Reiki centrum Praha

BLOG

Od 28. února 2019 naleznete další příspěvky na nových webových stránkách: https://izuz-centrumpraha.cz/

 

BLOG

14. 2. 2019

Tak jednou (2) ….
Tak jednou, kdysi dávno jsme jeli autem na veletrh Zahrada Čech. Cestou tam jsme si užívali  překrásnou Středočeskou krajinu,  nádhernou svými pahorky. Když jsme jeli  zpět, zaslechl jsem v autorádiu, že se za dvě hodiny začne hrát fotbalové utkání mého tehdy  oblíbeného fotbalového klubu, které budou vysílat v TV. Najednou mne přestala zajímat  krása okolní krajiny,  pohoda na cestě byla ta tam a mým jediným úsilím bylo to, jak se nejrychleji dostat domů k TV.  Honem, honem, ať to stihnu. No stihl jsem druhou polovinu fotbalového utkání , ale jak to tak bývá, nestál ten fotbal za mnoho. Dívat se na ten fotbal, to byla ztráta času.    
Posléze  jsem si uvědomil, že je to připoutanost a jak jsem připoután k mnoha věcem. Uvědomil jsem si, že lidé jsou obecně  připoutáni  k mnoha  věcem  hmotným i nehmotným, k mnoha činnostem. Uvědomil jsem si, že při mé duchovní cestě k největším překážkám patří strach a připoutanost.  STRACH a PŘIPOUTANOST.  Strach sám o sobě má mnoho podob a jednou z nich je strach ze ztráty. Strach z toho, že ztratíme to, k čemu jsme připoutáni. Téma strachu   ale není předmětem mé úvahy, tím  je připoutanost. Připoutanost má také mnoho podob. Mohu být připoután k bydlení, k autu, k zahrádce, k penězům, ale také  mohu být připoutám ke vztahům partnerským, rodinným, pracovním, ke svému egu, mohu být připoután ke stravě, alkoholu, drogám, kouření, k duchovním fenoménům atd. Jistě si sami můžete vybavit  mnoho činností, ke kterým je  člověk připoután.
Když se něčeho nemůžete vzdát, není to připoutání? A když o něco usilujete, není to připoutání ?  Když chci postupovat na své duchovní cestě, musím se vzdát připoutání! Ano duchovní cesta je neustálé vzdávání se připoutání! Když se můžete vzdát svých připoutání, jste schopni opustit všechno a když se od vás vyžaduje, abyste se vzdali hmotného prospěchu, určitě to dokážete. Když se ale nemůžete svých připoutání vzdát, nebudete schopni se vzdát ničeho.  Podíváte–li se do evangelií, můžete si přečíst následující: A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „ Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný  život? “ On mu řekl: „ Proč se mne ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš–li vejít do života, zachovávej přikázání ! “  Otázal se ho : Která? “ Ježíš odpověděl: „ Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. “ Mladík mu řekl: „ To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází? “  Ježíš mu odpověděl: „ Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“  Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Zajisté to můžeme chápat tak, že Ježíš neříkal, aby vše dal pryč a byl chudým člověkem (bez materiálního zabezpečení ).  Neříkal to, že jenom chudý člověk ( materiálně chudý  ) dosáhne osvícení.  Jde spíše o to, že mohu mít majetek ( musím někde bydlet, potřebuji k používání  auto, mohu mít peníze v bance, prožít krásnou dovolenou a jiné materiální věci ), ale musím především upravit svůj vztah k těmto věcem, vztah ke svému majetku.  Nemusíte  hned pátrat v bibli, aby jste si to přečetli,  ale je dobré si  pečlivě číst studijní materiály naší milované Zuzanky. Příkladem uvedu jen krátký úryvek z jednoho  vzývání : Žádám SVĚTLO K.... a kolektiv vysokých k... sfér, aby nás osvobodily z vědomí materialismu, které způsobuje, že se cítíme připoutáni k věcem tohoto světa, … .  Sami si můžete najít ještě více takovýchto větiček ve studijních  skriptech. Mohu mít majetek, ale neměl bych být k  majetku připoutaný a na něm závislý. Samozřejmě,  že měl bych být dobrým hospodářem,  o svůj majetek se starat, ale  nemůže být  majetek  i  peníze jedinou náplní mého života.  Ale v připoutanosti nejde pouze o materiální připoutanost. Velmi častá je také připoutanost k emocím. Mnohokrát se stane, že člověk prožije nějakou emoční situaci, osobní nebo pracovní a že neustále si tuto situaci ve své hlavě, myšlením,  přehrává. Co proběhlo, jak jsem reagoval a jak jsem měl reagovat. Neustále – padesátkrát, stokrát, i v noci místo spaní, stále dokola. Někdy to trvá jen pár dní, někdy měsíce. Připoutanost, připoutanost. Na závěr bych rád připojil pár řádečku ze studijního materiálu „Já jsem“  od Zuzanky:   Někteří lidé si již začínají uvědomovat, že utrpení je způsobeno nesprávnými tužbami, které jsou důsledkem připoutanosti. Začínají chápat, že je třeba se povznést nad stav způsobující připoutanost a opustit tento druh vazeb.  Je to nezbytné, pokud se má projevit zářivá budoucnost.  Tolik poučení se nám od Zuzanky dostává. No, tím tedy  moji úvahu končím. Jdu si něco nakoupit, ale ještě si musím předem připravit svůj disk, abych ho náhodou nenechal doma, když opustím své obydlí. Myslíte, že mohu odejít bez disku? Ani náhodou. Není to také připoutanost? Tak pá. 

Ahoj Zuzko a všichni světelní poutníci a poutnice ze všech možných koutů rozlehlého vesmíru, jež právě sdílíme inkarnaci na této planetě....
Jelikož jsem posledních deset dnů přímo hltala informace z blogu a naše společné sdílení „všeho“ nedalo mi nenapsat pár řádků...
Vše se dalo do pohybu na novoluní, kdy Zuzka „protlačila“ novou studnu vědomostí do této reality. Samozřejmě nás na to velice jemně a nenápadně upozorňovala. Já to cítila přes neskutečně silný až „dotěrný“ pocit jakési naléhavosti čehosi. Mé smysly automaticky zbystřily a má analytická mysl, jako obvykle ztrácela přehled, což bylo jasnou známkou toho, že se něco děje. Ač jsem přesně nevěděla, co se děje, v meditaci jsem cítila neskutečnou sílu a jakousi novou čistotu ve spojení s mou JJP. „Tak to bylo fakt hustý,“ říkala jsem si když jsem do-meditovala. Tak autenticky spojena jsem snad ještě nebyla. Nejvíc mě udivoval ten fakt, jak to bylo jednoduché a prosté, prostě zadat záměr, stát se záměrem a být tím Já Jsem. Nedovedla jsem v tu chvíli pochopit, proč to tak nedělám vždycky, proč to pořád tak nesmyslně komplikuji....
Pak se mi do rukou dostala skripta a s velkou nedočkavostí se do nich začetla. Všimla jsem si, že se mé tiskárně nějak podařilo posunout číslování stránek, a když jsem se začetla do prvních stránek zjistila jsem, že je vlastně musím číst z prava-doleva. Zasmála jsem se tomu a ponořila se do četby. Obvykle skripta přečtu celá, a pak je čtu po částech. Jenže tentokrát to nešlo. Po prvních deseti stránkách jsem měla pocit, že mi z toho všeho exploduje mozek, že tak neskutečně složitou alchymii informací nebudu nikdy schopná do sebe vstřebat. Ale další den jsem přidala další kousek a pak zase další. Pak jsem si řekla, že je na čase přejít k činnosti a vybrala si meditaci aktivaci proudů s paprsky. Vedlo mě to k pročištění 8.čakry, na které poslední dobou intenzivně pracuji, a tak jsem se do toho pustila. To, jak to bylo silné, myslím není třeba zmiňovat. Hned po meditaci mě to vedlo k tomu, abych vytáhla starší skripta a pořádně si prostudovala funkci 8 čakry. U KC centra jsem zase použila techniku, ze skript, kdy jsme se učily pracovat ze 3 a 4. KC. Druhý den bylo vše krásné, zlatý paprsek proudil a vše se odvíjelo tak samo od sebe. Ovšem nedělní probuzení byl slušný šok. Pochopila jsem, co Zuzka myslela tím, že energie bude dopadat několik dní, dopadala a čištila.... nekompromisně všechno. Nějak mi nedocvaklo, že při čištění 8. se samozřejmě bude čistit i 7,6,5 čakra. Moje tělo na celý den jaksi odpadlo.... nebyla jsem schopná ničeho, jen ležení v posteli, cítila jsem, jak se tělo tetelí v horečce a následně v zimnici. Musím přiznat, že takovéto fyzické čištění jsem nepoznala už nejméně tři roky... rýma, kašel, hučení v hlavě v uších, úplná bezmocnost toho, jen zdánlivě kontrolovat činnost svého těla....ano, byla jsem zoufalá, „Co mám teď ze sebou dělat, jsem úplně neschopná čehokoliv, proč se mi to zase děje????“ Nějakou dobu jsem se v té bezmoci-nemoci zmítala a stále si zoufala.... pak jsem odpadla do jakéhosi stavu neskutečného víru barev, záblesků, pocitů toho, že se mé tělo rozkládá a zase skládá, chvíli jsem dokonce cítila panický strach, kdy jsem měla pocit, že se mé tělo trhá na jednotlivé kusy, bylo to až děsivé...., a když jsem opět přišla k vědomí, bylo mi jasné, že v tuto chvíli můžu jen jediné, spojit se s mým nitrem a pozorovat. Uvědomila jsem si, že s tou ne-mocí bojuji místo, abych ji přijala a nechala to „projít“. Ale tak to přece dělám se vším v mém životě... Neustále se vším bojuji... a pak mi to došlo.... Ten boj nikdy neskončí, pokud pořád budu bojovat. A pak se to stalo, a já to přijala. Nakonec, řekla jsem si o to sama, pozvala jsem osmý paprsek a on ukázal, co dovede. Tak co mi zbývá?... přijmi to a nebojuj, rezonoval hlas v mé hlavě. A tak jsem poslechla, začala prostě pozorovat, jak se chová taková horečka... jak je potřebná v této situaci … pálí vše co ji stojí v cestě a co ta zimnice... to se jen rozpouští zamrzlé energie... a s tím přišli obrazy toho, co je v nich ukryto. Ano, musím přiznat mnohé mě překvapilo.... tolik je toho třeba zpracovat... přijat, transformovat... no, ale proto jsem tady nebo ne? A tak jsem nějak přežila těch šílených 24 hodin, kdy jsem byla a nebyla při smyslech. Druhý den jsem si hrdinně myslela, že to mám za sebou a vypravila se do práce... chyba, ještě to neskončilo, a tak mě po dvou hodinách poslali domů, že se mám jít doléčit. Zase ta moje zbrklost a nedočkavost, řekla jsem si a znovu zalezla do postele. Vkrádal se do mě vztek, že zrovna v tuto chvíli bych měla pracovat, jako všichni ostatní, teď je ten vhodný čas, všem se dějí nádherné věci a já tu bezmocně ležím v posteli.... Ještě nějakou chvíli jsem zuřila a pak se zklidnila, našla sílu a přemohla ten vztek. Znovu se zaměřila na spojení s mým nitrem a pomohlo to(samozřejmě mi neskutečně pomohly žezla a disky, vše jakoby regulovaly a rozváděly energii, kam bylo třeba. Tuto vlastnost jsem u nich zažila poprvé, nebo si ji spíše nikdy až tak neuvědomila. Byla jsem navedena přečíst si příspěvky na blogu, za tu dobu¨, co jsem nebyla na internetu, jich tam přibylo, konstatovala jsem potěšena a začetla se. Ulevilo se mi, cítila jsem, jak se napojuji na naše společné energie, a jak je mi od vás všech pomáháno, vléval se do mě klid a pochopení, uvědomění, ... a tak jsem v duchu, s pokorou a s pousmáním nad svým vlastním momentálním až dětinsky vzpurným ne-pochopením své situace, vyslala neskutečné díky všem, vám všem..... Musela jsem se pousmát nad tím, kolik světla se nám skrze internet podařilo protlačit. Nedalo mi to, abych se nezamyslela nad tím, kde se na opačném koutu zeměkoule zhroutí internet. Jelikož, jak jsem si za poslední dobu všimla, jakmile je naše „jednotka“ v činnosti, na druhé straně zeměkoule dochází k zemětřesením, povodním, tornádům,... no ona polarita přece musí být vyvážena, nebo ne? Takže ještě jednou díky vám všem, za to, že jste... No a ponaučení jež jsem si z této lekce odnesla- Pokud budeš bojovat nevyhraješ. O to, co si zažádáš, taky dostaneš..... Jen jsem se chtěla Zuzko zeptat, toto prapodivné čištění bylo doopravdy vyvoláno a spuštěno pouze činností zlatého paprsku, mám pocit, že v tom byl i podstatných vliv vysokých energií, jež si zapustila, i energií nás ostatních. Jelikož, když jsem dnes po delší době znovu usedala do meditace a napojila se na štít, zalila mě tak nádherně silná energie. Jen stěží jsem dodělala aktivaci MP a ničeho dalšího už nebyla schopná, jen si pořádně vychutnat proudění energie v mých štítech. Jitka S.
Odpověď: To skutečně nevím, možností je mnoho a ten správný důvod může nalézt pouze každý sám.... Z.S.

Ahoj všichni!
Když to tady na Blogu tak pozoruji, mám velkou radost, že nastala exploze příspěvků, naše občasné zdráhání cokoliv napsat se nějak asi prošťouchlo a doslova mi to přijde, byť vidím vzorně seřazený text pod sebou, jako když se rozprskla duha barev poznání, od každého tématu/sféry trochu (podle toho kde co kdo zpracovává), a přitom se zde vždy najde něco „na tělo“ úplně pro každého z nás. Jako když naše hra barev dohromady tvoří jeden velký celek a jednu nádhernou obrovskou zářící Duhu.
A pak si opět připomenu, že to ani nemůže být jinak, vždyť všichni JSME JEDNÍM :) 

Chci se s vámi podělit o jeden úžasný zážitek, který mi byl darován po dosti nepříjemném probuzení ze snu na začátku roku. Neustále všude čtu ve skriptech, jak je důležité být co nejvíce spojeni se svou Jiskrou za každých okolností a to jediné nás ochrání a konečně jsem pocítila, co to vlastně doopravdy znamená ? Sedím si tak ve svém křesle a snažím se  zvnitřňovat a najednou cítím ten příval Lásky a vděčnosti, je to úžasné, když tu najednou se mi začínají objevovat obrazy různých příšer (byly vážně dost ošklivé, u nich doma by nejspíš vyhrály soutěž „krásy“ ) jak na mě nabíhají všude kolem, snaží se útočit a zastrašovat, jenže najednou, místo abych se lekla a začala se bát jak by se to stalo dříve, pořád jsem byla v tom pocitu Lásky a soustředila se jen na to, a na svůj střed. A najednou jsem se začala smát, přišlo mi to tak srandovní, tenhle zastrašovací pokus a neměl to vůbec šanci, aby se mě  nějak dotkl. Příšery najednou zmizely. A v tom si říkám AHA, tak to je ono! Takhle ta ochrana funguje, když jsme co nejvíce spojeni se svým nitrem a oděni do Lásky, a nejenom když se na nás někdo pokusí házet jednu obludu za druhou, ale i ať už se na nás žene cokoliv. Jsem moc vděčná za to, že jsem mohla tento zážitek prožít, protože teď už to nemám jenom „načteno ze skript“, ale už se to stalo i mou součástí jako osobně prožitá zkušenost. 
Kdykoliv se něco začne dít nebo něco řeším, vždycky si vzpomenu na toto poznání a už to není jenom o Víře že Láska a Světlo v mém nitru fungují, už to opravdu VÍM.

Další nové poznatky se na mě jen valí a tuším, že to souvisí s nově vydanými skripty 4.2. :)
Někteří z vás doslova cítili příval těch úžasných frekvencí a teď mi zpětně došlo, že já je také cítila a i méně vědomé okolí, akorát jsem to neměla tak vytěšovací :) Vlastně skoro celý týden mi bylo nevysvětlitelně špatně, zrovna tak lidem v mém okolí, ukázalo se to především v práci kde jsme procházeli intenzivní čistkou doslova všichni najednou a už vím, že jsme dostali pořádnou nekompromisní světelnou láskyplnou sprchu, která z nás strhla všechno možné. Padali další masky, iluze, v celé instituci kde pracuji se najednou odkrylo vše co nefunguje a i u těch, kteří se zdáli být "hodní" vyšlo na povrch, za jaký "tým" sku tečně pracují. Starý usazený systém najednou vybouchnul a začal se rozpadat doslova před očima a jen sleduji, jak se vše nefunkční stále hroutí a rozpadá dál a dál a mám tak před sebou neskutečné "představení" kde vidím, jak zasáhla síla Světla a Lásky a dělá velký úklid a místo pro to nové a čisté, nový začátek v nové éře. Připadám si jako účastník té největší rekonstrukce která se kdy v úřadě kde pracuji odehrála, v montérkách a s tou parádní žlutou přilbou (samozřejmě se zlatými odlesky :D), všude neskutečný bordel, jediná cihla nezůstala na svém místě a zdaleka to ještě neskončilo a děkuji i za tuto zkušenost, lekce a uvědomění  s tím spojené, a i když to teď vypadá nekonečně či jakkoliv šílené, mám stále v sobě víru a radost, zkrátka těším se, až bude přestavba hotová. Nikdy bych nepomyslela, že na pracovní rovině zažiju takovouhle kosmickou akci :) 

Síla Duhových paprsků pořádně zapůsobila i na osobní rovině a hádám, že takéž není náhoda, že se meditace Duhových paprsků objevila zrovna při vydání nových skript SaZ část.2. Zatím je ještě nemám, ale zato jsem provedla tuto úžasnou meditaci a je naprosto nádherná. Tolik Lásky které z toho šlo, to jsem dlouho nezažila. Vydrželo mi to dokonce po většinu dalšího dne, v srdci stále pocit Lásky, i během pracovní činnosti, emoce a výpady ostatních lidí jakoby na mě najednou neměli vliv a nebo jen minimálně, jako když mám kolem sebe štít z Duhových paprsků, který nic dalšího nepropustí. Naprosto ideální posilující doplněk k dalším och rann&yac ute;m postupům. Taktéž mi přijde, že MP je mnohem silnější, to co jsem dříve vnímala jako lehké bzučení je nyní pořádná "vibro-stanice" :) 

Jak jsem to dnes pochopila, Duha vrhla své Světlo nejintenzivněji tam, kde jsem to evidentně nejvíce potřebovala, a ač bych to vůbec nečekala, tak zrovna na téma mé první čakry. Řeším už nějakou dobu téma nefuknční rodiny zde ve hmotě a třeba tento příspěvek pomůže právě vám, kteří se kvůlí tomuto tématu zrovna trápíte. 
Zejména v průběhu minulého roku jsem si najednou začala uvědomovat, že ač mám sourozence a jednoho z rodičů, vůbec jako rodina nefungujeme. Koncept funkční láskyplné rodiny zde na Zemi nemám úplně zažitý, mám totiž pocit, že v mé domovině kdesi v galaxii toto téma moc nefrčelo a jakoby situace tam nějakým způsobem odrážela to co mám z hlediska rodiného soužití zde. 
Jakmile jsem se odstěhovala do svého, vše najednou bylo více vidět a v tom jsem si uvědomila, že pro svého sourozence jsem fungovala jako odpadkový koš a pro svého rodiče jako taktéž ale jen do určité míry a byla jsem vždy kontaktována pouze tehdy, pokud něco potřeboval, jinak jako by se po nich slehla zem. Začala jsem si říkat - takhle to ale být nemá, takhle se opravdová rodina nechová. Řekla jsem si tedy dobrá, zkusím z nás tu rodinu udělat.
A to byl kámen úrazu. I přes snahy o kontakt, vysvětlování různých duchovních zákonů a o tom jak je důležitá Láska jsem nakonec vždy skončila v té samé počáteční situaci a chtě nechtě, mne doběhly i všechny možné emoce s tím spojené. Nejtěžší krok byl svou situaci zde doma vůbec přijmout, poté přišel čas říct dost a po několika jemných napomínáních jsem se za sebe postavila a dala rázně najevo, že svou hru na odpadkový koš končím. 
Až nyní Zuzi díky tvým skriptům chápu, že to byl z mé strany jeden z projevů úcty a Lásky sama k sobě a následně jsem odhalila jak se říká - břevno ve svém oku - vždyď já jsem dělala to samé! Vybavili se mi situace, kdy jsem si někomu "postěžovala" a pak jsem se cítila lépe! Poděkovala jsem s vděčností, že mi toto bylo odhaleno a už více chápu svou na první pohled "nešťastnou" rodinnou situaci a proč jsme se mezi sebou nejspíše navzájem vybrali. 

I přes toto zjištění mi až poslední úžasný článek od Miri vrhl spoustu světla na celou záležitost následujícím způsobem:

Ve svém snu jsem navštívila svou první čakru a v druhém snu se v mém bytě za popraskanou stěnou odhalila nová místnost, prázdná, naprosto nepoužitelná s podlahou "základem" zasypaná bílými kamínky, aby to hezky vypadalo :) a ještě jsem si tuto místnost v podvědomí schovala sama před sebou abych jí náhodou neodhalila. Začala jsem se ptát, copak jsem pod ty pěkné kamínky schovala? Na co si hraju? A pak přišlo nemilé zjištění. Hraju si na "správnou rodinu". 
-Základ místnosti nestabilní, tvořen čímsi nefunkčním, schovaným pod hezkými kamínky, hlavně aby to dobře vypadalo. Přistihla jsem se, že se snažím z mé rodiny dělat něco, co není, přetvářet je k hezkému obrazu toho, jak má vypadat správná rodina. Nenapadlo mě pomyslet: a co když to nechtějí?  Co když potřebují něco jiného? Jinou cestu? A co je to vlastně správná rodina? Vybavila jsem si ty hezké výjevy té šťastné rodiny z filmů a seriálů - jak je nám to všem předhazováno že to má vlastně vypadat a zjistila, že se nažím vytvořit akorát tak hezkou iluzi podle jakési idealizované šablony. 

Od té doby co jsem dala idei odpadkového koše rázně najevo "NE" se mnou můj sourozenec utnul kontakt a dělá že neexistuji neboť ego neví, co si se mnou počít, ale díky článku Miri už chápu, že to třeba takto potřebuje prožít, jít svou cestou i když se mi může zdát temná a místo přednášek jak by se co mělo správně dělat raději moudře ustoupit a místo hlasatele jít v Lásce jako tichý příklad. A i přesto, že při pohledu na svou pozemskou vtělenou rodinu nyní opět kráčím "sama", mne přestávají sužovat pocity opuštění a občasného smutku a nahrazuje je pokora a vděčnost, protože vím, že pro své vtělení jsem přesně v té "správné rodině", abychom si mezi sebou mohli zrcadlit to, co v sobě často t ak rádi přehlížíme :) a je jen na každém zúčastněném, do jaké míry si toto zrcadlení budeme chtít uvědomit a něco s tím dělat. Touto současnou izolací mi rovněž, ač asi nevědomě, dávají volný prostor pro to, abych si mohla vytvořit rodinu vlastní, mám tedy volné ruce a prázdný list papíru čeká, co na něj v nově nalezené svobodě začnu psát. A nebo vyšívat :)   

Pokud někdo řešíte podobnou situaci a navíc si do toho připadáte sami, ona zdánlivě neřešitelná situace nakonec může být požehnáním, protože často jak jsem se přesvědčila skrývá jednoduché pravdy, i když je někdy těžké to vidět a pak přiznat. A vlastně dobrá zpráva je, že nikdy nikdo nejsme u čehokoliv sami. Když si jen vezmu naše duchovní rodiny, monády, našich 1728 identit krát bůhví kolik, je nás v celku slušná kopa :) A všichni JSME navíc JEDNÍM :) Takže sám/sama/osamělý/á vlastně neexistuje, je to jen další iluze.


