je potřeba doplnit (někdy se může jednat i o frekvenční pásmo nad problematickou dimenzí). To vysvětlení ve skriptech jednak doplňuje, na co je třeba se zaměřit dál, ale též hlavně to, co jsi opomíjela (či Tvá rodová linie).

 

Studium Afirmačních textů LÁSKY K SOBĚ

6. listopadu 2018

Afirmace vzývání Lásky k sobě měly opravdu nečekaně silný účinek a sotva jsem to ustála. To, co se zharmonizovalo a zcelilo, se zas nesmírně zvířilo, Projektují se mi strachy a obavy ostatních. Spousta témat nabývá na intezitě - hranice, svoboda, víra.... Také se mi objevuje téma ženských energií - najednou jsem zas začala nosit sukně a vzala si podpatky a vlastně najednou všude kolem mě se toto téma objevuje...A hned jsem se začala cítit líp. Přiznám se, že mě to tedy pár dnů nepustilo k posloupnostem, myslela jsem, že je dobré dělat každý den, ale nakonec samozřejmě jako u všeho...prostě ne...byla to totiž dost velká síla a hukot. Naštěstí nás to ale vše zase víc stmelilo doma, s rodinou,s  mužem, dětmi...teď se zas s nimi víc směju, cítím lehkost, radost a optimistmus...a víru sama v sebe ale i v to, že se můžu manželovi "vyplakat" na rameni a že mě pochopí. že si můžu dovolit i touto formou projevit ženskost a dopřát si láskyplné objetí...No a přes všechny nástrahy, které nám připravuje naše ego, podvědomí a zákoutí vím,  že osoby a situace, které v nás vyvolávají emoce (o nichž jsme ani netušili, že nás můžou tak znejistět a podlomit), že to jsou právě různé zkoušky odvahy a víry. Vím, že Já jsem ta zázraky činící přítomnost. A že je tak důležité cítit jednotu se všemi a se vším....Doma, na lekcích s dospělými, ale už i ve školách na kroužcích posíláme lásku, povídáme si o tom, co vše se zapisuje do "vesmírné" knížky a že to lze odčinit upřímným odpuštěním a láskou......Je hezké, že už mí kluci umí některé afirmace Já jsem, říkáme si to před spaním, společně odpouštíme sami sobě a posíláme lásku...Posílám lásku i vám, milovaní bojovníci světla :)

3. září 2018

Otázka: Když odvrátíme pozornost od hmoty, začne se rozpadat”. Tím “odvrácením” je myšleno, že neuletím pozorností/životem úplně mimo ni, neuteču z ní, ale že vezmu hmotě její důležitost, vystoupím z duality a začnu v ní Božsky tvořit a projevovat duchovní vědomí? 

Odpověď: Pokud jsi ve fyzickém vtělení, nemůžeš „uletět“ životem mimo hmotu :-), pouze Tvá pozornost je zaměřená více na „vědomí“ za hmotou, tudíž důležitost hmoty se začíná rozpadat.

Otázka: - Pokud se začneme slaďovat s Boží vůli, napadlo mě zda-li to narůstající vědomí, nebude působit samo o sobě jako “magnet” pro ty často odstrčené či zapuzené části duševní energie? Věřím, že, minimálně ty větší vědomé části, budou schopni cítit ten růst vědomí v bytosti, touhu po celistvosti a do všech stran vyzařovanou Božskou lásku, která je bude byť i nejmenovitě, svolávat a budou samy schopny odpustit a v touze po celistvosti se navrátit zpět k majoritě duševní energie. Jsou i ty odstrčné části vědomí schopny toto vnímat a sami přesáhnout své minulé volby pro znovunalezení celistvosti? Nebo se jedná o úplné odpojení a musí být touhou po přijetí zcela vědomě zacíleny? V refrénu vzývání jsem si následně všiml větičky: “Miluji své Já na všech úrovních svého vědomí, čímž se duše má zářivá VŠUDE a NAVŽDY zacelí”. Takže tomu věřím, že to tak je  

Odpověď: Začneme-li se vědomě slaďovat s Boží vůlí, což je vlastně i vůle našich vyšších částí vědomí, dostáváme větší příležitosti, jak ty zapuzené a odstrčené části duše začlenit. Nejedná se přímo o magnet, ale o větší nabídku od života  - větší možnost vědomého přijetí těchto částí, což znamená, že situaci, kdy jsme tyto části duše odstrčili, vědomě pochopíme a změníme za jiné rozhodnutí. Ta věta z Afirmačního vzývání v sobě zahrnuje výše popsané – tedy že přijmeme sami sebe i v oné stinné roli (kdy jsme vědomě odstrčili či zapudili část sebe), prosvětlíme to uvědoměním a poté začleníme tuto duševní energie do sebe sama již jiným – moudrým způsobem, jenž je v souladu s našim vyšším vědomím a tím i boží vůlí.

Otázka: Mají i kolektivy duší - monády, svůj specifičtěji určený Božský plán, stejně jako jednotlivé duše? 

