Reiki centrum Praha
Akašická kronika

Akašická kronika

Akasha je výraz  pocházející ze sanskrtu  a značící „prvotní pralátku“.

Záznamy z Akasha se objevují pod různými názvy, jako například „Kniha života“, „Kosmické vědomí“, „Univerzální vědomí“ či „Záznamy duše“.

Je to univerzální systém archivování, který průběžně zaznamenává myšlenky, slova a události.

Jsou v něm ukryty záznamy všech dovedností a znalostí.

Ačkoliv tyto záznamy mnoho lidí při vstupu do akášických záznamů vidí v podobě skutečných knih či svitků, jedná se ve skutečnosti o energetické frekvence.

Tato energetická frekvence je schopna se přeměnit do takových obrazů, forem a symbolů,  jimž lidská  mysl může  porozumět.

Cílem „čtení“ akášických záznamů je zajistit si cenné informace, na jejichž základě můžete prožít plnější, hodnotnější život. Získané informace vám mohou pomoci obohatit  váš osobní vývoj a stejně tak vývoj duchovní.

Čtení akašických záznamů může přinést návod potřebný k tomu,  abyste během svého života mohli lépe pracovat s problémy přítomnosti. Lidem  je tak umožněno setkat se s příležitostmi, které potřebují pro svůj  růst, směr, tvořivost a radost, prozkoumání záznamů Akášické kroniky  může přinést harmonii  a schopnost porozumět nemocem, trápení  a utrpení  současných dnů.

Informace z akašických záznamů vám pomohou  rozpoznat   obtížné a důležité životní  přechody a křižovatky, snadněji si  ujasníte a utřídíte své myšlenkové procesy, a navíc spatříte případný problém z takového úhlu pohledu, o němž byste jinak nejspíš ani neuvažovali.

Náplň semináře: přímé naladění, silné meditace, osobní výklad

Předpoklad pro naladění: min. 3. st. Reiki či jiného směru nebo odpovídající frekvenční stupeň energetického pole

úhrada za seminář a pracovní skripta: 2000,- Kč

Postupy a informace nabízené v tomto systému jsou zaměřeny na osobní rozvoj a jsou předávány veřejnosti k prozkoumání,  uvážení a pro inspiraci. Jejich používání  je na vlastní odpovědnost. V žádném případě se nejedná o metody diagnostiky, prevence či léčby a nenahrazují klasickou medicínu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

  Aktualizace: 04.07.2016