Děkuji vám za úžasné oči otevírající příspěvky, je to obrovská pomoc, děkuju Jaromírovi za upozornění na ono plánování analytickou myslí - i já si ráda plánuji kdy vlastně doplatím ten úvěr za byt :):)  a taky jak to udělat, aby bylo jídlo už hotové, jakmile skončím s úklidem :) a vlastně čím dál více zjišťuji, že zde nemá smysl si moc plánovat, protože jakmile to udělám, okamžitě se objeví "záškodnický tým s chlupatými dresy"  připraven velice odhodlaně zasahovat do jakýchkoliv plánů. Jenom než se mi podařilo dostat na mail, abych tohle mohla poslat, najednou jsem "zapoměla" heslo které zadávám už tolik let a bylo mi neustále předhazováno ně jak&eacu te; jiné! 

Nelze to pomalu ani slovy vyjádřit, zkrátka děkuju vám všem za to že JSTE, za vaši Víru a odvahu jít stále dál a stále se pozvedat ke Světlu ať se děje cokoliv, děkuju Tobě Zuzi a Miri, jste všichni úžasní. A moc se těším, až se budeme moct opět shledat. Minulý týden to do mě uhodilo z čista jasna jako blesk - ono už to půjde! A pak o tom čtu i na blogu :) 

S láskou, Lucka Kr. :) 

Ahoj Zuzi, 

rád bych Ti napsal mini zpětnou vazbičku k tomu, co vše překvapivého se děje, po vydání posledních skript! 
Sedíme dnes s kolegy v zasedačce, a ještě než začne meeting, říká jedna kolegyně: “to je zvláštní, cítím se dnes z ničehonic tak radostně a pozitivně”, na to se přidá kolega “a víš, že já taky? A vůbec nevím kde se to vzalo”  
U jiné kolegyně, která se dlouho vláčela v jednom vztahu a zaujímala postoj, že "nikoho lepšího by si už stejně nenašla”, najednou se svěřila, že den předtím se rozhodla s partnerem rozejít. To mě hodně mile překvapilo, že našla v sobě sílu a v rámci svých možnosti udělala takový krok! 
Naopak v rodině je průběh trochu jiný, Taťka má od víkendu, co jsem je začal číst najednou horečku a také neví z čeho a přitom nic jiného mu není  A u mě je to také veselé, očista na fyzické úrovni nikdy dramaticky u mě neprobíhala, ale v tomto případě ano  Včera jsem dělal poprvé meditaci K.R…. dnes jsem se cítil tak povzneseně a láskyplně, úplně to v té práci bylo jiné, takže také super!  

Rozhodně jsem přesvědčený, že uvedením těchto skript jsi udělala opravdu velký počin!  

Moc děkuji! A těším se na další “práci"! :) 
s láskou, objímám 
Jaromír 

11.2. 2019

Když jsem koukala zběžně nedočkavě do skript, tak mě zaujala pasáž o T..e.
Úplně mě to pohltilo, najednou jsme věděla, odkud jsem, kdo jsem :)). To jsem viděla - nabíjení krystalů v zemi a přenos do atmosféry. Nadšením jsem nemohla psát. Přečetla jsem si je podruhé a už se začaly ukazovat věci a mě se chtělo brečet. Ale ne štěstím :).
No je to prostě mazec a jsem moc zvědavá, co se bude dít. Já VÍM :), že toto bude dost zásadní... Hanka W.

Přeji krásný den.
Jak si mi poslala skripta tak sem se “zabořil” do studia. Ani jsem nezapnul počítač, jen sem četl a meditoval :-). Je to moc zajímavé učení, nejdříve  jsem si říkal, že to je úplně mimo moje chápaní, ale hned zároveň sem si uvědomil, že toto já všechno dávno vím někde v duši. No fascinující studium :-) Určitě budu mít pár otázek ,ale ještě se potřebuji do toho více zapracovat. A aktualizace Merkaby mi k tomu sedlo fantasticky. Děkuji za Tvoji podporu a neskutečnou práci!!!
A pak jako “relaxace" sem si otevřel Tvoje stránky, když sem viděl co smě spustili tak mi bylo do pláče od radosti :-))) . Úžasnou radost mi to udělalo a neskutečně mě to zahrálo na srdíčku. To se nedá ani popsat co sem cítil. Ale hned jsem si říkal,  že snad lepší věc sem v životě ještě neudělal. A zase se mi potvrdilo, že moje cesta je tady, šířit světlo kde se to len dá, a každá maličkost muže mít velkou sílu. 
A nejlepší na tom je to, že moje síla světla se přenesla dále na další úžasné bytosti,  které to zase posouvají dále kolem sebe.
Cítím tu krásnou energii od všech co mi za to byly “vděční” a Vážím si každé poděkovaní které dorazilo na moji adresu :-)
A všem bych rád vzkázal, aby se nikdy nevzdávali a nikdy se nepodceňovali. Protože každý z nás má v sobě jedinečný dar. A každý vlastním způsobem pomáhá zlepšovat tento svět. Už len skutečnost, že studují Tvoje materiály a snaží se to aplikovat do běžného života je něco fantastické. Však se každý z nás muže podívat kolem sebe a vidí lidi, kteří tady se hrnou za věcmi z matrixu a vůbec se nedívají do sebe a neprojevují LÁSKU kolem sebe a už vůbec nevědí, že v každém z nich je jedinečný dar, a každý má v sobě  světlo kterým může měnit svět kolem sobe k dobru. Je potřeba si věřit a faktory jako je strach, pochyby, nedůvěra, pochybnosti vynechat ze svého života.  
Mě nejvíce drží na straně světla víra. Jak to říkal jeden velký učitel: Sledujte děti a buďte jako oni a moje království se Vám otevře. (děti věří, děti nikdy nepochybují, a nikdy se nevzdávají a taky nemají strach, však se podívejte například,  když se učí chodit nebo když se hrají.  Proto, Já když například něco studuji od Tebe tak ani kousek nepochybují o Tom, že to tak je. Však jen když zapojím analytickou mysl, tak si vždy říkám: toto se nedá vymyslet. Stačí se podívat na to, jak jednotlivé materiály od Tebe zapadají do sebe (někdy studují i hodně ze starších materiálů, které mi tehdy buď nesedly nebo jsem jím úplně nerozuměl), však to je jako v přírodě všechno souvisí se vším a tím pádem vše funguje v harmonii.  Přeji všem krásné a inspirativní studium a nádherné LÁSKY plné dny. A rozdávejte Světlo všude,  kde jen můžete, je to potřeba více než jindy. A pokorou se radujte, že děláte svět lepším.   Kristián

Ahojda me milovane jiskricky, Jiz nekolikrat jsem se odhodlavala napsat ale vzdy s prvni euforii kdyz na to melo dojit tak mi zase neco rikalo ale co by si tam psala vzdy jsem se nechala stahnout, Ale ted pisi po precteni na blogu od Miri samozrejme i od vas vsech jak jste uzasni vzdy me to tak pomuze a nakopne,moc dekuji pane Boze tolik svetla lasky a poznani ta krasa az se mi vyhrnili slzicky do oci ,Zuzi moc dekuji za skripta Sila svetla a Zvuku 2 cast pri jejich cteni jsem mela hlavu jak patraci balom me vyssi ja to chapalo mozna ma analiticka mysl se mozna branila telo mi varilo a to jsem jen ty paprsky cetla moc krasne dekuji Take jse postrehla pri praci s mahar, peceti zacala jsem brat jeho symbol jako svetlo a zvuk a ne jen jako symbol ty jo energie se zvysili a pak jsem ho poprosila o vyrovnani polarit jestli je to mozne v me hlave ty jo mozek se mi asi posunul a pak jsem to zkusila na muj mahar stit a nestacila se divit svetlo najednou vystrelilo na pravo a na levo az jsem se lekla je to vubec mozne.
Moc vam vsem dekuji za to ze jste s lasou a uctou k vam vsem Renca Š 

Vracím se často k básničce “Sněhová vločka “od Jany P. Je tak krásná!!! Co mi jen připomíná, něco co jsem četla a částečně i prožila, už vím, jsme jako vločky, ...letíme...,jsme ze stejného zdroje a přece každá něčím jedinečná, jsme nekonečnou láskou, mírem, harmonií, jako náš zdroj, jenž je v nás. Už cestou se některé znovu spojujeme a dopadáme na zem, záříme, ale za chvíli mezi nás dopadají i saze, které se mezi nás rozpouštějí a mažou na nějaký čas naše uvědomění, kým jsme. Začínáme vše pročišťovat a vytvářet i zde s láskou svůj domov a spojení mezi námi a naším pravým zdrojem, který je tu, ale stále s námi. Procházíme znovu procesem přeměny v zářící vločky, s ještě krásnější strukturou a vracíme se tím domůůů...Letíme... a připojujeme se do naší mřížky, která nás ještě víc propojuje...Vydechneme nekonečnou radostí...áááh...Ale po malé chvíli přichází impulz ...Ano, chci zase letět, ...tak ...nádech...a už letííííím ...jupííííí... 
Letíme spolu, s láskou Verča N.

Moc zdravím Vás všechny, 

Chtěla jsem napsat, že jsem moc šťastná a vděčná, když čtu všechny příspěvky, že se setkáváme tímto způsobem, že jdeme společně, každý svoji osobitou cestou, ale se stejným cílem. Jsou to moc krásné články, každý po svém, ale nosná vlna je společná. 

Když jsem od Zuzanky dostala skripta Síla světla a zvuku 2, pustila jsem tisk a pak jsem skripta položila na postel, že je večer budu číst. No, ale nějak mi v tiskárně došla černá, zbyly "jen" barvy😉, takže se vytiskly desky a barevná KM, jinak všechny listy byly bílé. No nic, druhý den jsem skripta vytiskla znovu a začala je studovat. Miluji paprsky a práce s nimi je to, co mě vždy bavilo a naplňovalo. Musím říct, že je to opravdu nádhera Zuzko, mockrát děkuji, žes nám zase dala takový dar. Četla jsem a pak jsem dělala techniku K....L, bylo to nádherné, vnímala jsem, jak z mého duchovního srdce září překrásné, jemné jiskřivé, velmi něžné diamantové světlo, září do veliké dálky. Bylo to velmi silné a krásné. Od té chvíle vnímám toto světlo uvnitř sebe lépe,, jistěji a silněji, než dosud. Každý den se do těchto skript nořím a pracuji s nimi, a je to krása. A prokládám to tou duhovou meditaci, jak píše Ivetka, i pro mne je nádherná, osobně mám pocit, že přesně zacílila tam, kam nejvíce potřebuji😉 
Děkuji Vám všem, nevzdáme se, Světlo Boží je vždy vítězné. S velkou úctou a láskou k Vám všem, Jitka K.

Asi kolem Vánoc jsme byla na procházce a uviděla duhu, což v tomto období není tak běžné.
Koukala jsem na ní, prohlížela jsem si ji a obdivovala její krásu. A pak mi přišlo, jak by bylo úžasné, kdybych do té duhy mohla vstoupit, být její součástí a spojit se se všemi světelnými spektry. Tím bych je v sobě posílila a to co mám v sobě by se pročistilo, prosvětlilo, že je to jako v denních vzýváních a vlastně duha je naší součástí.
A najednou šup a na stránkách je Meditace s duhou a já si vzpomněla na svůj prožitek. A nyní si vlastně uvědomuji, že to již byla předzvěst ke skriptům Síla SaZ 2, kterými jsi přiváděla energii sem.
Zatím je pouze pročítám. V den, kdy jsem je obdržela a vytiskla, tak to byly tak silné energie, že jsem byla "odlítnutá" jako u tebe na seminářích. Večer se to uklidnilo a já začala pročítat a druhý den znovu a postupně se mi odkrývá to spojení. Základ je SVĚTLO, to je rozděleno do spektra barev a já mohu své světlo rozzářit  a sebe sjednotit do světla s použitím jednotlivých barev, které oživím zvukem, abych byla celek -Světlo. A Světlo skrze mne proudící bylo co nejzářivější. Já Jsem  duhovým mostem, přes který světlo proudit sem do bytí. No a při té příležitosti se z mých různorodých drah barevného spektra propláchnou nečistoty, aby Světlo - můj každodenní život- bylo co nejjiskřivější, aby svítilo pro vše a všechny zde a s bezpodmínečnou láskou, jak to krásně napsala ve svém článku Miri. Je to prostě Boží. S láskou objímá  Jitka F.

 

10. února 2019

Zdravím vás moji milí,
chtěla bych velice poděkovat Vám všem za všechny skvělé příspěvky, které opravdu moc pomáhají a zmínit, že mě osobně v poslední době snad nejvíce pomohla Zuzančina skvělá nová meditace "Duhové paprsky". Zuzanko,  opravdu z celého srdce ti děkuji za tento "dáreček", který jsi pro nás  připravila a s jehož pomocí sem můžeme pomoci přitáhnout a ještě více pocítit všechny krásné nové energie, které sem proudí. Cítím se po ní očištěná, více ochráněná, ale i více spojená s NBZ i s Vámi všemi na více úrovních nežli dříve, což je opravdu skvělé! Moc vás všechny objímám a těším se, že se zase brzy uvidíme. S láskou. Iveta H.

9. února 2019

Snažím se přitahovat a budu pokračovat....Například ve čtvrtek při aktivaci Merkaby jsem u 14 kroku, sedím ve svém meditačním křesle, pozoruji světelnou trubici procházející mým tělem a kouli uprostřed mé hrudi a okolo mého těla. Snažím se, co nejvíce to prociťovat a najednou už nejsem jen na křesle, ale světelná trubice svítí středem planety Země, světlo proudí oběma směry a póly....Čím více září má jiskra a její proudy světla pulzují do obou koulí, menší uprostřed, větší okolo mne, postupně zaplavují celou planetu od jádra po okraje, vše podpořeno světlem shora i zdola, uvědomuji si, že NBZ je v mě a já v něm a zažívám nádheru Jednoty a spolutvoření...... právě pro toto spolutvoření a činnost jsem Tady a Teď. Je to nádhera zažívat a opět děkuji Tobě a všem studijním materiálům, které mi k tomu pomáhají, děkuji celé naší skupině, jak se doplňujeme....Děkuji přívalům nádherné energie, protože i to pomáhá mému hlubšímu spojení....
S láskou, úctou, pokorou k NBZ a celé naší skupině Simča B.

9. února 2019

Ahoj Zuzi,

už zde o tom byla zmínka, ale  ráda bych přispěla i svými poznatky.

5.2. při cestě vlakem jsem nemohla spustit oči ze sněhu na polích. Celou cestu na obrovské bílé ploše problikávala třpytivá světýlka, jiskřičky a já si říkala..no to je krása, to je jak třpytící se zlatostříbrné světlo, no to je snad jako poselství.

Ale to mělo ještě předehru. a to 3.2., kdy jsem si připadala jak v úlu různých myšlenek a hlasů (něco jak popsala Verča N.) Tak jsem si řekla "Nu což?!" Sedla si na meditační židli a četla jsem si Viktoryho a jiné vysvětlující texty skript a říkala jsem..ne tohle mě nebude ovládat, chvilkama jsem plakala a pak zas pokračovala. 4.2. jsem velmi časně ráno vyskočila z postele, po dlouhé době dostala chuť na kávu a najednou jsem měla v ruce blok a tužku a s takovým nasazením a odhodláním (ne silou) jsem si vnitřně řekla a dost-tak nyní si napíšu, co se v těch spodních patrech skrývá, co způsobuje problém, na čem to držím. A začala psát, nevím zda to byly 2 nebo 3 hodiny, ale bylo to, jako když ze sebe vymývám usazeniny , ale zároveň s tím chodily i odpovědi na čem a čím víc zapracovat a na závěr jsem psala a i nahlas říkala Zákon odpuštění několikrát na vše, co se tam vynořilo. Ale nejvíc co jsem vnímala jako podstatné, že Já  Jsem viděla světlo, cítila světlo a mé niterné rozhodnutí bylo jít ke světlu a být jím, cítila jsem v sobě víru ve světlo a že to je ta cesta.

Pak jsem si přečetla články. U článku od Miri..Buď, Buď Světlo jsem si to zpívala a říkala si jooo to je ono. Pak napsal Kristián a já v duchu, směrem nahoru řekla děkuji.

Ještě možná "pokulhávám" jako ten, co se vrací z "fronty", ale jasný cíl "Domov" mě hřeje na duši JÁ JSEM dítě toho původního JEDNOHO. S láskou za vše děkuji Jitka F

Odpověď: Důležité je, že se vracíš, byť pokulhávajíc, ale Tvá pozornost a energie směřují ke Světlu, tedy „domů“... Jak jsem psala již v jiné odpovědi, důležité je povstat a jít dále, obohacen o sílu momentu, když padneme na dnoucí dno :-) a nalezneme sílu přesto jít dále, to je tím skutečným mistrovstvím, děkuji moc, že kráčíš s námi, poutníky Světla, kráčejícími ve Světle..... Z.S.

9. února 2019

Tak až teď jsem si přečetla příspěvky na blogu a došlo mi, jak jsou již přicházející velké změny v mém “malém” světě paralelou těm velkým změnám napříč dimenzemi, které přináší přitažení energií Klíčům k duši 2. A není divu, že se objevily strachy, kterým jsem nerozuměla, ty k nové cestě již nepatří, a tak byla potřeba je transformovat. A když si tak přehraji celý pracovní týden, ať jsem se věnovala čemukoliv, tolik pochval a víry v mé schopnosti a vyjíměčnost od pacientů i od různých kolegů či kamarádů z nemocnice, kolik jsem jich obdržela za tento týden, nepřijde někdy ani za několik měsíců. Tak jsem si vlastně tou láskou a radostí plula s pocitem, že mám štěstí, že mají tento týden všichni tak dobrou náladu. Někdy má schopnost dekodovat situaci pokulhává :-), tudíž děkuji všem za jejich příspěvky, neb mi pomohly si uvědomit, cože se mi to vlastně děje :-). NBZ mě má prostě rád, protože mi umožnil opět potkat nějen mé skvělé a jedinečné učitelky, ale i báječné a jedinečné spolužáky…všechny moc zdravím a děkuji za vaši LÁSKU a ochotu sdílet…a děkuji i těm, kteří nepíšou na blog, ale jen prostě JSOU. S láskou Verča F.

Odpověď: Děkuji moc za tento příspěvek, v němž popisuješ v úvodu, že přitažení nových energií má souvislost s informacemi ve studijních skriptech Klíče k duši 2., ano, je tomu přesně tak, s novým věděním, s harmonizací polarit a novými energiemi jde snadněji akci, která se po 10.000 či více letech opakuje jiným způsobem.... Z.S.

8. února 2019

Četla jsem příspěvek Kristiána na Blogu i Tvou odpověď. Moc mne to zahřálo nejen u srdce. Nejen že toho 4. 2. skutečně byly velmi cítit krásné energie , ale ještě s tím pro mne šel pokyn, že teď je potřeba abych přes jakékoliv své možné komplikace, od. síly a všechny možné, v tu chvíli "zanedbatelné" pocity začala se všemi ostatními  od tohoto dne, abych se přidala v ten moment, aby nás pracovalo co nejvíce naráz. Jsem moc ráda, že jsem poslechla a ve chvíli kdy jsem přečetla Kristiánův příspěvek a Tvou odpověď na něj mne to velmi potěšilo. Navíc začínám chápat, proč se od úterka dějí zvláštní věci, které evidentně mají jediný účel - mojí pozornost převést jinam, než na pokračování ve studiu těchto skript. zdržovat. Moc děkuji Vám oběma, jdu si uvařit kávu a studovat...mám před sebou celou noc. Každopádně jsem vděčná i Kristiánovi že na Blog napsal svůj příspěvek. Jsem příkladem toho, jak je důležité, že ty informace se tam dostanou. Martina
odpověď: je skvělé, že jsi si toto vše uvědomila, sama musím přiznat, že uvedení těchto skript bylo zatím nejnáročnější (tedy po Klíčích k duši 1. část ). Hřeje mně u srdce, když čtu, že tyto frekvence cítíte, ale i to, že si uvědomujete ten "odpor", no pokud by to byla "vytěšovačka", něco takového bychom necítili... Z.S.

8. února 2019

Ráda bych Ti  napsala pár řádek. Nejprve bych Ti moc ráda poděkovala za Tvoje báječná skripta, kterými nás stále zásobuješ -:) , a které nás všechny tak vedou na naší cestě. Opět mi tolik pomohla !!!  Nové poznání, týkající se mých nejbližších jsem potřebovala nějak zpracovat. Jak jsem se nechala ovlivňovat.....Kolik jsem toho převzala za své.....říkala jsem si, co teď ? Co s tím? Jak jsem to mohla nevidět ? Proč se mi to manifestuje ? Kolik tam toho ještě nevidím ? a průvodci s láskou poradili-:), mají se mnou tolik trpělivosti.... Zákon odpuštění, Vzývání lásky k sobě, Vzývání k povznesení se nad minulostí, Merkaba 1. je tolik možností... .......
A teď jsem vděčná, že jsem zase o jeden krůček dál na své cestě poznání. Bylo mi opět připomenuto, že jen JÁ JSEM TÍMTO JÁ JSEM a nejdůležitější věcí v mém životě je BÝT A SVÍTIT, tak jak jen já vnímám, že je to nejlépe. Nenechat se zatáhnout do  soudů, manipulací, šablon .....a toho, co se v této realitě považuje za "normální". 
Taky jsem si v poslední dnech uvědomila, proč tak miluji naše malé učitelky  (děťátka :-)) i další jiskřičky. Milují vše a všechno láskou bez podmínek. Je jí v nich tolik...... už mě to zase dojímá, když si uvědomím, kolik je takových jiskřiček tady nevědomě ovlivňováno a svedeno do života, bez poznání skutečné lásky, k honbě za požitky či majetkem, které nikam nevedou ...
Tolikrát jsem v poslední době znovu děkovala za spojení s Tebou i Mirkou. Jste tak nádherné ......máte s námi tolik trpělivosti a tolik nám pomáháte otevřít oči.-:)
A znovu mi to připomnělo, jak důležitá je naše cesta, ta touha o spojení se světlem .To, že si uvědomujeme,  proč tu jsme a kam směřujeme - i když nás to občas trochu "nakopne" -:) Když si vzpomenu, jak jsem si zpočátku myslela, že je mi ubližováno -:)   Děkuji, že jsem díky tobě v sobě našla tu sílu vydat se na tuto cestu a těším se na nová skripta. Cítím, jak jsou krásná, silná, důležitá a věřím, že mi pomohou opět postoupit o další krůček. -:). Jitka H.