Odpověď: Ano, je tomu tak, jednotlivé duše, jež jsou součástí své skupiny duší (monády), mají specifický božský plán – a platí to i obráceně :-), jinak by se jednalo o klony :-).

Otázka: Předpokládám, že duchovně pracující, kteří mají oproti běžným lidem, výrazně větší energetické pole, tak v případě nedokonalých myšlenek napuštěných ještě tomu odpovídajícími pocity, i výrazně více deformace ve hmotné sféře? 

Odpověď: Pokud někdo skutečně „duchovně“ pracuje, nemůže mít nedokonalé myšlenky, neboť svojí duchovní činností je transformuje. Tvá otázka se týká spíše osob, jejichž vědomí se pohybuje v psychické sféře (nižší astrální vrstva), tudíž se nejedná o duchovní práci, ale o rozvoj psychických sil bez duchovního základu. Tito lidé mohou mít deformace v hmotné sféře, ale též nemusí, neboť psychickou energií manipulují svůj život k zdánlivě „lepšímu“ výrazu ve fyzické realitě.


Otázka: Říkali jsme si, že inkarnovaná identita vzniká mezi víry magnetické Nethra a elektrické Hallah merkaby, které se točí rychlostí 11 2/3 a 33 1/3. Nějak si nemohu srovnat s informací, že rozdíl mezi muži a ženami v poměru elektrické/magnetické je jen nějaké malé procenťíčko? Né, že bych vám ženám nechtěl dopřát , ale myslel jsem, že ty rozdíly v elektrické a mangentické polaritě jsou u mužů a žen daleko větší - na úrovni výše uvedeného poměru. A pak v antičásticovém vesmíru je to u našich identit naopak. 

Odpověď: Stále jsi nepochopil princip „magnetické“ a „elektrické“ polarity, tudíž nelze kvalifikovaně odpovědět na tuto Tvojí otázku....

Otázka: Teď nejvíc zapeklitá otázka . Jak je to s našimi pohlavími, resp. rovnováhou elektrické/magnetické energie u našich vyšších identit, ve vyšších úrovní Hustot? Řekl bych, že je-li někdo inkarnovaný jako např. žena, je i na úrovni HU-2, HU-3, HU-4 jistá polarizace ve prospěch magnetické energie? Na druhou stranu jsem si myslel, že naše JJ Přítomnost má elektrickou/magnetickou energii v rovnováze. Či naše jiskřička při svém zrodu má převahu jedné z energií? Když jsem nad tím rozmýšlel tak též např. Andělé, Archandělé jsou sice androgenní, přitom bych ale řekl, že např. Michael má převahu mužské/elektrické energie a kor, když má svůj dvojplamen. 

Odpověď: Polarita existuje od prvního zrození v nejvyšších dimenzích, jen není taková, jak si ji představujeme zde ve fyzické realitě. A znovu opakuji, že je důležité abys pochopil skutečný princip polarity magnetické a elektrické (v těchto posledních textech je naprosto jasně popsaný).

Otázka: Chápu, že jako muž/žena máme dokonale projevit sami sebe, svou jedinečnou duši v té verzi, jak píšeš. Jako muž mě baví vymýšlet nové věci, tvořit ať již na jakékoliv úrovni (v práci, doma), ale můj 3D život je v nějakém stavu a tedy i do něj patří, že z tohoto pohledu "na muže" relativně dost strávím času i tím, že vařím, vytírám, peru, žehlím apod. Naopak, že bych toužil po sezení někde v managementu, trávil čas podnikám a honbou kariéry mě už neláká. Třeba se mýlím, ale přesto si nepřipadám kvůli tomu a že trávím čas i dost domácími prácemi, jako “žena”. Ať dělám cokoliv, snažím se do toho vnášet duchovní vědomí, dělat to s láskou, být tím Počátkem i Koncem. Tím přeci poté, pokud se to podaří, každá činnost se stává “elektricky” nabitou, ne? Aneb onen 3. Aspekt MDN vědomí (udržování rovnováhy magnetické a elektrické polarity v každenním životě 33 1/3 eletrické a 11 2/3 magenetické). Tak snad mně neřekneš, že si mám sehnat uklízečku... 

Odpověď: Opět je potřeba lépe porozumět polaritám, Tvé otázky vyplývají z nepochopení základu. Nelze považovat za práci  elektrické polarity sedět v managmentu, podnikáním ...Elektricky „nabitou činností“ je to, s čím plně rezonujeme, čím jsme skutečně „sami sebou“, tedy tím „JÁ JSEM“, ČÁSTEČKOU SVĚTLA NEJVYŠŠÍHO ZDROJE V JEHO ČINNOSTI. 

