Reiki centrum Praha

Atlantský systém

Program kurzu Atlantského systému umožňuje absolventovi více nahlédnout do mystérií činnosti  kněží bájné Atlantidy. Též probouzí skryté vnitřní schopnosti, jež jsou mocnou podpůrnou silou na cestě k  osobní transformaci – na cestě  duchovně-energetického  vzestupu.

Atlantský systém, je velmi specifickou nadstavbou pro absolventy Reiki.

Na základě tzv. základní šablony stvoření by se měla lidská bytost na všech svých úrovních - fyzické, duševní i duchovní, nacházet ve stavu harmonie, dokonalosti, což představuje, že je ve fyzickém těle i všech vrstvách vědomí nastolena rovnováha mezi fyzickou, emocionální, mentální i spirituální rovinou.

Veškeré problémy jsou povětšinou důsledkem převážení osobního já nad vnitřním pocitovým světem, kdy se člověk uzavře před skutečným, plnohodnotným bytím. Toto „uzavření“ vzniká v důsledku problémů na úrovni hmotné, energetické, psychické, duševní nebo spirituální (duchovní).

Během všech stupňů Atlantského systému se budeme učit přesnými postupy, jež se zachovaly z časů bájné Atlantidy, energeticky působit jemným - ale velmi účinným - způsobem nastolit harmonii mezi osobním já a vnitřním pocitovým světem.

 

1. a 2. stupeň Atlantského systému
(oba stupně se vyučují najednou)

  1. Silná řízená meditace
  2. Výuka postupů základního zjišťování příčin disharmonie, harmonizace včetně praktických cvičení

Předpoklad pro absolvování 1. a 2. stupně: minimálně  2. stupně Reiki

úhrada za seminář 1. a 2. stupně + pracovní skripta včetně barevných i černobílých kódů: 3.000 Kč

3. stupeň Atlantského systému

  1. Silná řízená meditace
  2. Výuka teoretické i praktické části
  3. Výuka technik za pomocí krystalů

Předpoklad k účasti: absolvovaný 1. a 2.st. Atlantského systému

úhrada za seminář + pracovní skripta + barevné symboly + sadu krystalů: 4.000 Kč

4. stupeň Atlantského systému

  1. Silná řízená meditace a naladění
  2. Rozšířená výuka teoretické i praktické části práce s atlantskou energií krystalů
  3. Rozšířená výuka dalších technik

Předpoklad k účasti: absolvovaný 3.st. Atlantského systému

úhrada za seminář + pracovní skripta + barevné symboly + sadu krystalů: 5.000 Kč

Od 1. dubna 2018 pro absolventy nižšího stupně pouze možnost konzultací k probíranému učivu formou mailové korespondence, další kurzy tohoto směru jsou prozatím pozastaveny.

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

zpět na začátek

   Aktualizace: 25.11.2018