Odpověď: Jsem též velmi ráda, že jsi vnímala ty silné a krásné energie, moc mě to zahřálo u srdce, protože vydání žádných skript nepřineslo takový energetický převrat v několika desítkách dimenzí  včetně té fyzické ....Z.S.

8. února 2019

Ahoj Zuzko, moc zdravím a píši něco o tom, co jsem zažívala při JJ8 a pozvednutí z krize. Ze začátku to bylo opravdu jako píchnutí do vosího hnízda, všechny informace mi síly nevědomí neustále mazali a tak jsem je četla stále a nechala se jimi vést, vždy jsem objevila něco, co mi pomohlo udělat další krok. Asi po 14dnech jsem si sedla do meditace a hned slyším nelaskavý hlas, že to by už stačilo, co bych ještě chtěla a že je toho tolik co dohánět v jiných skriptech, řekla jsem na to, že si moc přeji pokračovat a budu pokračovat a odpověď byla, že mi udělají ze života peklo.No chvíli jsem si myslela, že blázním, že mi tak někdo vnitřně vyhrožuje a šéfuje a pak mi došlo, že to jsou nějaké moje části které do teď ovládali moje svobodné rozhodování asi v mnoha směrech života.Hned jsem měla jasno, že bojovat s nimi ne,ne,to už mám za sebou.Druhý den to zkoušeli přes lítost, že ke mě přece patří a co bych bez nich byla, no “Já Jsem”přece, říkam.Další 2 týdny jsem pokračovala v těch 3 vzývánich se záměrem tyto síly očistit a bylo ticho.Nebyla to žádná procházka růžovým sadem, ale často jsem za to děkovala a byla vděčná i za to zdánlivě zlé a bolestivé a za bezpodmínečnou lásku která rozbíjí uzavřené systémy. Před dvěma dny jsem pročítala blog, články k novému semináři,co jste s Miri psaly a další den znovu a teprve mě napadlo, no to se zkusím přihlásit, bez očekávání výsledku.Za chvíli slyším “Na to nemáš, jsi slabý článek skupiny a jsi od ní oddělená”.To radostné světlo z těchto článků vypudilo tuto mazanou část, aby vylezla ze svého úkrytu a tak jsem se zasmála a šla čistit.... 
Všechny zdravím . Verča N. 
Odpověď: Tvoje světlo, skrze které mohou proudit tyto vzácné duchovní proudy je velmi důležité, nejsi prosím Tě žádný "slabý článek", nezávodíme o to, kdo má silnější světlo, ale kdo má sílu ho udržet i v té největší temnotě :-) a to se Tobě daří skvěle, jinak bys nenapsala, takže JSI SKVĚLÁ.....Z.S.

8. února 2019

Jinak moc děkujeme za všechny ty nové články, meditace, vysvětlení, prostě za veškerou Tvou pomoc a velkou Tvořivost a též i ostatním za jejich obohacující příspěvky na Blogu. Děkujeme i Miri za krásný článek, byl nádherný. Tolik mi všechny ty články a postřehy Vás všech, pomáhají, moc děkuji.
Zuzi, uvědomila jsem si, jak během neděle, někde až v pondělí, napadlo všude spousty bílého (bílého sněhu se stříbrnými odlesky), že ani to nebyla náhoda :-). Vše přineslo takovou čistotu, a do toho ještě to bílo-stříbrné nebe :-). Myslím, jak psal Kristián, že to opravdu pocítili všichni, každý po svém. Jana P.

Odpověď: Je skvělé, jak každý z vás vnímá tyto frekvence „jinak“, je úžasné a velmi mě to potěšilo, že jste je vnímali, děkuji z celého srdce za to, KÝM JSTE, a ač vás/nás není ve fyzické realitě až „tolik“, pokud to vše pronásobíme počtem 1.728 :-) nejméně ve 2 časových vektorech, není nás zase tak málo....Z.S.

Sněhová vločka
Jana P.
Sněhovou vločku pozoruji,
její velkolepost obdivuji.
Jemnou krásu vyzařuje,
Stvoření  všeho obsahuje.
Na dlani mi přistává, hned ale roztává.
Na kapičku vody se změnila,
svoji transformaci učinila.
Tu krásu do sebe vstřebávám,
plné Božství této Tvořivosti uznávám.
Každá vločka svoji jedinečnost v sobě má,
ač se občas druhé trochu podobá.
Nejprve si vzduchem jen tak poletují,
některé se i cestou spolu spojí.
Když na zem ale dopadnou,
svoji nádherou ji pokryjou.
Jedna vedle druhé si lehají,
během chvilky vše zakrývají.
V celistvost se přemění,
společnou soudržností vše naplní.
Svoji společnou činností Sílu vytvořily,
vždyť na nekonečnou Čistotu vše přeměnily.

Čistota srdce
Jana P.
Očištěné srdce od bolesti mám,
krásu všeho více vnímám.
Tolik nádhery se za vším schovává,
svoji odvahu všemu dodává.
Radost srdce vyživuje,
Láskou svojí vše uzdravuje.
Paprsky světla vše prosvětlují,
Božstvím lehce naplňují.
Bílý paprsek stříbrnými nitkami protkávaný,
na Božskou Milost všechno mění.
Razantně vše odstraňuje,
všechny boly transformuje.
Rovnováhy ve všech tělech dosahuje,
do Harmonie všechno vyzdvihuje.
Království nebeské v sobě vnímám,
Lásku ke své dokonalosti zažívám.

Tato básnička vznikla v úterý ráno, když jsem jela do práce. Ale teprve dnes jsem zjistila, její pravou podstatu až po přečtení Zuzky článku ve workshopu – dnešního přídavku. Zjistila jsem, že jsem se původně mylně domnívala, ve svojí nahraditelnost (neboť počáteční slova v básničce byla „Masku“ nenahraditelnosti jsem v sobě objevila). Sice jsem se na tom chvilku pozastavila – něco mi nesedělo, ale program společnosti byl silnější, neboť často jsem slýchávala, že všichni jsme „nahraditelní“. Zjistila jsem, že vlastně ta maska spočívala, že jsem nevěřila ve svoji nenahraditelnost :-). Moc Vám všem děkuji za přenádherné příspěvky, které mi již tolikrát pomohly pochopit, uvědomit si a posléze i transformovat, děkuji. Jana P.

Takže básničku jsem již přeměnila, neboť přišlo uvědomění a slovo „maska“, je již pryč (nádhera Tvoření, jak výmazem jednoho slovíčka je vše JINÉ – a jak je vše, po uvědomění, jednoduché :-))

Nenahraditelná

Jana P.
Nenahraditelnost jsem v sobě objevila,
když jsem se na cestě do práce opozdila.
Myšlenka zodpovědnosti se přidala, vždyť kdo se o zahraniční návštěvu ráno postará?
Do práce jsem tedy volala, náhradu za sebe hledala.
Nikdo se však k tomu nehlásil, jen lehkomyslně, že to na mě počká, prohlásil.
Panika a strach toho již využít chtěly,
když se mi v podchodu 2 plakáty se slovy „NENAHRADITELNÝ“ a „TRANSFORMATION“ ukázaly.
Já do smíchu se dala, za tuto situaci svým Průvodcům děkovala.
Jak nádherně mi to ukázali, smysl pro humor při tom měli.
Když k firmě jsem dorazila, lehkost všeho pocítila.
Jediný náš dům ohraničený páskou "ZÁKAZ VSTUPU“ byl,
před padající námrazou ze střechy, tak ostatní by ochránil.
Na mé tváři se opět úsměv vykouzlil, jak se moji průvodci snažili,
aby všechno do smíchu změnili.
Že neustálou ochranu máme, a že některé situace zbytečně až moc prožíváme.

Odpověď: Jani, jsi úžasná, jak jsi dovedla skrze poezii vydářit humorně základní taktiky matrixu a posléze hned i zásah vyšších sfér jako odpověď na Tvá uvědomění a víru... Z.S.

8. února 2019

Přeji ti krásný a slunečný den :-) Nebo alespoň z postele, kde ležím je vidět ven na sněhem zaváté stromy a zapadající slunce. Četla jsem si tvůj blog, jako téměř každý den a viděla článek od Kristiana, který mě přiměl Ti opět napsat. 
Určitě se nemusíš bát, že by byl jediný, kdo zaznamenal ty frekvenční změny! :-D To, co se událo během posledních dnů je velké, promítalo se to ve tvých příspěvcích, ve příspěvku Miri (jste obě naprosto úžasné a moc vám děkuji za to, že prostě jste!), ale i v atmosféře všude kolem, v lidech, ale i ve fyzické hmotě...:-D. Je mi jasné, že přivést sem takové vysoké frekvence není lehké, ale podle toho, čím jsem si v posledních dnech prošla, a co vnitřně naciťuji, to bylo velice účinné a i když to nejspíš bude vypadat, že můj zážitek je z úplně opačné strany, než co popisoval Kristián (tedy, že neobsahuje pouze to povznášející), pojítko je stejné - LÁSKA. 
Příval vysokých frekvencí jsem zaznamenala nejdříve na fyzickém těle a tentokrát jsem nebyla sama. Od nedělního večera skolila postupně celou moji rodinu "nějaká chřipka" (a to jsme již asi 3 roky nebyli nemocní!).. Bylo to neuvěřitelně rychlé, jako když se na tebe řítí protržená přehrada a smývá z tebe všechen bordel, co se zuby nehty nechce pustit (Ale pustit se musel, protože neměl šanci na to, aby dál existoval :-)) Že to není jen obyčejná chřipka nám s přítelem došlo, když se začali na povrch dostávat naše stará psychická zranění a naše strachy, bolesti... A to jako by někdo pře námi spustil film na pásce co nejde zastavit. Každý z rodiny vykazoval svou "bolest z minulosti"a každý si tím musel projít po svém a poprat se s tím, ale všechno to však pojila společná láskyplná péče a víra. Ačkoliv jsme byli zdánlivě "nemocní", uvnitř jakoby se každý z nás očišťoval, zjemňoval, sjednocoval sám se sebou i s ostatními. Byl to týden, kdy každý z nás musel učinit určitou vnitřní rekapitulaci, odproštění se od minulosti a jakési znovuzrození pro nový začátek sebe sama, nás všech. Nevím jak lépe to popsat, než že jsme si všichni prošli takovým vnitřním očištěním a usmířením se sebou samým. Cítím z toho velkou pokoru.
Moje rodina pro mě byla vždy vším, podporovala mě, když jsem se rozhodla pro duchovní cestu a řekla bych že oni sami jsou velmi vysoké bytosti a jsem proto vděčná, když vidím, že tato činnost (tvoje činnost a činnost nás všech) má takový vlil i na ně. Když jsi psala o tom, že každý hledá, proč tu je, věděla jsem že odpověď ve mě zní už od mala - byť jsem za to byla milionkrát zašlapávána do země - být láskou. Vím, že jsi to i psala milionkrát ve skriptech, ale teď jako bych konečně cítila, ten rozdíl, kdy se "jakože snažím cítit lásku" a kdy "jsem tou láskou".  
Píši ti tento email a od mého přítele mi přichází smska "Blog! Kristián napsal zajímavý článek.:-) Asi proto všichni lehli.:-) " :-D   A já se musím smát, jak jsme propojeni. A potvrzuje to, co si myslím, že všichni jsme propojeni více a více. Všichni více a více vnímáme a to především tu lásku k sobě a k ostatním. Ale už si na to nemusíme jen hrát, už se o to nemusíme snažit, už to totiž cítíme. A vím, že zkoušek bude ještě mnoho, ale okamžiky, jako tyhle, kdy se prošťouchne něco v nás, a my uvidíme, kým jsme a co máme dělat se do nás zapíší velmi silně a už nám je nikdo nevezme :-) Snad pak budeme mít větší šanci udržet si spojení se sebou samotným i když budou okolnosti jakékoliv. 
V předchozích měsících jsem si dávala díky tvým skriptům a radám hodně dohromady spojení se svou JJ, ale nyní se to obohatilo o pocit milovat to "JJ a z toho JJ", tedy  "z ničeho a zároveň ze všechno" , nebo možná lepší formulace by byla "milovat z hloubi sama sebe směrem ven, bez jakéhokoliv vnějšího důvodu, ale na základě radosti z toho, že existuje všechno to vnější". Přála bych si, to vysvětlit, ale jednoduše se to dá jen pocítit :-) . A tak snad tyto nové láskyplné proudy doputují ke všem, aby pocítili tu vnitřní krásu jako já. Katka P.

 

7.2. 2019
Na začátku, chci opakovaně poděkovat za to všechno, co děláš pro mě a pro nás. Studium klíče duše 2. bylo, velice zajímavé. Osobně hodně věcí se vyjasnilo, ale taky další se objevili. Hned první večer se mi ukázalo, jak sem opouštěl Atlantidu, a nechal sem tam hodně lidí který mi byli blízcí. A cítím - vím, že sem měl nemalou zásluhu na tom, co se v tedy stalo i když sem byl ovlivněný, chybu sem udělal stejně JÁ. 
 Cítím, že mám sílu a dary, kterými teď to můžu vše napravit, ale bloky z minula nejsou malé. Pracuji na tom a nevzdám se nikdy. Protože vím, že tento svět teď a tady to potřebuje tak jak to ještě nepotřeboval nikdy. Samozřejmě ne jenom mojí pomoc ale nás všech. Stačí, když se podívám, a vidím kolik lidí si žije svůj běžný život a ani zdaleka netuší o co tady vlastně se “hraje”. Všichni někde spěchají a ženou se za něčím ale vlastně ani neví za čím. A v tom stresu zapomínají na základní věci jako je například LÁSKA. Laska, která by tolik věcí vyřešila, vlastně by vyřešila všechno. 
 Ano někdy se bytosti na této zemi hrají na Lásku, ale otázka je či vůbec vědí co to je. Sám sem dlouho si myslel, že vím co to je. Ale až životní lekce mě dovedly k tomu,  abych pochopil podstatu. Všechno je v jednotě se vším, to je věc co by měli učit na každé škole od základky až po vysokou. Lásku je potřeba najít u vnitřku naši JÁ SEM. Když jí máme, až pak můžeme jí posílat dále. Jak můžeme milovat někoho, když nemilujeme sami sobe? Jako lidské bytosti smě úžasné ale zákony vesmíru jsou dané a fungují pro každého stejně. Co dáš to dostaneš, ale jak můžeme něco dávat, když sami nevíme co to je. 
 Někdy mi je moc smutno když vidím jaký jsou k sobe lidi a to už vůbec neřeším, jak se chovají k přírodě, k zvířátkům. Proste bezpodmínečná Láska tady na zemi je skoro ztracená. Skoro naštěstí jsme tady my bytosti, které jsou tady, aby rozšiřovaly to světlo a LÁSKU. Každý z nás hledá něco? Hledá to proč tady je?  Co tady má vlastně dělat? Krásně to napsala Miri v posledním příspěvku v BLOGU. Pro nás je super, že aspoň víme, co hledáme, ale smutné je to, že mnoho lidí ani neví, co vlastně má hledat. A jenom tak prožívají den a ženou se za ně čím co si myslí, že jim přinese uspokojení, ale pak stejně zjistí, že jsou na začátku “hry”. Proto dělá mi radost, už jen to když můžu někde vejít a prosvětlit to tam a rozdat LÁSKU. Někdy stačí milé slova a lidé to cítí a hned jsou na tom lépe. Však víme, že za slovy jsou city které mají neskutečnou sílu a moc  však zatím je vždy síla Nekonečného Zdroje. 

Vím, že tady mám šířit světlo a to je ten hlavní úkol, pracovat pro světlo a měnit svět k dobru. Jak můžu lépe zjistit svoji cestu? A odstranit případné bloky, které jsou tak tvrdě zakořeněné? Strach je faktor, který sem již překonal dávno. Ale je to strach, který je v duši, z důvodu když sem tenkrát v době Atlantidy “udělal spatné rozhodnutí” a ne a ne mě to pustit dále. 

Vnitřně chci moc a toužím o tom, abych mohl tady rozšiřovat světlo Kr. Je mi jasné, že už to dělám, ale chci více a vím, že nato mám v sobě dary a nadaní. Moje duševní rodina a průvodci mi pomáhají a vedou mě velice pečlivě a zlehčují život na zemi. I proto je mi jasné, že moje cesta je pomáhat lidem a vést je ke světlu.

Pozorně sledují tvůj BLOG a učím se z toho moc.
Cítil sem 4. února, jak si dala k dispozici skripta - "Síla světla"  neskutečnou energii v kolektivním vědomí. To udělalo tady na zemi nádherné pocity :-) To muselo zapůsobit i na lidí co ještě spí jak naši medvědi tady na Slovensku teď přes zimu :-)))) ....Kristián

Odpověď: Děkuji Ti z celého srdce, ani nevíš, jakou jsi mi udělal radost!!!!
Poznal jsi toho 4.2. ty silné energie Světla, které jsem se za pomocí vyšších sil usilovala sem přitáhnout, vlastně to nepoznal nikdo (alespoň to nenapsal) kromě Tebe a Miri, děkuji Ti moc a moc, že jsi v sobě probudil tento dar, a ač jsi nastoupil k "nám" mnohem později, než jiní, jsi příkladem toho, že "čas" neexistuje, že pokud někdo skutečně touží po projevení svého vnitřního Světla, stane se tomu tak, jinak by se zastavil vesmír, kdyby se mu to nesplnilo. Jde jen o to, že pozornost a energie někdo místo této jediné skutečné touhy věnuje "bokem", a též do nižších pater svého vědomí. Děkuji Ti i za to, že jsi poznal, že je TEĎ potřeba s těmito proudy - pracovat, že tady nemusí být "stále", neboť se jedná o hodně vysoké energie (čekám od listopadu na tento moment). Ráda bych vás všechny "vyzvala", ale to z hlediska duchovních zákonů nejde, věřila jsem, že to ucítíte a ozvete se sami....Ještě jednou Ti děkuji za to, KÝM JSI..Z.S.

 

5. února 2019

KOSMICKÁ DISKOTÉKA ZVUKU A SVĚTLA

Studium informací ze studijních skript MULTIDIMENZIONÁLNÍCH NAUK může někomu z vás připadat příliš kosmicko-technické, vždyť snazší je studovat něco, čemu rozumíme, co nás ihned „povznese“ do náručí andělů či alespoň chrámů Světla.  Ano, sama jsem tím „kdysi“ procházela, a též moc ráda na to vzpomínám. Jenže slovo „ráda“ již zastupuje význam slova, že prostě tyto dimenzionální proudy světla byly v určité době úžasným lékem na mé probouzející se nitro, něco jako když jste nachlazeni a vypijete voňavý lipový čaj s medem, moc vám chutná, pomůže též, ale pokud máte například v těle vir, bakterii či bacil, potřebujete i další, silnější léky.

Studium informací ze studijních skript MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY nám napomáhá nejen odhalovat ony skryté zavirované programy, které jsme buď „zdědili“, či do naší šablony zanesli vesmírní „hackeři“, ale též je i  účinně odstraňovat,  a tím léčit svoji celistvou multidimenzionální podstatu.

Informace z tohoto „oboru“  nám též  napomáhají ke studiu zdejší situace života, neboť spousta z nás pochází z jiných hvězdných systémů, galaxií, hvězdných mlhovin atd... a najednou se probouzíme z jakéhosi snu, kdy cítíme určité uvíznutí v matrixu fyzické reality, jejíž normy  „správného a šťastného života“ jsou nám často velmi „ne-blízké“, prostě nerezonují s naším nitrem, často si připadáme tolik „jiní“....

Informace, jak život zde na planetě „zvládáme“, ale též i „měníme“  pak předáváme skrze svoji monádu ještě výše, prostě náš život zde, s každou jeho obtíží, nesnází, ale i radostí a láskou, lze pokládat za studijní materiál, který obohatí nejen nás samotné, ale tisíce částí naší duševní i duchovní rodiny a tím i Zdroj Všeho Co je....

Studium informací ze studijních skript MULTIDIMENZIONÁLNÍ NAUKY (zejména poslední studijní workshopy SÍLA ZVUKU a SVĚTLA) vám nabízejí jedinečný pohled na život z mnoha-dimenzionální perspektivy (pohledu), odhalují, že VŠE ZDE je jedna velká hra na schovávanou (jak říkají děti „na schovku“:-)), a též KOSMICKÝ EXPERIMENT, který byl spuštěn „NA POČÁTKU“ jedinou VELKOU DISKOTÉKOU SVĚTLA a ZVUKU....

Velký Mistr, který nám zanechal spoustu tajuplných poselství,  řekl: „Buďte jako děti, a království nebeské je vám na dosah...“. Možná nám chtěl tímto sdělit, abychom STÁLE VĚŘILI, stejně jako je tomu u malých dětí, že MŮŽEME BÝT KÝMKOLIV  i KDEKOLIV, budeme-li VĚŘIT, že TÍM JSME, či TAM JSME, pokud s tím tedy budeme pocitově rezonovat, STANEME SE TÍM, BUDEME TAM...

A ono to tak vlastně JE, sice vše vypadá matematicko-kosmicky složité, ale ve své podstatě je to zcela jednoduché... Stačí správně rezonovat (SÍLA ZVUKU) se správnou kombinací dimenzionálních proudů (SÍLA SVĚTLA) a naučit se zcela čistě (bez zavirovaného programu šablony) pociťovat TAJEMSTVÍ a NÁDHERU ŽIVOTA, hrát si a zakoušet různé formy projevu své jedinečné životní jiskry oděné do nádherného outfitu své monády a vnímat sebe sama jako součást onoho velkého galaktického gobelínu života.....Z.S. na základě  Hovorů s Miri :-).

4. února 2019

Vzhledem k tomu, že vydání skript Studijní skripta MDN Síla Zvuku a Světla – 2.část Síla Světla mělo svoji před-premiéru, kdy jsem konzultovala svůj článek uvedený v rubrice „Duchovní transformace“ se svojí nejlepší učitelkou, která mě učí již přes 30 let (moje dcerka Miri), chci vám napsat pár vysvětlení, která během naší konzultace vyplynula, a to i přesto k tomu, že spousta z vás tato studijní skripta ještě nečetla, nicméně následující témata jsou úzce spojena s duchovní cestou každého.

Co se týká „gobelínu života“, zcela jistě znáte ty předlohy, na které lze vyšívat. Jsou vyrobeny z látky a je na nich určitý vzor, který se máme snažit co nejvěrněji vyšít.

Podobně je tomu i s naší „božskou předlohou“ (tzv. monádický otisk), kdy každá skupina duší (též nazývána „ duchovní rodová linie“) má svůj „gobelín“, na němž je stejný vzor. Přesto však, ač celá skupina musí dodržet stejný motiv, je každá duše jedinečná, anebo též poněkud  „kopíruje“ od ostatních, čímž ale nepřispívá svým světlem k jedinečnému vzoru gobelínu J. 
Z tohoto důvodu je důležité, chcete-li obsáhnout energií své duše váš monádický otisk, mít svoji duševní energii co nejvíce očištěnou skrze vaše autentické vyjádření, vyjádření toho, kým skutečně uvnitř sebe jste a nesnažíte se „kopírovat“ či dokonce „závidět“ ostatním jejich jedinečné výšivky, které aby mohly vzniknout, musely být vyšité pravdivou, čistou a láskyplnou jehlou...

Co to tedy znamená?