Otázka: Co si také nemohu úplně srovnat, v rámci tohoto časového kontinua jsou inkarnované 2 identity, jedná v částicovém, druhá v antičásticovém vesmíru, což je onen “bájný dvojplamen”. Chápu, že je úroveň Addondra Eckasha semenného plamene s nábojem 360 stupňů, která se pak dělí na ETORA a AdOR-A plameny, což představuje již polarizaci. Což, pokud to zjednoduším, pokud to chápu správně, je onen částicový a anti-částicový vesmír, minimálně pak na nějaké nižší úrovni (Le-eTOR-A Tri Veca semínko a Le-AdOR-A Tri-Veca semínko). Chápu, že onen “nulák”-gnóza vzniká spojením + a - částice, stejně jako, že se snažíme spojit s našimi částmi z antičásticového vesmíru. Ale jak je možné, že naše identita z antičásticového vesmíru může zde ve 3D objevit vedle nás jako onen bájný dvojplamen? Přitom i v naší skupině jsou takové případy  Chápal jsem, že ona identita v antičásticovém vesmíru je pořád jednou z našich identit, kterou jednou do sebe integrujeme v rámci svého duchovního růstu a že dvojplamen je vlastně jiskra-dvojče zrozená s tou mojí ve stejný moment a která má též svých 1728 identit…? 

Odpověď: Stává se to vzácně, pokud scénář Nejvyššího Zdroje a režiséři vyšších dimenzí uznají za vhodné, že „bájný dvojplamen“ se zde má mimořádně inkarnovat společně.  A ano, Tvé „dvojče „ má též svých nejméně 1728 identit (je jich samozřejmě více u tebe i u něj, pokud budeme přesní a přidáme do toho odpovídající časové vektory :-)).

Otázka: Měl bych jednu víc osobní otázku. Obzvláště v práci se mně nedaří být každý den trvalým vyjádřením Božské lásky, ač bych moc rád... Jsou dny, kdy se mně ráno nepodaří úplně dokonale “nahodit" či někdy příjdu do práce a jako by mně na záda spadl pytel cementu. Cítím velké sevření, snažím se tomu nepodlehnout, afirmuji, snažím se procítit kým Já Jsem, ale kolikrát je to jako bych bouchal do zavřených vrat. Pak třeba po několika hodinách se to podaří, někdy až odchodem domů. Vím, že mám v sobě oblasti, které nejsou v kontextu prací dokonale očištěné, že se mně stále částečně drží snaha/potřeba si tu práci udržet (úvěr na bydlení), mít věci v ní pod kontrolou, což mně milosrdný NBZ boří a kolikrát v mysli stvořím myšlenky, které následně jsou živnou půdou pro mířené psychické projekce kolegů. Někdy mně to připadá, jako by ta černá díra byl i nad tou firmou samotnou a dává mně to tam kolikrát dost energeticky zabrat. I tak tam do té práce chodím a dělám ji rád. Díky působení tam vidím, na čem všem ještě musím zapracovat a jak i ty lidi se kolikrát o kousíček postupně mění. Přesto, bylo-li by to možné, bych velmi vděčen za jakoukoliv radu, jak to tam lépe zvládat a dokázat být tím vyjádřením Božské lásky, trvale… 

Odpověď: Být vyjádřením Božské lásky ve hmotě je obrovské mistrovství, každý na své duchovní cestě by měl k tomu směřovat, na tuto otázku se odpovíš sám, až k tomu dospěješ. Zde je ovšem důležité si připomenout, že božská láska v sobě zahrnuje i božskou moudrost,  takže být romanticky božsky láskyplný v přítomnosti například reversní psychické sféry, je poměrně nemoudré.

 

Studium 7. stupně Duchovního učení o Já Jsem

14. srpna 2018

Otázka: ...už nebude existovat zranitelnost, již by bylo třeba ochraňovat“ v situaci, kdy jsou na nás vysílány projekce osobou, která se na nás zlobí, že jí narušujeme její iluzi/šablonu klidu, jenom tím, že jsme jiní, nedržíme se striktně pravidel společnosti, tj. neděláme, co se sluší a patří a ještě navíc nám to takto přijde správné. Kde je tady ta zranitelnost, chuchvalec energií, na kterou se mohou projekce přilepit a způsobit dyskomfort a neprojdou, jak by měly...je to tím, že nemáme “jinakost” pevně ukotvenou? Někdy mi tento typ projekcí nevadí vůbec a někdy je to až fyzicky nepříjemné v energ.poli, ale po vzývaní hned pryč.

Odpověď: Onen "chuchvalec energií" díky němuž se psychické projekce mohou uchytit je vytvořen jednak tím, že tu "odlišnost (jinakost)" nemáme v sobě zcela ukotvenou (jak správně píšeš), např. nám schází dostatečná gnóze získaná praxí, či dostatečná síla víry ve správnost naší "odlišnosti", ale též to bývá způsobeno, že v našem MDN DNA máme ještě více informací od naší rodové linie, které umožňují, aby tyto projekce k nám pronikly a doslova nás energeticky zranily, což se pak projeví i na fyzické rovině. Je to poměrně dlouhá cesta, vlastně téměř celá cesta duchovního vzestupu je o tom. Nejvíce pomáhá znát "kým JSI TY" a kdo ti "druzí" - jak ti, co promítají své projekce na Tebe (ideální je, když znáš jejich povahy :-)), tak slabiny svých předků :-). Pokud co nejhlouběji poznáváme sami sebe, transformujeme své stíny, tím se stáváme čirejšími a pak přichází pomoc z vyšších dimenzí (našich vyšších identit a duševní rodiny), kdy jsi pak během pár vteřin upozorněna na projekci a odrazíš si třeba i se smíchem :-), nedotkne se Tě..

