Reiki centrum Praha

BLOG

 

Otázky a odpovědi - studium semináře KI MANNA

14. srpna 2018

Otázka: Pokud se ošetřuji energií KI-MANNA a provádím např. ráno práci se symbolem, tak jak je uvedeno v úvodu skript pro zahájení práce s touto energií, kde je uvedeno, že se záměrem vstřebáváme části své duše, tak je to podpůrná práce na naše scelení a vlastně, když potom požádám o vibraci a barvu, dochází?- k ozdravení i těch příjmutých částí duše, které ještě určitou dobu mohou v důsledku např. delšího odložení stagnovat a i těch, co jsme vyzvedli v meditaci z jejich úkrytu.

Odpověď: Ano, v podstatě si odpovídáš správně v druhé části této otázky, jedná se o podpůrnou práci, použiješ-li správně postup frekvencí Ki-Manny, menším blokem je však to, že pokud Ti schází určitá duševní energie, ani symbol Ti nepomůže ukázat správnou frekvenci (barvu), nebo Ti ji ukáže, ale Ty na ni prostě "nedosáhneš", též se stává, že část této duševní energie byla a je z hlediska lineárního času "dlouho" u někoho jiného, tudíž nemáte vzájemný "signál". K tomu je právě určeno ono silné afirmační vzývání na konci pracovních skript Klíče k duši, tedy mimo jiné, abyste se vzájemně uslyšely :-)

Otázka: Tudíž pokud to chápu správně, je to jedna z léčebných metod na tuto integraci, ale zároveň i na paralelní životy. Tam též  žijí  naše části duší? Nebo jsou to jen jak bylo uvedeno v jedněch skriptech jen na "exkluzivní" výtvory.

Odpověď: Postup z Ki-Manny je mimo jiné určen i na paralelní životy našich "exkluzivních výtvorů".

Otázka: A pokud si požádám a přijde mi určitá vibrace a sní barva, či více barev tak, tak to může ukazovat , v které dimenzi měla duše problém, např. 4vibrace=4dimenze a barva, chybějící aspekt paprsku? a pak to vysvětlení ve skriptech /popisek/ vlastně doplňuje na co je třeba se i zaměřit dál?

Odpověď: Pokud vidíš symbol Ki Manny v určité barvě, naznačuje Ti, jakou frekvenci je potřeba doplnit (někdy se může jednat i o frekvenční pásmo nad problematickou dimenzí). To vysvětlení ve skriptech jednak doplňuje, na co je třeba se zaměřit dál, ale též hlavně to, co jsi opomíjela (či Tvá rodová linie).

 

Otázky a odpovědi - studium Afirmačních textů LÁSKY K SOBĚ

3. září 2018

Otázka: Když odvrátíme pozornost od hmoty, začne se rozpadat”. Tím “odvrácením” je myšleno, že neuletím pozorností/životem úplně mimo ni, neuteču z ní, ale že vezmu hmotě její důležitost, vystoupím z duality a začnu v ní Božsky tvořit a projevovat duchovní vědomí? 

Odpověď: Pokud jsi ve fyzickém vtělení, nemůžeš „uletět“ životem mimo hmotu :-), pouze Tvá pozornost je zaměřená více na „vědomí“ za hmotou, tudíž důležitost hmoty se začíná rozpadat.

Otázka: - Pokud se začneme slaďovat s Boží vůli, napadlo mě zda-li to narůstající vědomí, nebude působit samo o sobě jako “magnet” pro ty často odstrčené či zapuzené části duševní energie? Věřím, že, minimálně ty větší vědomé části, budou schopni cítit ten růst vědomí v bytosti, touhu po celistvosti a do všech stran vyzařovanou Božskou lásku, která je bude byť i nejmenovitě, svolávat a budou samy schopny odpustit a v touze po celistvosti se navrátit zpět k majoritě duševní energie. Jsou i ty odstrčné části vědomí schopny toto vnímat a sami přesáhnout své minulé volby pro znovunalezení celistvosti? Nebo se jedná o úplné odpojení a musí být touhou po přijetí zcela vědomě zacíleny? V refrénu vzývání jsem si následně všiml větičky: “Miluji své Já na všech úrovních svého vědomí, čímž se duše má zářivá VŠUDE a NAVŽDY zacelí”. Takže tomu věřím, že to tak je  