Znamená to  jediné: Žít skutečný život, snažit se být pravdivý sami k sobě, i k těm ostatním, nebát se třeba i poplakat, zanadávat si, jen je důležité se neskrývat za maskou „duchovního člověka“ (nepíšu již o osobním já, neboť předpokládám, že tento úsek většina z vás, kteří čtete tuto rubriku, jste nižší formy vědomí již ovládli).

Ona výšivka na gobelínu života je „krásná a dokonalá“, pouze pokud jehla, která ji vyšívá, umí skrze své vnitřní světlo přitáhnout skutečně „duchovní“ energii různých barev (dimenzionálních pásem), ta reversníí (falešná) skrze oko této  „jehly“ neprojde, což znamená konkrétně to, že činnost s těmito více-dimenzionálními paprsky (která je uvedena ve skriptech MDN Síla Zvuku a Světla, 2.část – Síla Světla), kdy už vědomě působíte na šablonu stvoření vaší monády je možná pouze tehdy, jste-li „opravdoví“....
U slova „přitáhnout“ bych chtěla ještě použít synonymum „magnetizovat“, což napovídá tomu, že tyto multidimenzionální proudy světla lze přitahovat (magnetizovat) pouze skrze skutečný a čistý pocit lásky, lásky bezpodmínečné, moudré i přísné, prostě lze je přivolat a používat pouze a jen „skrze magnetickou sílu lásky“....

Dalším tématem je způsob polarizace. Aspekty magnetické a elektrické polarity mají být v rovnováze, to všichni již i s předchozích studijních materiálů znáte. Existuje však i jakýsi doporučený rozsah vychýlení polarity do „+“ či „ –„ a my všichni, kteří se snažíme pozvedat své vědomí, tento rozsah prozkoumáváme .

Jak poznáme, že jsme se vychýlili příliš?

Většinou tím, že trpíme... A to buď tzv. energií „ne --štěstí“, ale též i toho, že jsme byli příliš šťastni, či příliš „nahoře“ a jakási „zlá“ síla nás hodila někam, kam jsme nechtěli (určitě většina z vás zná, o čem píšu). Zde je vhodné si toto uvědomit, např. „Upssss, trošku jsem to přehnal/-a“ a snažit se jít onoho „středu“, kdy tímto středem se vždy rozumí naše vnitřní životní esence, jiskra našeho života, nikoliv onen „vlažný stav“, že nejsem ani šťastná, ani nešťastná, nýbrž stav vědomí „JÁ JSEM“. 
Z více technického pohledu to znamená, že své vědomí dokážu koncentrovat nikoliv v onom rozbouřeném psychicko-energetickém centru (čakře), ale jdu do svého skutečného  nitra a středu mé podstaty (jak duchovní tak i merkabické). Též je dobré znát, že onen nepříjemný „návrat“ ze stavu zdánlivé blaženosti může být i  energetickým impulzem naší monády (skupiny duší), která nám dává najevo, že vzor naší společné šablony je např. příliš růžový (zamilovanost, blaho...) a že je potřeba aktivovat například světelnou energetickou nit modré barvy (vnitřní síla, víra) či jiného barevného spektra...
Též setkání např. s nepříjemnými lidmi nám poskytuje tuto šanci, aktivovat u vyšívání gobelínu života paprsky – dimenzionální proudy, které potřebujeme skutečně pro svůj vzestup, jakož i např. červenou – 1D, pokud je třeba narušena planetární mřížka planety Země, s níž je náš gobelín života úzce propojen....

A zde se již dostáváme k duchovním darům, které nám naše cesta vzestupu vědomí nabízí... Jakoukoliv situaci nepovažujeme hned za nejtěžší a nevyřešitelnou, ale podíváme se, co nám sděluje, jaké poselství je za ní, co za lekce se máme skrze ni naučit, zvládnout, jakou světelnou nití máme právě v příchodu této situace vyšívat ....Z.S..

4. února 2019

Pokud v danych udalostech/situacich nežádáme o harmonizaci magneticke a elektricke energie (protoze vetsina udalosti, ktere se nas niterne tykaji, jsme my, nase pole, nase energie -pouze pretvarovane do situace) k opravdove ci trvale transmutaci dojde jen obtizne, spise vubec. Pošudla se to na povrchu, ktery odvane cas a zmena nenastane... Verča F.

Odpověď: Někdy nemáme dostatek duchovní energie (aspekt elektrické polarity energie) k tomu, abychom udělali více než ono šudlání, prostě jak se nám zvyšuje energie, úklid a harmonizace mají být hlubší a hlubší, neb máme větší rozsah i energii (světlo poznání)..Z.S.

4. února 2019

„LÁSKA NENÍ ZADARMO“ - zaslechla jsem v kuchyni, když se má 4-letá dcera dívala vedle na pohádku a hned, jak když do ní rýpne, vyletělo jí z pusy rozčíleně: „JOJO! JE!!! ŽE JO, MAMI!?“

A já opět jen s úžasem polkla a zavřela pusu nad tím, že to dítě toho ví nějak „moc“. Ne neví, ono cítí ... cítí Lásku ke všem a v každé věci. JE Láskou samotnou ... A já ji opět dojetím objímám a zažívám ten úžasný pocit velkého díky, že právě já mohu být denně a neustále v její blízkosti a zažívat onu BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Pocit, který není u většiny lidí až tak běžnou záležitostí, ale naopak může být velkou výzvou, jak změnit svůj život k pravé cestě Lásky ... bez podmínek, bez ovládání druhých, bez posuzování, kdykoliv a kdekoliv ...
Uplynulo jen pár hodin a vše mi potvrdila znova, když při našem „usínacím rituálu“ začala říkat, ať ty andělíčkové ochraňují všechny lidi, ať se nikomu nic nestane, v naší zemi i všude jinde … a pokračovalo nějaké „brblání“ do peřiny ... Já se rozplývám znova a spát se mi nechce ... a jí? Ano, jí opět také ne :-))) ... „Mami, já nepotřebuji spát, budu si hrát až do rána“ …A v této situaci si můžete vybrat, buď to dítě přivážete k posteli, vymyslíte strašidelný příběh o tom, co se stane, když se z té postele zvedne a otevře oči (výhoda = můžete se jít v klidu dívat na televizi a „užít si“ večer) a nebo ji s Láskou dovolíte hrát si a půjdete si taky hrát a tvořit, třeba tento článek ... (výhoda = užijete si večer ještě víc)

TAK SI HRAJTE I VY A KLIDNĚ AŽ DO RÁNA! :-) S Láskou Simona

3. února 2019

Když jsem obdržel revidovaná skripta Duchovního učení o JJ8, říkal jsem si, že rád si to zopakuji. Ty jsi ale pochopitelně moc dobře věděla, jak věřím, nám všem, moc pomohou. A tak bych Ti rád napsal nějakou ucelenější zpětnou vazbu. Spolu s nimi jsem četl i další skripta, které jsem od Tebe průběžně dostal, jejich působení se v synergii prolínalo.

První věc, v které mně velmi výrazně pomohly byla záležitost, které jsem posledních měsíců čelil a po Vánocích se dost zintenzivnila. Ať jsem šel na nákup, do cukrárny či pro lístek do kina, začal jsem se dost často přitom dostávat u obsluhy do kontaktu s dívkami, které pro mě měly svůj fyzicky půvab. Co jsem považoval aspoň již za pokrok, že v ten moment jsem již zůstával sám v sobě bez potřeby to nějak dále rozvíjet. Jenže s odstupem nějakého času, třeba půldne, dne, mnou začaly prostupovat natvrdo velmi živočišné energie, které se už ani neskovávaly za žádnou rouškou romantické lásky či nějaké obdobné vztahové iluze. Ta syrová sexuální energie působila na pocitové úrovni velmi rušivě. A samozřejmě, že pak se skrze ni otevíraly dveře silám chaosům, které dále narušovaly mé energetické pole a dále ztěžovaly mé snahy. Nevěděl jsem moc, co s tím dělat. Říkal jsem si co s tím, jak mě vedl text ve skriptech, potřeboval jsem to nějak rozklíčovat, kde jsem učinil onu volbu, že jsem jim dovolil vstoupit. Muselo tam být něco, co způsobovalo, že části sebe svého nižšího Já jsem se tomu, byť i skrytě, otevíral a nutno přiznat, že i vítal. Pátral jsem nad tím, cože to ta sexuální přitažlivost vlastně je, nechtěl jsem rozhodně skončit u toho snadno nabízeného vysvětlení plného zabudovaných falešných programů - “že to my už tak muži máme, že se nám líbí holky”. Rozhodně jsem věděl, že mně to něco ukazuje a ty situace nejsou v mém životě jen tak náhodou. V tu dobu jsem i četl příspěvek v Blogu od Jitky F. (děkuji Jíťo), kde byla i část, že pochopila, že “nechtít v tomto světě pro sebe nic vlastnit”. Zde se mně objevilo pojítko, že sexuální touha je defakto touha (chtíč) vlastnit, tím se mně to podařilo hned lépe uchopit pro další zpracování. Ale pořád tu zůstávala otázka, proč ji vlastní takto deformovaně mám? Ve skriptech je ta krásná moudrost “nehledej Království nebeské mimo sebe, neb tam je nenalezneš”. Věděl jsem, že mě to nutí hledat něco mimo sebe, které tento tah pak vytváří. Došel jsem k tomu, že vlastně mně přitahuje krása, ale jaká?! Pochopitelně stavěná na zabudovaném programu, že to je především krása fyzická, které mně pak navozuje onen pocit necelistvosti. Vzpomněl jsem si pak i na období úpadku Atlantidy, kde fyzická krása byla velmi velebená. A co je tvář, tělo, líčidla, oblečení a doplňky, které ji tak umně utváří? Vše to je jen manifestacemi na Zemi, kterou jsou neskutečnými iluzemi a nemohou mít vliv na duchovní vědomí, jimiž doopravdy všichni jsme, pokud něčemu takovému nad sebou moc nedám. Říci, že toto mám již 100% zpracované by bylo velmi odvážné, ale velmi mně to pomohlo se dívat, na vás ženy, úplně jinak, je v pořádku, pokud chcete vypadat upraveně.  Nikdy se to ale nemůže stát něčím, na čem stavíte svoji hodnotu, pak je to jen líbivý, ale prázdný obal. Nyní již jsem schopen lépe chápat, že ta pravá krása spočívá v zářící Božské esenci prozařující ty opravdové šatečky Vašich duší, tedy tím kým doopravdy všichni jste, jsme  

Nárazově či dlouhodoběji mě zlobily či ještě zlobí i další věci, kterými jsem se nechal ovládat, ať už různé pochybné tužbičky či navozené strachy. Taktéž někdy jsem na jiné lidi reagoval z nevědomí. Samozřejmě mám svobodnou volbu, na co zaměřím pozornost a jak budu jednat, ale co jsem poté pocítil a díky  skriptům uvědomil, že vším tím konáním, které není vyjádřením Zákona Jednoho, se otevírám silám chaosu, které tím jak pronikají s ambicemi přebírat dále kontrolu, tlačí mně pak dále do stavu, kde kupím další dualitní volby, život najednou začne šednout, radost vytrácet a musím se z toho pak vyhrabávat. Ale i to má pochopitelně své dobré, Zákon akce a reakce funguje bezvadně, postupně mně to učí na těch věcech zapracovat, příště se pokusit udělat moudřejší volby a narovnávat jednotlivé paprsky z jejich deformací. Ani toto není nic nového, říkala jsi nám to již mnohokrát, tak již plněji chápu, že to nebylo jen tak  

V poslední době dochází i jiným úsměvným věcem. Lineární mysl hodně řídila můj život a vlastně jsem pořádně nechápal co to přesně vlastně je, až díky skriptům Kosmických paprsků, se mně to začalo dařit chápat. Uvědomil jsem si, jak se ta lineární mysl snaží vše v mém životě řídit a plánovat co budu dělat,  od takových každodenních prkotin jako, že např. že po raní meditaci vyluxuji, pak oloupu brambory a v půlce vytírání je dám vařit, abych až dotřu, mohl jít obědvat. Přes běžné věci, kdy si utvářím rozvrh, že v sobotu půjdu na nákup a v neděli na procházku apod., až po dlouhodobější snahu plánovat život, jako rozpočítávat kdy doplatím úvěr za byt. Ono je to vlastně smutné, všechno tohle jsou takové programy, které mně odnímají svobodné vyjádření a defakto ego v rámci různých šablon, je tím, kdo chce řídit můj život (mít jej pod kontrolou). Program lineární mysl je silný, kor když jsem jej používal asi řadu životů, ale snažím se to postupně dělat jinak. Pokud si něco takhle naplánuji, tak to v ten daný moment nedodržet, svým způsobem to sabotovat, dělat jiné volby a nechat se více vést svým nitrem. Takže když venku jdu, neplánuji detailněji dopředu kudy půjdu, ale na křižovatce se rozhodnu. To že si o víkendu má rád chleba s máslem, medem a kakaem k snídani, se nemůže stát pravidlem, takže jsem si dnes udělal pohankovou kaši, na kterou jsem měl chuť. Nebo, že když dříve jsem s oblibou si kupoval lístek do kina s předstihem, snažím se od toho opouštět a jít opravdu ve chvíli, když chci jít a ono se to překvapivě dost celé popřeskupuje   Vím, že ještě volněji bych měl přistupovat i k tomu, co který den při meditační seanci budu dělat. Opět díky skriptům z posledních Vánočních meditací, a i díky příspěvku Veroniky F., se snažím více obracet na svoji monádu a duchovní rodinu, žádat je o podporu vedení a posílat jim i svoji lásku. Být s nimi skrze svoji Božskou jiskru co nejvíce spojen. 

Rád bych i řekl, že v době, kdy jsem se s Vámi všemi potkával v Reiki centru, i když jsem se s Vámi poměřoval, určitě jsem Vás neměl nerad, rád jsem Vás vídal, ale říci, že jste mně byli všichni vyloženě blízcí, to tak úplně také nebylo. Za ten poslední již skoro rok se i toto změnilo, z Vašich příspěvků je vidět tolik síly vůle, odhodlání, moudrosti, lásky, vytrvalosti, kolikrát si při meditaci na Vás všechny s láskou vzpomenu, jak se máte, že Vás rád opět všechny, i tady ve fyzickém světě, uvidím, bude-li to možné. Cítím, jak každý z nás utváříme určitý “duchovní” moment, který se stává společnou nosnou hybnou silou vedoucí tuto sféru tam, kam všichni toužíme. Děkuji, S láskou k Vám všem, Jaromír

 

Starší příspěvky naleznete v archivu. BLOG 01, BLOG 02, BLOG 03

 

 

STUDIJNÍ SKRIPTA SHAMBALLA 1024

1.února 2019


Otázka: Rozumím tomu dobře, že když budeme kráčet “zlatou střední cestou vědomého života = Osvícení“, (což vnímám, že to má i velkou spojitost právě s rovnováhou mužské a ženské energie), tak nastolujeme rovnováhu i v paralelních dimenzích? To je, že se přestane vytvářet protipól v jiných dimenzí s dimenzí ve fyzické realitě – např. zde velká partnerská láska x v paralelní dimenzi (jiné dimenzi) nastává ukončení vztahu (neláska), a že tím vznikne  i odzrcadleni s ostatními? Jana P.
Odpověď: Rozumíš tomu naprosto správně, Tvá slova vystihují podstatu těchto informací. Sjednocením polarit aspektů elektrické (tzv. mužské) a aspektů magnetické (tzv. ženské) energie ve fyzické realitě se toto vše odehrává i v paralelních dimenzích v rámci našeho jednoho merkabického pole.
Též tomu rozumíš (k mé převeliké radosti ) správně, že např. velká partnerská láska, která vytváří "protipól" v paralelních sférách se díky vyrovnanosti "emocí-energie" stabilizuje "tam" i zde ve fyzické realitě. Jakmile dochází k vyrovnání polarit (jak píšu v různých studijních skriptech, neboť poslední období je pro všechny lidi na planetě právě toto vyrovnání prioritou), teprve pak může energie-vědomí vzestoupit do následujícího vyššího dimenzionálního pásma s "razítkem": vyrovnáno, vzestup možný ....Z.S.

 

Studijní workshop KLÍČE K DUŠI 2. část - DUŠE ATLANTIDY

17. ledna 2019
ještě jednou Ti chci napsat své poznatky, které přišly studiem skript Duše ATL.
Začaly se vynořovat záležitosti dřívější i z této inkarnace, které byly vzájemně propojené. Přijmout některé z nich, že i toto jsem či byla já přinášelo i přináší značné úsilí, ale jsem za to vděčná a vnímám velkou úlevu. Rozpomenutí, ale i uvidění v současnosti záležitosti - lstivé manipulace za účelem získání výhod - má i druhých, odsuzování a nenávist - má i druhých, pocity viny a beznaděje - má i druhých, strach vyjádřit pravdu toto vše mě vedlo k uvědomění , že je nutné vše přijmout, prosvětlit neb to velmi ovlivňuje současný život.
Postoje a názory v něm, mé jednání ve vztahu k druhým, prostě každodenní život. Pokud to není odhaleno, nedojde k poznání a uvědomění jednáme dle těchto starých otisků a může nás to zavést až na úplné dno k dolů směřující spirále, protože si nejsme v daný okamžik vědomi onoho propojení a toho, že se propadáme.
Je to tak se vším, ale toto období, bylo značně podstatné, i tam jsme byli jako dnes v ukončovacím cyklu, ale zvítězila naše ega a dnes máme to štěstí pohlédnout zpět a uvědomit si svá selhání a především se z nich poučit.
Je to skvělý materiál, ale též, alespoň pro mne jeden z nejobsáhlejších. S úsměvem si vzpomínám jak na posledním opáčku Kimanny, jsi mě a ještě dvou z nás /jistě si dotyčné osoby vzpomenou / řekla,  po výsledku -zelená, 5/. No to jste vy ? Měli jste v Atl. s tím dost problém- vyjádření- postoje k mužům. Tehdy jsem si říkala ..Hmmmm... a moc jsem si nebyla vědoma významu toho, co se tvými slovy skrývá. Po studiu těchto skript jsem velmi procitla a nyní vnímám velkou vděčnost, že mi bylo vůbec umožněno nakouknout pod pokličku, seč pokrm nepatřil ke kulinářských skvostům.
Tímto ti velmi děkuji, že i DNES,  jako tehdy nám umožňuješ možnost vědění a věřím, že NYNÍ, budeme více bdělí.
Ještě moc děkuji za článek ze včerejška 16.1., mnohé mi též objasnil a ubezpečil mě v tom, že to co mi přišlo, že pokud přijde něco z rodové linie, holt se musí najít vhodný způsob jak to prosvětlit. Jitka F.

9. ledna 2019

Při prvním čtení asi tak do poloviny jsem si říkala, ty jóó v čem všem jsi byla namočená....:-)), nastalo vyděšení..., za chvilku jsem si řekla, co se děsíš, cca 26 500 let čekáš na tenhle okamžik být Tady a Teď, napravit omyly, chyby minulosti, raduj se, pracuj, napravuj, propouštěj...Jednoho dne jsem se vrátila na svou domovskou planetu, spatřila nádherné modro-bílé světlo s diamantovým zářením, které září uvniř mě a v rukou držela totožný krystal. Tímto světlem jsem vyprovázela duše, které se měly inkarnovat....a tak jsem se i já  rozhodla zakusit pobyt ve fyzické realitě a přivést toto světlo na Zemi, a tak začalo moje  tisícileté putování napříč inkarnacemi s příslušnými lekcemi, poznáním a poselstvím ukotvit toto světlo a pomoci manifestovat království Světla na Zemi....:-)). Děkuji mnohokrát Tobě, že jsi mi pomohla se rozpomenout a děkuji Všem kr. jiskrám, že v tom jedeme spolu....
S úctou, láskou a pokorou, klaním se před Vámi
Simča

 

9. ledna 2019

Práce se skripty Duše Atlantidy byla velmi obohacující. Je pozoruhodné jak něco, co v pojetí pozemského času, se událo tak dávno, může výrazně projevovat v každodenním životě. Díky těmto skriptům se mně podařilo leccos lépe pochopit a snad i začít měnit.
Po prvním přečtení skript a promeditování meditací, jsem po dobu několika dní dost pociťoval především hanbu, selhání a bolest. Meditacemi z loňských vánočních seminářů jsem prokládal svá meditační sezení a taktéž jsem pocítil nutnost vytáhnout Vzývání na Sebelásku. Ta mně pomohla se nad to povznést a začít s tím vším pracovat jako s každým jiným materiálem :-) Rozpoznat, co bylo tehdy vlastním prožitkem mojí duše a co pochází z energetického otisku v kolektivním vědomí, nedovedu s jistotou říci. Ale to není myslím to nejdůležitější.
Ta hanba a selhání se zintenzivnily i proto, neboť jsem pocítil, že to jak jsem selhal tehdy, selhávám dlouhodobě v určitých oblastech nadále i ve stávající inkarnaci. A to tím, že jsem téměř vždy, ve většině rovin svého života, stavěl někoho v mých očích zkušenějšího, zdatnějšího, znalejšího…., nad sebe, jako toho, kdo lépe než já ví, co bych měl udělat, řekne mně jak směrovat svůj život, jak se rozhodnout. Se slepou důvěrou jsem odevzdával svoji duševní energii, dával jim moc nad sebou a naivně věřil, že oni s tím budou lépe vědět jak naložit. Uvědomil jsem si, že i nedávná událost, kterou celá naše pozemská rodina naštěstí nakonec “přežila”, se zdá být mistrným využitím odpůrčích sil právě v tom, že dokázaly našroubovat onen scénář velmi přesně na energetické otisky z dob Atlantidy přítomné stále v našich duších… Jejich past se prolínala s tím, o čem píšeš právě i ve skriptech, znovu jsme si procházeli obdobnými zkušenostmi, abychom dokázali snad již učinit volby i nové…
Další zjištění bylo, a které mě obzvláště dost na úrovni 3D mysli překvapilo, že v určitých rovinách mám z žen strach a cítil se vůči nim podřadně. Opakovalo se to v různých rovinách vztahů celý život, přehnaně jsem se jim podvoloval, stavěl je na piedestal, viděl v nich ty, které jsou těmi, které by svět dokázaly řídit lépe jak muži a také jedině skrze partnerský svazek s ní, by mohl mít život smysl.
Tak jsem se pustil do práce… tím prvním co jsem začal, že si musím zpět vzít naplno zpět svoji vnitřní sílu, dost přenechávání rozhodování za mě druhým, ač to myslí sebelépe a jsou sebebližší. Poznal jsem něco, co jsem si celý život nepřipustil, že mám uvnitř sebe vlastně mnoho vnitřní síly. Lépe jsem pochopil, čemu se stala Atlantida smutným příkladem, jak zrádné je, když je to ego, co řídí můj život, pak snaha tvořit dobro může být sebevětší, ale velmi snadno může být přesměrována mimo Božskou službu. 
Tento svět, ač se zdá být plný bolesti, je opravdu lásky hoden. Každému z nás, bojovníků duhového světla, přeji, aby našel způsob jak svoji jedinečnou kombinaci duchovních darů, moudře používat a projevit naplno svou Božskou podstatu. Jsem přesvědčený, že jak ruku v ruce s vyzařováním našich darů poroste naše vnitřní síla, sebeláska a přetrvávající uvědomění, kým doopravdy Jsme, budeme se stávat i pro tento svět, plný slz a deště, protínajícími paprsky zářivého světla svitu našich Božských jisker… a tam kde je to ještě možné, alespoň na chvíli zasévat radost a naději do srdcí ještě jiných spících jiskřiček…Jaromír R. 
Odpověď: Co se týká vaší rodinné události - není to "našroubování" onoho scénáře na vaší rodinu, jedná se o to, že se frekvenčně nacházíte v podobných energiích "jako tenkrát", tudíž se scénář automaticky načte, avšak nyní máte již více osobního poznání i dalších informací k dispozici, je tedy větší možnost jej změnit, anulovat....Z.S.