 

Studijní skripta KLÍČE K DUŠI 1. část

29. října 2018

Konstatování: Spis nez dotaz je tohle asi konstatovani: vsimnul jsem si, ze rodice mohou vkladat casti sve duse do deti, darovat jim sve schopnosti, pokud jim dite slouzi jako realizace jejich nenaplneneho zivota. Ve skriptech Klice k dusi to asi nebylo zmineno primo, ale vesmes to vyplyva z kontextu.

Odpověď: S tím vkládáním přání rodičů do dětí je to tak, jak píšeš, a bohužel poměrně rozšířený děj, pokud někdo vstoupí na cestu osobního duchovního rozvoje, měl by si to uvědomit správně již v počátku, neb jinak naplňuje šablony/ideje rodičů :-(.

7. října 2018

Otázka: Tím, že pracujeme s doporučenými technikami ze skript, pomáháme sobě, a pomáháme tím i ostatním, jako např. když tvoříme pomocí Růženců, Reiki, Ki Manny atd.? Co se děje u nich? Když třeba sbíráme kousky naší duše, např. z určitých míst, děje se to samé i u lidí s námi úzce  spojenými, že i oni zcelují svoji duši z míst, kam ji rozptýlili (i když jsou části jejich duše jinde než u nás)?

Odpověď: Pokud pracuješ na získání částí své duševní energie, pracuješ pouze na sobě :-). Povede-li se Ti získat zpět část této energie zpět k sobě od někoho blízkého, jemu obyčejně po malou chvíli chybí, než začne pracovat s tou skutečně vlastní. V hluboké podstatě mu tím pomáháš, ale na úrovni fyzické a duševní reality to může vypadat, že dotyčný se začne měnit, resp. poznáváš ho trošku jinak, než když byl obklopen Tvojí duševní energií.

20. září 2018

Otázka:Jak rozeznám, že se například jedná o působení programu implantátu, když se dostávám do izolace od ostatních nebo zda se jedná o určitou ochranu?

Odpověď: Rozeznáš to taki, že pozoruješ tyto situace a sama se učíš je vyhodnocovat. Pokud se jedná o program implantátu, od izolace napomáhá použití Veca kódů a všech postupů MDN, pokud jde o ochranu, poznáš za určitou chvíli, že se Ti ulevilo :-), že jsi se do té situace nedostala....

Otázka: Např. v sexuální oblasti už mám jasno, že došlo k odpojení části duše.. Kromě afirmace na konci skript (tu jsem zatím nedělala) je potřeba si vědomě projít ty momenty bolesti a traumat s konkrétními lidmi a situacemi z minula, aby se část duše vrátila?

Odpověď: Informace z těchto studijních skript jsou koncipovány tak, abys právě nemusela procházet momenty bolesti a traumat, ty lidi a situace se sice většinou objeví, ale Ty jsi již vědomá, tudíž to prožíváš s odstupem, spíše pozoruješ, nehraješ traumatické hry :-).

Otázka: A jak poznám, že třeba skrze toho člověka z minulosti (který se mi tedˇvrátil) nepůsobí nějaká entita, které by mě skrz jeho neočištěné vědomí chtěla o energii připravit nebo se napojit?

Odpověď: Jakmile začneš provádět ono afirmační cvičení na konci, rozpoznáš to, a mimochodem, většinou skrze tyto lidi působí entita :-), ale tím, že ji identifikuješ, budeš moci situaci snadněji odehrát, budeš vědět, že Ti jde o navrácení části sebe sama :-).

20. září 2018

Otázka: Zrovna jsem se totiž oklepala po studiu Klíče k duši, kdy jsem měla měsíc takové pocity, že opravdu do něčeho narážím a celé okolí mi něco nastavovalo. Jako by mi všemožná témata zase vstupovala do života a jako by se všichni báli, že si chci své kousky vzít zpět. šlo to opravdu až od mých bývalých partnerů, které jsem potkávala a které jsem si v meditacích vybavila, přes pracovní věci a toho, že mě můj táta stále "nechce pustit" až po turbulentní nástup kluků do školy, kdy jsem už "stihla" řešit něco s ředitelem, učitelkami, lektory kroužků včetně místního faráře:)Měla jsem dva týdny úzkostí, jako bych nebyla sama sebou a pocity vzteku a zklamání, že něco nejde, jak by bylo vhodné. A jako by každý jeden zračil něco, co jsem měla opustit,  a nebo naopak přijmout. 
Ale díky meditacím se mi podařilo frekvence ukočírovat  a vždy jsem pak den jenom pozorovala a děkovala, pak se po pár dnech zase vrátila jiná témata abych pak zase zjistila, že za všechno děkuji a že vím, že jednám pro mé nejvyšší dobro. 
Uf, ani nevím, co bych se zeptala, snad jen, jestli je to takhle v pořádku? A jestli mám vzývání ubrat? Dělala jsem je každý den...

