Reiki centrum Praha
Akašická kronika

Akašická kronika

 

Záznamy z Akasha se objevují pod různými názvy, jako například „Kniha života“, „Kosmické vědomí“, „Univerzální vědomí“ či „Záznamy duše“.

Je to univerzální systém archivování, který průběžně zaznamenává myšlenky, slova a události.

Jsou v něm ukryty záznamy všech dovedností a znalostí.

Ačkoliv tyto záznamy mnoho lidí při vstupu do akášických záznamů vidí v podobě skutečných knih či svitků, jedná se ve skutečnosti o energetické frekvence.

Tato energetická frekvence je schopna se přeměnit do takových obrazů, forem a symbolů,  jimž lidská  mysl může  porozumět.

Cílem „čtení“ akášických záznamů je zajistit si cenné informace, na jejichž základě můžete prožít plnější, hodnotnější život. Získané informace vám mohou pomoci obohatit  váš osobní vývoj a stejně tak vývoj duchovní.

Čtení akašických záznamů může přinést návod potřebný k tomu,  abyste během svého života mohli lépe pracovat s problémy přítomnosti. Lidem  je tak umožněno setkat se s příležitostmi, které potřebují pro svůj  růst, směr, tvořivost a radost, prozkoumání záznamů Akášické kroniky  může přinést harmonii  a schopnost porozumět nemocem, trápení  a utrpení  současných dnů.

Informace z akašických záznamů vám pomohou  rozpoznat   obtížné a důležité životní  přechody a křižovatky, snadněji si  ujasníte a utřídíte své myšlenkové procesy, a navíc spatříte případný problém z takového úhlu pohledu, o němž byste jinak nejspíš ani neuvažovali.


Předpoklad pro samostudium: min. 2. st. Reiki či jiného směru nebo odpovídající frekvenční stupeň energetického pole

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

 

 

 

Akašická kronika

Akašická kronika - 2. stupeň

Program semináře:

1. Obecné informace o multidimenzionální Knihovně záznamů (význam v kontextu vzestupu vědomí)

2. Duševní a duchovní cesta v multidimenzionálním vzestupu vědomí

3. Akašické záznamy v astrální dimenzi

4. Záznamy duše v astrální sféře

5. Traumatické životní události během vzestupu vědomí v kontextu astrální dimenze

6. Duchovní cykly planety

7. Výhody přímého přístupu k minulým životům

8. Paralelní sjednocení časových cyklů

9.  Struktura časových cyklů

10. Silné energeticko-meditační postupy ke vstupu do MDN Knihovny záznamů

Předpoklad k samostudiu: minimálně 1. stupeň MDN (viz rubrika "MDN")

Způsob samostudia: Úhrada za pracovní skripta je 1.440,- Kč zaslání pracovních skript mailem ve formě PDF, úhrada na účet 51-1624700237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své příjmení a druh pracovních skript) 1.540 Kč v tištěné formě (zaslání poštou na adresu), v této ceně je zahrnuta i jedna konzultace mailem k probíranému učivu.

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 25.11.2018