3. ledna 2019

Klíček duši II. musím ještě více zapracovat, ale již nyní bych se ráda podělila o své dosavadní poznatky. Měla jsi naprostou pravdu, když jsi mi u poslání skript připsala větu, že mi to možná pomůže pochopit současnou situaci, kterou procházím. :-D
To mi to tak objasnilo, že jsem se místy, když jsem zrovinka neprosvětlovala vyplouvající situace se i dost usmívala, neboť snad i vyřčené věty, postoje v rozhovorech i v celém dění se doslovně opakovaly.
Důležité poznání pro mne je jak tenká již byla hranice, aby mě recyklace a dolů klesající spirála nestáhla úplně. Úžasné je  jak s tímto procitnutím se nyní začínají propojovat poznání ohledně mag. a el. polarit včetně dalších světelných informací, které jsou předávány prostřednictvím růženců. Jak je to vše jeden celek. A i já mám být celek, protože , když chci vlastnit pouze nějakou část čehokoliv vznikne ve mně strach ze ztráty.
A základ je nic nechtít vlastnit, ovládat, přijmout vše jako celek a vědět, že jsme milováni bezpodmínečně.:-)
Přeji nám všem úspěšné, harmonické sundávání závojů zapomnění a Tobě Zuzi děkuji, že máš tolik víry, odvahy, síly a lásky nám k tomu být nápomocna. S láskou Jitka F.

3. ledna 2019

Nicmene nektere otazky z Atlantskych klicu k dusi byly orisek...zejmena ty na pouzivani daru duse, neb jsem si nemohla zadny poradny dar vybavit, ale uz se to pozvolna zlepsuje. Tema mych osobnich daru duse mam hodne zastrene a prosvetluje se jen velmi pomalu. Povetsinou jsem na pochybach, zda urcita dovednost je dar ci ne..asi moc zapojuji analytickou mysl ci co....Verča F.

odpověď: Ano, zapojuješ příliš analytickou mysl, neboť každá dovednost je darem, tím drahokamem na šatu Tvé duše, z něhož tryská světlo Tvé jedinečné duše a chce se projevit skrze tvůrčí činnost, k níž patří i vaření, pletení, uklízení, činnost v zaměstnání.....

2. ledna 2019

Ahoj Zuzko, již nějakou dobu pracuji s novými skripty klíči k Atlantidě a jak jinak, je to velmi pozoruhodná činnost. Bylo zajímavé, že když jsi mi skripta poslala, hned jsem je vytiskla. Ten den jsem, ale nebyla schopná je otevřít. Odhodlala jsem se k tomu až den následující. Vzpomněla jsem si, jak probíhala má tehdejší zasvěcení do Atlantských energií. Jelikož jsem prošla třemi stupni zasvěcení, jež pro mne byla velmi náročná a těžká.... hodně silné čištění, čekala jsem něco obdobné a zřejmě proto z počátku váhala. Ale našla jsem odvahu a začala skripta studovat a provádět meditace.
Musím přiznat, že to, co přišlo, mě velice příjemně překvapilo. Poprvé jsem snad pochopila, že všechna ta předchozí práce, měla svůj smysl a mne se už podařilo mnohé pročistit a propustit. Tentokrát se vše odvíjelo na procesu rozpomínání se... hodně silný účinek na mě měla věta, „Vzpomeň si kým si byla a kým můžeš být dnes.“ Spustilo to nečekaný proces, při nějž jsem si kladu záměr rozpomenout se.... a hlavně to vše přijat.
První dny po meditacích jsem cítila neustálý přísun informací, jež nesly hodně silné uvědomění. Nebyly to nějaké závratné informace, spíše obrazy toho, kde dělám chyby, co je toho příčinnou, kde vznikly a jak je neustále opakuji dokola. Pak samozřejmě přišly i krušnější čistící chvíle..., ale přesto to už nebyl žádný těžký propad, jak jsem zažívala dříve, bylo to spíše o uvědomění a přijetí. Pokládání si otázek a hledání pravdivých odpovědí... Stále to pokračuje a s každým novým ponořením a cestou skrze čas do éterických záznamů se odhaluje více, a já si konečně uvědomuji svá omezení a taky proč si tato omezení vytvářím.
Je také velmi povzbuzující, když vnímám energii dalších, kteří na vyčištění časové linie pracují. Vznášíme se v éteru na svých štítech, obklopeni zlatavou kopulí a každý z nás vysílá čistící paprsek do událostí, jež jsme zvorali
Spolu s tím přicházejí i vize, jak jsem se na Atlantidu dostala já, přiletěla jsem ze své planety ze souhvězdí Eridanus ve své tehdejší inkarnaci, proto aby se mi dostala dalších zasvěcení, lepšího propojení a práce s duchovními energiemi a obohacení znalostí, jež jsem potřebovala na své misi. Zůstala jsem zde nějaký čas.... učila se. Při rozpomenutí na tehdejší časy jsem v sobě nově nalezla touhu po vzdělání, neskutečně silnou energie, jež mě nutila přijímat nové a nové znalosti, a dále se rozvíjet. Tato touha se paradoxně stala mou zkázou, zapojila jsem se do vývoje nových technologií, což vedlo ke zkáze k Atlantidy.... pochopila jsem, že tuto touhu po rozšíření obzorů mám v sobě pořád, akorát silně zablokovanou. Tyto blokace se odrážejí v mé současné inkarnaci tím, že nejsem schopná cokoliv dovést do zdárného konce, vždy těsně před uskutečněním toho nechám, s tím, že to nefunguje. Taky jsem pochopila k tomu se vázající strach, že mé snahy dojdou do zdárného konce, že jsem schopná.... velice schopná a odtud zase spadnu do pochyb, jež pramení právě z období, jež jsem v Atlantidě dovedla ke zdárnému konci, jehož výsledkem bylo zničení a zkáza...
Vize přicházejí s každou další meditací a jsou úžasná, i když někdy bolestné a plné studu (ten je celkově hodně silný....a ne jenom u mě), ale pak jsou také uvědomující a osvobozující. Navíc je skvělé, jak ostatní skripta, která jsi nám dala, tak nějak vedou a zapadají do sebe... každým studiem a prací nás to vede dál a dál. Za to ti moc děkuji.
Taky bych ještě chtěla zmínit, že u konce Atlantidy hodně cítím tvou přítomnost i tvé doporučení. Já se tenkrát chtěla vrátit, jelikož pro mě „naši“ přiletěli, ale ty jsi mi naznačila, že mé vzdělávání ještě není u konce, stejně jako má mise. Já, ale chci domů, jenže zmeškám odlet... na místo setkání přijdu pozdě a jen sleduji, jak má i ostatní lodě odlétají, přichází silná vodní vlna a zemětřesení, pak se objevíš ty spolu s těmi co se rozhodli, nebo spíše byli přinuceni zůstat, a vedeš nás do síní Amenti. Tady jsem trochu zmatená, nějak jsem si myslela, že ty byly až v pozdějších dobách egyptských, ale zřejmě tu byly už mnohem dříve, že?

Odpověď: Síně Amenti byly na planetě již za dob civilizace Atlantis, resp. jsou součástí Atlantského programu, takže jsi to vnímala zcela správně.... V době slávy i úpadku Egypta tyto síně byly aktivní též, avšak již v mnohem omezeném rozsahu.
Pak také mívám hodně silný pocit, u meditace v níž se hovoří, že byla otevřena zakázaná brána do nižších dimenzí.... v tom se mi vždycky ukáží urychlovače ze Švýcarska a USA, a prolne se se silným pocitem, že si opět zahráváme s vysokými energiemi, o kterých nemáme páru, jak je použít.... No, tentokrát jsem alespoň na správné straně, a přestože účinky jejich pokusů mají na nás dopad, tentokrát jsme už chytřejší a víme, jak se tomu bránit.

Odpověď: Ty urychlovače jsou v rukou lidí, kteří nemají vysoké duchovní vědomí, ač jejich analytická mysl je vědecky úžasná... Takže stejná situace, jen v podání 21.století... Navíc jsem na internetu nalezla informaci, že Číně se povedlo již vyrobit "zdroj energie", který je 6x silnější než Slunce, což osobně já považuji za to největší nebezpečí  současnosti ve vztahu s odkazem civilizace Atlantis....
Poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je o tom, jak nám všem chybí společné setkávání... cítím to stejně, někdy to až fyzicky bolí, ale na druhou stranu musím přiznat, že doba tzv. „odloučení“ nám i nesmírně prospívá. Nutí nás totiž hledat svou vlastní cestu, poznat naši osobitost, naše vlastní uvědomění. Navíc všichni jsme propojeni přes planetární kr. Štít a pokaždé, když se na něj napojuji cítím, že energie ostatních je více autentická, to oddělení nás paradoxně vzájemně ještě více spojuje. Tentokrát jsme u toho, ale více autentičtí a už to nenecháváme jen na tobě. Je zde cítit nové úsilí, snaha se více zapojit, v nést do štítu to, co je více „Naše“.

Odpověď: Společná setkávání na fyzické rovině schází i mně, ani nevíš jak... Na jednu stranu mám v srdci obrovskou bolest z tohoto fyzického odloučení, ale též vím, že nelze propadnout bolesti, pokud by se tomu stalo u mne, stáhnu energie štítu...Též mi pomáhá vědomí, když vnímám, jak jste úžasní, jak jste zapojili co nejvíce své vlastní duchovní svaly, jak v této temnotě záříte... Je dobré to brát i tak, že máme svítit již více ve vyšších dimenzích, tedy setkávání a spojování našeho světla ve štítu.... Ti, kteří neustáli svojí novou pozici - ve fyzické realitě samostatné světelné jednotky, snad časem naleznou cestu, jak alespoň částečně vzestupovat...
A celé bych to chtěla ukončit otázkou ohledně planetárního štítu, mám pocit, jakoby se už tak nějak více propojil s tím galaktickým.... jsou tam totiž takové nové silnější energie, jež vnímám a nedokáži identifikovat...Jitka S.

Odpověď: Je možné, že vnímáš ty silné energie z "budoucnosti" - tedy z těch hodně vysokých dimenzí, které mají dopadat zejména v letech 2020-2022 ve velké míře, což se může jevit jako "propojení" štítů, pokud se povede planetě Zemi tyto vysoké energie ustát (bez zásahu jiné strany), vlastně pak štíty, jak planetární, tak ten galaktický, se stanou součástí mnoha-dimenzionálního časoprostoru na a v Zemi...

 

Studijní workshop Duchovního učení o Já Jsem - HARMONIZACE POLARIT 1. část

16.12.2018

Chci Ti poděkovat za skripta Harmonizace polarit a energii v nich obsaženou... 

Když to vezmu od začátku, tedy od průvodních informací, které (alespoň já to tak vnímám) mají tzv. “Předočistný” význam, který pročistí,očistí a připraví mé vědomí k následné práci a pochopení při afirmačních vzývání a při kterých se mi střídá úsměv na rtech, údiv,s lzy v očích i “Aha efekt” až po nechápavý výkřik mé analytické mysli nad pohledem MDN anatomie Elektrické a magnetické polarity ,to nechávám volně zapracovat, ono to tam určitě je a ve správný čas naskočí .Následná 2 vzývání čtu hned po sobě(snad to nevadí),ale mě prostě nejde přestat, jak jsou úžasná, kolik informací v nich je a kolik uvědomění v nich nacházím. Zuzi ono vlastně ani nejde, abychom byli od NBZ odděleni, asi nedokáži popsat ten pocit uvědomění, který jsem díky těmto vzývání získala, ale nejde to. A co mě pokaždé při čtení dojímá je ta slovy nepopsatelná a bezpodmínečná láska, spojení síly elektrické a magnetické v NBZ.. Akaždý z nás má tuto lásku v sobě, jen ji  objevit, milovat a žít... 
Dáváš nám odvahu, sílu i potřebné nástroje k tomu,abychom se vyvíjeli a za to Ti chci ze srdce moc poděkovat Zuzi. 

Děkuji Ti mockrát za Tvůj krásný mail i za krásná slova... Blahopřeji Ti k tak hlubokým uvědoměním, co popisuješ, nádhera!!! Já osobně Ti za něj z celého srdce děkuji, vaše hluboká uvědomění jsou pro mě popudem tvořit pro vás dále a ještě lépe....Z.S.

8. 12. 2018

Workshop harmonizace polarit byl velmi intenzivní.  Vzývání jsou opravdu hodně silná, zejména to druhé. Tak jsem si je báječně a niterně užila, po čtyřech dnech jsem si říkala, to bylo docela v klidu a pátý den to bouchlo a nestačili jsme se divit J Zpracovávali jsme skupinově zklamání, učili jsme se pracovat s fanatismem a hlavně jsem se nakonec prokutala k poznání, jak ego neustále na základě zkušeností, vzorců, tužeb atd. vytváří hologram iluzorní reality a iluzorní očekávané reality .. jakoby tunel. Co do tunelu zapadá, je ok, co chce vybočovat je nesouhlasným postojem tlačeno zpět a co přesáhne rámec, jakoby roztříští tunel, iluzorní realitu. Nastává překvapení, šok, bezmoc z nevědomosti apod. My máme právo jakýsi „tunel“ tvořit z hmoty (naše životní prostředí, podmínky) ale nemáme právo do něj „tahat“ jiné lidi. Je to vlastně vyšší rozlišování projekcí. Též se mi zjemnilo vnímání zaměření vědomí a tvorby reality skrze mé reakce, jakýkoli pohyb vědomí. A též více vnímám konání vůči ostatním jako konání vůči sobě, pracuji na rozpouštění tužeb „působit na ostatní“, iluze, že kromě Mne (Já Jsem) existují ještě jiní apod. Je toho vlastně hodně…hned po prvním vzývání jsem měla pocit přestupu na vyšší level a to je vždy spojeno s pocitem, že dělám všechno špatně. Chce to čas J vlastně každý můj vztah ke komukoli je jakýsi chobot té projekce zakončený projekcí osobnosti, kterou si myslím, že ten člověk je a on je tedy v rámci určitých parametrů nucen se podle toho chovat, jinými slovy, já ty lidi vlastně doopravdy neznám, přesněji řečeno, nechci znát, upřednostňuji iluzi!  Co se čoček týče … když vidím rozmazaně (bez čoček) je hologram zřejmější a zároveň je můj svět „menší“, víc se soustředím na přítomné ne vzdálené. A taky je cílem prozkoumat program !krátkozrakosti. Na to mě přivedl kolega poznámkou, že mozek si vizuální vjem stejně překládá a upravuje. Pravda je, čím méně se soustředím, tím lépe vidím i bez čoček. Ovšem s 6 dioptriemi se tak dá fungovat jen doma nebo po okolí, ne za volantem či v práci...

16.11.2018

Ihned ve středu odpoledne jsem se začetla a pracovala s I. částí, původně jsem měla představu, že druhý den pokročím na druhou část a pak udělám pauzu, ale vedení rozhodlo jinak. V tuto chvíli to vnímám tak na sobotu. Vzývání je opravdu velmi silné….a opět tak moudré. Při opakování refrénu jsem zezačátku mírně zadrhávala, přesněji to nešlo tak plynule jako u jiných vzývání,….ale v průběhu se to srovnalo a nemusela jsem tolik bojovat s analytickou myslí. Bezprostředně po vzývání jsem pozorovala něco jako zmatek mého vnějšího Já, jako když neví, co si s informacemi počít, přitom mé vnitřní vedení bylo naprosto klidné a vysílalo klid a jistotu, že vše si sedne a dobře „zaklapne“. Už jen čtení textu ve skriptech citelně rozvíří mé štíty, zvlášť silně cítím M štít a víření postupně stoupá k T a D štítu. Vnímám Merkabu,…..teď jak o tom píšu mě „brní“ chodidla a pocitově levituji mírně nad zemí jako kdysi v Atlantidě. Ano, je to silné a už teď cítím pokoru a respekt k další práci s těmito skripty. Těším se na postřehy ostatních a přistávám.

15.11.2018

Otázka: Jedním ze symbolů deformace aspektu magnetické energie je konzumní život a s tím spojená snaha brát co nejvíce pro sebe. Předpokládám, že pokud se naopak člověk snaží až příliš (a nemoudře) dávat, obzvláště bez toho, aniž by byl vědomě přijímacím elektrickou energii od NBZ, i zde se jedná o deformaci aspektu magnetické polarity, neboť to “braní” je skryté za iluzivní šablonou “dobrého člověka”? Pokud jsem pochopil i ze samotného vzývání správně, je každá maska, kterou si nasazujeme, každá šablona v které se nevědomky pohybujeme, naše jakékoliv vyjádření ve hmotě, které je vším než projevem čirého vědomí, deformací aspektu magnetické polarity. Stejně jako jakékoliv pokřivené chápání Boha/NBZ včetně žádného, jsou deformací aspektu elektrické polarity.
Odpověď: Ano, je to tak, pokud dáváme bez aspektu moudrosti (povětšinou si tím řešíme své vnitřní problémy, že raději jsme za „dobrého člověka“ než abychom se podívali dovnitř sebe a odstranili to co máme u sebe) .Každá šablona brání přirozenému proudění  energie, tudíž způsobuje deformace proudění obou polarit.
Otázka: Ony na sebe navazující aktivní a pasivní tóny v Zákonu posloupnosti vlastně představují propojené působení elektrické a magnetické energie, ono proudění energie, kdy celý řetěz, všechen život, je Jedním celkem, což je onen Tvůrčí tanec? Tedy "propojení tvůrčího aspektu poskytující hnací sílu k vyjádření sebe sama ve hmotě” (doslovně citováno z JJ10). A ona přímo zasahující vůle, je tím prvotním impulsem k danému činu onou touhou být něčím více v Božském tvoření? Zatím ne zcela přesně rozumím pojmu “Prvotní koruna"… je to onen úplně Prvotní záměr k činu zrozen přímo v Nejvyšších sférách?
Odpověď: Aktivní a pasivní tóny vytvářejí „O“, kdy energie může proudit, vytvářet onen Tvůrčí tanec. A pokud není projevena vůle, jak v této realitě, tak v těch jemně hmotných vrstvách Stvoření, energie buď přestane proudit či proudí po určitý stanovený čas pouze v uzavřeném systému. „Prvotní koruna“ je gnostický poetický název „Počátku“ všeho co Je...
Otázka: Během čtení o elektrické a magnetické polaritě mně přišla na mysl spojitost s Ra-Sheebou. Osiris je vlastně plným symbolem ono vyváženého aspektu elektrického a Isis vyváženého aspektu magnetického. Naopak Seth a Nepthys jsou působící deformující sily (to nízké, egoistické, živočišně pudové,..) na elektrický a magnetický aspekt, které se snaží převzít kontrolu nad duší bytosti a toto se snaží posilovat dále i odpůrčí síly svými intrikami. Z lásky Osirise a Isis se zrodil Horus, tedy, že propojením/rovnováhou vyváženého aspektu magnetické s vyváženým aspektem elektrické polarity se zrodí Božské vědomí. A je-li zde jedním z našich poslání umožnit lidem pocítit Božskou lásku, musí se v nás,  skrze znovuobnovený vztah s NBZ a přijetím hmoty, zrodit Horus. Odpověď: Horus je v tomto pojetí mystický název pro ono „božské vědomí“ či vzestup vědomí díky správnému poměru magnetické a elektrické polarity, která se změní v „elektrum“ – tzv. „ bod „O obohacený dokonalým věděním““.....
Otázka: Rozjímal jsem nad tím, jak je to s dáváním a přijímáním ve vztahu, neboť v tomto existuje mnoho deformací. Jak muž,  tak i žena by se měli přijímat elektrickou energií skrze své niterné spojení s NBZ. Muž, vzhledem k tomu, že má o kousek větší část své duševní energie elektrické, je v práci oním tvořitelem z lásky, bez toho aniž by během tvoření tuto energii deformoval skrze své potencionální ambice. Ženě lásku vysílá (dává) ať již svým přímým chováním vůči ni, tak i tím, že se např. rodinu snaží zabezpečit. Žena, díky své o kousek větší částí magnetické duševní energii je tím, kdo vytváří svou láskou (dáváním) ono “teplo domova”. A tak se muži i ženě projevuje v jejich životech ona pečující magnetická energie projevená NBZ. Samozřejmě i žena chodí do práce a přispívá svým dílkem k pokrytí domácnosti, stejně jako muž v rámci úcty k ženě a magnetické energii rád pomůže v domácnosti.
Odpověď: Deformace vznikaly během staletí, kdy vládl archetyp muže – vládce, ženy byly utiskovány... Pak se to přehouplo do přehnaného feminismu a nyní máme v rámci nových evropských zákonů možnost si zvolit „třetí pohlaví“ ...
Otázka: Nad čím dost tápu -  Střední energetický pilíř (Hara linie) je naplněn harmonickým poměrem sjednocené energie magnetické i elektrické polarity. Magnetická KC 4-7-10 jsou na levé straně těla, elektrická KC jsou 2-5-8-11 (tedy střední pilíř) a elektro-magnetická KC jsou 1-3-6-9-12, tedy na pravé straně. Když pracuji např. s písněmi spolutvoření, taktéž E - (magnetická energie) se projevuje na levé straně, M (elektrická energie) ve středním pilíři a MU působí na pravý pilíř. To kam tím mířím je, že  asi jsem to chápal po dlouhou dobu příliš lineárně, měl jsem za to, že magnetická energie je v levém pilíři, elektrická v pravém pilíři a spojují se ve středním, což je vlastně přesáhnutí obou extrémů polarity.  Nevím, jestli už nemotám moc věcí dohromady a nesnažím se to až nějak zaškutulkovat, ale není mně pak jasné, proč Hara linie jako propojení elektro-magnetické je tedy ve středním či naopak v pravém pilíři není ta elektrická?
Odpověď: Hara lini, nebo-li svislá centrální K linie, která vede ze 14.čakry skrze fyzické tělo do 13.čakry v jádru Země je prostoupena frekvencemi 12., 11. a 8. dimenze, jedná se však o 2. úroveň, tedy vyšší než je fyzické tělo včetně čakrového systému. Ve 2.  úrovni K mřížky se rotující jednoosé flash linie axiatonálních linií 11 a 12 ve spirále vinou kolem tenké stříbro-zlaté flash linie centrální vertikální linie, kde splývají v tenkou, svislou tří-tónovou flash linii základního zlatého zbarvení, jež se stává jádrem centrálního proudu těla.   Ve starodávných východních  léčebných systémech  je tato tenká zlatá svislá linie  nazývána „Linie Hara“, která v dokonalém provedení odpovídá onomu mystickému „elektrum“ ,  často je považována za základ manifestované formy, jež tvoří tzv. dvanáctistrom 1. úrovně K mřížky a královské pečeti, krystalické pečeti a štíty 2. úrovně K mřížky. Další odpověď můžeš nalézt v proudech Kee-Ra-Sha, zde je potřeba trošku odsunout analytickou mysl a požádat vyšší části vědomí o podporu. Z pohledu „mysticismu“ ve fyzické a nejbližší éterické rovině tomu tak je, že levá strana má magnetický aspekt, pravá strana má elektrický aspekt a páteřní kanál má tvořit onen „O“... Nejsme však pouze fyzické a éterické tělo, K mřížka je mnohadimenzionální a má nejméně 3. úrovně,  a tam jsou strany poněkud „jinak“, to naše „uprostřed“ je „tam“ napravo. Možná když si prostuduješ znovu studijní skripta Original Elysium Scepters, více tomu porozumíš...