Odpověď: co se týká Tvých poznatků po provádění vzývání, doporučuji "ubrat", dělat max. 1 týdně, ať se to zklidní :-), ale je skvělé, že jsi to vnímala, jak popisuješ.

12. září 2018

Otázka : Mě není jasné, jak mohu podvědomě roztrousit části své duše i sociálním a morálním chováním? Znamená to, že pokud se chovám podle určitých morálních nebo sociálních pravidel a vnitřně s tím zcela nesouhlasím, že podvědomě mohu roztrousit části své duše? 

Odpověď: Pokud se chováš podle "sociálních a morálních" pravidel, které s Tebou vnitřně nerezonují (nejsou součástí energie Tvé duše), jdeš tím skutečně sama proti sobě, čímž ztrácíš svoji duševní energii, resp. ji měníš v jinou, která není Tebou. Zde může však nastat i možnost, že se máš naučit rezonovat s určitým společenským či morálním pravidlem (povětšinou to platí však pro lidi na začátku cesty osobního duchovního rozvoje), například moudrý soucit, laskavost a další psychologické aspekty fyzické reality. 

24. srpna 2018

Otázka: Je do kauzálního těla zaznamenáváno pouze vykonané dobro, které je již manifestovaným projevem vysokého stupně Božského vědomí nebo se tam započítavají i ty pozemsky dobré skutky, přesto vykonané s vědomím duality? 

Odpověď: Pozemské dobré skutky, které lze kvalifikovat i z vyššího pohledu „jako dobré“, se samozřejmě zaznamenávají též do kauzálního těla, neboť i první tři dimenze jsou součástí Stvoření Nejvyššího Zdroje, a tím i součástí našeho kauzálního těla.

Otázka: V těchto skriptech jsem se poprvé setkal s výrazem “monádický plamen”. Co prosím znamená a jaká je jeho souvislost s monádou? 

Odpověď: Monádický plamen představuje 8D základní monádický proud (Ectrony/elektrony Hustoty 3), jeho souvislost s monádou je velká J, neboť právě skrze tento proud jsme s ní spojeni.

Otázka: Jaké jsou důsledky neuznání vyšší částí vědomí např. v kruhu blízkých osob? Pokud blízký člověk je brán pouze jako inkarnovaná identita, znamená to, že je zařazován pouze do určitého omezeného rámce, jeho pole je zahlcováno omezujícími energiemi a projekcemi, jeho skutečný potenciál je přehlížen a vlastně se tímto šablonováním dochází až k jisté formy “černé magie”? 

Odpověď: Odpoveď na tuto otázku nabízí známa afirmace z duchovního učení o Já Jsem: „JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ V .....“. Pokud ji začneš používat, poznáš zcela jistě, jaké spojení má dotyčný člověk ve vyšších sférách, například, co brání projevení jeho vyšších částí vědomí. Zde ve fyzické realitě jsme všichni „jenom inkarnované identity“ :-) , ale je na každém z nás, zda se nám povede přitáhnout a zvědomit vyšší části nás samotných. Nelze však uznávat např. v člověku posedlém démony jeho vyšší vědomí, které je prostě odřízlé od „inkarnované identity“. Pokud máš problémy s tím, že někoho „šablonuješ“, doporučuji používat afirmaci shora uvedenou, či též „POUZE BŮH V TOM ČLOVĚKU JEDNÁ A TO LIDSKÉ MĚ NEZAJÍMÁ“...Samozřejmě, vidět v člověku pouze to nejvyšší je mistrovství, ale i známí duchovní mistři se snažili ve svých žácích vidět co nejvíce právě jejich stíny, aby je mohli vyvolat na povrch a zpracovat.


Otázka: V kapitole “Vliv myšlenek na zbarvení duše” - píšeš, že silné vnitřní světlo, které duchovně pracující vyzařuje bývá absorbovánáno jinými dušemi nacházejícími se uvnitř sféry jeho energetického vlivu. Tzn. Že ta barevná frekvence, která je u duchovně pracujícho nejvíc převažující je i aspektem, který svoji prací pomáhá probouze a zabudovat do duší v okolí nejvíce, že? A naopak, pokud si duchovně pracující neudrží dostatečné frekvence, ochranu, tak vlastně ostatním duším v okolí ještě “přikládá” k tíži.. To by i poukazovalo na to, v čem je naše práce tak důležitá a jak je podstatné jednat tak, abychom si nejvíce udrželi vnitřní mír harmonii. Protože jen tak jsme schopni prozařovat a pozvedávat okolí.. 