Odpověď: Začneme-li se vědomě slaďovat s Boží vůlí, což je vlastně i vůle našich vyšších částí vědomí, dostáváme větší příležitosti, jak ty zapuzené a odstrčené části duše začlenit. Nejedná se přímo o magnet, ale o větší nabídku od života  - větší možnost vědomého přijetí těchto částí, což znamená, že situaci, kdy jsme tyto části duše odstrčili, vědomě pochopíme a změníme za jiné rozhodnutí. Ta věta z Afirmačního vzývání v sobě zahrnuje výše popsané – tedy že přijmeme sami sebe i v oné stinné roli (kdy jsme vědomě odstrčili či zapudili část sebe), prosvětlíme to uvědoměním a poté začleníme tuto duševní energie do sebe sama již jiným – moudrým způsobem, jenž je v souladu s našim vyšším vědomím a tím i boží vůlí.

Otázka: Mají i kolektivy duší - monády, svůj specifičtěji určený Božský plán, stejně jako jednotlivé duše? 

Odpověď: Ano, je tomu tak, jednotlivé duše, jež jsou součástí své skupiny duší (monády), mají specifický božský plán – a platí to i obráceně :-), jinak by se jednalo o klony :-).

Otázka: Předpokládám, že duchovně pracující, kteří mají oproti běžným lidem, výrazně větší energetické pole, tak v případě nedokonalých myšlenek napuštěných ještě tomu odpovídajícími pocity, i výrazně více deformace ve hmotné sféře? 

Odpověď: Pokud někdo skutečně „duchovně“ pracuje, nemůže mít nedokonalé myšlenky, neboť svojí duchovní činností je transformuje. Tvá otázka se týká spíše osob, jejichž vědomí se pohybuje v psychické sféře (nižší astrální vrstva), tudíž se nejedná o duchovní práci, ale o rozvoj psychických sil bez duchovního základu. Tito lidé mohou mít deformace v hmotné sféře, ale též nemusí, neboť psychickou energií manipulují svůj život k zdánlivě „lepšímu“ výrazu ve fyzické realitě.


Otázka: Říkali jsme si, že inkarnovaná identita vzniká mezi víry magnetické Nethra a elektrické Hallah merkaby, které se točí rychlostí 11 2/3 a 33 1/3. Nějak si nemohu srovnat s informací, že rozdíl mezi muži a ženami v poměru elektrické/magnetické je jen nějaké malé procenťíčko? Né, že bych vám ženám nechtěl dopřát , ale myslel jsem, že ty rozdíly v elektrické a mangentické polaritě jsou u mužů a žen daleko větší - na úrovni výše uvedeného poměru. A pak v antičásticovém vesmíru je to u našich identit naopak. 

Odpověď: Stále jsi nepochopil princip „magnetické“ a „elektrické“ polarity, tudíž nelze kvalifikovaně odpovědět na tuto Tvojí otázku....

Otázka: Teď nejvíc zapeklitá otázka . Jak je to s našimi pohlavími, resp. rovnováhou elektrické/magnetické energie u našich vyšších identit, ve vyšších úrovní Hustot? Řekl bych, že je-li někdo inkarnovaný jako např. žena, je i na úrovni HU-2, HU-3, HU-4 jistá polarizace ve prospěch magnetické energie? Na druhou stranu jsem si myslel, že naše JJ Přítomnost má elektrickou/magnetickou energii v rovnováze. Či naše jiskřička při svém zrodu má převahu jedné z energií? Když jsem nad tím rozmýšlel tak též např. Andělé, Archandělé jsou sice androgenní, přitom bych ale řekl, že např. Michael má převahu mužské/elektrické energie a kor, když má svůj dvojplamen. 

Odpověď: Polarita existuje od prvního zrození v nejvyšších dimenzích, jen není taková, jak si ji představujeme zde ve fyzické realitě. A znovu opakuji, že je důležité abys pochopil skutečný princip polarity magnetické a elektrické (v těchto posledních textech je naprosto jasně popsaný).