3. listopadu 2018

Včera jsem poprvé udělala první vzývání ze souboru Harmonizace polarit. 
Bylo to nádherné a ráda bych se podělila o to, co jsem prožila. 
Chvílemi jsem musela dělat i přestávky a rozdýchávat to, je to opravdu nádherné a velmi silné vzývání... 
Uviděla jsem, vnímala jsem a zažila jsem opravdovou Jednotu, je to hned v první části a pak dále a dále.... 
Není lehké najít slova, Já, jako dílek, kapka, část, jiskra mezi mnoha dalšími, vše je spojené navzájem, navzájem na sebe působí....rozdíl je jen v tom, že některé dílky jsou více zanesené , zatemnělé, jiné méně a některé mezi nimi nádherně září, a ty mohou pomoci těm kolem sebe i v nich to světlo najít a nechat ho vyjít na povrch. Vnímala jsem propojení mezi těmi rozzářenými částmi, které, ať jsou od sebe zde ve hmotné realitě jakkoliv zdánlivě vzdálené, posilují ještě více svým světlem sebe navzájem. 
Nejvyšší Božský Zdroj je všude, ve všem, vnímala jsem snad všechny roviny, ty vyšší, mnohem zářivější, ale nejvíce tuto hmotou úroveň. Je zde jen mnohem více nánosů, nízkých výtvorů, těžkých energií.. ale i zde pod nebo za tou vší hustotou a tíží je světlo, chce zářit, milovat, léčit.chce i zde být naplno. A my jsme ty paprsky, průchody, které sem to světlo přivádí. Čím čistší a silnější jsme, tím více světla proudí, tím mocněji jsme tím vědomím Nejvyššího zdroje v činnosti. Dokonce i zde, ve hmotné rovině. 
Uvědomují si, jak moc jsme stateční, nezlomní a nádherní, že umožňujeme světlu zářit v nás a skrze nás i zde a přivádět i sem, na planetu Zemi, Království Světla Krista. 
Z celého srdce děkuji nám všem. 

 

Duchovně-energetický vzestup vědomí

17. listopadu 2018

Vysvětlení k vašim otázkám ohledně polarit a jejich umístění v energetickém poli:

Pohled na proudění energie ve fyzickém a éterickém těle je poněkud jiný než v merkabických polích a K mřížce viz níže výpis:

Energie elektrických anti-částic  vstupuje do těla přes „horní“ elektrickou Harmonickou merkabickou spirálu a dimenzionální merkabické spirály,  přes primárně elektrické akcelerační kódy v šabloně DNA,
přes elektrická K centra 2-5-8-11 centrálního pilíře K mřížky,
přes elektrický aspekt elektro-magnetických K center 1-3-6-9-12 na pravé straně těla,  
přes elektrické čakry 2-5-8-11 a
přes elektrický aspekt  elektro-magnetických čaker 1-3-6-9-12.

Energie primárně magnetických částic  vstupuje do těla přes „dolní“ magnetickou Harmonickou merkabickou spirálu a dimenzionální merkabické spirály,  přes primárně magnetické základní kódy v šabloně DNA, 
přes magnetická K centra 4-7-10  K  mřížky na levé straně těla,
přes magnetický aspekt elektro-magnetických K center 1-3-6-9-12 na pravé straně těla,
přes magnetické čakry 4-7-10 a magnetický aspekt   elektro-magnetických čaker 1-3-6-9-12.

Takže pokud se bavíme o prvotních proudech stvoření M-U, M-A a E-A, ty se vztahují k božskému modrotisku (K  mřížka, kr. semenný atom), kdy proud M-U je "tichý bod všeho stvoření", je omni-polární, tedy má v sobě žádnou i všechny polarity. M-A je elektrické polarity, E-A je magnetické polarity. Pokud pracujeme s lotosovými dechy u kouzelných slov spolutvoření, nepracujeme "jen" na fyzické a éterické rovině, ale snažíme se pracovat na úrovni K mřížky včetně merkabického pole. Proto ty strany pro analytickou mysl "nesedí", pokud si prostudujete znovu studijní skripta  OES i knihu energie Kundalini, tam je popis pro fyzické tělo a nejbližší energetické pole, ten vám určitě "sedět" bude :-). Z. 

2.listopadu 2018

Otázka: Rozumím tomu tak že se v situaci kdy se dostanu  do chaosu a vím že to není problém jen  můj...uvnitřním se a koncentruji se plně na JÁ Jsem  přítomnost  uvnitř sebe a nechám proudit  světlo. ..? Vím že to je pro někoho samozřejmostí, ale Já bych to ráda věděla. ..
Odpověď: Odpověděla jsi naprosto správně, to, co píšeš je ideální postup, jenž je dobré kvalifikovat určitou afirmací, např. "Já jsem ta jediná Přítomnost, která je zde činná", "JÁ JSEM ta dokonalá harmonie této situace" atd... Tím, že si budeš v duchu vyslovovat tyto afirmace a pocitově s nimi rezonovat, Tvé energetické pole (energie, světlo), bude vyzařovat informace, které budeš mít v mysli i v pocitech a danou situaci, kterou popisuješ, zvládneš operativně a harmonicky :-)...

 

Studijní workshop MDN ARK

4. ledna 2019

Otázka: Jak píšeš o explozi hvězdné brány v Gíze, k ní již došlo a nebo teprve dojde? Co to pro nás znamená?
Odpověď: Odpověď je ve skriptech "přepsáním časových linií, kdy došlo či by mělo dojít k explozi hvězdné brány v Gize" :-).  Pro nás to znamená, abychom se snažili všichni co nejvíce si otevřít srdeční čakru,  a to tím správným moudrým způsobem, abychom, pokud k té explozi 4 SG došlo či má dojít (bráno z pohledu času), zajistili co nejvyšší frekvence v oblasti 4.dimenze, tudíž k té události nedojde :-), stručně řečeno, abychom se s co nejvíce  scelenou energií duše  otevřeli lásce.........
Otázka: Je stále možné, že po tom všem, co se tady na planetě děje, může stále dojít k vzestupu bez zásahu oddělení štítů resp. otevření HUB?Lucka V.
Odpověď: Jinak bychom to přece nedělali, je to vše jeden velký experiment, a je na každé duchovní jiskře, jak svým světlem a rozšířeným vědomím, skrze lásku svého duchovního srdce k životu, k NBZ, přispěje k zdárnému průběhu či konci tohoto experimentu....

 

28. října 2018

Otázka: Z čtení skript jsem pochopil, že ač mimosmyslové vnímání není určitě podstatou duchovní práce, zdá se být však odrazem úrovně působiště ohniska vědomí. Dá se říci, že ohnisko vědomí je na té úrovni, kde nás drží naše nejvíce nezpracované části/bloky v DNA/osobní mřížce?  

Odpověď: Ohnisko vědomí, které by mělo být v dokonalém případě upřeno na osobní duchovní jiskře, běžně všichni přepínáme, podle situace a okolností, které během každodenní činnosti zpracováváme. Samozřejmě, pokud celý den přemýšlíme například nad novými šaty :-), ohnisko vědomí - energie naší pozornosti je přemístěna  po celou dobu ve fyzické realitě (1-2D) . Pokud se naučíme přepínat vědomí tím způsobem, že primárně jsme stále "uvnitř sebe", a dostaneme vnitřní impulz si nové šaty pořídit, na okamžik přepneme do reality 1-2D, ale ohnisko zůstává stále nejméně v 8D :-). Je možné tedy zvýšit dimenzionální pásmo pozornosti i přes karmické bloky, jinak by duchovní vzestup  vědomí nebyl možný. Obvykle, pokud zvýšíme ohnisko vědomí ke svému nitru, ke své životní jiskře, ty nové šaty nám již nepřipadají hodny tolik pozornosti-energie, spíše jsme vedeni rychlým a efektivním způsobem, jak si pořídit :-).


Otázka: jaký je rozdíl mezi transformací a transmutací?


Odpověď: Transformace (ve vztahu k vědomí) představuje právě změnu zaměření pozornosti - energie, transmutace, jež úzce souvisí s transformací, představuje přeměnu již aktivovaných energií z nižších úrovní (myšlenek, emocí) ve Světlo poznání, tzn. ve větší energetický potenciál vědomí.


Otázka: Téma Svobodné vůle: když mnou procházejí cizí těžké energie, přesto jsem pochopitelně zodpovědný co v tu chvíli s nimi vytvářím. Jedna věc je, že se na mě nalepily ještě proto, že se měly čeho chytit a projevit se v podobě mých “slabých” témat, přesto co je v tu chvíli nejlepší udělat? Snažit se soustředit na svou Božskou jiskru, nechat je procházet bez toho, aniž bych co nejméně je energetizoval a postupně se pročišťovat?


Odpověď: Ano, každý na své osobní cestě duchovně-energetického vzestupu se s tématem, o němž píšeš setkává... Ty těžké energie se na Tebe mohou nalepit, i když budeš  na 99 procent "čistý", pokud bys byl na 100 procent, již bys zde ve fyzické realitě nebyl. Důležité je ty těžké energie včas rozpoznat, snažit co nejvíce a všemi známými prostředky je odclonit, pokud již Tebou procházejí, naučit se buď rychle zmizet :-), nebo je pročišťovat (např. 12D světelný pilíř, osobní pečeť, ochranné obaly atd.). Každopádně je dobré nesloužit jako trafo pro nízké energie (více informací o tomto bude ve studijních skriptech Harmonizace polarit 1.část již 1. listopadu :-)).


Otázka: Ve skriptech na str. 30 je věta, že “Falešné a podvržené propojení naší inkarnační identity do „F šablony“  je na cestě chaosu již za dveřmi. Buďme obezřetní”. Z tohoto mám pocit, jako by „S“ plánovali nějaký nový trik, jak nás rafinovaně odvést z naší cesty? Je-li to možné, mohla bys prosím říci, co přesněji tím je myšleno?


Odpověď: Velmi ráda bych Ti odpověděla, těch triků zažívám sama během posledního období poměrně hodně, ale jediné co mohu napsat je, že na každého z nás je připraven  individuální "trik na míru" :-). Nakonec by bylo skvělé, pokud bychom zde na "blogu" sdíleli způsoby "s", za to období, co jsme se osobně nepotkali, by z toho možná byl skvělý sci-fi seriál :-).


Otázka: Hodně jsem  přemýšlel na téma (opět :-) ) vyjádření autentičnosti a pravdivosti v životě. Dá se říci, že autentičnost je vykonání toho s čím v tu chvíli minimálně převážná část mého těla, pocitu, mysli rezonuje a následné pozorování k čemu takové jedná vedlo, zda-li bylo projevem cesty Božské řádu a nebo Chaosu s následným hledáním nápravy, očišťováním, propouštěním což by postupně příště v podobné situaci mělo vést k autenticky jinému jednání, avšak opět o kousíček přiblížení se vyjádření Zákona Jednoho v mém životě? Ten výraz “převážná část” mně připadá velmi obecný, neboť máloco je jasně dané, jsou v životě určitě situace, kdy ve svém stavu vědomí pociťuji tah nějakým směrem (pudovost, astrální touha, strach, šablona), ale zároveň jsem si v tu chvíli již schopen uvědomit, jaké bylo mé konání v minulosti, co jsem se z toho poučil a co by byla moudřejší volba vedoucí k překování sebe v proudu Řeky Života a tu následovat.


Odpověď: Touto otázkou jsi si krásně odpověděl, co se týká "převážné části", měla by zahrnovat co nejvíce Tvého vědomí (skutečně Tvé jedinečné duše a nikoliv šablon vytvořených během inkarnací či zděděných v rodové linii skrze DNA). Onu "převážnou část" všichni během osobní cesty vzestupu vědomí hledáme, třídíme zrno - tj. své vnitřní světlo od "plev", tj. od toho, co není naše... Z osobní zkušenosti Ti mohu napovědět, že pokud se věnuji tomu, co je mojí součástí, jsem plná energie, vnitřního klidu, radosti a mám pocit naplnění. Pokud dělám něco, co si přejí jiní, ale moje duše s tím nesouzní,  přicházím brzy o energii, činnost mě v hloubce duše "nudí", jsem jakoby energeticky rozházená. Prosím jen si to nepleť s naplňováním tužeb astrálního těla, lze vykonávat i činnost, která např. z lidského hlediska je nudná či zbytečná, ale Tvá duše se tím něco učí...


Otázka:  Vzhledem k tomu pravděpodobnému horizontu události do roku cca 2022, o kterém se ve skriptech píše. Rád bych řekl, že něco takového vědět působí velmi motivačně k vyvinutí co nejvíce úsilí v rámci práce na sobě, ale abych dokázal být vhodným příkladem i druhým lidem ve svém okolí. Zároveň vnímám velmi pozitivně a jako dar, že pro vstup do zabezpečené zóny je nutný “jen” onen poloviční krok (báze x). Podporuje to ve mně pocit většího sebe přijetí včetně těch ještě nezpracovaných “smítek”.  Je-li báze x minimum, aby se daná bytost dostala do „o“ pole, mám pocit, že jednoduše řečeno mít polovinu odčištěnou i ta není zrovna málo pro většinu lidí/života… Taktéž opravdu malé procento lidí absolvuje aktivace „p“ těla. Je v tom i naše služba, že tyto aktivace děláme, zabudováváme naši gnózu do kolektivního vědomí, že tím snad výrazně zvýšíme procento, které na tu bázi „x“ budou mít šanci dosáhnout?


Odpověď: Informace ze studijních skript na toto téma jsi pochopil (k mé velké vnitřní radosti :-)) velmi správně, je tomu tak přesně, jak píšeš. Chtělo by to však, aby "nás" bylo více, ale věřím, že i takto se vykoná velký kus duchovně-energetické  práce.

Otázka: jaký je důvod dalších bází?
Odpověď: Důvod těchto dalších bází je pro ty, kteří mají aktivován větší počet MDN DNA, než je "x", ale nedosáhnou ještě na vrchol , tak  aby nemusely klesat do báze "x".

Otázka:  Pokud chápu správně, tak ty různé pečeti byly všechny do MFGN  pole T-2 ras umístěny právě Strážci z důvodu vzniklé situace po elektrických válkách a nutnosti reagovat na ni?
Odpověď: Ano, bylo to v té době bohužel nezbytně nutné opatření, ač pro nás, co jsme zde uvízli, značně bolestivé... Můžeme to přirovnat k tomu, když se někdo například vyskytl v oblasti zamořené infekcí a je podezření, že by infikoval další stovky lidí, je na určitý čas umístěn do karantény... Jenže vlivem dalších a dalších karantén na této planetě jsme zde zůstali poměrně déle :-(.

10. října 2018

Otázka: Před 14. dny jsem provedla aktivaci ze studijních skript MDN ARK a v dalších dnech mě kontaktovalo několik lidí. Po tel. hovorech jsem se cítila,  jakoby mi aktivované energetické pole odsáli. Uvědomuji si, že jsem se k tel. hovorům nechala stáhnout (mé ego si chtělo povídat), ale přišlo mi, že to nebylo vždy ze světelné strany. Po pár hovorech ( ať osobních tak pracovních) jsem měla pocit, že žádné aktivované energetické pole  nemám a potřebuji provést aktivaci znova. Je to možné? Prosím co se děje když máme tímto způsobem aktivované energetické pole s naším okolím?

Odpověď: Pokud máš aktivované toto energetické pole, je jasné, že přitahuješ mimo světlé strany i tu odpůrčí, tak to bylo vždy i bude... Pokud vnímáš, že máš provést aktivaci znovu, tak Ti doporučuji poslechnout vnitřní vedení, zcela určitě... Nic zde ve fyzické realitě není "navěky", navíc vysoké frekvence mají tendenci se "vracet" do vyšších dimenzí , takže aktivace je nutná vícekrát....Co se děje s okolím, když máš aktivované toto energetické pole? To přece poznáváš sama :-), přitahuješ více temna :-(, ale též ty, kteří upřímně hledají světlo, je podstatné se naučit rozlišovat, jaké úmysly ten daný člověk má....

Otázka: Další otázka  je ohledně „HB“ . Směřuje poslední energetický pilíř k přípravě na jeho otevření? Znamená, že při elektro-magnetickém vrcholu (H-H)  (ať už nastane z jakéhokoliv důvodu) nastane jeho plné otevření? Pokud ne jak poznáme (kromě vnitřního vedení), že se otevřel?  Zřejmě  onen moment  a otevření HB  bude fičák :-).

Odpověď: Ano,  poslední pilíř (pokud bude aktivován) je určen k otevření HB, že  se otevřel pozná celá planeta, věřím ,že to nastane ve správný čas, kdy většina životních jisker již na to připravena bude... Co nastane na planetě, to fakt nevím :-), ale zřejmé to zcela jistě bude i pro běžné lidi :-):-):-). Je skvělé, že Tě tato informace zaujala, mám z toho radost, málokdo se na to ptá...

 

Studijní workshop MDN Síla Zvuku a Světla - 1.část

13. listopadu 2018

Psonny jsou tak úžasné, účinné, ochraňující a pročišťující.......hlavně, co se týká mého fyzického těla -:) Jsou pro mne nějak více důležité. Stále se k nim vracím,  Snad jsem pochopila správně, že pokud je vzývám, tak pozvedám i bytosti, které si udržely alespoň jiskřičku kristovského spojení a budou pak mít příležitost přijmout "dar" a budou schopny  vzestupu na vyšší časovou osu  a spojit se se svojí monádou. Snažím se s vnitřním klidem žít dle zákona jednoho v této realitě, občas  musím říci, že se tu  odehrává jedna velká tragikomedie
Často myslím na všechny mě blízké kristovské jiskry . Přeji hodně odhodlání, síly a vůle v šíření světla, a věřím, že se už brzy opět uvidíme.

Odpověď: Ano, pozvedáš/-me tím i ostatní duchovní jiskry, dostávají šanci, světlo, které je kolem nich pomáhá jejich monádě, aby se jich snáze ujala atd...Osobně věřím, že se zase již brzy budeme moci setkávat...

 

17. října 2018

Příspěvek + otázka: Uplynula nějaká doba od studia MDN Síla světla a zvuku. Přečetla jsem skripta jedním dechem, pak podruhé a pak je pořádně zavnímala. Kažý den dělám posloupnost, bude to tedy měsíc...a život se nádherně začal po turbulentním září zcelovat přesně jak jsi popisovala. Každý jeden text písně je tak nádherný, vymrští mě hodně vysoko a já cítím takový příval energie, lásky a vnitřní síly. Myslím, že to je skutečný "doping" pro každý den. Vzhledem k tomu, že ale samozřejmě pracuji i s jinými technikami, život se zas nevídaně přeuspořádává. 
Nemusím říkat, že lidé v mém okolí mají skoro všichni zdravotní problémy nebo problémy technického rázu, na to jsem si zvykla:). Chodí mi ale tolik informací na inovace v mém okolí, nové změny, že je skoro nestihám zpracovávat, a předávat dál. Něco, co by běžnému člověku trvalo týden nebo měsíc, mám hotové za večer - projekty, dlouhý článek.....příprava lekce a prezentace....nakonec mě jako iniciativní mámu jmenovali do akční strategické skupiny pro směrování a budoucnost školy, kam kluci nastoupili...A není třeba říkat, že i ve škole to pěkně "vře"...Bylo mi ze všeho místy úzko, byla jsem nemocná, brečela jsem kvůli věcem, které se na mě sesypaly...a pak mi znovu padl pohled na skripta - nebojácnost, přístup důstojnosti, přístup angažovaného odstupu, to vše  potvrzené afirmacemi lásky...Ano, abych tak řekla, ledy tají, všecho se hroutí  a transformnuje,  vše se děje nesmírně rychle a do toho já pluji s určitým klidem a snažím se být v přítomnosti a milovat sebe, své děti, manžela, všechny okolo... 
S dětmi každý večer meditujeme a afirmujeme, tak věřím, že i oni se posouvají na své cestě. 
Měla bych otázku: Můžu jim předčítat některé texty písní?

Odpověď: Pokud dětem dělá dobře poslouchat texty těchto písní, tak jim je klidně nahlas říkej :-), i zde doporučuji pozorovat, co se s nimi děje, v případě většího čištění s tím doporučuji přestat.

7. října 2018

Otázka: Technika ze strany 1 – formulace jedné věty, která nastavuje ochranné mřížky a chrání nás i místnost od astrální úrovně – můžeme ji použít kdekoliv – tzn. např. ve škole našich dětí, v cizích místnostech, v hotelu, ve frontě na poště,  v zahraničí – prostě všude volně mezi lidmi, či je určená jen pro naši místnost a jen pro nás?

Odpověď: V tomto případě Ti doporučuji řídit se vnitřním vedením, můžeš to sama pro sebe použít prakticky všude a pozoruj, co se bude dít... Co se týká školy pro děti, tam bych byla opatrnější, vím, že Tvé děti nejsou tak malé a že jsou to poměrně vysoké duše, je lepší se jich ústně zeptat a vysvětlit jim princip fungování tohoto druhu ochrany.

2. října 2018

Otázka: Objevil se tam pojem “Jiskra živoucího plamene”, je to jen jiný výraz pro naší Božskou jiskru, náš Semenný atom v bodu Azura? V něčem mně to zase připadá, že je spojen s naším trojplamenem v Duchovní srdci.
Odpověď: Ano, je toto pojmenování "Jiskra živoucího plamene" je více poetický výraz pro naší osobní životní jiskru (semenný atom v bodu AzuRa), naznačující, že ona jiskra má možnost stát se živoucím plamenem...


Otázka: Kombinovat píseň Lyry s V kódy lze tak, že indukuji kód a u toho notuji tuto píseň?
Odpověď: Odpověď na tuto otázku bys nalezl v mnoha předešlých skriptech MDN :-), nejdříve je potřeba notovat píseň Lyry (aktivovat svůj světelný pilíř) a poté pracovat s V kódy. Vlastně je to silnější varianta, než když si před prací s V kódy aktivuješ osobní štít postupem MP.

Otázka: Rád bych se zeptal k použití Kouzelných slov ke společnému tvoření. Následuji postup tak jak píšeš ve skriptech, tedy krátce popsáno: řeknu Psonn-1, Psonn-2, provedu E dech, pak Psonn-3, M dech, Psonn-4, MA dech a nakonec Závěr. Ale když jsem hned na začátku četl, že Psonn-1 se říká 1x v každém kole, nějak jsem nevěděl, co myslíš tím každým kolem. Postupně jsem si vytvořil různé “verze”, např. že když dělám to “7 bodové” cvičení u M dechu, Psonn-1 řeknu ještě než se nadechnu, Psonn-2 při nádechu pak Psonn-3 při pauze a výdech a takhle to točím. Pak pokročím na to “7 bodové” cvičení s MA dechem a opět u toho při jednotlivých fázích dechu točím jednotlivé Psonny. Pak zase třeba vynechám a jen dýchám, jak mně to zrovna přijde. Jindy na závěr dýchám obecně Lotosovým dechem a u toho při jednotlivých fázích dechu říkám jednotlivé Psonny. Bylo to takhle nějak myšleno nebo je to ještě jinak? :-) 
Odpověď:Pokud Ti přišlo, že máš pracovat tímto způsobem a vnímáš, že vše funguje "jak má", tak takto pokračuj, všechny postupy jsou orientační, neboť je nutné pracovat pod vnitřním vedením Tvé monádické duchovní rodiny...