Odpověď: Ano, přesně tak.... Vnitřní světlo zabarvené barvou duše a vyzařováno do okolí má klíčový vliv na to, jak se cítí duše v našem okolí... Je ale jasné, že například zcela temná duše se v blízkosti člověka, který je proláskován božskou láskou, nebude cítit „dobře“ :-), spíše uteče, či se vůbec k tomu člověku nepřiblíží....Právě proto i když jsme skutečně prozářeni a v klidu, můžeme být velkým zdrojem neklidu u ostatních :-)...

Otázka: Co když mám sen pohlavního styku s člověkem, kterého nemiluji a je i negativní, má to stejný dopad, z hlediska natahování temných energií, jako by tomu bylo, kdyby k tomu došlo na úrovni 3D? 

Odpověď: Může tomu tak být a též nemusí... Můžou být mezi vámi nevyřešené karmické lekce, které se nyní odehrávají „pouze“ ve snu (astrální rovina), nebo to může být pouze touha onoho člověka po Tobě a Ty ji ve snu zachytíš. Povětšinou se jedná o nevyřešenou karmickou lekci, takže „není co nového natahovat“, pokud se nejedná o cílený astrální útok se sexuálním podtextem, k čemuž dochází ale méně často.

Otázka: Může dojít k tomu, že je duševní energie odevzdána i vůči egrogorům? Např. Ztožnění se s fandění oblíbenému týmu na stadionu, skupině na koncertu, ale třeba i s firemními hodnotami apod. 

Určitě ano J, u všeho co jmenuješ tomu tak je... Stejně tak u různých závislostí (např. i na sladké, alkohol, sledování seriálů atd.).

Otázka: Docela mě překvapila informace, že meditace slouží nejen k posílení spojení se svoji duší, JJP, NBZ, ale že je za tím i potřeba dobíjet své energetiké pole, které je vlivem ztráty části duše neúplné. To mně dalo nový pohled významu slova “celistvost”. Celistvost v tomto chápání i znamená, že mé energetické pole je vlastně celé z hlediska žádných nechybějících částí duše..?

Odpověď: Tak zde jsi mě překvapil zase Ty :-), domnívala jsem si, že to víš, resp. pociťuješ po meditaci, ale je skvělé, že se ptáš, odpověď zní „ano“, je dobré si uvědomit že „energie“ znamená myšlenky a emoce naší duše, kterou nemají pouze ty bytosti, které se nikdy do fyzické oktávy neinkarnovaly. Energetické pole duše se musí sjednotit s energií vnitřní životní jiskry (semenného atomu), to je princip vzestupu....

Otázka: A např. Astrální touhy, programy ega a matrixu, které dotyčného ovládají, poukazují, na chybějící části, neboť onu celistvost se snaží doplnit z “venku” nefunkčním způsobem. V kontextu s celistvostí si ale i uvědomuji, že vlastně i daná bytost je v plné celistvosti vyjádřením integrace všech 1728 svých identit, které postupně spojuje napříč harmonickými vesmíry a časovými kontinuii. Přičemž každé te identitě může kousek duše chybět a bytost na cestě duchovního vzestupu tedy integruje jak své další identity, tak i jim chybějící různé části duše. Nebo je to trochu jinak?  

Odpověď: Je tomu přesně tak, jak píšeš... Právě z toho důvodu nám život nabízí karmické lekce, abychom nalezli sami sebe – tedy části své duše, které jsme „jindy“ odevzdali, například pod vlivem strachu, nevědomosti, zamilovanosti atdl...


Otázka: V dosti mezilidských vztazích se často děje, že ego jednoho se snaží mít navrch nad druhou osobou. Takové jednání karmicky zatěžuje danou osobu. Tak jak chápu, v mnoha případech karmu vytvářející jednání často jde ruku v ruce s energetickou výměnou mezi dušemi. Napadá mě, jestli není takové chování vyvoláváno na nějaké skryté úrovni deformovanou snahou ega získávat právě část duševní energie druhého? Tím druhého svým způsobem dostat pod svoji nadvládu a kupit takto pocit falešné moci. 

Odpověď: I toto jsi pochopil naprosto dokonale, v tzv. „boji o moc“ jde o energii dalších lidí :-), obvyklé formy získávání jsou zastrašování, ovládací programy, ale i lítost, zamilovanost atd....


Otázka: Ve skriptech položená otázka, jestli NBZ neopomenul přidat konečnou bezpečnostní vrstvu, aby nedocházelo ke ztrátám části duše, se zdá bez přímé odpovědi? Snažil jsem se na ni odpověď najít. Došel jsem k tomu, že je za tím to, že pouze pokud se bytost dokáže stát Jeho plným vyjádřením, kdy její veškeré jednání je projevem bezpodmínečné lásky a ctění Zákonu Jednoho, bude si schopna uchovat svoji celistvost, bez nutnosti oněch bezpečnostních vrstev. Je to přeci láska sama, která je tou silou, která drží jednotlivé částečky pohromadě. A pokud ona láska či naše jednání v nás není, je jejich struktura nestabilní a snadno dochází ke ztrátě.. 