Otázka: Chápu, že jako muž/žena máme dokonale projevit sami sebe, svou jedinečnou duši v té verzi, jak píšeš. Jako muž mě baví vymýšlet nové věci, tvořit ať již na jakékoliv úrovni (v práci, doma), ale můj 3D život je v nějakém stavu a tedy i do něj patří, že z tohoto pohledu "na muže" relativně dost strávím času i tím, že vařím, vytírám, peru, žehlím apod. Naopak, že bych toužil po sezení někde v managementu, trávil čas podnikám a honbou kariéry mě už neláká. Třeba se mýlím, ale přesto si nepřipadám kvůli tomu a že trávím čas i dost domácími prácemi, jako “žena”. Ať dělám cokoliv, snažím se do toho vnášet duchovní vědomí, dělat to s láskou, být tím Počátkem i Koncem. Tím přeci poté, pokud se to podaří, každá činnost se stává “elektricky” nabitou, ne? Aneb onen 3. Aspekt MDN vědomí (udržování rovnováhy magnetické a elektrické polarity v každenním životě 33 1/3 eletrické a 11 2/3 magenetické). Tak snad mně neřekneš, že si mám sehnat uklízečku... 

Odpověď: Opět je potřeba lépe porozumět polaritám, Tvé otázky vyplývají z nepochopení základu. Nelze považovat za práci  elektrické polarity sedět v managmentu, podnikáním ...Elektricky „nabitou činností“ je to, s čím plně rezonujeme, čím jsme skutečně „sami sebou“, tedy tím „JÁ JSEM“, ČÁSTEČKOU SVĚTLA NEJVYŠŠÍHO ZDROJE V JEHO ČINNOSTI. 

Otázka: Co si také nemohu úplně srovnat, v rámci tohoto časového kontinua jsou inkarnované 2 identity, jedná v částicovém, druhá v antičásticovém vesmíru, což je onen “bájný dvojplamen”. Chápu, že je úroveň Addondra Eckasha semenného plamene s nábojem 360 stupňů, která se pak dělí na ETORA a AdOR-A plameny, což představuje již polarizaci. Což, pokud to zjednoduším, pokud to chápu správně, je onen částicový a anti-částicový vesmír, minimálně pak na nějaké nižší úrovni (Le-eTOR-A Tri Veca semínko a Le-AdOR-A Tri-Veca semínko). Chápu, že onen “nulák”-gnóza vzniká spojením + a - částice, stejně jako, že se snažíme spojit s našimi částmi z antičásticového vesmíru. Ale jak je možné, že naše identita z antičásticového vesmíru může zde ve 3D objevit vedle nás jako onen bájný dvojplamen? Přitom i v naší skupině jsou takové případy  Chápal jsem, že ona identita v antičásticovém vesmíru je pořád jednou z našich identit, kterou jednou do sebe integrujeme v rámci svého duchovního růstu a že dvojplamen je vlastně jiskra-dvojče zrozená s tou mojí ve stejný moment a která má též svých 1728 identit…? 

Odpověď: Stává se to vzácně, pokud scénář Nejvyššího Zdroje a režiséři vyšších dimenzí uznají za vhodné, že „bájný dvojplamen“ se zde má mimořádně inkarnovat společně.  A ano, Tvé „dvojče „ má též svých nejméně 1728 identit (je jich samozřejmě více u tebe i u něj, pokud budeme přesní a přidáme do toho odpovídající časové vektory :-)).

Otázka: Měl bych jednu víc osobní otázku. Obzvláště v práci se mně nedaří být každý den trvalým vyjádřením Božské lásky, ač bych moc rád... Jsou dny, kdy se mně ráno nepodaří úplně dokonale “nahodit" či někdy příjdu do práce a jako by mně na záda spadl pytel cementu. Cítím velké sevření, snažím se tomu nepodlehnout, afirmuji, snažím se procítit kým Já Jsem, ale kolikrát je to jako bych bouchal do zavřených vrat. Pak třeba po několika hodinách se to podaří, někdy až odchodem domů. Vím, že mám v sobě oblasti, které nejsou v kontextu prací dokonale očištěné, že se mně stále částečně drží snaha/potřeba si tu práci udržet (úvěr na bydlení), mít věci v ní pod kontrolou, což mně milosrdný NBZ boří a kolikrát v mysli stvořím myšlenky, které následně jsou živnou půdou pro mířené psychické projekce kolegů. Někdy mně to připadá, jako by ta černá díra byl i nad tou firmou samotnou a dává mně to tam kolikrát dost energeticky zabrat. I tak tam do té práce chodím a dělám ji rád. Díky působení tam vidím, na čem všem ještě musím zapracovat a jak i ty lidi se kolikrát o kousíček postupně mění. Přesto, bylo-li by to možné, bych velmi vděčen za jakoukoliv radu, jak to tam lépe zvládat a dokázat být tím vyjádřením Božské lásky, trvale… 