Otázka: Písně v původním jazyku se snažím i pozpěvovat, kolikrát tím působí ladněji a uceleněji. Občas mně ale tón moc nepřichází, nehrozí, že nevhodnou tóninou, ať již je důvod jakýkoliv, bych mohl jejich pozitivní působení takto narušit? 
Odpověď: Určitě nic nenarušíš, i zde platí, že máš postupovat dle vnitřního vedení, důležité je pouze to, abys s psonnem rezonoval Ty...

Otázka: Působí Růžencová vzývání obdobným způsobem jako Psony z tohoto semináře? Tedy nastartování v morfogentickém těle silné elektromagnetické vzory. Nepochybuji, že procítěne vyslovovaný Růženec na naše morfogenetické tělo pozitivně působí, ale pokud si pamatuji správně, co jsme si říkal, jeho doménou je i pročištění našeho vědomí v nižších dimenzích (majoritně v 4D-9D) a tedy je související kostičkou, která pomáhá “prokopat” tunel právě do vyšších dimenzí pro např. Posloupnost SD. Ptám se i proto, že když jsem dělal posloupnoust SD a až pak růženec, docela pěkně to fičelo :-) Což, když jsem dříve zoušel dělat po nějakých technikách z MDN, tak to nebylo ono. Při tom mně teď napadá, že vlastně techniky z MDN jsou specifičtěji zaměřené, Psonn SD bych řekl je takové přimočaré univerzální prošťouchovadlo s širším rozsahem.
Odpověď: Afirmační vzývání z vyšších stupňů Duchovního učení o Já Jsem působí zejména na úrovně 4.-6. dimenze (nikoliv 7.-9D), tedy na 2. úroveň HU. Na jednu stranu jsou důležité, protože pokud si neočistíme "trasu" skrze 2. úroveň HU, nepřitáhneme čisté vyšší frekvence např. z Monádického plamene. Posloupnost SD čistí razantně vše :-), růžence napomáhají k lepšímu uvědomění, cože se to vlastně děje, takže je to provázané... Později již afirmační vzývání není potřeba dělat, tedy až začneš zachytávat skutečně čisté informace proudící z Tvé monády a vyšších dimenzionálních pásem. Dělat  však v jeden den posloupnost i růženec  je dosti odvážná činnost :-), jde o to, abys přísun informací "rozdýchal" a životní lekce s tím spojené zvládl s grácií....

Poznatek: Moc se mně i líbilo, jak bylo vysvětleno to s tou Nebojácností, Přístupu důstojností a Angažovaného odstupu. Ta opravdová sílá, překročení strachu a přijetí života takového jaký je, je v plném přijetí Božské vůle, pokory vůči Němu/Ji a schopnosti vidět působení NBZ za vším vším. 

Odpověď: Těší mně, že Tě tyto informace zaujaly, a věřím, že Tobě i ostatním budou nápomocné na nelehké cestě duchovního vzestupu...

22. září 2018

Otázka: Rozumím tomu správně str.7, že jakmile začnu provádět psony a "S-D" posloupnost, musím nejprve použít český překlad, abych upřesnila laicky řečeno, kde nyní jsem a dál pokračovat originálem?


Odpověď: Můžeš začít i originálem a pokračovat česky (dle vnitřního vedení, někdy je snazší začít originálem, kdy se lépe přitahují frekvence a poté v češtině, někdy je to zase snazší obráceně, ale vždy obě verze, neboť tím se frekvence ukotvují v konkrétním časoprostoru, kde se nacházíš právě teď.

Otázka: Technika projekce ohňostroje str.22, pro jistotu dotaz: Zapracováním cca 6 týdnů znamená každodenní použití, např. jako když dělám vigílii u růženců, nebo se jedná o činnost dle vlastního vedení např. 3x týdně. Zda je prostě zapotřebí té dennípravidelnosti?

Odpověď: Ano, jedná se o ono "zabudování" díky denní pravidelnosti, navíc u těchto postupů, kdy se pracuje s hodně vysokou frekvencí je zde ten "problém", že vysoké energie mají tendenci rychle se "vracet" odkud byly přitaženy a tak nevydrží tak dlouho, jak bychom chtěli. Proto je potřeba je aktivovat i vícekrát během dne.....

Otázka: str. 30 :-)pochopila jsem správně, že je vhodné nejprve řádně vibračně zapustit prvotní proudy, než se pustím do Kouzelných slov spolutvoření.. tudíž jejich řádný nácvik a ukotvení?

Odpověď: Vibračně zapustit tyto prvotní životní proudy je vhodné vždy během pronášení kouzelných slov spolutvoření, též pro ně platí, že ve fyzické sféře nevydrží déle než např. 20min-2hodiny max.  Proto je ve skriptech uveden vždy u těchto slov i postup přitažení proudů.

Otázka: U "SD" posloupnosti to bude asi vhodné provádět dle vnitřního vedení s ohledem na skutečnost, že to může vyvolat v našem okolí určité změny:-D nebo je dobré zařadit určitý rytmus v činnosti?

Otázka: Změny v okolí tato posloupnost vyvolá zcela určitě :-), ale vzhledem k tomu, že Tě spojuje sama se sebou, s Tvojí monádou a šablonou stvoření, doporučuji ji provádět ráno i večer, pokud ji budeš dělat, nebude se Ti například chtít bez ní usnout (jako například bez čištění zubů :-)) - bude Ti scházet pocit očisty, ochrany a spojení sama se sebou v tom nejvyšším vyjádření duše.

 

Studium semináře KI MANNA

14. srpna 2018

Otázka: Pokud se ošetřuji energií KI-MANNA a provádím např. ráno práci se symbolem, tak jak je uvedeno v úvodu skript pro zahájení práce s touto energií, kde je uvedeno, že se záměrem vstřebáváme části své duše, tak je to podpůrná práce na naše scelení a vlastně, když potom požádám o vibraci a barvu, dochází?- k ozdravení i těch příjmutých částí duše, které ještě určitou dobu mohou v důsledku např. delšího odložení stagnovat a i těch, co jsme vyzvedli v meditaci z jejich úkrytu.

Odpověď: Ano, v podstatě si odpovídáš správně v druhé části této otázky, jedná se o podpůrnou práci, použiješ-li správně postup frekvencí Ki-Manny, menším blokem je však to, že pokud Ti schází určitá duševní energie, ani symbol Ti nepomůže ukázat správnou frekvenci (barvu), nebo Ti ji ukáže, ale Ty na ni prostě "nedosáhneš", též se stává, že část této duševní energie byla a je z hlediska lineárního času "dlouho" u někoho jiného, tudíž nemáte vzájemný "signál". K tomu je právě určeno ono silné afirmační vzývání na konci pracovních skript Klíče k duši, tedy mimo jiné, abyste se vzájemně uslyšely :-)

Otázka: Tudíž pokud to chápu správně, je to jedna z léčebných metod na tuto integraci, ale zároveň i na paralelní životy. Tam též  žijí  naše části duší? Nebo jsou to jen jak bylo uvedeno v jedněch skriptech jen na "exkluzivní" výtvory.

Odpověď: Postup z Ki-Manny je mimo jiné určen i na paralelní životy našich "exkluzivních výtvorů".

Otázka: A pokud si požádám a přijde mi určitá vibrace a sní barva, či více barev tak, tak to může ukazovat , v které dimenzi měla duše problém, např. 4vibrace=4dimenze a barva, chybějící aspekt paprsku? a pak to vysvětlení ve skriptech /popisek/ vlastně doplňuje na co je třeba se i zaměřit dál?

Odpověď: Pokud vidíš symbol Ki Manny v určité barvě, naznačuje Ti, jakou frekvenci je potřeba doplnit (někdy se může jednat i o frekvenční pásmo nad problematickou dimenzí). To vysvětlení ve skriptech jednak doplňuje, na co je třeba se zaměřit dál, ale též hlavně to, co jsi opomíjela (či Tvá rodová linie).

 

Studium Afirmačních textů LÁSKY K SOBĚ

6. listopadu 2018

Afirmace vzývání Lásky k sobě měly opravdu nečekaně silný účinek a sotva jsem to ustála. To, co se zharmonizovalo a zcelilo, se zas nesmírně zvířilo, Projektují se mi strachy a obavy ostatních. Spousta témat nabývá na intezitě - hranice, svoboda, víra.... Také se mi objevuje téma ženských energií - najednou jsem zas začala nosit sukně a vzala si podpatky a vlastně najednou všude kolem mě se toto téma objevuje...A hned jsem se začala cítit líp. Přiznám se, že mě to tedy pár dnů nepustilo k posloupnostem, myslela jsem, že je dobré dělat každý den, ale nakonec samozřejmě jako u všeho...prostě ne...byla to totiž dost velká síla a hukot. Naštěstí nás to ale vše zase víc stmelilo doma, s rodinou,s  mužem, dětmi...teď se zas s nimi víc směju, cítím lehkost, radost a optimistmus...a víru sama v sebe ale i v to, že se můžu manželovi "vyplakat" na rameni a že mě pochopí. že si můžu dovolit i touto formou projevit ženskost a dopřát si láskyplné objetí...No a přes všechny nástrahy, které nám připravuje naše ego, podvědomí a zákoutí vím,  že osoby a situace, které v nás vyvolávají emoce (o nichž jsme ani netušili, že nás můžou tak znejistět a podlomit), že to jsou právě různé zkoušky odvahy a víry. Vím, že Já jsem ta zázraky činící přítomnost. A že je tak důležité cítit jednotu se všemi a se vším....Doma, na lekcích s dospělými, ale už i ve školách na kroužcích posíláme lásku, povídáme si o tom, co vše se zapisuje do "vesmírné" knížky a že to lze odčinit upřímným odpuštěním a láskou......Je hezké, že už mí kluci umí některé afirmace Já jsem, říkáme si to před spaním, společně odpouštíme sami sobě a posíláme lásku...Posílám lásku i vám, milovaní bojovníci světla :)

3. září 2018

Otázka: Když odvrátíme pozornost od hmoty, začne se rozpadat”. Tím “odvrácením” je myšleno, že neuletím pozorností/životem úplně mimo ni, neuteču z ní, ale že vezmu hmotě její důležitost, vystoupím z duality a začnu v ní Božsky tvořit a projevovat duchovní vědomí? 

Odpověď: Pokud jsi ve fyzickém vtělení, nemůžeš „uletět“ životem mimo hmotu :-), pouze Tvá pozornost je zaměřená více na „vědomí“ za hmotou, tudíž důležitost hmoty se začíná rozpadat.

Otázka: - Pokud se začneme slaďovat s Boží vůli, napadlo mě zda-li to narůstající vědomí, nebude působit samo o sobě jako “magnet” pro ty často odstrčené či zapuzené části duševní energie? Věřím, že, minimálně ty větší vědomé části, budou schopni cítit ten růst vědomí v bytosti, touhu po celistvosti a do všech stran vyzařovanou Božskou lásku, která je bude byť i nejmenovitě, svolávat a budou samy schopny odpustit a v touze po celistvosti se navrátit zpět k majoritě duševní energie. Jsou i ty odstrčné části vědomí schopny toto vnímat a sami přesáhnout své minulé volby pro znovunalezení celistvosti? Nebo se jedná o úplné odpojení a musí být touhou po přijetí zcela vědomě zacíleny? V refrénu vzývání jsem si následně všiml větičky: “Miluji své Já na všech úrovních svého vědomí, čímž se duše má zářivá VŠUDE a NAVŽDY zacelí”. Takže tomu věřím, že to tak je  

Odpověď: Začneme-li se vědomě slaďovat s Boží vůlí, což je vlastně i vůle našich vyšších částí vědomí, dostáváme větší příležitosti, jak ty zapuzené a odstrčené části duše začlenit. Nejedná se přímo o magnet, ale o větší nabídku od života  - větší možnost vědomého přijetí těchto částí, což znamená, že situaci, kdy jsme tyto části duše odstrčili, vědomě pochopíme a změníme za jiné rozhodnutí. Ta věta z Afirmačního vzývání v sobě zahrnuje výše popsané – tedy že přijmeme sami sebe i v oné stinné roli (kdy jsme vědomě odstrčili či zapudili část sebe), prosvětlíme to uvědoměním a poté začleníme tuto duševní energie do sebe sama již jiným – moudrým způsobem, jenž je v souladu s našim vyšším vědomím a tím i boží vůlí.

Otázka: Mají i kolektivy duší - monády, svůj specifičtěji určený Božský plán, stejně jako jednotlivé duše? 

Odpověď: Ano, je tomu tak, jednotlivé duše, jež jsou součástí své skupiny duší (monády), mají specifický božský plán – a platí to i obráceně :-), jinak by se jednalo o klony :-).

Otázka: Předpokládám, že duchovně pracující, kteří mají oproti běžným lidem, výrazně větší energetické pole, tak v případě nedokonalých myšlenek napuštěných ještě tomu odpovídajícími pocity, i výrazně více deformace ve hmotné sféře? 

Odpověď: Pokud někdo skutečně „duchovně“ pracuje, nemůže mít nedokonalé myšlenky, neboť svojí duchovní činností je transformuje. Tvá otázka se týká spíše osob, jejichž vědomí se pohybuje v psychické sféře (nižší astrální vrstva), tudíž se nejedná o duchovní práci, ale o rozvoj psychických sil bez duchovního základu. Tito lidé mohou mít deformace v hmotné sféře, ale též nemusí, neboť psychickou energií manipulují svůj život k zdánlivě „lepšímu“ výrazu ve fyzické realitě.


Otázka: Říkali jsme si, že inkarnovaná identita vzniká mezi víry magnetické Nethra a elektrické Hallah merkaby, které se točí rychlostí 11 2/3 a 33 1/3. Nějak si nemohu srovnat s informací, že rozdíl mezi muži a ženami v poměru elektrické/magnetické je jen nějaké malé procenťíčko? Né, že bych vám ženám nechtěl dopřát , ale myslel jsem, že ty rozdíly v elektrické a mangentické polaritě jsou u mužů a žen daleko větší - na úrovni výše uvedeného poměru. A pak v antičásticovém vesmíru je to u našich identit naopak. 

Odpověď: Stále jsi nepochopil princip „magnetické“ a „elektrické“ polarity, tudíž nelze kvalifikovaně odpovědět na tuto Tvojí otázku....

Otázka: Teď nejvíc zapeklitá otázka . Jak je to s našimi pohlavími, resp. rovnováhou elektrické/magnetické energie u našich vyšších identit, ve vyšších úrovní Hustot? Řekl bych, že je-li někdo inkarnovaný jako např. žena, je i na úrovni HU-2, HU-3, HU-4 jistá polarizace ve prospěch magnetické energie? Na druhou stranu jsem si myslel, že naše JJ Přítomnost má elektrickou/magnetickou energii v rovnováze. Či naše jiskřička při svém zrodu má převahu jedné z energií? Když jsem nad tím rozmýšlel tak též např. Andělé, Archandělé jsou sice androgenní, přitom bych ale řekl, že např. Michael má převahu mužské/elektrické energie a kor, když má svůj dvojplamen. 

Odpověď: Polarita existuje od prvního zrození v nejvyšších dimenzích, jen není taková, jak si ji představujeme zde ve fyzické realitě. A znovu opakuji, že je důležité abys pochopil skutečný princip polarity magnetické a elektrické (v těchto posledních textech je naprosto jasně popsaný).

Otázka: Chápu, že jako muž/žena máme dokonale projevit sami sebe, svou jedinečnou duši v té verzi, jak píšeš. Jako muž mě baví vymýšlet nové věci, tvořit ať již na jakékoliv úrovni (v práci, doma), ale můj 3D život je v nějakém stavu a tedy i do něj patří, že z tohoto pohledu "na muže" relativně dost strávím času i tím, že vařím, vytírám, peru, žehlím apod. Naopak, že bych toužil po sezení někde v managementu, trávil čas podnikám a honbou kariéry mě už neláká. Třeba se mýlím, ale přesto si nepřipadám kvůli tomu a že trávím čas i dost domácími prácemi, jako “žena”. Ať dělám cokoliv, snažím se do toho vnášet duchovní vědomí, dělat to s láskou, být tím Počátkem i Koncem. Tím přeci poté, pokud se to podaří, každá činnost se stává “elektricky” nabitou, ne? Aneb onen 3. Aspekt MDN vědomí (udržování rovnováhy magnetické a elektrické polarity v každenním životě 33 1/3 eletrické a 11 2/3 magenetické). Tak snad mně neřekneš, že si mám sehnat uklízečku... 

Odpověď: Opět je potřeba lépe porozumět polaritám, Tvé otázky vyplývají z nepochopení základu. Nelze považovat za práci  elektrické polarity sedět v managmentu, podnikáním ...Elektricky „nabitou činností“ je to, s čím plně rezonujeme, čím jsme skutečně „sami sebou“, tedy tím „JÁ JSEM“, ČÁSTEČKOU SVĚTLA NEJVYŠŠÍHO ZDROJE V JEHO ČINNOSTI. 

Otázka: Co si také nemohu úplně srovnat, v rámci tohoto časového kontinua jsou inkarnované 2 identity, jedná v částicovém, druhá v antičásticovém vesmíru, což je onen “bájný dvojplamen”. Chápu, že je úroveň Addondra Eckasha semenného plamene s nábojem 360 stupňů, která se pak dělí na ETORA a AdOR-A plameny, což představuje již polarizaci. Což, pokud to zjednoduším, pokud to chápu správně, je onen částicový a anti-částicový vesmír, minimálně pak na nějaké nižší úrovni (Le-eTOR-A Tri Veca semínko a Le-AdOR-A Tri-Veca semínko). Chápu, že onen “nulák”-gnóza vzniká spojením + a - částice, stejně jako, že se snažíme spojit s našimi částmi z antičásticového vesmíru. Ale jak je možné, že naše identita z antičásticového vesmíru může zde ve 3D objevit vedle nás jako onen bájný dvojplamen? Přitom i v naší skupině jsou takové případy  Chápal jsem, že ona identita v antičásticovém vesmíru je pořád jednou z našich identit, kterou jednou do sebe integrujeme v rámci svého duchovního růstu a že dvojplamen je vlastně jiskra-dvojče zrozená s tou mojí ve stejný moment a která má též svých 1728 identit…? 

Odpověď: Stává se to vzácně, pokud scénář Nejvyššího Zdroje a režiséři vyšších dimenzí uznají za vhodné, že „bájný dvojplamen“ se zde má mimořádně inkarnovat společně.  A ano, Tvé „dvojče „ má též svých nejméně 1728 identit (je jich samozřejmě více u tebe i u něj, pokud budeme přesní a přidáme do toho odpovídající časové vektory :-)).

Otázka: Měl bych jednu víc osobní otázku. Obzvláště v práci se mně nedaří být každý den trvalým vyjádřením Božské lásky, ač bych moc rád... Jsou dny, kdy se mně ráno nepodaří úplně dokonale “nahodit" či někdy příjdu do práce a jako by mně na záda spadl pytel cementu. Cítím velké sevření, snažím se tomu nepodlehnout, afirmuji, snažím se procítit kým Já Jsem, ale kolikrát je to jako bych bouchal do zavřených vrat. Pak třeba po několika hodinách se to podaří, někdy až odchodem domů. Vím, že mám v sobě oblasti, které nejsou v kontextu prací dokonale očištěné, že se mně stále částečně drží snaha/potřeba si tu práci udržet (úvěr na bydlení), mít věci v ní pod kontrolou, což mně milosrdný NBZ boří a kolikrát v mysli stvořím myšlenky, které následně jsou živnou půdou pro mířené psychické projekce kolegů. Někdy mně to připadá, jako by ta černá díra byl i nad tou firmou samotnou a dává mně to tam kolikrát dost energeticky zabrat. I tak tam do té práce chodím a dělám ji rád. Díky působení tam vidím, na čem všem ještě musím zapracovat a jak i ty lidi se kolikrát o kousíček postupně mění. Přesto, bylo-li by to možné, bych velmi vděčen za jakoukoliv radu, jak to tam lépe zvládat a dokázat být tím vyjádřením Božské lásky, trvale… 

Odpověď: Být vyjádřením Božské lásky ve hmotě je obrovské mistrovství, každý na své duchovní cestě by měl k tomu směřovat, na tuto otázku se odpovíš sám, až k tomu dospěješ. Zde je ovšem důležité si připomenout, že božská láska v sobě zahrnuje i božskou moudrost,  takže být romanticky božsky láskyplný v přítomnosti například reversní psychické sféry, je poměrně nemoudré.

 

Studium 7. stupně Duchovního učení o Já Jsem

14. srpna 2018

Otázka: ...už nebude existovat zranitelnost, již by bylo třeba ochraňovat“ v situaci, kdy jsou na nás vysílány projekce osobou, která se na nás zlobí, že jí narušujeme její iluzi/šablonu klidu, jenom tím, že jsme jiní, nedržíme se striktně pravidel společnosti, tj. neděláme, co se sluší a patří a ještě navíc nám to takto přijde správné. Kde je tady ta zranitelnost, chuchvalec energií, na kterou se mohou projekce přilepit a způsobit dyskomfort a neprojdou, jak by měly...je to tím, že nemáme “jinakost” pevně ukotvenou? Někdy mi tento typ projekcí nevadí vůbec a někdy je to až fyzicky nepříjemné v energ.poli, ale po vzývaní hned pryč.

Odpověď: Onen "chuchvalec energií" díky němuž se psychické projekce mohou uchytit je vytvořen jednak tím, že tu "odlišnost (jinakost)" nemáme v sobě zcela ukotvenou (jak správně píšeš), např. nám schází dostatečná gnóze získaná praxí, či dostatečná síla víry ve správnost naší "odlišnosti", ale též to bývá způsobeno, že v našem MDN DNA máme ještě více informací od naší rodové linie, které umožňují, aby tyto projekce k nám pronikly a doslova nás energeticky zranily, což se pak projeví i na fyzické rovině. Je to poměrně dlouhá cesta, vlastně téměř celá cesta duchovního vzestupu je o tom. Nejvíce pomáhá znát "kým JSI TY" a kdo ti "druzí" - jak ti, co promítají své projekce na Tebe (ideální je, když znáš jejich povahy :-)), tak slabiny svých předků :-). Pokud co nejhlouběji poznáváme sami sebe, transformujeme své stíny, tím se stáváme čirejšími a pak přichází pomoc z vyšších dimenzí (našich vyšších identit a duševní rodiny), kdy jsi pak během pár vteřin upozorněna na projekci a odrazíš si třeba i se smíchem :-), nedotkne se Tě..

 

Studijní skripta KLÍČE K DUŠI 1. část

29. října 2018

Konstatování: Spis nez dotaz je tohle asi konstatovani: vsimnul jsem si, ze rodice mohou vkladat casti sve duse do deti, darovat jim sve schopnosti, pokud jim dite slouzi jako realizace jejich nenaplneneho zivota. Ve skriptech Klice k dusi to asi nebylo zmineno primo, ale vesmes to vyplyva z kontextu.