Odpověď: Ano, odpověděl jsi si na otázku skvěle :-), pokud bychom měli onu bezpečnostní vrstvu, odpadla by možnost zkušeností se svobodnou volbou i v nižších dimenzích Stvoření Nejvyššího Zdroje. Tuto bezpečnostní vrstvu získáváme skrze magnetický aspekt soudržnosti (lásky) k životu a jeho vyjádření v našem každodenním konání, prostém sobeckosti. 

6. srpna 2018

Otázka: Pokud v minulosti v důsledku svého nezpracovaného záchranářství k někomu odevzdám část své duše, je možné, seč jsem již tento program odhalila a vědomě pracovala na jeho rozpuštění, že v důsledku toho, že část mé duše je stále připoutaná k té osobě se může při setkání s ní spustit tzv. autopilot:-) neb u něj je část mé duše a k němu ode mne frčí energie a u mě se to projevuje jako oslabení a divím se, co se se mnou děje, pátrám po tom, kde se stal omyl, ale v podstatě došlo k samo-spuštění v důsledku toho, že část mé duše je stále ještě u dotyčné osoby.

Odpověď: Zde je klíčové, abys rozpoznala, zda jsi již správně zvládla karmickou lekci s touto osobou (uvědomění, že jsi byla "přílišná záchranářka se zahrnuje do onoho rozpoznání), ale též může jít o to, že ta osoba Ti v minulých časech (či inkarnacích) pomohla, a Ty jsi ji pomáhala nyní, ale svojí pomoc jsi neukončila, tudíž energie Tvé duše k ní proudí již "nadbytečně"... Obecně se to dá poznat, že pokud je mezi vámi nevyřešená karmická lekce, energie Tobě neubývá, pouze skrze Tebe proudí.

Otázka: Ještě se chci zeptat nebo si spíš potvrdit....když je u někoho připoutána část mé duše a ten dotyčný zemře nic se na připoutání mé duše nemění :-)..je tam stále uvíznutá.

Odpověď: Pokud máš s tou osobou nevyřešený vztah, tak ano, je to tak... Chce to v sobě odstranit nízké energie (lítost, vztek, strach, odsuzování) vůči té osobě, formou odpuštění, a to skutečného, hlubokého, a propustit tu osobu, nechat v sobě pouze ty krásné vzpomínky, které jsi třeba s ní zažila...

 

Studium semináře 13. stupně Duchovního učení o Já Jsem

22. září 2018

Otázka: Kdyz si stvorime noveho ducha na soucasne urovni tak z krze nej zase rostu a on se vyviji se mnou a pak na dalsi urovni stvorime noveho a zase rosteme a jeli tomu tak tak toho stavajiciho musime opet nechat zemrit neboten duch na stavajici urovni on uz s nami neroste?

Odpověď: Bráno analytickou myslí, je tomu skutečně tak, ale v duchovní praxi je to trošku složitější, neb jen málokomu se povede zcela rozpustit to staré vědomí (ducha, šablonu), protože ono by vlivem přísunu nových vyšších energií chtělo růst a sílit též, ale ty skutečně vysoké duchovní energie ho spíše rozpouštějí, takže v tomto momentě začne obvykle docházet k určité "dichotomii", kdy člověk na duchovní cestě "chce dále", ale nechce se zbavit toho zdánlivě ověřeného :-). Každopádně každý stupeň vědomí (tedy onen "duch") v nás zanechá určitý dotyk, rezonanaci, z níž je potřeba si vybrat ten správný tón zvuku a paprsek světla, který naše duše v této inkarnaci měla za úkol získat....

12. září 2018

Otázka: Jestli jsem to pochopila spravne tak nez vsechny ty duchy ze sebe dostanem tedy ze je nechame zemrit tak pri meditaci a jake koli cinosti duchovni je treba se vedome od techto ducu odpojit aby jimi neprotekalo svetlo a mi je nezivili?

Odpověď:  ano, odpovídáš si správně, je vhodné se snažit u meditace vědomě se odpojovat od těchto  námi vytvořených "duchů", abychom je neenergetizovali, je však též pravdou, že ne vždy se nám to povede, je to vlastně součást celé naší duchovní cesty, stát se více "sami sebou", tedy tím, kým skutečně jsme (někdy to trvá nespočet inkarnací, než k tomu dojdeme...).

 

Studium semináře 12. stupně Duchovního učení o Já Jsem

6. srpna 2018

Otázka: Jako byste se dívali na bublinu, jako byste pohlíželi na fata morgánu, jestliže takto lidé pohlížejí na svět, Král smrti je nespatří. Kdo je to Král smrti ?

Odpověď: Název "král smrti" je používán šetrně pro satanské síly, nebo-li síly hmotné reality... Tudíž, tato metafora znamená, že pokud se budeme na fyzickou realitu dívat vyššími smysly, shledáme vyšší význam bytí, než je zde prezentován "králem smrti" - tedy Satanem, pokušitelem a on nad námi ztratí moc (viz příběh o Mistru Jeshuovi v poušti, kdy byl zkoušen "králem smrti"...