Odpověď: Být vyjádřením Božské lásky ve hmotě je obrovské mistrovství, každý na své duchovní cestě by měl k tomu směřovat, na tuto otázku se odpovíš sám, až k tomu dospěješ. Zde je ovšem důležité si připomenout, že božská láska v sobě zahrnuje i božskou moudrost,  takže být romanticky božsky láskyplný v přítomnosti například reversní psychické sféry, je poměrně nemoudré.

 

Otázky a odpovědi - studium 7. stupně Duchovního učení o Já Jsem

14. srpna 2018

Otázka: ...už nebude existovat zranitelnost, již by bylo třeba ochraňovat“ v situaci, kdy jsou na nás vysílány projekce osobou, která se na nás zlobí, že jí narušujeme její iluzi/šablonu klidu, jenom tím, že jsme jiní, nedržíme se striktně pravidel společnosti, tj. neděláme, co se sluší a patří a ještě navíc nám to takto přijde správné. Kde je tady ta zranitelnost, chuchvalec energií, na kterou se mohou projekce přilepit a způsobit dyskomfort a neprojdou, jak by měly...je to tím, že nemáme “jinakost” pevně ukotvenou? Někdy mi tento typ projekcí nevadí vůbec a někdy je to až fyzicky nepříjemné v energ.poli, ale po vzývaní hned pryč.

Odpověď: Onen "chuchvalec energií" díky němuž se psychické projekce mohou uchytit je vytvořen jednak tím, že tu "odlišnost (jinakost)" nemáme v sobě zcela ukotvenou (jak správně píšeš), např. nám schází dostatečná gnóze získaná praxí, či dostatečná síla víry ve správnost naší "odlišnosti", ale též to bývá způsobeno, že v našem MDN DNA máme ještě více informací od naší rodové linie, které umožňují, aby tyto projekce k nám pronikly a doslova nás energeticky zranily, což se pak projeví i na fyzické rovině. Je to poměrně dlouhá cesta, vlastně téměř celá cesta duchovního vzestupu je o tom. Nejvíce pomáhá znát "kým JSI TY" a kdo ti "druzí" - jak ti, co promítají své projekce na Tebe (ideální je, když znáš jejich povahy :-)), tak slabiny svých předků :-). Pokud co nejhlouběji poznáváme sami sebe, transformujeme své stíny, tím se stáváme čirejšími a pak přichází pomoc z vyšších dimenzí (našich vyšších identit a duševní rodiny), kdy jsi pak během pár vteřin upozorněna na projekci a odrazíš si třeba i se smíchem :-), nedotkne se Tě..

 

Otázky a odpovědi - studium pracovních skript KLÍČE K DUŠI 1. část

12. září 2018

Otázka : Mě není jasné, jak mohu podvědomě roztrousit části své duše i sociálním a morálním chováním? Znamená to, že pokud se chovám podle určitých morálních nebo sociálních pravidel a vnitřně s tím zcela nesouhlasím, že podvědomě mohu roztrousit části své duše? 

Odpověď: Pokud se chováš podle "sociálních a morálních" pravidel, které s Tebou vnitřně nerezonují (nejsou součástí energie Tvé duše), jdeš tím skutečně sama proti sobě, čímž ztrácíš svoji duševní energii, resp. ji měníš v jinou, která není Tebou. Zde může však nastat i možnost, že se máš naučit rezonovat s určitým společenským či morálním pravidlem (povětšinou to platí však pro lidi na začátku cesty osobního duchovního rozvoje), například moudrý soucit, laskavost a další psychologické aspekty fyzické reality. 

 

24. srpna 2018

Otázka: Je do kauzálního těla zaznamenáváno pouze vykonané dobro, které je již manifestovaným projevem vysokého stupně Božského vědomí nebo se tam započítavají i ty pozemsky dobré skutky, přesto vykonané s vědomím duality? 