Odpověď: S tím vkládáním přání rodičů do dětí je to tak, jak píšeš, a bohužel poměrně rozšířený děj, pokud někdo vstoupí na cestu osobního duchovního rozvoje, měl by si to uvědomit správně již v počátku, neb jinak naplňuje šablony/ideje rodičů :-(.

7. října 2018

Otázka: Tím, že pracujeme s doporučenými technikami ze skript, pomáháme sobě, a pomáháme tím i ostatním, jako např. když tvoříme pomocí Růženců, Reiki, Ki Manny atd.? Co se děje u nich? Když třeba sbíráme kousky naší duše, např. z určitých míst, děje se to samé i u lidí s námi úzce  spojenými, že i oni zcelují svoji duši z míst, kam ji rozptýlili (i když jsou části jejich duše jinde než u nás)?

Odpověď: Pokud pracuješ na získání částí své duševní energie, pracuješ pouze na sobě :-). Povede-li se Ti získat zpět část této energie zpět k sobě od někoho blízkého, jemu obyčejně po malou chvíli chybí, než začne pracovat s tou skutečně vlastní. V hluboké podstatě mu tím pomáháš, ale na úrovni fyzické a duševní reality to může vypadat, že dotyčný se začne měnit, resp. poznáváš ho trošku jinak, než když byl obklopen Tvojí duševní energií.

20. září 2018

Otázka:Jak rozeznám, že se například jedná o působení programu implantátu, když se dostávám do izolace od ostatních nebo zda se jedná o určitou ochranu?

Odpověď: Rozeznáš to taki, že pozoruješ tyto situace a sama se učíš je vyhodnocovat. Pokud se jedná o program implantátu, od izolace napomáhá použití Veca kódů a všech postupů MDN, pokud jde o ochranu, poznáš za určitou chvíli, že se Ti ulevilo :-), že jsi se do té situace nedostala....

Otázka: Např. v sexuální oblasti už mám jasno, že došlo k odpojení části duše.. Kromě afirmace na konci skript (tu jsem zatím nedělala) je potřeba si vědomě projít ty momenty bolesti a traumat s konkrétními lidmi a situacemi z minula, aby se část duše vrátila?

Odpověď: Informace z těchto studijních skript jsou koncipovány tak, abys právě nemusela procházet momenty bolesti a traumat, ty lidi a situace se sice většinou objeví, ale Ty jsi již vědomá, tudíž to prožíváš s odstupem, spíše pozoruješ, nehraješ traumatické hry :-).

Otázka: A jak poznám, že třeba skrze toho člověka z minulosti (který se mi tedˇvrátil) nepůsobí nějaká entita, které by mě skrz jeho neočištěné vědomí chtěla o energii připravit nebo se napojit?

Odpověď: Jakmile začneš provádět ono afirmační cvičení na konci, rozpoznáš to, a mimochodem, většinou skrze tyto lidi působí entita :-), ale tím, že ji identifikuješ, budeš moci situaci snadněji odehrát, budeš vědět, že Ti jde o navrácení části sebe sama :-).

20. září 2018

Otázka: Zrovna jsem se totiž oklepala po studiu Klíče k duši, kdy jsem měla měsíc takové pocity, že opravdu do něčeho narážím a celé okolí mi něco nastavovalo. Jako by mi všemožná témata zase vstupovala do života a jako by se všichni báli, že si chci své kousky vzít zpět. šlo to opravdu až od mých bývalých partnerů, které jsem potkávala a které jsem si v meditacích vybavila, přes pracovní věci a toho, že mě můj táta stále "nechce pustit" až po turbulentní nástup kluků do školy, kdy jsem už "stihla" řešit něco s ředitelem, učitelkami, lektory kroužků včetně místního faráře:)Měla jsem dva týdny úzkostí, jako bych nebyla sama sebou a pocity vzteku a zklamání, že něco nejde, jak by bylo vhodné. A jako by každý jeden zračil něco, co jsem měla opustit,  a nebo naopak přijmout. 
Ale díky meditacím se mi podařilo frekvence ukočírovat  a vždy jsem pak den jenom pozorovala a děkovala, pak se po pár dnech zase vrátila jiná témata abych pak zase zjistila, že za všechno děkuji a že vím, že jednám pro mé nejvyšší dobro. 
Uf, ani nevím, co bych se zeptala, snad jen, jestli je to takhle v pořádku? A jestli mám vzývání ubrat? Dělala jsem je každý den...

Odpověď: co se týká Tvých poznatků po provádění vzývání, doporučuji "ubrat", dělat max. 1 týdně, ať se to zklidní :-), ale je skvělé, že jsi to vnímala, jak popisuješ.

12. září 2018

Otázka : Mě není jasné, jak mohu podvědomě roztrousit části své duše i sociálním a morálním chováním? Znamená to, že pokud se chovám podle určitých morálních nebo sociálních pravidel a vnitřně s tím zcela nesouhlasím, že podvědomě mohu roztrousit části své duše? 

Odpověď: Pokud se chováš podle "sociálních a morálních" pravidel, které s Tebou vnitřně nerezonují (nejsou součástí energie Tvé duše), jdeš tím skutečně sama proti sobě, čímž ztrácíš svoji duševní energii, resp. ji měníš v jinou, která není Tebou. Zde může však nastat i možnost, že se máš naučit rezonovat s určitým společenským či morálním pravidlem (povětšinou to platí však pro lidi na začátku cesty osobního duchovního rozvoje), například moudrý soucit, laskavost a další psychologické aspekty fyzické reality. 

24. srpna 2018

Otázka: Je do kauzálního těla zaznamenáváno pouze vykonané dobro, které je již manifestovaným projevem vysokého stupně Božského vědomí nebo se tam započítavají i ty pozemsky dobré skutky, přesto vykonané s vědomím duality? 

Odpověď: Pozemské dobré skutky, které lze kvalifikovat i z vyššího pohledu „jako dobré“, se samozřejmě zaznamenávají též do kauzálního těla, neboť i první tři dimenze jsou součástí Stvoření Nejvyššího Zdroje, a tím i součástí našeho kauzálního těla.

Otázka: V těchto skriptech jsem se poprvé setkal s výrazem “monádický plamen”. Co prosím znamená a jaká je jeho souvislost s monádou? 

Odpověď: Monádický plamen představuje 8D základní monádický proud (Ectrony/elektrony Hustoty 3), jeho souvislost s monádou je velká J, neboť právě skrze tento proud jsme s ní spojeni.

Otázka: Jaké jsou důsledky neuznání vyšší částí vědomí např. v kruhu blízkých osob? Pokud blízký člověk je brán pouze jako inkarnovaná identita, znamená to, že je zařazován pouze do určitého omezeného rámce, jeho pole je zahlcováno omezujícími energiemi a projekcemi, jeho skutečný potenciál je přehlížen a vlastně se tímto šablonováním dochází až k jisté formy “černé magie”? 

Odpověď: Odpoveď na tuto otázku nabízí známa afirmace z duchovního učení o Já Jsem: „JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ V .....“. Pokud ji začneš používat, poznáš zcela jistě, jaké spojení má dotyčný člověk ve vyšších sférách, například, co brání projevení jeho vyšších částí vědomí. Zde ve fyzické realitě jsme všichni „jenom inkarnované identity“ :-) , ale je na každém z nás, zda se nám povede přitáhnout a zvědomit vyšší části nás samotných. Nelze však uznávat např. v člověku posedlém démony jeho vyšší vědomí, které je prostě odřízlé od „inkarnované identity“. Pokud máš problémy s tím, že někoho „šablonuješ“, doporučuji používat afirmaci shora uvedenou, či též „POUZE BŮH V TOM ČLOVĚKU JEDNÁ A TO LIDSKÉ MĚ NEZAJÍMÁ“...Samozřejmě, vidět v člověku pouze to nejvyšší je mistrovství, ale i známí duchovní mistři se snažili ve svých žácích vidět co nejvíce právě jejich stíny, aby je mohli vyvolat na povrch a zpracovat.


Otázka: V kapitole “Vliv myšlenek na zbarvení duše” - píšeš, že silné vnitřní světlo, které duchovně pracující vyzařuje bývá absorbovánáno jinými dušemi nacházejícími se uvnitř sféry jeho energetického vlivu. Tzn. Že ta barevná frekvence, která je u duchovně pracujícho nejvíc převažující je i aspektem, který svoji prací pomáhá probouze a zabudovat do duší v okolí nejvíce, že? A naopak, pokud si duchovně pracující neudrží dostatečné frekvence, ochranu, tak vlastně ostatním duším v okolí ještě “přikládá” k tíži.. To by i poukazovalo na to, v čem je naše práce tak důležitá a jak je podstatné jednat tak, abychom si nejvíce udrželi vnitřní mír harmonii. Protože jen tak jsme schopni prozařovat a pozvedávat okolí.. 

Odpověď: Ano, přesně tak.... Vnitřní světlo zabarvené barvou duše a vyzařováno do okolí má klíčový vliv na to, jak se cítí duše v našem okolí... Je ale jasné, že například zcela temná duše se v blízkosti člověka, který je proláskován božskou láskou, nebude cítit „dobře“ :-), spíše uteče, či se vůbec k tomu člověku nepřiblíží....Právě proto i když jsme skutečně prozářeni a v klidu, můžeme být velkým zdrojem neklidu u ostatních :-)...

Otázka: Co když mám sen pohlavního styku s člověkem, kterého nemiluji a je i negativní, má to stejný dopad, z hlediska natahování temných energií, jako by tomu bylo, kdyby k tomu došlo na úrovni 3D? 

Odpověď: Může tomu tak být a též nemusí... Můžou být mezi vámi nevyřešené karmické lekce, které se nyní odehrávají „pouze“ ve snu (astrální rovina), nebo to může být pouze touha onoho člověka po Tobě a Ty ji ve snu zachytíš. Povětšinou se jedná o nevyřešenou karmickou lekci, takže „není co nového natahovat“, pokud se nejedná o cílený astrální útok se sexuálním podtextem, k čemuž dochází ale méně často.

Otázka: Může dojít k tomu, že je duševní energie odevzdána i vůči egrogorům? Např. Ztožnění se s fandění oblíbenému týmu na stadionu, skupině na koncertu, ale třeba i s firemními hodnotami apod. 

Určitě ano J, u všeho co jmenuješ tomu tak je... Stejně tak u různých závislostí (např. i na sladké, alkohol, sledování seriálů atd.).

Otázka: Docela mě překvapila informace, že meditace slouží nejen k posílení spojení se svoji duší, JJP, NBZ, ale že je za tím i potřeba dobíjet své energetiké pole, které je vlivem ztráty části duše neúplné. To mně dalo nový pohled významu slova “celistvost”. Celistvost v tomto chápání i znamená, že mé energetické pole je vlastně celé z hlediska žádných nechybějících částí duše..?

Odpověď: Tak zde jsi mě překvapil zase Ty :-), domnívala jsem si, že to víš, resp. pociťuješ po meditaci, ale je skvělé, že se ptáš, odpověď zní „ano“, je dobré si uvědomit že „energie“ znamená myšlenky a emoce naší duše, kterou nemají pouze ty bytosti, které se nikdy do fyzické oktávy neinkarnovaly. Energetické pole duše se musí sjednotit s energií vnitřní životní jiskry (semenného atomu), to je princip vzestupu....

Otázka: A např. Astrální touhy, programy ega a matrixu, které dotyčného ovládají, poukazují, na chybějící části, neboť onu celistvost se snaží doplnit z “venku” nefunkčním způsobem. V kontextu s celistvostí si ale i uvědomuji, že vlastně i daná bytost je v plné celistvosti vyjádřením integrace všech 1728 svých identit, které postupně spojuje napříč harmonickými vesmíry a časovými kontinuii. Přičemž každé te identitě může kousek duše chybět a bytost na cestě duchovního vzestupu tedy integruje jak své další identity, tak i jim chybějící různé části duše. Nebo je to trochu jinak?  

Odpověď: Je tomu přesně tak, jak píšeš... Právě z toho důvodu nám život nabízí karmické lekce, abychom nalezli sami sebe – tedy části své duše, které jsme „jindy“ odevzdali, například pod vlivem strachu, nevědomosti, zamilovanosti atdl...


Otázka: V dosti mezilidských vztazích se často děje, že ego jednoho se snaží mít navrch nad druhou osobou. Takové jednání karmicky zatěžuje danou osobu. Tak jak chápu, v mnoha případech karmu vytvářející jednání často jde ruku v ruce s energetickou výměnou mezi dušemi. Napadá mě, jestli není takové chování vyvoláváno na nějaké skryté úrovni deformovanou snahou ega získávat právě část duševní energie druhého? Tím druhého svým způsobem dostat pod svoji nadvládu a kupit takto pocit falešné moci. 

Odpověď: I toto jsi pochopil naprosto dokonale, v tzv. „boji o moc“ jde o energii dalších lidí :-), obvyklé formy získávání jsou zastrašování, ovládací programy, ale i lítost, zamilovanost atd....


Otázka: Ve skriptech položená otázka, jestli NBZ neopomenul přidat konečnou bezpečnostní vrstvu, aby nedocházelo ke ztrátám části duše, se zdá bez přímé odpovědi? Snažil jsem se na ni odpověď najít. Došel jsem k tomu, že je za tím to, že pouze pokud se bytost dokáže stát Jeho plným vyjádřením, kdy její veškeré jednání je projevem bezpodmínečné lásky a ctění Zákonu Jednoho, bude si schopna uchovat svoji celistvost, bez nutnosti oněch bezpečnostních vrstev. Je to přeci láska sama, která je tou silou, která drží jednotlivé částečky pohromadě. A pokud ona láska či naše jednání v nás není, je jejich struktura nestabilní a snadno dochází ke ztrátě.. 

Odpověď: Ano, odpověděl jsi si na otázku skvěle :-), pokud bychom měli onu bezpečnostní vrstvu, odpadla by možnost zkušeností se svobodnou volbou i v nižších dimenzích Stvoření Nejvyššího Zdroje. Tuto bezpečnostní vrstvu získáváme skrze magnetický aspekt soudržnosti (lásky) k životu a jeho vyjádření v našem každodenním konání, prostém sobeckosti. 

6. srpna 2018

Otázka: Pokud v minulosti v důsledku svého nezpracovaného záchranářství k někomu odevzdám část své duše, je možné, seč jsem již tento program odhalila a vědomě pracovala na jeho rozpuštění, že v důsledku toho, že část mé duše je stále připoutaná k té osobě se může při setkání s ní spustit tzv. autopilot:-) neb u něj je část mé duše a k němu ode mne frčí energie a u mě se to projevuje jako oslabení a divím se, co se se mnou děje, pátrám po tom, kde se stal omyl, ale v podstatě došlo k samo-spuštění v důsledku toho, že část mé duše je stále ještě u dotyčné osoby.

Odpověď: Zde je klíčové, abys rozpoznala, zda jsi již správně zvládla karmickou lekci s touto osobou (uvědomění, že jsi byla "přílišná záchranářka se zahrnuje do onoho rozpoznání), ale též může jít o to, že ta osoba Ti v minulých časech (či inkarnacích) pomohla, a Ty jsi ji pomáhala nyní, ale svojí pomoc jsi neukončila, tudíž energie Tvé duše k ní proudí již "nadbytečně"... Obecně se to dá poznat, že pokud je mezi vámi nevyřešená karmická lekce, energie Tobě neubývá, pouze skrze Tebe proudí.

Otázka: Ještě se chci zeptat nebo si spíš potvrdit....když je u někoho připoutána část mé duše a ten dotyčný zemře nic se na připoutání mé duše nemění :-)..je tam stále uvíznutá.

Odpověď: Pokud máš s tou osobou nevyřešený vztah, tak ano, je to tak... Chce to v sobě odstranit nízké energie (lítost, vztek, strach, odsuzování) vůči té osobě, formou odpuštění, a to skutečného, hlubokého, a propustit tu osobu, nechat v sobě pouze ty krásné vzpomínky, které jsi třeba s ní zažila...

 

Studium semináře 13. stupně Duchovního učení o Já Jsem

22. září 2018

Otázka: Kdyz si stvorime noveho ducha na soucasne urovni tak z krze nej zase rostu a on se vyviji se mnou a pak na dalsi urovni stvorime noveho a zase rosteme a jeli tomu tak tak toho stavajiciho musime opet nechat zemrit neboten duch na stavajici urovni on uz s nami neroste?

Odpověď: Bráno analytickou myslí, je tomu skutečně tak, ale v duchovní praxi je to trošku složitější, neb jen málokomu se povede zcela rozpustit to staré vědomí (ducha, šablonu), protože ono by vlivem přísunu nových vyšších energií chtělo růst a sílit též, ale ty skutečně vysoké duchovní energie ho spíše rozpouštějí, takže v tomto momentě začne obvykle docházet k určité "dichotomii", kdy člověk na duchovní cestě "chce dále", ale nechce se zbavit toho zdánlivě ověřeného :-). Každopádně každý stupeň vědomí (tedy onen "duch") v nás zanechá určitý dotyk, rezonanaci, z níž je potřeba si vybrat ten správný tón zvuku a paprsek světla, který naše duše v této inkarnaci měla za úkol získat....

12. září 2018

Otázka: Jestli jsem to pochopila spravne tak nez vsechny ty duchy ze sebe dostanem tedy ze je nechame zemrit tak pri meditaci a jake koli cinosti duchovni je treba se vedome od techto ducu odpojit aby jimi neprotekalo svetlo a mi je nezivili?

Odpověď:  ano, odpovídáš si správně, je vhodné se snažit u meditace vědomě se odpojovat od těchto  námi vytvořených "duchů", abychom je neenergetizovali, je však též pravdou, že ne vždy se nám to povede, je to vlastně součást celé naší duchovní cesty, stát se více "sami sebou", tedy tím, kým skutečně jsme (někdy to trvá nespočet inkarnací, než k tomu dojdeme...).

 

Studium semináře 12. stupně Duchovního učení o Já Jsem

6. srpna 2018

Otázka: Jako byste se dívali na bublinu, jako byste pohlíželi na fata morgánu, jestliže takto lidé pohlížejí na svět, Král smrti je nespatří. Kdo je to Král smrti ?

Odpověď: Název "král smrti" je používán šetrně pro satanské síly, nebo-li síly hmotné reality... Tudíž, tato metafora znamená, že pokud se budeme na fyzickou realitu dívat vyššími smysly, shledáme vyšší význam bytí, než je zde prezentován "králem smrti" - tedy Satanem, pokušitelem a on nad námi ztratí moc (viz příběh o Mistru Jeshuovi v poušti, kdy byl zkoušen "králem smrti"...

červenec 2018

Otázka: V podstatě mechaniční vědomí je vše co je stvořeno myslí antikrista, co vychází z oddělenosti, sebestřednosti, bezohlednosti, duality, potřeby vyvyšovat sebe, všechny ty šablony a rámce, které nás mají držet v zajetých programech ať se tváří sebenormálněji (rodina, kariéra, počítačové hry, internet, výkonostní sport), ale i rádobyduchovní jako zkostnatělé náboženství či rádobypomáhající medicína, která se na léčení dívá jen z omezeného úhlu pohledu? Vlastně je to vše, co je omezující a čím neproudí Boží moudrost, síla a láska a není projevem Božského tvoření? Pokud někde skrze mechanizační vědomí jede, tak jelikož je v určité šabloně či egregoru, svoji energii mu tak odevzdává a tím touto energii žíví odpourčí síly..

Odpověď: Mechanizační vědomí označuje vše, co lidi ovládá skrze různé šablony, kdy lidé dělají něco "co se sluší a patří" a nikoliv to, jak to cítí... Můžeš mít skvělou kariéru, pokud Tě naplňuje to, co vykonáváš, v mechanizačním vědomí se nacházíš však tehdy, když kariéru děláš kvůli svému egu, jen kvůli penězům - prostě děláš to "mechanicky" a nikoliv ze své duše. Zrovna tak může být lékař klasické medicíny méně "mechanický", pokud se snaží pacientům skutečně pomoci, než například kněz či léčitel, kteří to dělají kvůli penězům či z důvody "upevnění šablony" v níž se bezpečně nacházejí... Boží síla a moudrost proudí skrze duše lidí, tudíž záleží vždy na prvotním motivu jakékoliv činnosti, a ano, jinak pak odevzdávají lidé energii egregorům či odpůrčím silám....

Otázka: Jste-li dobří ( v lidském smyslu toho slova ), brání vám to vstoupit na "nebesa." Kdy jsem dobrý ? Já si myslím, že jsem dobrý, ale soused si myslí, že je dobrý v úplně jiném chápání. Obyvatel vesnice má jistě jiné chápání co je dobré, od obyvatele města. Evropan úplně jiné chápání dobra než obyvatel Afriky, Indie, Číny. Indián v pralese jistě má jiné chápání - jsem dobrý - třeba od sportovce. Kde je hranice, kdy jsem dobrý, kdy méně dobrý a kdy nedobrý? To, co já považuji za dobré, jiný považuje třeba za nedobré. Je to podle mého soudu ? Nebo podle toho, jak to určí politici zákonem ? Je jasné, že musí být společensky stanovené hranice pro tento svět, aby byly nějaká pravidla pro soužití. Ale to neřeší podstatu. A kdy jsem dobrý podle vyšších zákonů ?

Odpověď: V tomto textu i ve vyšším kontextu obecně to znamená, že pokud se snažím být "dobrý" z důvodu připoutanosti k objektu (partner, soused, kolega, rodina) a splnění jejich předpokladů "dobrého člověka, partnera, rodiče" a jdu proti svým niterným pocitům a hlavně proti svému vnitřnímu světlu, nejsem "dobrý" v kontextu své životní cesty. S tím souvisí i aspekt moudrosti a lásky, neb pokud bych například v muslimské zemi začala vzývat Ježíše, jsem "nemoudrý", tudíž i "nedobrý"....

Otázka: Jak z toho ven? Jak to mohu překročit ? Věčný přítomný okamžik. Ale ten není ani přítomnost v našem chápání času, jak dále píšeš. Jediným věčným prvkem v tomto světě formy je Řeka života.

Odpověď: okud se nám povede co nejvíce udržet pozornost ve svém nitru, překračujeme dualitu, jedná se samozřejmě o stupně (vzestup energie Kundalini po jednotlivých čakrách), kde máme dosáhnout spojení polarity magnetické a elektrické, čímž vzniká "O" obohacená naší osobní zkušeností. Na stupni (psychicko-energetickém centru, čakře), kde se nám to povede, jsme dualitu již překročili....Vyšší moc nám poskytne ještě pár zkušebních lekcí, ale "jsme z toho venku" :-). Věčný přítomný okamžik není "přítomnost" jak ji chápe naše analytická mysl. Představuje z lineárního pohledu "minulost, momemt, kdy si sami sebe uvědomujeme, i potencionální budoucnost". Pokud jsme spojeni s proudem "Řeky Života", nebo-li jsme spojeni sami se svým nejniternějším "já", jež je součástí proudu energie-frekvencí z Nejvyššího Zdroje, daří se nám naplňovat naší skutečnou osobní životní cestu", na níž nás to sice občas hodí na jeden či druhý břeh polarity, ale rychle si to uvědomíme (poučeni z minulosti a spojeni sami se sebou) a tak zůstáváme v onom klidném, ale přesto tvůrčím a stále proudícím toku energie.

 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 28.02.2019