červenec 2018

Otázka: V podstatě mechaniční vědomí je vše co je stvořeno myslí antikrista, co vychází z oddělenosti, sebestřednosti, bezohlednosti, duality, potřeby vyvyšovat sebe, všechny ty šablony a rámce, které nás mají držet v zajetých programech ať se tváří sebenormálněji (rodina, kariéra, počítačové hry, internet, výkonostní sport), ale i rádobyduchovní jako zkostnatělé náboženství či rádobypomáhající medicína, která se na léčení dívá jen z omezeného úhlu pohledu? Vlastně je to vše, co je omezující a čím neproudí Boží moudrost, síla a láska a není projevem Božského tvoření? Pokud někde skrze mechanizační vědomí jede, tak jelikož je v určité šabloně či egregoru, svoji energii mu tak odevzdává a tím touto energii žíví odpourčí síly..

Odpověď: Mechanizační vědomí označuje vše, co lidi ovládá skrze různé šablony, kdy lidé dělají něco "co se sluší a patří" a nikoliv to, jak to cítí... Můžeš mít skvělou kariéru, pokud Tě naplňuje to, co vykonáváš, v mechanizačním vědomí se nacházíš však tehdy, když kariéru děláš kvůli svému egu, jen kvůli penězům - prostě děláš to "mechanicky" a nikoliv ze své duše. Zrovna tak může být lékař klasické medicíny méně "mechanický", pokud se snaží pacientům skutečně pomoci, než například kněz či léčitel, kteří to dělají kvůli penězům či z důvody "upevnění šablony" v níž se bezpečně nacházejí... Boží síla a moudrost proudí skrze duše lidí, tudíž záleží vždy na prvotním motivu jakékoliv činnosti, a ano, jinak pak odevzdávají lidé energii egregorům či odpůrčím silám....

Otázka: Jste-li dobří ( v lidském smyslu toho slova ), brání vám to vstoupit na "nebesa." Kdy jsem dobrý ? Já si myslím, že jsem dobrý, ale soused si myslí, že je dobrý v úplně jiném chápání. Obyvatel vesnice má jistě jiné chápání co je dobré, od obyvatele města. Evropan úplně jiné chápání dobra než obyvatel Afriky, Indie, Číny. Indián v pralese jistě má jiné chápání - jsem dobrý - třeba od sportovce. Kde je hranice, kdy jsem dobrý, kdy méně dobrý a kdy nedobrý? To, co já považuji za dobré, jiný považuje třeba za nedobré. Je to podle mého soudu ? Nebo podle toho, jak to určí politici zákonem ? Je jasné, že musí být společensky stanovené hranice pro tento svět, aby byly nějaká pravidla pro soužití. Ale to neřeší podstatu. A kdy jsem dobrý podle vyšších zákonů ?

Odpověď: V tomto textu i ve vyšším kontextu obecně to znamená, že pokud se snažím být "dobrý" z důvodu připoutanosti k objektu (partner, soused, kolega, rodina) a splnění jejich předpokladů "dobrého člověka, partnera, rodiče" a jdu proti svým niterným pocitům a hlavně proti svému vnitřnímu světlu, nejsem "dobrý" v kontextu své životní cesty. S tím souvisí i aspekt moudrosti a lásky, neb pokud bych například v muslimské zemi začala vzývat Ježíše, jsem "nemoudrý", tudíž i "nedobrý"....

Otázka: Jak z toho ven? Jak to mohu překročit ? Věčný přítomný okamžik. Ale ten není ani přítomnost v našem chápání času, jak dále píšeš. Jediným věčným prvkem v tomto světě formy je Řeka života.

Odpověď: okud se nám povede co nejvíce udržet pozornost ve svém nitru, překračujeme dualitu, jedná se samozřejmě o stupně (vzestup energie Kundalini po jednotlivých čakrách), kde máme dosáhnout spojení polarity magnetické a elektrické, čímž vzniká "O" obohacená naší osobní zkušeností. Na stupni (psychicko-energetickém centru, čakře), kde se nám to povede, jsme dualitu již překročili....Vyšší moc nám poskytne ještě pár zkušebních lekcí, ale "jsme z toho venku" :-). Věčný přítomný okamžik není "přítomnost" jak ji chápe naše analytická mysl. Představuje z lineárního pohledu "minulost, momemt, kdy si sami sebe uvědomujeme, i potencionální budoucnost". Pokud jsme spojeni s proudem "Řeky Života", nebo-li jsme spojeni sami se svým nejniternějším "já", jež je součástí proudu energie-frekvencí z Nejvyššího Zdroje, daří se nám naplňovat naší skutečnou osobní životní cestu", na níž nás to sice občas hodí na jeden či druhý břeh polarity, ale rychle si to uvědomíme (poučeni z minulosti a spojeni sami se sebou) a tak zůstáváme v onom klidném, ale přesto tvůrčím a stále proudícím toku energie.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 21.01.2019