Odpověď: Pozemské dobré skutky, které lze kvalifikovat i z vyššího pohledu „jako dobré“, se samozřejmě zaznamenávají též do kauzálního těla, neboť i první tři dimenze jsou součástí Stvoření Nejvyššího Zdroje, a tím i součástí našeho kauzálního těla.

Otázka: V těchto skriptech jsem se poprvé setkal s výrazem “monádický plamen”. Co prosím znamená a jaká je jeho souvislost s monádou? 

Odpověď: Monádický plamen představuje 8D základní monádický proud (Ectrony/elektrony Hustoty 3), jeho souvislost s monádou je velká J, neboť právě skrze tento proud jsme s ní spojeni.

Otázka: Jaké jsou důsledky neuznání vyšší částí vědomí např. v kruhu blízkých osob? Pokud blízký člověk je brán pouze jako inkarnovaná identita, znamená to, že je zařazován pouze do určitého omezeného rámce, jeho pole je zahlcováno omezujícími energiemi a projekcemi, jeho skutečný potenciál je přehlížen a vlastně se tímto šablonováním dochází až k jisté formy “černé magie”? 

Odpověď: Odpoveď na tuto otázku nabízí známa afirmace z duchovního učení o Já Jsem: „JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ V .....“. Pokud ji začneš používat, poznáš zcela jistě, jaké spojení má dotyčný člověk ve vyšších sférách, například, co brání projevení jeho vyšších částí vědomí. Zde ve fyzické realitě jsme všichni „jenom inkarnované identity“ :-) , ale je na každém z nás, zda se nám povede přitáhnout a zvědomit vyšší části nás samotných. Nelze však uznávat např. v člověku posedlém démony jeho vyšší vědomí, které je prostě odřízlé od „inkarnované identity“. Pokud máš problémy s tím, že někoho „šablonuješ“, doporučuji používat afirmaci shora uvedenou, či též „POUZE BŮH V TOM ČLOVĚKU JEDNÁ A TO LIDSKÉ MĚ NEZAJÍMÁ“...Samozřejmě, vidět v člověku pouze to nejvyšší je mistrovství, ale i známí duchovní mistři se snažili ve svých žácích vidět co nejvíce právě jejich stíny, aby je mohli vyvolat na povrch a zpracovat.


Otázka: V kapitole “Vliv myšlenek na zbarvení duše” - píšeš, že silné vnitřní světlo, které duchovně pracující vyzařuje bývá absorbovánáno jinými dušemi nacházejícími se uvnitř sféry jeho energetického vlivu. Tzn. Že ta barevná frekvence, která je u duchovně pracujícho nejvíc převažující je i aspektem, který svoji prací pomáhá probouze a zabudovat do duší v okolí nejvíce, že? A naopak, pokud si duchovně pracující neudrží dostatečné frekvence, ochranu, tak vlastně ostatním duším v okolí ještě “přikládá” k tíži.. To by i poukazovalo na to, v čem je naše práce tak důležitá a jak je podstatné jednat tak, abychom si nejvíce udrželi vnitřní mír harmonii. Protože jen tak jsme schopni prozařovat a pozvedávat okolí.. 

Odpověď: Ano, přesně tak.... Vnitřní světlo zabarvené barvou duše a vyzařováno do okolí má klíčový vliv na to, jak se cítí duše v našem okolí... Je ale jasné, že například zcela temná duše se v blízkosti člověka, který je proláskován božskou láskou, nebude cítit „dobře“ :-), spíše uteče, či se vůbec k tomu člověku nepřiblíží....Právě proto i když jsme skutečně prozářeni a v klidu, můžeme být velkým zdrojem neklidu u ostatních :-)...

Otázka: Co když mám sen pohlavního styku s člověkem, kterého nemiluji a je i negativní, má to stejný dopad, z hlediska natahování temných energií, jako by tomu bylo, kdyby k tomu došlo na úrovni 3D? 

Odpověď: Může tomu tak být a též nemusí... Můžou být mezi vámi nevyřešené karmické lekce, které se nyní odehrávají „pouze“ ve snu (astrální rovina), nebo to může být pouze touha onoho člověka po Tobě a Ty ji ve snu zachytíš. Povětšinou se jedná o nevyřešenou karmickou lekci, takže „není co nového natahovat“, pokud se nejedná o cílený astrální útok se sexuálním podtextem, k čemuž dochází ale méně často.

Otázka: Může dojít k tomu, že je duševní energie odevzdána i vůči egrogorům? Např. Ztožnění se s fandění oblíbenému týmu na stadionu, skupině na koncertu, ale třeba i s firemními hodnotami apod. 

Určitě ano J, u všeho co jmenuješ tomu tak je... Stejně tak u různých závislostí (např. i na sladké, alkohol, sledování seriálů atd.).

Otázka: Docela mě překvapila informace, že meditace slouží nejen k posílení spojení se svoji duší, JJP, NBZ, ale že je za tím i potřeba dobíjet své energetiké pole, které je vlivem ztráty části duše neúplné. To mně dalo nový pohled významu slova “celistvost”. Celistvost v tomto chápání i znamená, že mé energetické pole je vlastně celé z hlediska žádných nechybějících částí duše..?

Odpověď: Tak zde jsi mě překvapil zase Ty :-), domnívala jsem si, že to víš, resp. pociťuješ po meditaci, ale je skvělé, že se ptáš, odpověď zní „ano“, je dobré si uvědomit že „energie“ znamená myšlenky a emoce naší duše, kterou nemají pouze ty bytosti, které se nikdy do fyzické oktávy neinkarnovaly. Energetické pole duše se musí sjednotit s energií vnitřní životní jiskry (semenného atomu), to je princip vzestupu....

Otázka: A např. Astrální touhy, programy ega a matrixu, které dotyčného ovládají, poukazují, na chybějící části, neboť onu celistvost se snaží doplnit z “venku” nefunkčním způsobem. V kontextu s celistvostí si ale i uvědomuji, že vlastně i daná bytost je v plné celistvosti vyjádřením integrace všech 1728 svých identit, které postupně spojuje napříč harmonickými vesmíry a časovými kontinuii. Přičemž každé te identitě může kousek duše chybět a bytost na cestě duchovního vzestupu tedy integruje jak své další identity, tak i jim chybějící různé části duše. Nebo je to trochu jinak?  

Odpověď: Je tomu přesně tak, jak píšeš... Právě z toho důvodu nám život nabízí karmické lekce, abychom nalezli sami sebe – tedy části své duše, které jsme „jindy“ odevzdali, například pod vlivem strachu, nevědomosti, zamilovanosti atdl...


Otázka: V dosti mezilidských vztazích se často děje, že ego jednoho se snaží mít navrch nad druhou osobou. Takové jednání karmicky zatěžuje danou osobu. Tak jak chápu, v mnoha případech karmu vytvářející jednání často jde ruku v ruce s energetickou výměnou mezi dušemi. Napadá mě, jestli není takové chování vyvoláváno na nějaké skryté úrovni deformovanou snahou ega získávat právě část duševní energie druhého? Tím druhého svým způsobem dostat pod svoji nadvládu a kupit takto pocit falešné moci. 

Odpověď: I toto jsi pochopil naprosto dokonale, v tzv. „boji o moc“ jde o energii dalších lidí :-), obvyklé formy získávání jsou zastrašování, ovládací programy, ale i lítost, zamilovanost atd....


Otázka: Ve skriptech položená otázka, jestli NBZ neopomenul přidat konečnou bezpečnostní vrstvu, aby nedocházelo ke ztrátám části duše, se zdá bez přímé odpovědi? Snažil jsem se na ni odpověď najít. Došel jsem k tomu, že je za tím to, že pouze pokud se bytost dokáže stát Jeho plným vyjádřením, kdy její veškeré jednání je projevem bezpodmínečné lásky a ctění Zákonu Jednoho, bude si schopna uchovat svoji celistvost, bez nutnosti oněch bezpečnostních vrstev. Je to přeci láska sama, která je tou silou, která drží jednotlivé částečky pohromadě. A pokud ona láska či naše jednání v nás není, je jejich struktura nestabilní a snadno dochází ke ztrátě.. 

Odpověď: Ano, odpověděl jsi si na otázku skvěle :-), pokud bychom měli onu bezpečnostní vrstvu, odpadla by možnost zkušeností se svobodnou volbou i v nižších dimenzích Stvoření Nejvyššího Zdroje. Tuto bezpečnostní vrstvu získáváme skrze magnetický aspekt soudržnosti (lásky) k životu a jeho vyjádření v našem každodenním konání, prostém sobeckosti. 

6. srpna 2018

Otázka: Pokud v minulosti v důsledku svého nezpracovaného záchranářství k někomu odevzdám část své duše, je možné, seč jsem již tento program odhalila a vědomě pracovala na jeho rozpuštění, že v důsledku toho, že část mé duše je stále připoutaná k té osobě se může při setkání s ní spustit tzv. autopilot:-) neb u něj je část mé duše a k němu ode mne frčí energie a u mě se to projevuje jako oslabení a divím se, co se se mnou děje, pátrám po tom, kde se stal omyl, ale v podstatě došlo k samo-spuštění v důsledku toho, že část mé duše je stále ještě u dotyčné osoby.

Odpověď: Zde je klíčové, abys rozpoznala, zda jsi již správně zvládla karmickou lekci s touto osobou (uvědomění, že jsi byla "přílišná záchranářka se zahrnuje do onoho rozpoznání), ale též může jít o to, že ta osoba Ti v minulých časech (či inkarnacích) pomohla, a Ty jsi ji pomáhala nyní, ale svojí pomoc jsi neukončila, tudíž energie Tvé duše k ní proudí již "nadbytečně"... Obecně se to dá poznat, že pokud je mezi vámi nevyřešená karmická lekce, energie Tobě neubývá, pouze skrze Tebe proudí.

Otázka: Ještě se chci zeptat nebo si spíš potvrdit....když je u někoho připoutána část mé duše a ten dotyčný zemře nic se na připoutání mé duše nemění :-)..je tam stále uvíznutá.

Odpověď: Pokud máš s tou osobou nevyřešený vztah, tak ano, je to tak... Chce to v sobě odstranit nízké energie (lítost, vztek, strach, odsuzování) vůči té osobě, formou odpuštění, a to skutečného, hlubokého, a propustit tu osobu, nechat v sobě pouze ty krásné vzpomínky, které jsi třeba s ní zažila...

 

Otázky a odpovědi - studium semináře 13. stupně Duchovního učení o Já Jsem

12. září 2018

Otázka: Jestli jsem to pochopila spravne tak nez vsechny ty duchy ze sebe dostanem tedy ze je nechame zemrit tak pri meditaci a jake koli cinosti duchovni je treba se vedome od techto ducu odpojit aby jimi neprotekalo svetlo a mi je nezivili?

Odpověď:  ano, odpovídáš si správně, je vhodné se snažit u meditace vědomě se odpojovat od těchto  námi vytvořených "duchů", abychom je neenergetizovali, je však též pravdou, že ne vždy se nám to povede, je to vlastně součást celé naší duchovní cesty, stát se více "sami sebou", tedy tím, kým skutečně jsme (někdy to trvá nespočet inkarnací, než k tomu dojdeme...).

 

Otázky a odpovědi - studium semináře 12. stupně Duchovního učení o Já Jsem

6. srpna 2018

Otázka: Jako byste se dívali na bublinu, jako byste pohlíželi na fata morgánu, jestliže takto lidé pohlížejí na svět, Král smrti je nespatří. Kdo je to Král smrti ?

Odpověď: Název "král smrti" je používán šetrně pro satanské síly, nebo-li síly hmotné reality... Tudíž, tato metafora znamená, že pokud se budeme na fyzickou realitu dívat vyššími smysly, shledáme vyšší význam bytí, než je zde prezentován "králem smrti" - tedy Satanem, pokušitelem a on nad námi ztratí moc (viz příběh o Mistru Jeshuovi v poušti, kdy byl zkoušen "králem smrti"...

červenec 2018

Otázka: V podstatě mechaniční vědomí je vše co je stvořeno myslí antikrista, co vychází z oddělenosti, sebestřednosti, bezohlednosti, duality, potřeby vyvyšovat sebe, všechny ty šablony a rámce, které nás mají držet v zajetých programech ať se tváří sebenormálněji (rodina, kariéra, počítačové hry, internet, výkonostní sport), ale i rádobyduchovní jako zkostnatělé náboženství či rádobypomáhající medicína, která se na léčení dívá jen z omezeného úhlu pohledu? Vlastně je to vše, co je omezující a čím neproudí Boží moudrost, síla a láska a není projevem Božského tvoření? Pokud někde skrze mechanizační vědomí jede, tak jelikož je v určité šabloně či egregoru, svoji energii mu tak odevzdává a tím touto energii žíví odpourčí síly..

Odpověď: Mechanizační vědomí označuje vše, co lidi ovládá skrze různé šablony, kdy lidé dělají něco "co se sluší a patří" a nikoliv to, jak to cítí... Můžeš mít skvělou kariéru, pokud Tě naplňuje to, co vykonáváš, v mechanizačním vědomí se nacházíš však tehdy, když kariéru děláš kvůli svému egu, jen kvůli penězům - prostě děláš to "mechanicky" a nikoliv ze své duše. Zrovna tak může být lékař klasické medicíny méně "mechanický", pokud se snaží pacientům skutečně pomoci, než například kněz či léčitel, kteří to dělají kvůli penězům či z důvody "upevnění šablony" v níž se bezpečně nacházejí... Boží síla a moudrost proudí skrze duše lidí, tudíž záleží vždy na prvotním motivu jakékoliv činnosti, a ano, jinak pak odevzdávají lidé energii egregorům či odpůrčím silám....

Otázka: Jste-li dobří ( v lidském smyslu toho slova ), brání vám to vstoupit na "nebesa." Kdy jsem dobrý ? Já si myslím, že jsem dobrý, ale soused si myslí, že je dobrý v úplně jiném chápání. Obyvatel vesnice má jistě jiné chápání co je dobré, od obyvatele města. Evropan úplně jiné chápání dobra než obyvatel Afriky, Indie, Číny. Indián v pralese jistě má jiné chápání - jsem dobrý - třeba od sportovce. Kde je hranice, kdy jsem dobrý, kdy méně dobrý a kdy nedobrý? To, co já považuji za dobré, jiný považuje třeba za nedobré. Je to podle mého soudu ? Nebo podle toho, jak to určí politici zákonem ? Je jasné, že musí být společensky stanovené hranice pro tento svět, aby byly nějaká pravidla pro soužití. Ale to neřeší podstatu. A kdy jsem dobrý podle vyšších zákonů ?

Odpověď: V tomto textu i ve vyšším kontextu obecně to znamená, že pokud se snažím být "dobrý" z důvodu připoutanosti k objektu (partner, soused, kolega, rodina) a splnění jejich předpokladů "dobrého člověka, partnera, rodiče" a jdu proti svým niterným pocitům a hlavně proti svému vnitřnímu světlu, nejsem "dobrý" v kontextu své životní cesty. S tím souvisí i aspekt moudrosti a lásky, neb pokud bych například v muslimské zemi začala vzývat Ježíše, jsem "nemoudrý", tudíž i "nedobrý"....

Otázka: Jak z toho ven? Jak to mohu překročit ? Věčný přítomný okamžik. Ale ten není ani přítomnost v našem chápání času, jak dále píšeš. Jediným věčným prvkem v tomto světě formy je Řeka života.

Odpověď: okud se nám povede co nejvíce udržet pozornost ve svém nitru, překračujeme dualitu, jedná se samozřejmě o stupně (vzestup energie Kundalini po jednotlivých čakrách), kde máme dosáhnout spojení polarity magnetické a elektrické, čímž vzniká "O" obohacená naší osobní zkušeností. Na stupni (psychicko-energetickém centru, čakře), kde se nám to povede, jsme dualitu již překročili....Vyšší moc nám poskytne ještě pár zkušebních lekcí, ale "jsme z toho venku" :-). Věčný přítomný okamžik není "přítomnost" jak ji chápe naše analytická mysl. Představuje z lineárního pohledu "minulost, momemt, kdy si sami sebe uvědomujeme, i potencionální budoucnost". Pokud jsme spojeni s proudem "Řeky Života", nebo-li jsme spojeni sami se svým nejniternějším "já", jež je součástí proudu energie-frekvencí z Nejvyššího Zdroje, daří se nám naplňovat naší skutečnou osobní životní cestu", na níž nás to sice občas hodí na jeden či druhý břeh polarity, ale rychle si to uvědomíme (poučeni z minulosti a spojeni sami se sebou) a tak zůstáváme v onom klidném, ale přesto tvůrčím a stále proudícím toku energie.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 12.09.2018